Seredské novinky RSS http://www.novinky.sered.sk/rss Seredské novinky - aktuálne správy sk Prezentácia knihy Kalendárenie v Seredi Dvojnásobné dobro a strach z piatka trinásteho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-20-prezentacia-knihy-kalendarenie-v-seredi-dvojnasobne-dobro-a-strach-z-piatka-trinasteho Len nedávno, 15. mája 2018 bola v trnavskom Kultúrnom centre Malý Berlín slávnostne uvedená do života knižka fejtónov trnavského bluesmana a hudobného publicistu Petra Bonza Radványiho, nazvaná Kalendárenie. A o mesiac neskôr, vo štvrtok 14. júna 2018 ju prišiel jej autor predstaviť aj do neďalekej Serede. Kultúra a tradície Wed, 20 Jun 2018 01:01:01 +0200 OZNAM O POSTREKU PAGAŠTANOV KONSKÝCH http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-oznam--o--postreku--pagastanov--konskych Referát životného prostredia oznamuje, že dňa 20.6.2018 (streda) bude v skorých ranných hodinách, závislosti od priebehu počasia, realizovaný postrek Pagaštanov konských proti živočíšnemu škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Ošetrených bude 55 ks stromov v katastri mesta Sereď. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Viac hláv, viac rozumu ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-viac-hlav--viac-rozumu Koľko poslancov bude zastupovať obyvateľov Serede po novembrových komunálnych voľbách? Bude ich 13, alebo 19? Po štvrtkovom rokovaní zástupcov mesta bola už táto otázka vyriešená. V článku video ? Mestské zastupiteľstvo Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredskí seniori na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-seredski-seniori-na-medzinarodnom-folklornom-festivale-na-myjave Medzinárodný folklórny festival Myjava je festival, ktorý sa už 59 rokov koná v strede júna na Myjave. Tento rok padol termín na 15-17. júna 2018. Toto podujatie si nenechalo ujsť mnoho milovníkov ľudovej piesne, tradícií, zvykov a remesiel. Medzi nimi nechýbali ani seniori z Denného centra pre seniorov v Seredi. Do kopaničiarskeho kraja pricestovali, aby si na vlastné oči pozreli vystúpenie slovenských a českých súborov ale aj kolektívy z Maďarska, Srbska, Číny a Peru. Celkom na festivale vystúpilo 1500 účinkujúcich. Udalosti a ľudia Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Materské školy na území mesta a ich prevádzka počas letných mesiacov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-materske-skoly-na-uzemi-mesta-a-ich-prevadzka-pocas-letnych-mesiacov Čas prázdnin a dovoleniek sa nezadržateľne blíži. Riaditeľky Materských škôl každoročne pripravujú na letné mesiace júl a august termíny otvorenia materských škôl a ich elokovaných pracovísk na území mesta Sereď. Materská škola D.Štúra bude mať počas leta v prevádzke: V mesiaci júl bude otvorená MŠ D.Štúra s počtom prihlásených deti 67 V mesiaci august budú otvorené elokované triedy Pažitná a Fándlyho s počtom prihlásených detí 67. Materská škola Komenského bude mať počas leta v prevádzke: Udalosti a ľudia Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Detský tenisový turnaj http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-detsky-tenisovy-turnaj V sobotu 23.6.2018 o 15:00 hod. si Vás dovoľujeme pozvať na detský tenisový turnaj, ktorý sa uskutoční na tenisových dvorcoch Mestského štadiónu v Seredi. Pre všetky trénujúce deti Tenisového klubu v Seredi sú v rámci turnaja pripravené vecné ceny aj občerstvenie. Šport Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 TK Sereď- AŠK Skalica 5:1 6. kolo súťaže družstva mužov v tenise Západoslovenský región 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-tk-sered--ask-skalica-5-1-6--kolo-sutaze-druzstva-muzov-v-tenise-zapadoslovensky-region-2018 V sobotu 16.6.2018 sa odohralo šieste predposledné kolo súťaže Západoslovenského regiónu v tenise. Na našich domácich antukových dvorcoch naše družstvo mužov privítalo hosťujúce družstvo AŠK Skalica. Šport Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Historický úspech Seredského futbalu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-historicky-uspech-seredskeho-futbalu Športovým nadšetncom iste neunikla informácia o veľkom úspechu seredských futbalistov. Tí sa prebojovali až do prvej ligy. Otázkou ale je aký dopad bude mať postup pre mesto a pre samotných fanúšikov.V článku video. Šport Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Poďakovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-podakovanie Dňa 08.06. 2018 sa uskutočnila akcia „Spoločne pre krajšie mesto 2018“. Mesto Sereď zorganizovalo brigádu na skrášlenie a vyčistenie mesta. Do brigády sa zapojilo takmer 200 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do viacerých skupín. Ruku k dielu priložili členovia OZ TJ Rozkvet, OZ Mladá Sereď, OZ Vodný hrad, študenti z Obchodnej akadémie, Gymnázia, skauti, eRkári, členovia spoločenstva LaVia, spoločentva Youth o.z., Teen Challenge Slovakia, n.o. , OZ pre Sereď a samozrejme pracovníci mesta Sereď. Udalosti a ľudia Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Veselá oslava Dňa otcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-vesela-oslava-dna-otcov Sviatok Deň otcov sa začal vo svete oslavovať už pred 100 rokmi. Jeho pôvod vyšiel rovnako ako Deň matiek z USA. V Čechách aj na Slovensku oslavujú všetci otcovia svoj sviatok vždy v tretiu júnovú nedeľu. Tento rok pripadol tento sviatok na 17.júna. Deň otcov nie je tak rozšírený ako Deň matiek, no pomaličky aj na Slovensku získava na popularite. Už niekoľko rokov vzdávajú hold a úctu všetkým otcom aj v Dennom centre pre seniorov v Seredi. Na úvod nedeľného spoločenského stretnutia povedala prítomným niekoľko milých slov Pavlína Kostková, ktorá svojimi vtipnými poznámkami rozveselila všetkých v sále. Po jej príhovore zaspieval niekoľko pesničiek domáci spevácky zbor Pohoda, ktorý už tradične vystupuje na všetkých podujatiach poriadaných denným centrom. Udalosti a ľudia Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Niekedy netreba slov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-niekedy-netreba-slov Naozaj nie je možné udržiavať ohrádky v čistote? Fotografie z č. 68 na ul. Dolnomajerská ani nepotrebujú komentár. Životné prostredie a príroda Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Sociálna pomoc mesta Sereď v číslach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-socialna-pomoc-mesta-sered-v-cislach Oblasť sociálnej pomoci je často komentovaná a diskutovaná na rôznych úrovniach. Okrem rozhodujúcej úlohy štátu podieľajú sa na nej mestá a obce, občianske združenia i neziskové organizácie. Akú merateľnú úroveň dosiahla sociálna pomoc sociálne odkázaným občanom v minulom roku mi povedala vedúca organizačného oddelenia MsÚ Silvia Adamčíková. Hneď na začiatku je potrebné pripomenúť, že sociálnu pomoc dostali obce ako povinnosť určenú zákonom o obecnom zriadení. Okrem neho je to aj zákon o sociálnych službách, zákon o pomoci v hmotnej núdzi a zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Udalosti a ľudia Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Úspešný Športový deň detí v mestskom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-17-uspesny--sportovy-den-deti--v-mestskom-parku V sobotu 16. júna 2018 sa v mestskom parku v Seredi konal športový deň detí, ktorého organizátorom bol GIRYA CROSS GYM. Zúčastnili sa ho deti vo veku od 8 do 14 rokov. S myšlienkou usporiadať takéto podujatie v našom meste prišiel Michal Ščepko a jeho nápad sa stretol s veľkou podporou. Pomocnú ruku mu podalo hneď niekoľko známych a priateľov. Po niekoľkých týždňoch príprav sa napokon myšlienka premenila v realitu a tak sa mestský park v krásnu slnečnú sobotu zaplnil deťmi, ich rodičmi či starými rodičmi, aby si zasúťažili a zabavili sa. Udalosti a ľudia Sun, 17 Jun 2018 01:01:01 +0200 Oslava 30. výročia založenia TJ ROZKVET http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-17-oslava-30--vyrocia-zalozenia-tj-rozkvet TJ Rozkvet v týchto dňoch oslavuje 30 výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 16. júna konalo slávnostné spoločenské stretnutie členov tohto klubu. Organizácia vznikla v roku 1988, na podnet niekoľkých rodičov, ktorí cítili potrebu vybudovať v Strednom Čepeni priestor, kde by sa ich deti mohli bezpečne hrať. Medzi zakladajúcimi členmi do dnešného dňa rezonujú mená ako J. Sloboda, Z. Pilát, J. Kuruc, F. Jelšic, F.Borovička, L.Chynoradský a mnoho iných, ktorých vymenovanie by zabralo niekoľko riadkov. Z pôvodného malého ihriska stal postupom času stal veľký areál, kde sa počas roka koná niekoľko podujatí. Medzi nimi Deň detí, súťaž vo varení gulášu, stavanie mája, športové zápasy či hodové zábavy. Udalosti a ľudia Sun, 17 Jun 2018 01:01:01 +0200 Farské agapé 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-17-farske-agape-2018 Dňa 17. júna sa v záhrade rehoľných sestier sv. Cyrila a Metoda v Seredi uskutočnil už deviaty ročník Farského agapé. Príjemná slnečná nedeľa sem prilákala nielen deti ale aj dospelých. Tí skôr narodení si spoločne posedeli v priateľskej atmosfére a tí menší mali možnosť zúčastniť rôznych súťaží a atrakcií. Príjemným spestrením bolo vystúpenie šaša Baša, hudobné pásmo pre dospelých, eRko tance a program spoločenstva Youth. Súčasťou popoludnia bola aj diskusia na tému: odvaha kresťana v minulosti a súčasnosti. Na záver dňa bolo pripravené večerné premietanie filmu. Vydarené nedeľné podujatie utužilo vzťahy ale pomohlo nadviazať aj nové priateľstvá. Udalosti a ľudia Sun, 17 Jun 2018 01:01:01 +0200 Zbierka školských pomôcok pre Farskú charitu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-zbierka-skolskych-pomocok-pre-farsku-charitu-v-seredi Farská charita Sereď v termíne od 1. júna do 31. augusta prosí o pomoc pri zbierke školských pomôcok pre sociálne slabšie rodiny so školopovinnými deťmi, krízové centrá a detské domovy. Vďaka vyzbieraným pomôckam budú môcť aj tieto deti ísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Priniesť môžete nové alebo použité no stále funkčné tašky, peračníky, zošity, nožnice, pravítka, pastelky, fixky a pod. Miestom zberu je Farská charita na Novomestskej ulici. Vyzbierané školské pomôcky budú odovzdané prednostne žiakom našich seredských škôl. Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Trnavský samosprávny kraj vyhlásil súťaž na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-trnavsky-samospravny-kraj-vyhlasil-sutaz-na-navrh-loga-trnavskeho-samospravneho-kraja Trnavský samosprávny kraj vyhlásil súťaž na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Toto logo sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Súťaž je určená aj pre neprofesionálnych autorov a študentov. V podmienkach, ktoré TTSK zverejnil na svojom webe je uvedené nasledovné: Trnavský samosprávny kraj na svoju identifikáciu – na označenie hraníc kraja, budov objektov kraja, úradných pečiatok, listín a podobne – používa erb. Logo bude kraj používať na prezentáciu svojich aktivít, pre budovanie a upevňovanie spoločnej identity, na externú komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch. Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Deň zdravia v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-den-zdravia-v-dennom-centre-pre-seniorov V Dennom centre pre seniorov v Seredi sa vo štvrtok 14. júna konal Deň zdravia. Pracovníčky z regionálneho úradu zdravia zmerali seniorom hladinu cukru, choleterolu, krvný tlak a tepovú frekvenciu srdca. Zároveň urobili prítomným prednášku o tom, ako si udržať bystrú myseľ a pohotovú pamäť. Zdôraznili aká je dôležitá fyzická aktivita, ale aj tzv. pohybová pamäť. To znamená že ľudia v určitom veku by si už mali svoj mozog zamestnať aj napr. tým, že si budú precvičovať násobilku, vybrané slová, vybavovať si v pamäti niektoré udalosti, lúštiť krížoviky, čítať, sledovať dianie vo svete a v neposlednom rade je dôležité stretávať sa so svojimi priateľmi a komunikova Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Úprava trvalkového záhonu na križvatke ulíc Trnavská, Bratislavská a D.Štúra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-uprava-trvalkoveho-zahonu-na-krizvatke-ulic-trnavska--bratislavska-a-d-stura Pred niekoľkými dňami prešiel úpravou trvalkový záhon na križovatke ulíc Trnavská, Bratislavská a D.Štúra. Práce vykonala firma Bemax s.r.o. Hruboňovo v celkovej hodnote 1 058,- €. Pracovníci vysadili trvalky, kríky a vytvorili štrkový záhon. Tento zelený trojuholník v strede križovatky tak získal opäť upravený vzhľad. Životné prostredie a príroda Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Klub dôchodcov v Dolnej Strede oslavuje 30. výročie svojho založenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-klub-dochodcov-v-dolnej-strede-oslavuje-30--vyrocie-svojho-zalozenia V týchto dňoch oslavuje Klub dôchodcov v Dolnej Strede 30. výročie svojho založenia. Klub má 33 stálych členov, ktorí sa pravidelne stretávajú. Aktivity klubu sú veľmi bohaté na rôzne podujatia a práve to je dôvodom, že sa sem seniori s obľubou vracajú. Vedúca Emília Válkyová nám k činnosti klubu povedala nasledovné : „ Počas roka máme rôzne návštevy divadelných predstavení, kina, chodíme na výlety, rekreovať sa na kúpaliská, spoločne sa venujeme ručným prácam, máme tvorivé dielne kde zdobíme kraslice, či perníky. Pravidelne sa zúčastňujeme Dni obce, kde dosahujeme výborné výsledky v súťaži vo varení gulášu. Je toho veľa ale v skratke povedané žijeme aktívnym životom.“ Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Aká bola sezóna 2017/2018 v ŠBK Sereď ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-aka-bola-sezona-2017-2018-v-sbk-sered Školský basketbalový klub Sereď, mal v tejto sezóne 2 družstvá hrajúce súťažné zápasy , 2 prípravky a 1 predprípravku. Mladší minibasketbalisti pod vedením trénera Jakuba Čomaja zažili svoje prvé zápasy v ich basketbalovej kariére. Sezónu začali v septembri 2017 prípravným turnajom v Trnave. Šport Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vybíjaná „ O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-vybijana---o-pohar-predsedu--coop-jednota--galanta Po obvodnom kole, ktoré sa konalo 25.5. na našej škole sme z prvého miesta postúpili spolu so ZŠ J.A. Komenského na veľké finále, ktoré sa konalo 14.6. 2018 v ZŠ Gejzu Dusíka v Galante. Do finále postúpilo 8 družstiev z regionálnych kôl. Družstvá boli zložené zo 6 chlapcov a 6 dievčat takže sa stretlo 96 detí v jednej telocvični. Hralo sa na 2 skupiny. Šport Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 15. júna – 17. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-sportove-podujatia--15--juna---17--juna-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 15. júna – 17. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-kultura---15--juna---17--juna-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Máme víťazku celoslovenskej vedomostnej súťaže EnvirOtázniky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-mame-vitazku-celoslovenskej-vedomostnej-sutaze-envirotazniky Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v apríli 2018 už XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. Školstvo a vzdelávanie Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 14. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-14-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-14--juna-2018 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 14. júna 2018 Mestské zastupiteľstvo Thu, 14 Jun 2018 01:01:01 +0200 Kúpalisko v Podhájskej navštívili členovia Denného centra pre seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-14-kupalisko-v-podhajskej-navstivili-clenovia-denneho-centra-pre-seniorov-v-seredi Krásny a slnečný deň 13. júna využili členovia Denného centra pre seniorov v Seredi na návštevu termálneho kúpaliska v Podhájskej. Podľa turistického sprievodcu sem návštevníkov láka slaná horúca voda, ktorá má podobné zloženie ako voda Mŕtveho mora. Podľa niektorých informácií má údajne liečivé účinky na choroby dýchacích ciest, kože a kĺbov. Kúpalisko s obľubou navštevujú okrem Slovákov aj Česi, Maďari, Poliaci ale aj napríklad Holanďania. Návštevnosť kúpaliska je síce vysoká, no kto sem raz zavíta, určite neoľutuje. Ani naši seniori neoľutovali, že si za cieľ svojho zájazdu vybrali práve Podhájske. Mnohí v bazénoch šantili ako deti a vrátili sa tak do čias svojej mladosti. Domov prišli šťastní a naplnení peknými zážitkami. Udalosti a ľudia Thu, 14 Jun 2018 01:01:01 +0200 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo o počte poslancov a počte volebných obvodov na nasledujúce volebné obdobie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-14-mestske-zastupitelstvo-na-svojom-zasadnuti-rozhodlo-o-pocte-poslancov-a-pocte-volebnych-obvodov-na-nasledujuce-volebne-obdobie Hoci presný termín komunálnych volieb ešte nebol predsedom NR SR vyhlásený, samosprávy sa už na voľby usilovne pripravujú. Na zasadnutí MsZ v Seredi dňa 14. júna poslanci zmysle zákona 180/2014 § 166 prerokovali počet poslancov a volebných obvodov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. Nie je to žiadna novinka. Každá samospráva tak musí vykonať podľa spomínaného zákona pred každými komunálnymi voľbami. Bolo tomu tak aj v roku 2014, 2010 atď. V súčasnosti máme v Seredi 3 volené obvody a 19 poslancov. Podľa počtu obyvateľov (16 129 ) by ale teoreticky mohlo mať naše mesto počet poslancov v rozmedzí od 13 do 19. A do úvahy by mohli pripadať miesto troch volebných obvodov iba dva. Udalosti a ľudia Thu, 14 Jun 2018 01:01:01 +0200 I.ročník Memoriál Štefana Hoštáka v skoku do diaľky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-i-rocnik--memorial-stefana-hostaka-v-skoku-do-dialky Keď sa nám podaril vybudovať nový diaľkarsky sektor s tartanovým povrchom a krytým doskočiskom, dlho sme nemuseli rozmýšľať ako nazveme prvé oficiálne podujatie v tomto sektore. Ihneď nás napadlo mena človeka, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj atletiky v Seredi Štefana Hoštáka. Školstvo a vzdelávanie Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Srdečne Vás pozývame na premiéru filmových dokumentov o preživších holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-srdecne-vas-pozyvame-na-premieru-filmovych-dokumentov-o-prezivsich-holokaustu Do vašich rúk s nádejou vkladáme emotívne výpovede žien, ktoré dnes môžu ako posledné povedať, že prežili hrôzy holokaustu. Osobné svedectvá a spomienky „obyčajných ľudí“, ktorí nám vyrozprávali svoje príbehy a príbehy svojich rodín z tak bolestných a pre súčasnú generáciu už takmer nepredstaviteľných čias. Kultúra a tradície Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nová cyklotrasa o dĺžke 15 km spojí Horný Čepeň a Šulekovo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-nova-cyklotrasa-o-dlzke-15-km-spoji-horny-cepen-a-sulekovo Myšlienka vybudovať cyklotrasu medzi Horným Čepeňom a Šulekovom by sa čoskoro mala premeniť v realitu. Jedná sa o 15 kilometrový úsek a Trnavský samosprávny kraj už pripravuje podpis zmluvy s dodávateľom, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu. Náklady na vybudovanie sú zatiaľ iba predpokladané, no počíta sa so sumou 1 800 000,- €. Na výstavbu budú použité financie z Integrovaného regionálneho operačného programu. V prípade získania nenávratného finančného príspevku z IROP bude TTSK spolufinancovať výstavbu vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Táto cyklotrasa bude súčasťou viac ako 200 kilometrovej Vážskej cyklomagistrály. Udalosti a ľudia Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Policajná akcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-policajna-akcia Dnes bude v okrese Galanta prebiehať policajná akcia. Hliadky dopravnej polície sa zamerajú na kontrolu dodržiavania rýchlosti, zákazu požívania alkoholických nápojov, povinnosti vodičov voči nemotorovým účastníkom cestnej premávky a telefonovanie za volantom. Bezpečnosť Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Galavečer najúspešnejších žiakov umeleckej školy ARTPARÁDA 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-galavecer-najuspesnejsich-ziakov-umeleckej-skoly-artparada-2018 Dňa 12.júna 2018 sa v Dome kultúry v Seredi konal galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa. Podujatie nieslo názov ARTPARÁDA 2018. V programe vystúpili žiaci ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v šk.roku 2017/2018 ako aj komorný spevácky súbor, žiacka hudobná kapela, saxofónové trio, súbor huslistov a detský folklórny súbor Kvetoňka. Šikovní a talentovaní mladí umelci predviedli divákom to najlepšie čo sa počas školského roka naučili. Celé podujatie sa nieslo v duchu 70. výročia založenia Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa Udalosti a ľudia Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nová cyklotrasa v našom regióne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-nova-cyklotrasa-v-nasom-regione Trnavský samosprávny kraj má záujem podieľať sa na unikátnej viac ako dvestokilometrovej Vážskej cyklomagistrále, ktorá povedie popri Váhu. Úrad TTSK je v súčasnosti pred podpisom zmluvy s dodávateľom, ktorý pripraví projektovú dokumentácia na takmer 15-kilometrový úsek Horný Čepeň - Šulekovo.V článku video. Rozvoj a výstavba Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Bezpečnosť Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Žiačky na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-ziacky-na-majstrovstvach-slovenska-v-kosiciach Do prvého zápasu turnaja a zároveň premiérového zápasu Majstrovstiev Slovenska sme nastúpili s úmyslom užiť si tento zápas, atmosféru a okrem iného aj riadne potrápiť favorizované družstvo z Košíc. Počas prvej štvrtiny, ktorá bola z našej strany mierne ustráchaná, sme držali krok so súperom. Šport Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 HUMANA People to People Slovakaia o. z. v našom meste http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-humana-people-to-people-slovakaia-o--z--v-nasom-meste Mesto Sereď má od 01.06.2018 uzatvorenú zmluvu s HUMANA People to People Slovakia o. z. (ďalej len „HUMANA“), ktorá sa zaoberá zberom použitého šatstva (textílii, odevov, tašiek a doplnkov) na charitatívne účely Životné prostredie a príroda Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Úspešný David zbiera jedno ocenenie za druhým http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-uspesny-david-zbiera-jedno-ocenenie-za-druhym Medzi obyvateľmi nášho mesta sa nájde veľa úspešných ľudí, ktorí o svojich oceneniach z oblasti športu, kultúry či vedy veľa nerozprávajú a tak často verejnosť o ich úspechoch ani nevie. No našu pozornosť si rozhodne zaslúžia. Jedným z takých občanov je aj 21 ročný David Knor, ktorý od narodenia býva v Seredi a venuje sa naturálnej kulturistike. Z tejto oblasti zbiera jedno ocenenie za druhým. Z tohto dôvodu som tohto úspešného športovca oslovila a požiadala ho o krátky rozhovor. David, ako dlho sa venujete naturálnej kulturistike a čo Vás viedlo k tomuto športu ? Posilňovaniu sa venujem asi 6 rokov, ale jedálniček a pravidelný režim dodržiavam 3 roky. Šport Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Členovia OZ Mladá Sereď zorganizovali už po XVI. krát darcovstvo krvi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-clenovia-oz-mlada-sered-zorganizovali-uz-po-xvi--krat-darcovstvo-krvi Členovia OZ Mladá Sereď v spolupráci s Národnou transfúznou službou zorganizovali dňa 12. júna už po XVI. krát darovanie krvi. Krásna aktivita sa tentoraz niesla v duchu Svetového dňa darcov krvi, ktorá je 14. júna. Odber krvi prebiehal na pôde Mestského úradu v čase od 8:00 do 10:00 hodiny. Ušľachtilá myšlienka sa stretla opäť s veľkou odozvou. Životne dôležitú tekutinu prišlo odovzdať 33 darcov, z čoho pracovníci Národnej transfúznej služby úspešne odobrali krv 26- tim. Výsledkom je približne 13 litrov krvi. Udalosti a ľudia Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Prosba o pomoc http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-prosba-o-pomoc Na území Horného Čepeňa sa nachádza Kamenná kalvária z roku 1746 je vyhotovená z pieskovca a vápenca. Jedná sa o kamennú skladu tvorenú architektonickou – figurálnou kompozíciou. Povrch všetkých častí je dlhší čas ( 30 rokov ) pod nátermi nevhodnej olejovej farby. Plochy kamenných segmentov sú porastené mikroflórou. Statika je narušená a hrozí , že sa vrchná časť kríža zrúti. Udalosti a ľudia Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Majitelia už nedúfali, že sa Bela niekedy vráti domov. No stal sa malý zázrak ... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-majitelia-uz-nedufali--ze-sa-bela-niekedy-vrati-domov--no-stal-sa-maly-zazrak- Príbehy písané životom sú tie najzaujímavejšie. Príbehy veselé aj smutné, s dobrým ale aj menej dobrým koncom. Príbehy zo školy, z práce, o deťoch a ich rodičoch ale aj napríklad o zvieratách. Jeden taký príbeh prežila v posledných mesiacoch aj rodina Boledovičová zo Serede. Možno keby sa stala v inej krajine, bola by námetom na celkom milý film. Na začiatku príbehu bol oznam rodiny Boledovičovej zo Serede na sociálnej sieti uverejnený 1. apríla 2018: Dobrý deň. Chcem vás poprosiť o pomoc. Rodičom utiekli dvaja psy na ulici Družstevná, keď jedného z nich prešla cyklistka. Udalosti a ľudia Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Žiaci a žiačky ZŠ J. Fándlyho Sereď súčasťou basketbalu 3x3 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-ziaci-a-ziacky-zs-j--fandlyho-sered-sucastou-basketbalu-3x3 V piatok 8.6.2018 sa žiaci a žiačky ZŠ J. Fándlyho Sereď zúčastnili basketbalového turnaja 3x3 KIDS CUP. Táto forma basketbalu 3x3 sa stáva čoraz populárnejšou a organizátori chceli túto formu priblížiť aj deťom. Keďže basketbalová tradícia na našej škole je veľmi bohatá, neváhali sme nad ponukou a radi sme sa zúčastnili tohto podujatia. Školstvo a vzdelávanie Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Aj váš starý mobil môže pomôcť našej planéte. Odovzdajte ho do Orangeu a pomôžete organizácii Ekorast http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-aj-vas-stary-mobil-moze-pomoct-nasej-planete--odovzdajte-ho-do-orangeu-a-pomozete-organizacii-ekorast Bratislava, 11. jún 2018 – Staré mobily sa vracajú už po sedemnásty raz. Ich odovzdaním v predajni Orangeu pomôžete dobrej veci hneď dvakrát. Cieľom dlhodobej iniciatívy zbierania nepotrebných mobilov je ich ekologická likvidácia, rovnako ako pomoc neziskovým organizáciám. Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Celoslovenské finále – Ľahšie to ide ľahšie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-celoslovenske-finale---lahsie-to-ide-lahsie V sobotu 9.6.2018 sme sa v Bratislave zúčastnili veľkého finále v projekte „ľahšie to ide ľahšie“ ktorý zastrešuje DM drogérie markt v spolupráci s profesionálnymi trénermi vrcholových športovcov. Cieľom projektu je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu, vyššej pohybovej aktivite. Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Aj v Seredi otvorili záhrady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-aj-v-seredi-otvorili-zahrady Aj v našom regióne máme mnoho prírodných krás. O tom bolo aj podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré už 10 rokov organizuje nezisková organizácia národný trust. Do tohto otvorenia sa zapojilo aj Seredské múzeum.V článku video. Životné prostredie a príroda Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Dočasná oprava mosta do kempingu, generálna rekonštrukcia bude vykonaná v septembri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-docasna-oprava-mosta-do-kempingu--generalna-rekonstrukcia-bude-vykonana-v-septembri Most do kempingu bol postavený v roku 1970. Odvtedy prešiel niekoľkými rekonštrukciami, posledná veľká oprava sa vykonala v roku 2012, kedy bola vymenená drevená podlaha a kovová konštrukcia dostala nový náter. V priebehu ďalších rokov sa vykonávali iba nevyhnutné opravy. No vplyvom vlhkého prostredia a prirodzeným používaním sa most natoľko zničil, že je potrebná jeho generálna oprava. Rekonštrukcia je naplánovaná na september tohto roku a bude sa týkať výmeny povrchu vozovky, opravy konštrukcie a v prípade potreby výmeny starých kovových dielov za nové Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 TC Nové Zámky - TK Sereď 1:5 5. kolo súťaže družstva mužov v tenise Západoslovenský región 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-tc-nove-zamky----tk-sered-1-5--5--kolo-sutaze-druzstva-muzov-v-tenise-zapadoslovensky-region-2018 V sobotu 9.6.2018 sa odohralo 5.kolo súťaže Západoslovenského regiónu v tenise. Naše družstvo mužov odohralo stretnutie na antukových dvorcoch domáceho klubu TC Nové Zámky. Vďaka slnečnému a aj trochu zamračenému počasiu nebolo potrebné jednotlivé zápasy prerušiť z dôvodu daždivého počasia. Šport Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-sirotsky-dochodok-sa-studentovi-po-maturite-obnovi-az-po-zapise-na-vysoku-skolu Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2018. Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembra 2018 budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, alebo nie. Sociálna poisťovňa študenta informuje o zastavení výplaty dôchodku písomným rozhodnutím. Dane a odvody Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Viac priestoru prosím ... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-viac-priestoru-prosim- Kampaň Yellow dog, v preklade žltý pes vznikla 27. júna 2012 vo Švédsku. Okrem toho, že žltá značka má chrániť psa i okolie pred konfliktnými situáciami, cieľom je aj vzdelanie verejnosti. Ak má psík žltý symbol vo forme žltej stužky na vôdzke, obojku, postroji či oblečení znamená to, že pes potrebuje viac priestoru. Takýto psík totiž nemá rád spoločnosť cudzích ľudí alebo iných psov. Dôvodov môže byť viacero: štvornohý chlpáč môže mať zdravotné problémy, je v karanténe alebo je starý a potrebuje svoj kľud. Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Dvojdňový turnaj v 3x3 basketbale SEREĎ CUP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-10-dvojdnovy-turnaj-v-3x3-basketbale-sered-cup V dňoch 8. a 9. júna sa na Námestí slobody konal dvojdňový turnaj v 3x3 basketbale „SEREĎ CUP“. Jednalo sa o druhý ročník a pre veľký minuloročný úspech sa organizátori tento rok rozhodli turnaj rozdeliť do dvoch dní. Ambasádorkou turnaja bola aj tento rok bývalá reprezentantka SR a odchovankyňa seredského basketbalu, úspešná hráčka Bronislava Borovičková, v súčasnosti generálna manažérka ambicióznych Piešťanských Čajok. Celý turnaj bol riadený komisárom 3×3 basketbalu a rozhodovali vyškolení rozhodcovia pre 3×3 basketbal. Šport Sun, 10 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vydarená oslava Dňa detí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-09-vydarena-oslava-dna-deti V týchto dňoch sa konajú oslavy Dňa detí takmer vo všetkým mestách a obciach na Slovensku. Organizujú ich Základné školy, Materské školy, Občianske združenia, športové kluby ale aj samosprávy. Jedna z osláv sa konala aj v Obci Dolná Streda. Detské ihrisko na Barine sa 9. júna zaplnilo detičkami a ich rodičmi či starými rodičmi, aby sa zúčastnili krásneho popoludnia plného hier a dobrej zábavy. Deti tu čakalo maľovanie na tvár, nafukovací hrad, kolotoč, cukrová vata, hot-dogy, guláš a pitie zdarma. Zároveň si mohli zasúťažiť v šiestich disciplínach ako spoločné kreslenie, beh cez prekážky, nosenie loptičky na lyžičke, prenášanie vody v pohári či skákanie. Udalosti a ľudia Sat, 09 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredský kemping privítal návštevníkov open air festu: FLESH PARTY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-09-seredsky-kemping-privital-navstevnikov-open-air-festu--flesh-party V dňoch 8-10. júna sa v seredskom kempingu konal open air festival s názvom FLESH PARTY. Podujatia sa zúčastnilo takmer 500 návštevníkov, ktorí mali v areáli zabezpečený priestor na stanovanie, stravu, wifi, Flesh party TAXI no a samozrejme po celý čas neutíchajúcu hudbu. Počas troch dní tu vystúpilo až 32 kapiel, ktorí sa na pódiu striedali podľa vopred naplánovaného harmonogramu. Pre bežného občana je takáto hudba pravdepodobne hlasná a divoká, no ušiam návštevníkov bola presne ulahodená. Do Serede prišli kapely nielen zo Slovenska ale aj z Nemecka, Polska, Česka či Talianska. Udalosti a ľudia Sat, 09 Jun 2018 01:01:01 +0200 Galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-galavecer-najuspesnejsich-ziakov-zakladnej-umeleckej-skoly-jana-fischera-kvetona-v-seredi pozývame Vás na ARTPARÁDU 2018 -galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Koná sa 12.júna 2018 o 17 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 08. júna – 10. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-kultura---08--juna---10--juna-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 08. júna – 10. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-sportove-podujatia--08--juna---10--juna-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Okresná súťaž žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-okresna-sutaz-ziakov-specialnych-zakladnych-skol-okresu-galanta-v-stolnom-tenise Dňa 30. mája 2018 sa v telocvični ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnil IV. ročník okresnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise venovanej oslave Olympijského dňa 2018. Usporiadateľom bola Špeciálna základná škola Sereď v spolupráci so stolnotenisovým klubom „Mladosť“ v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Takmer 200 dobrovoľníkov skrášlilo Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-takmer-200-dobrovolnikov-skraslilo-sered Mesto Sereď zorganizovalo dňa 8. júna brigádu na skrášlenie a vyčistenie mesta. Do brigády sa zapojilo takmer 200 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do viacerých skupín. Ruku k dielu priložili členovia OZ TJ Rozkvet, OZ Mladá Sereď, študenti z Obchodnej akadémie, Gymnázia, skauti, eRkári, zo spoločenstva LaVia, spoločentva Youth o.z., Teen Challenge Slovakia, n.o. a samozrejme z mesta Sereď. Koordinátorom podujatia bol projektový manažér z MsÚ v Seredi Branislav Bíro. Životné prostredie a príroda Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Petangový turnaj žien v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-petangovy-turnaj-zien-v-dennom-centre-pre-seniorov Posledný májový deň bol v Dennom centre pre seniorov venovaný petangovému turnaju mužov, o týždeň neskôr si svoju šikovnosť v tomto športe zmerali aj ženy. A keďže sme mužskému turnaju venovali samostatný článok, ani ženské osadenstvo Denného centra nesmieme o krátky článoček ukrátiť. Do súťaže sa zapojilo 18 žien odhodlané zabojovať o pohár víťaza. Za ich vynikajúce výkony by sa nemuseli hanbiť ani skúsení hráči. A hoci by si zaslúžili vyhrať všetky súťažiace, na stupni víťazov sa mohli umiestniť iba tri najlepšie hráčky. Udalosti a ľudia Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-bezplatne-pravne-poradenstvo--pre-obcanov-mesta-sered Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Legislatíva Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Porucha na vodovodnom potrubí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-porucha-na-vodovodnom-potrubi Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odstraňujú dnes 7. júna 2018 poruchu na prasknutom vodovodnom potrubí na Železničnej ulici pre dome č. 1069. Odstávka vody a predpokladaný čas opravy 7.30 – 12.00 hod. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Národný týždeň charít, ktorý organizujeme aj v našom regióne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-narodny-tyzden-charit--ktory-organizujeme-aj-v-nasom-regione Do ulíc prichádzame s príbehmi našich klientov, z ktorých každý má šancu motivovať ľudí v rôznych životných situáciách. Verejnosti tak chceme priblížiť sociálne služby charity. Národný týždeň charity vyvrcholí podujatím v Trnave s názvom Svet príbehov, ktoré sa týkajú aj vás. Na Hlavnej ulici 43, pred sídlom našej organizácie, si bude môcť verejnosť vypočuť moderované diskusie s našimi zamestnancami. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Niekoľko slov o vzťahu mesta a charity http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-niekolko-slov-o-vztahu-mesta-a-charity Koniec minulého roka bol z pohľadu ukončenia prevádzky nocľahárne pre bezdomovcov pomerne turbulentnou témou a medzi občanmi sa začali objavovať názory, že mesto odmieta spolupracovať s Trnavskou arcidiecéznou charitou. Či bol tento názor opodstatnený, spýtala som sa zástupcu primátora mesta Ľubomíra Veselického. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Trojdňový výlet: Od prameňa k prameňu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-trojdnovy-vylet--od-pramena-k-pramenu Členovia Denného centra pre seniorov majú za sebou trojdňový zájazd, ktorý niesol pomenovanie “ Od prameňa k prameňu. „ Aj napriek krátkemu času toho stihli výletníci naozaj veľa. Ako prvú zastávku mali v Turčianskych Tepliciach, kde navštívili miestny aquapark. Po príjemnom osviežení sa presunuli do Dolného Kubína, navštívili Oravskú galériu a prvý deň ukončili v Habovke, kde ich čakalo ubytovanie. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Tajomstvo pamiatok architektúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-tajomstvo-pamiatok-architektury Pozvánka na 5. r. výtvarného workshopu pod názvom Tajomstvo pamiatok architektúry Kultúra a tradície Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Ekologický čin roka 2017 patrí Mestskej polícii Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-ekologicky-cin-roka-2017-patri-mestskej-policii-sered Dňa 5.6.2018 sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na vyhodnotení súťaže Ekologický čin roka 2017 vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom. Udalosti a ľudia Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Triedenie odpadu v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-triedenie-odpadu-v-meste-sered Termíny zberu triedeného odpadu na druhý polrok 2018. Životné prostredie a príroda Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 TK Sereď - Fortuna Trnava 2:4 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-tk-sered----fortuna-trnava-2-4------------ Tenisti TK Sereď v sobotu 2.6.2018 znovu nastúpili na zápas už 4. kola súťaže Západoslovenského regiónu. Na domácich antukových dvorcoch tentokrát privítali hráčov z Fortuny Trnava, najviac favorizovaných na víťazstvo v súťaži družstiev. Šport Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nové detské ihrisko na Čepenskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-nove-detske-ihrisko-na-cepenskej-ulici Na Čepenskej ulici začiatkom mesiaca jún pribudlo nové detské ihrisko. Pozostáva zo štyroch hracích prvkov: balančného mostíka, lezeckého prvku a dvoch hojdačiek - pružinovej a preklápacej. Ihriskové zostavy dodala firma Veríme v Zábavu, s.r.o., Trenčín a hodnota hracích prvkov činí 6 088,- €. Detské ihrisko sa nachádza vo vnútrobloku pod korunami stromov, ktoré počas horúcich dní poskytnú deťom a rodičom príjemný chládok. Ihrisko dostalo meno: Čierna mačka. Rozvoj a výstavba Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Oznam o uzatvorení predajne LIDL v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-oznam-o-uzatvoreni-predajne-lidl-v-seredi Spoločnosť LIDL oznamuje obyvateľom, že predajňa na Námestí slobody v Seredi bude z dôvodu drobných rekonštrukčných prác v čase od soboty 9.júna 18,00 hodiny UZATVORENÁ do pondelka 11. júna 7:00 hodiny. Spoločnosť LIDL ďakuje za pochopenie ! Udalosti a ľudia Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 XV. Jarmočný streetball http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-xv--jarmocny-streetball Basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď Vás pozýva na tradičný Jarmočný streetball, ktorý sa bude konať 23.6.2018 (sobota) na Mlynárskej ulici v Seredi. Je to už jubilejný pätnásty ročník tohoto skvelého podujatia a vy by ste na ňom nemali chýbať! Šport Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredský streetball 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-seredsky-streetball-2018 V prvú júnovú sobotu za krásneho slnečného počasia, Školský basketbalový klub Sereď usporiadal na multifunkčnom ihrisku ZŠ Juraja Fándlyho podujatie s názvom Seredský streetball 2018. Podujatie otvoril primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, ktorý sa prihovoril všetkým basketbalistom a basketbalistkám a poprial im veľa športových úspechov. Školstvo a vzdelávanie Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Štátny tajomník I. Korčok navštívil Múzeum holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-statny-tajomnik-i--korcok-navstivil-muzeum-holokaustu-v-seredi 5. júna 2018 SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi privítalo štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, pána Ivana Korčoka. V sprievode riaditeľa MŽK prof. Pavla Mešťana si prezrel stálu expozíciu múzea (expozícia bola otvorená 26.1.2016), ale aj novobudovanú časť v ďalšom zrekonštruovanom priestore bývalého pracovného a koncentračného tábora Sereď. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredský hodový jarmok 22. - 24. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-seredsky-hodovy-jarmok-22----24--juna-2018 Program XIX. Seredského hodového jarmoku. Kultúra a tradície Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vynovené pódium na Námestí slobody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-vynovene-podium-na-namesti-slobody Tak ako všetky veci, zariadenia či budovy aj pódium na Námestí slobody v Seredi sa vplyvom poveternostných podmienok a ľudského faktora v určitom časovom intervale opotrebováva a tak je z času na čas potrebné jeho vynovenie. Dňa 5. júna poverení pracovníci drevený povrch opravili a nanovo nalakovali. Zároveň pripevnili obvodové lišty, čím pódium získalo opäť pekný vzhľad a znovu môže slúžiť na svoje účely. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Skončila kampaň Do práce na bicykli http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-skoncila-kampan-do-prace-na-bicykli Od 1. mája do 31. mája 2018 prebiehalo na Slovensku podujatie DO PRÁCE NA BICYKLI. Ide o národnú kampaň, ktorej cieľom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Zároveň chcú organizátori touto kampaňou vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Životné prostredie a príroda Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Amatérski kuchári súťažili o najlepší guláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-amaterski-kuchari-sutazili-o-najlepsi-gulas V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi sa dňa 5.júna konala súťaž vo varení gulášu. Do súťaže sa prihlásilo šesť družstiev. Okrem domácich klientov to boli DD a DSS zo Senice, Senca, Šintavy, Košút a Štrkovca. Amatérski kuchári sa do varenia pustili v ranných hodinách a ako sa zapĺňali kotlíky surovinami tak sa začala okolím šíriť vôňa vychádzajúca z jednotlivých kotlíkov. O dobrú náladu sa okrem reprodukovanej hudby posatarala aj skupina Šopornianska lipka. Tá zanôtila prítomným pesničky, ktoré lákali klientov do tanca a spevu. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia estrádnej sály Domu kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-rekonstrukcia-estradnej-saly-domu-kultury-v-seredi Mesto Sereď minulý rok zrekonštruovalo zadnú časť Domu kultúry. Staré priestory boli v zlom stave a tak bola rekonštrukcia viac ako potrebná. Došlo k výmene vchodových dverí, okien, sociálnych zariadení a pribudla aj nová dlažba. Po roku prišla na rad estrádna sála Domu kultúry. Tieto priestory sú miestom mnohých kultúrnych podujatí s vysokou návštevnosťou. Plesy, zábavy, oslavy MDŽ, úcta k starším, charitatívne podujatia, divadlá aj koncerty – to je iba časť akcií konaných v tomto stánku kultúry. Zub času tu ale zanechal svoje stopy a tak bola rekonštrukcia viac ako nutná. Rozvoj a výstavba Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Múzeum holokaustu navštívil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-muzeum-holokaustu-navstivil-statny-tajomnik-ministerstva-zahranicnych-veci-sr-ivan-korcok Múzeum holokaustu v Seredi dňa 5. júna navštívil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Na pôde múzea štátneho tajomníka privítal riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan a zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický. Pre Ivana Korčoka nie sú Sereď a priestory kasární neznámym miestom. Ako povolanec do kasární nastúpil do tzv. prijímača na výkon základnej prezenčnej služby práve do Serede. Počas návštevy si prítomní prezreli stálu expozíciu múzea ale aj novobudovanú časť v ďalšom zrekonštruovanom priestore bývalého pracovného a koncentračného tábora. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 06.06.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-dna-06-06-2018 Primátor mesta Sereď zvoláva v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 6. júna 2018 o 18,00 hod. do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Okresná súťaž žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-okresna-sutaz-ziakov-specialnych-zakladnych-skol-okresu-galanta-v-stolnom-tenise Dňa 30. mája 2018 sa v telocvični ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnil IV. ročník okresnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise venovanej oslave Olympijského dňa 2018. Usporiadateľom bola Špeciálna základná škola Sereď v spolupráci so stolnotenisovým klubom „Mladosť“ v Seredi. Šport Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 GIRYA CROSS GYM Sereď o. z. organizuje v spolupráci s mestom Sereď skvelé športové podujatie pre deti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-girya-cross-gym-sered-o--z--organizuje-v-spolupraci-s-mestom-sered-skvele-sportove-podujatie-pre-deti Sobota (16.06.2018) bude patriť nám všetkým. GIRYA CROSS GYM Sereď o. z. organizuje v spolupráci s mestom Sereď skvelé športové podujatie pre deti. Deti vo veku od 8 do 14 rokov sa môžu prihlasovať do súťažných tímov. Súťažné tímy budú zložené z dvoch súťažiacich (dievča – dievča, dievča - chlapec, chlapec – chlapec) v dvoch vekových kategóriách (8 – 11 rokov; 11 –14 rokov). V každej kategórii bude súťažiť 10 dvojčlenných tímov. Udalosti a ľudia Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Víkend otvorených parkov a záhrad bol aj u nás http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad-bol-aj-u-nas Cez víkend sa na území Slovenska konalo podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad a v rámci neho mesto Sereď vysadilo v zámockom parku ľaliovník tulipánokvetý (lat. Liliodendron tupifera), ktorý nám venovalo ISA Slovensko (Associated organisation to International Society of Arboriculture). Životné prostredie a príroda Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na jún 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-program-kina-nova-na-jun-2018 Štyri nové rozprávky a pokračovanie Jurského sveta čakajú najmenších i tých skôr narodených v júni v kine NOVA. TV a film Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Petangový turnaj v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-03-petangovy-turnaj-v-dennom-centre-pre-seniorov Posledný májový deň bol v Dennom centre pre seniorov venovaný petangovému turnaju. Do súťaže sa zapojilo 12 mužov, ktorí si tak vyskúšali presnosť svojich rúk a očí. Petang je rekreačná i športová hra pre všetky vekové kategórie bez nutnosti fyzickej kondície. Stačí mať v sebe kúsok súťaživosti a chuť pobudnúť na čerstvom vzduchu. Mužskému osadenstvu Denného centra prialo aj krásne slnečné počasie a tak o vynikajúce výkony nebola núdza. Udalosti a ľudia Sun, 03 Jun 2018 01:01:01 +0200 Teatro Pimprlo zavítalo do múzejnej záhrady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-03-teatro-pimprlo-zavitalo-do-muzejnej-zahrady Dňa 3. júna sa v záhrade Mestského múzea v Seredi konala pre všetky deti a ich rodičov RODINNÁ NEDEĽA. Vedúca múzea Mária Diková pozvala na nedeľné popoludnie do priestorov múzejnej záhrady Teatro Pimprlo, ktoré sem prišlo deťom zahrať divadelnú rozprávku o Jankovi Polienkovi. Teatro Pimprlo je súkromné bábkové divadlo z Trenčína, odkiaľ vyráža na predstavenia do všetkých kútov Slovenska. Zakladateľkou a principálom je Renáta Repková, ktorá do Seredi osobne zavítala aj so svojimi bábkami. Udalosti a ľudia Sun, 03 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vynovená lavička pokoja a vďaky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-vynovena-lavicka-pokoja-a-vdaky V mesiaci máj tomu boli presne dva roky, čo v mestskom parku v Seredi pribudla lavička pokoja a vďaky. Lavička bola osadená členmi Občianskeho združenia Pomocníček, ako poďakovanie za priazeň a podporu všetkým dobrým ľuďom, ktorí tomuto združeniu pomohli a pomáhajú. Za dva roky sa ale lavička stala niekoľkokrát terčom vandalov a sprejerov. A tak sa pôvodný cieľ, mať v zadnej časti parku pri náučnom chodníku miesto na relax a oddych pomaly vytrácal. Udalosti a ľudia Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Pomôžme spoločným hlasovaním získať pre školu altánok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-pomozme-spolocnym-hlasovanim-ziskat-pre-skolu-altanok Program Gesto pre mesto organizovaný spoločnosťou Raiffeisen BANK, pripravil v roku 2018 súťaž o finančný dar vo výške 1 000,- € za prihlásený projekt, ktorý prispeje k zlepšeniu života v regióne. Víťazom sa stane projekt, ktorý v hlasovaní získa najväčší počet hlasov. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách bolo v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, vybraných 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Školstvo a vzdelávanie Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nový strom v mestskom parku v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-novy-strom-v-mestskom-parku-v-seredi V dňoch 1.-3. júna sa na Slovensku konal Víkend otvorených parkov a záhrad. Ide o udalosť s niekoľkoročnou tradíciou a ponúka ľuďom možnosť nahliadnuť do krásnych či historických ale aj menej prístupných parkov. Mestský park v Seredi je pre domácich obyvateľov zelenou oázou a ponúka návštevníkom oddych, ticho a relax. Park je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Životné prostredie a príroda Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Členovia TJ Rozkvet zorganizovali oslavu Dňa detí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-clenovia-tj-rozkvet-zorganizovali-oslavu-dna-deti Členovia TJ Rozkvet v Čepeni pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre svojich najmenších členov deň plný hier a zábavy. Deti mali za úlohu prejsť súťažné stanovištia, kde ich čakal kop na bránku, preťahovanie lanom, streľba zo vzduchovky, hádzanie na cieľ, prevoz tehál s fúrikom či bicyklovanie medzi prekážkami. Príslovie: nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa, v tomto prípade to platilo dvojnásobne. Každý kto stanovištia prešiel bol odmenený malou pozornosťou. Udalosti a ľudia Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Tretie miesto družstva atlétov zo ZŠ Juraja Fándlyho na Majstrovstvách kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-tretie-miesto-druzstva-atletov-zo-zs-juraja-fandlyho-na-majstrovstvach-kraja Po víťazstve v okresnom kole atletiky družstiev žiakov ZŠ sa družstvo chlapcov ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnilo dňa 30.mája 2018 v Trnave majstrovstiev kraja. Naši žiaci sa medzi základnými školami so športovými triedami zameranými na atletiku nestratili a obsadili krásne 3. miesto a to i napriek podmienkam, ktoré pre tento šport na škole máme. Školstvo a vzdelávanie Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 01. júna – 03. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-sportove-podujatia--01--juna---03--juna-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 01. júna – 03. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-kultura---01--juna---03--juna-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Kandráčovci a ich hostia zožali v Seredi obrovský úspech http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-kandracovci-a-ich-hostia-zozali-v-seredi-obrovsky-uspech Obľúbení Kandráčovci odohrali v Seredi 31. mája na mestskom amfiteátri exkluzívny koncert vo veľkolepej zostave. Hosťami programu boli stále populárni Števo Skrúcaný s Mirom Nogom, Adam Ďurica, saxofonista Adrián Harvan so svojím bandom, ukrajinský spevácky zbor Liberi band a speváčky Monika Kandráčová s Annou Poráčovou. Repertoár tohto telesa je zložený z melódií rôznych kútov Slovenska, so silným akcentom na východoslovenskú, ale i ukrajinskú, rusínsku, či poľskú pieseň. V poslednej dobe do svojho repertoáru Kandráčovci vkladajú hlavne autorské piesne. Práve tie sa tešia u poslucháčov a divákov najväčšej obľube. Udalosti a ľudia Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Začala rekonštrukcia ulice 8. mája http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-zacala-rekonstrukcia-ulice-8--maja Miestna komunikácia na ulici 8. mája bola dlhé roky v zlom stave. Vodiči ale aj cyklisti, ktorí po ceste jazdili sa stetávali s popraskaným asfaltom, výtlkmi a zničenými obrubníkmi. Táto cesta je ale ďalšia v poradí, ktorá sa čoskoro dočká svojej opravy. V týchto dňoch totiž začala rekonštrukcia miestnej komunikácie v tejto časti mesta a to konkrétne v úseku križovatiek 8. mája s ulicami Podzámska a Dlhá. Rozvoj a výstavba Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Kino Nova premietalo 1. júna pre deti zdarma http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-kino-nova-premietalo-1--juna-pre-deti-zdarma Kino Nova v Seredi pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre malých návštevníkov a ich rodičov premietanie rozprávky Včielka Maja s podptitulom Sladké hry. Premietanie rozprávky bolo zdarma, ako darček deťom k ich sviatku. Deti v kinosále sledovali pútavú rozprávku o malej nezbednej včielke Maji, ktorá letela za Jej Veličenstvom včeľou Cisárovnou s prosbou, aby sa jej úľ mohol zúčastniť slávnych Sladkých Hier. Včelia Cisárovná Maji vyhovela, ale mala podmienku : ak Maja prehrá, jej úľ príde o všetky zásoby medu. Udalosti a ľudia Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Deň detí v Rodinnom centre MAMA klub http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-den-deti-v-rodinnom-centre-mama-klub Rodinné centrum MAMA klub v spolupráci s Mestom Sereď pripravili na 1. júna pre všetky deti program plný hier, hudby a súťaží. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a priestory Mama klubu na Jesenského ulici sa v toto popoludnie premenili na zábavný park. Každý zaregistrovaný malý návštevník musel absolvovať súťažné stanovištia na konci ktorých každého čakala malá sladká odmena. Súčasťou bolo maľovanie na tvár, nafukovací hrad a mnoho iných zábavných atrakcií. Udalosti a ľudia Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Literárna súťaž „Po stopách Kristy Bendovej“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-literarna-sutaz--po-stopach-kristy-bendovej Dňa 23. mája 2018 sa v priestoroch školskej knižnice Amosko pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi konala súťaž pri príležitosti 95. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia spisovateľky Kristy Bendovej. Školstvo a vzdelávanie Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 OBROVSKÁ RADOSŤ - SME MAJSTRI TRNAVSKÉHO KRAJA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-obrovska--radost-----sme--majstri--trnavskeho--kraja Dňa 30.5.2018 sme sa zúčastnili krajského kola Prehadzovanej žiakov 1. stupňa. Cestovali sme do Studienky, kde sa stretlo 7 víťazov regionálnych kôl z Trnavského a 7 z Bratislavského kraja. Keď sme videli súperov a ich hru, nebolo nám všetko jedno a do každého zápasu sme nastupovali s pokorou, ale s odhodlaním vyhrať. Školstvo a vzdelávanie Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Basketbalové kadetky na MSR v Košiciach tretie ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-basketbalove-kadetky-na-msr-v-kosiciach-tretie V minulé leto sme začali skladať káder tohto družstva. Dali sme dokopy viacero kvalitných individualít z rôznych miest. Dať tieto dievčatá či už po ľudskej, alebo basketbalovej stránke nebolo ľahké. Taktiež zladiť to tréningovo, to bola veľká výzva. Šport Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Vernisáž výstavy fotografa Stanislava Klačanského na tému ŽENY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-vernisaz-vystavy-fotografa-stanislava-klacanskeho-na-temu-zeny V stredu 30. mája 2018 sa v priestoroch Mestského múzea uskutočnila vernisáž autorskej výstavy fotografií „Stanislav Klačanský – Ženy“. Nadaný fotograf sa venuje fotografovaniu dlhé roky. Ako fotograf vníma veci alebo udalosti tak, ako to bežný človek nevidí. Objektívom fotoaparátu dokáže zvečniť momentky, detaily, krásu jednoduchosti či z bežného života zadokumentovať jeden výnimočný okamih. Umenie a literatúra Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Projekt IN CASTLE štartuje dnes vypredaným koncertom Kandráčovcov! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-projekt-in-castle-startuje-dnes-vypredanym-koncertom-kandracovcov Projekt letných podujatí pod holým nebom IN CASTLE, ktorý spoločne pripravili Agentúra KVAS a Dom kultúry Sereď, sa rozbieha už dnes. V priestoroch vypredaného Amfiteátra ako prví zahrajú strhujúci Kandráčovci so svojimi hosťami a otvoria letnú kultúrnu sezónu, ktorá svojou ponukou presiahla regionálny rozmer. Hudba, tanec a spev Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na symbolické sadenie stromu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-pozvanka-na-symbolicke-sadenie-stromu Počas nadchádzjúceho víkendu sa bude konať celoslovenské podujatie VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD. Mesto Sereď v tomto roku zaregistrovalo Chránený areál Seredského parkuna stránke http://www.vopz.sk/zahrady-a-parky. Životné prostredie a príroda Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Škôlkárska olympiáda v znamení rozprávky Kubko a Maťko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-skolkarska-olympiada-v-znameni-rozpravky-kubko-a-matko Dňa 31. mája sa na mestskom štadióne v Seredi konal 15. ročník škôlkarskej olympiády. Zúčastnili sa ho predškoláci zo všetkých Materských škôl sídliacich na území mesta a okolitých obcí: z Dolnej Stredy, Paty, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov, Šintavy, Vinohradov nad Váhom, Šoporne, Šúroviec, Križovian nad Dudváhom a Vlčkoviec. Olympiáda sa tentoraz niesla v znamení známej rozprávky Kubko a Maťko. V tomto duchu bolo pre deti pripravených päť súťažných disciplín. Šport Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Slnko, radosť, sladkosti! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-30-slnko--radost--sladkosti Týmito troma slovami by sme mohli opísať ďalší ročník firemného dňa, ktorý pre svojich zamestnancov už po osemnástykrát organizuje najväčší slovenský výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva - I.D.C. Holding, a.s. Spoločnú akciu roka – Deň IDC, otvorila riaditeľka divízie ľudských zdrojov, Darina Pápayová, ktorá všetkým prítomným zaželala príjemnú zábavu Udalosti a ľudia Wed, 30 May 2018 01:01:01 +0200 Nová dopravná značka potešila obyvateľov Trnavskej ulice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-30-nova-dopravna-znacka-potesila-obyvatelov-trnavskej-ulice Obyvatelia Trnavskej ulice od odbočky smerom na Nový Majer mali od otvorenia logistických centier v priemyselnej zóne postarané o rušný život. Množstvo kamiónov a nákladných áut prechádzajúcich v tesnej blízkosti rodinných domov spôsobovalo obyvateľom nielen hluk a znečistenie ovzdušia, no v niektorých prípadoch dokonca praskajúce steny na obvodových múroch. Udalosti a ľudia Wed, 30 May 2018 01:01:01 +0200 BK Lokomotíva Sereď – BK AŠK Slávia Trnava http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-bk-lokomotiva-sered---bk-ask-slavia-trnava 26.5.2018 Žiačky U14 G – Západ BK Lokomotíva Sereď – BK AŠK Slávia Trnava 36:54 (4:5; 12:15; 29:31) Dudonová 13 (TH 4/2), Jakubčeková 8, Pellérdiová 4, Svrbická 3 (1 trojka), Vaňovčeková 3 (3/1), Holubová 2 (2/2), Zrayer 2, Žemlová 1 (6/1) . Trestné hody družstvo 15/6. Šport Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Platan sa dočkal svojho ošetrenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-platan-sa-dockal-svojho-osetrenia Dňa 30.4.2018 bola zrealizovaná akustická tomografia platanu západného (platanus x hispanica) za účelom zhodnotenia aktuálneho stavu, jeho perspektívy a prevádzkovej bezpečnosti. Pre prieskum rozsahu skrytých defektov bola použitá prístrojová metóda pomocou zvukového tomografu PiCUS, ktorý sa využíva na prieskum vnútorného stavu kmeňa stromov zvukovými vlnami. Životné prostredie a príroda Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Seredskí muži, ktorí túto sezónu absentovali v 2. lige odohrali vo štvrtok 24.5.2018 o 19:00 priateľský zápas s Dunajskou stredou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-seredski-muzi--ktori-tuto-sezonu-absentovali-v-2--lige-odohrali-vo-stvrtok-24-5-2018-o-19-00-priatelsky-zapas-s-dunajskou-stredou Hráči Serede Tkáč a Fiala, ktorý túto sezónu vypomáhali Dunajskej strede v 2 .lige, prešli aj v tomto priateľskom zápase na ich stranu, čo pomohlo k vyrovnanému duelu, ktorý napokon muži Serede zvíťazili 99:83 (54:46). Šport Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Žiaci BK Lokomotíva Sereď – Vicemajstri Slovenskej republiky 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-ziaci-bk-lokomotiva-sered---vicemajstri-slovenskej-republiky-2018 V úvodnej štvrtine otváracieho zápasu Majstrovstiev Slovenska 2018 žiakov, sa naši mladí sereďania nebojácne pustili do favorita „od podlahy“. Ten zostal v domácom prostredí úplne zaskočený vynikajúcou hrou súpera pod obidvoma košmi. Šport Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Víkend otvorených parkov a záhrad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad V termíne od 1.6. do 3.6.2018 prebieha na území Slovenskej republiky podujatie Víkend otvorených záhrad, ktoré je súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a jeho hlavnou tému sú záhrady Európy. Životné prostredie a príroda Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na rozprávku do Mestského múzea http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-pozvanka-na-rozpravku-do-mestskeho-muzea V rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad Vás Mestské múzeum v Seredi pozýva na rodinnú nedeľu. Pre všetky deti a ich rodičov je pripravené divadelné predstavenie O Jankovi Polienkovi v podaní Teatro Pimprlo Udalosti a ľudia Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Posvätenie hasičskej zástavy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-posvatenie-hasicskej-zastavy Dňa 26. mája 2018 sa v obci Dolná Streda konala Oslava 85. výročia posvätenia hasičskej zástavy Dobrovoľného hasičského zboru Dolná Streda (1933 - 2018). Pozvanie na slávnosť prijali aj Dobrovoľné hasičské zbory zo Šintavy, Paty, Váhoviec, Gáňu a Bytče. Na úvod sa konal sprievod do kostola sv Jakuba, kde sa konala svätá omša počas ktorej miestny kňaz posvätil hasičom zástavu. Udalosti a ľudia Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Oslávte Deň detí s včielkou Majou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-oslavte-den-deti-s-vcielkou-majou Príďte osláviť Deň detí s neposednou včielkou Majou a jej priateľov. Preneste sa na krídlach fantázie do rozprávkového sveta. Čas : 1. júna o 17:00 hodine vstup : ZDARMA Udalosti a ľudia Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Víkendová perlička http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-vikendova-perlicka Hliadka Mestskej polície Sereď preverovala v sobotu 26.mája 2018 obsah oznamu, podľa ktorého na ul. D. Štúra v parku pri prvom bytovom dome pri bývalom pomníku Františka Kubača bolo do voľného záhonu zasadených 8 sadeníc rajčín. Sadenice vysadil občan M.M. z neďalekej obce Pata. Udalosti a ľudia Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 Družstvo žiakov ZŠ Juraja Fándlyho postúpilo na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-druzstvo-ziakov-zs-juraja-fandlyho-postupilo-na-majstrovstva-slovenska V Úľanoch nad Žitavou sa v sobotu 26.mája 2018 konali majstrovstvá západoslovenskej oblasti v brannom viacboji žiakov ZŠ, na ktoré postúpili družstvá z okresných kôl. Družstvá ZŠ Juraja Fándlyho v okresnom kole obsadili prvé tri miesta, ale bohužiaľ pre rôzne dôvody (zdravotné, iné akcie a pod.) sa majstrovstiev mohlo zúčastniť len jedno družstvo v zložení: Sára Kvocerová, Martin Zupkó a Adrián Zupkó. Školstvo a vzdelávanie Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – víťazstvo a postup na MSR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-hadzana---vitazstvo-a-postup-na-msr Mladšie žiačky sa v rozlúčkovom zápase na domácej palubovke stretli s rovesníčkami HC SPORTA Hlohovec. V zápase ukázali svoju silu a chuť hrať krásnu hádzanú. Od začiatku išli nekompromisne za svojim cieľom – zvíťaziť. Šport Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 TK Slovan Galanta - TK Sereď 1:5 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-tk-slovan-galanta----tk-sered-1-5----- S tenisovým klubom TK Sereď a družstvom mužov sa naďalej nesie „víťazná šnúra“ odohratých zápasov. V termíne 26.5.2018 o 9:00 hod., v treťom kole súťaže Západoslovenského regiónu v tenise, nastúpili naši hráči proti domácemu družstvu TK Slovan Galanta. Hráči a fanúšikovia oboch družstiev sa v sobotu stretli v areáli tenisových antukových kurtov v Galante, aby za slnečného a teplého počasia odohrali všetky zápasy v jeden deň. Šport Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 Lepšia kultúra a klíma školy... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-lepsia-kultura-a-klima-skoly V ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa neustále zlepšuje kultúra a klíma školy rôznymi rekonštrukciami, dopĺňaním školského nábytku, renováciou priestorov. Po zateplení telocvične, rekonštrukcii strechy na tejto telocvični, výmene okien na druhej telocvični, úprave vstupného priestoru do budovy B, sme pokračovali v údržbe a oprave sociálnych zariadení v budove B na prízemí a 1. poschodí, kde sa nám podarilo tieto priestory upraviť nielen po hygienickej stránke, ale aj esteticky. Školstvo a vzdelávanie Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Kto ďalší sa pridá ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-kto-dalsi-sa-prida Pred týždňom sa začal pre hráčov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov basketbalu kolotoč záverečných turnajov mládežníckych kategórii v basketbale. V tomto súťažnom ročníku sa na záverečný turnaj podarilo prebojovať až štyrom družstvám Lokomotívy. Šport Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Stanislav Klačanský ŽENY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-stanislav-klacansky--zeny V stredu 30. mája 2018 o 17.00 hod. sa v priestoroch Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi uskutoční vernisáž autorskej výstavy fotografií „Stanislav Klačanský – Ženy“. Výstava prezentuje tvorbu mladého seredského fotografa Stanislava Klačanského. Výstava potrvá do 26. júna 2018. Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Víkend otvorených parkov a záhrad, 1. júna – 3. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad--1--juna---3--juna-2018 Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi 1. – 2. júna 2018, 10.00 – 18.00 hod. Fándlyho strom, história fary a kostola – prehliadka historických artefaktov a pamiatky zaniknutého kostola v záhrade a lapidáriu s odborným výkladom 3. júna 2018, 16.00 hod. Rodinná nedeľa – Divadelné predstavenie O Jankovi Polienkovi – Teatro Pimprlo Informácie o záhrade: Do záhrady je voľný vstup počas otváracích hodín múzea. ut-so 10.00 - 18.00 hod. Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 25. mája – 27. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-kultura---25--maja---27--maja-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 25. mája – 27. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-sportove-podujatia--25--maja---27--maja-2018- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Ocenenie bývalých vojakov zo Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-ocenenie-byvalych-vojakov-zo-serede Pred 25 rokmi vznikla tesne po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 aj prvá organizácia, združujúca slovenských vojakov z povolania a vojenských dôchodcov – Zväz vojakov z povolania Armády SR. Od roku 2003 táto organizácia pôsobí pod názvom Zväz vojakov SR Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Stret kultúr v seredskom PRIESTORe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-stret-kultur-v-seredskom-priestore Aký je slovensko-srbský príbeh? Aké je to byť sama sebou? A ako dosiahnuť krásu akvarelových kvetov ako z instagramu? Tieto témy budú znieť v najbližších dňoch v komunitnom centre PRIESTOR. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na poľovnícky Juniáles http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-pozvanka-na-polovnicky-juniales Poľovnícke združenie HUBERT Nebojsa Vás pozýva na poľovnícky Juniáles. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Jednodňový výlet klientov DD a DSS pre dospelých v Trenčianskom kraji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-jednodnovy-vylet-klientov-dd-a-dss-pre-dospelych-v-trencianskom-kraji V utorok, dňa 22.05.2018 sa konal jednodňový výlet pre prijímateľov sociálnych služieb a pracovníkov zariadenia DD a DSS pre dospelých. Aj vďaka spolupráci s mestom Sereď klienti spoločne navštívili dve zaujímavé miesta v Trenčianskom kraji – Park miniatúr hradov a zámkov v obci Podolie a mesto Čachtice -zrúcaninu Čachtického hradu. Klientov zaujala výstava miniatúr, ktoré sa postupne zhotovujú od roku 2003 a to sú kostolíky v mierke 1:25 a hrady a zámky SR v mierke 1:50. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 V Seredi začala svoju činnosť FARSKÁ CHARITA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-v-seredi-zacala-svoju-cinnost-farska-charita K ukončeniu činnosti Trnavskej arcidiecéznej charity na území mesta Sereď došlo koncom minulého roka. Už niekoľko dní ale v našom meste zahájila svoju činnosť Farská Charita, ktorá vznikla pod záštitou Arcidiecéznej charity. Vznikla na podnet dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Sídlo charity je v prenajatých priestoroch na Novomestskej ulici. Na otázky aké služby a komu ich charita poskytuje mi odpovedala za dobrovoľníkov FCH - Mária Fačkovcová. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Potravinové a hygienické balíčky pomohli sociálne odkázaným občanom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-24-potravinove-a-hygienicke-balicky-pomohli-socialne-odkazanym-obcanom Sociálne odkázaní občania mesta už vedia, že keď im príde výzva z mestského úradu na prevzatie potravinových balíčkov, pribudne v ich komore múka, cestoviny, strukoviny, polievky, konzervy a iné trvanlivé potraviny. Prostriedky na zaplatenie potravinových balíčkov sú poskytované z fondov EÚ. Udalosti a ľudia Thu, 24 May 2018 01:01:01 +0200 Zlatý hetrik je skutočnosťou! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-23-zlaty-hetrik-je-skutocnostou Naši chlapci Marek Rumpík, Andrej Majerník, Michal Vranovič, Riško Sárkány a Tomáš Kiss, hosťujúci v BKM SPU Nitra získali zlatú medailu na MSR U13, ktoré sa konali v Handlovej. Je to už druhý rok čo AŠK BK Lokomotíva Sereď úzko spolupracuje s BKM SPU Nitra na úrovni trénerskej dvojice Jozef Ištok a Ľubomír Urban. Šport Wed, 23 May 2018 01:01:01 +0200 Družstvo chlapcov ZŠ Juraja Fándlyho postupuje na majstrovstvá kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-23-druzstvo-chlapcov-zs-juraja-fandlyho-postupuje-na-majstrovstva-kraja Dňa 22.5.2018 sa žiaci ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike družstiev, ktoré sa konali ako každý rok na futbalovom štadióne v Galante. Každú zúčastnenú školu reprezentovalo jedno 10-členné družstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat. Členovia družstva mohli štartovať maximálne v dvoch disciplínach + štafeta. Školstvo a vzdelávanie Wed, 23 May 2018 01:01:01 +0200 Dráma ako vyšitá http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-23-drama-ako-vysita Vo štvrtok 17. 5. 2018 bola v súkromnom nezávislom médiu zverejnená informácia pod názvom „Po čistení kanála zostala špinavá nielen cesta ale aj okolie. Čo stála táto „práca“ a kto za ňu zodpovedá?“ Čas vloženia článku na stránku nám povie viac, ako by si človek na prvý pohľad myslel. Stalo sa to 17.5.2018 31 minút pred polnocou. Autor - redakcia SOL. Udalosti a ľudia Wed, 23 May 2018 01:01:01 +0200 Bioodpad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-bioodpad Bioodpad je jednou zo základných zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a recyklovať. Bioodpady rastlinného pôvodu nezaťažujú životné prostredie a príroda ich dokáže využiť vo svoj prospech vo forme živín. Životné prostredie a príroda Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Program – hádzaná rozlúčka so súťažami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22--program---hadzana-rozlucka--so-sutazami 27. 5.2018 nedeľa– MNiaTK žiačok HK Slávia Sereď – HC SPORTA Hlohovec Miesto: ŠH OA Sereď Čas: st. žiačky 15.30 ml. žiačky 16.45 17.45 slávnostné vyhodnotenie súťaží Šport Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Škôlkarska olympiáda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-skolkarska-olympiada Vo štvrtok 31. mája 2018 od 9,00 do 12,00 hod. organizuje Mesto Sereď na Mestskom futbalovom štadióne v Seredi 15. ročník Škôlkarskej olympiády. Udalosti a ľudia Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Janka Kramárová obhájila prvenstvo – opäť najlepšia v kraji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-janka-kramarova-obhajila-prvenstvo---opat-najlepsia-v-kraji Dňa 9. 5. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kat. E na Pedagogickej fakulte TU v Trnave. Základnú školu Juraja Fándlyho opäť reprezentovala naša úspešná a mimoriadne šikovná žiačka z 9. A triedy – Janka Kramárová. Aj tento rok súťažila v kategórií zoológia. Školstvo a vzdelávanie Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 3 x 3 Central Europe Tour SEREĎ CUP 2018 v basketbale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-3-x-3-central-europe-tour-sered-cup-2018-v-basketbale V dňoch 8. 6. a 9. 6. 2018 sa uskutoční druhý ročník medzinárodného turnaja v 3x3 basketbale „SEREĎ CUP“ na Námestí slobody. Pre veľký úspech a pozitívne ohlasy ako účastníkov, tak aj predstaviteľov mesta Sereď, sa organizátori rozhodli tento ročník rozdeliť do 2 dní. Šport Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Pomôžte hlasovaním získať Základnej umeleckej škole J. Fischera-Kvetoňa novú fasádnu omietku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-pomozte-hlasovanim-ziskat-zakladnej-umeleckej-skole-j--fischera-kvetona-novu-fasadnu-omietku Základná umelecká škola J. Fischera-Kvetoňa v Seredi sa zapojila do súťaže o získanie novej fasádnej omietky. Tento rok škola oslavuje 70. výročie založenia a preto jej pomôžme spoločnými silami získať aj takouto formou skvelý darček. Udalosti a ľudia Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Chutné raňajky pre cyklistov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-chutne-ranajky-pre-cyklistov Milé prekvapenie čakalo všetkých seredských cyklistov, ktorí dňa 22. mája využili na ceste do práce, do školy či na nákup svoje dvojkolesové tátoše. OZ Mám rád cyklistiku pripravilo pre tých, ktorí uprednostňujú na presun bicykel pred motorovým vozidlom akciu pod názvom: RAŇAJKY PRE CYKLISTOV. Stánok s rôznym druhom pečiva, minerálkami, oblátkami, džúsom či ovocím bol umiestnený pri svetelnej križovatke. Udalosti a ľudia Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Mestský úrad bude 24. mája zatvorený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-mestsky-urad-bude-24--maja-zatvoreny Mestský úrad v Seredi bude dňa 24.mája 2018 (vo štvrtok) ZATVORENÝ z dôvodu pravidelného povinného BOZP a CO cvičenia zamestnancov úradu. Mestský úrad Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Výberové konanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-vyberove-konanie Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením príslušník mestskej polície. Mestská polícia Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 1. narodeniny White Swans http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-1--narodeniny-white-swans Seniorky- "Dámy" sa dňa 12.mája 2018 zúčastnili na basketbalovom turnaji pri príležitosti 1. NARODENÍN WHITE SWANS, ktorý sa konal v Diplomat aréne v Piešťanoch. Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Týždeň podnikateľského vzdelávania http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-tyzden-podnikatelskeho-vzdelavania Po prvýkrát sa na našom gymnáziu konal Týždeň podnikateľského vzdelávania, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. Školstvo a vzdelávanie Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Žiačky prekvapili v Bánovciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-ziacky-prekvapili-v-banovciach Mladšie žiačky vycestovali na palubovku Bánoviec. V zápase potvrdili rolu favorita a presvedčivo zvíťazili. Najlepšou hráčkou stretnutia bola Karin Szilvasiová. Touto výhrou si upevnili tretie miesto v sedemnásťčlennom poli a vybojovali si miestenku na majstrovstvá SR. Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Na záver sezóny víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď v Nitre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-na-zaver-sezony-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered-v-nitre BKM SPU Nitra – ŠBK Fándly Sereď 33:45 (10:26) Hrubý 17, Vranka 8, Hatnančík 5, Huňady 4, Mizerík 4, Harčár 3, Mihalovič 2, Ščípa 2, Baša, Bédi, Deák, Greguška, Moncoľ Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Pálenica Borisa Filana 2 v Seredi 29. mája http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-palenica-borisa-filana-2-v-seredi-29--maja Boris Filan prichádza so svojimi zážitkami z ciest po svete , so spomienkami na na mladosť a zábavnými príbehmi svojej rodiny do Estrádnej sály DK Sereď 29. mája o 18:00 hod. - predstavenie bolo zrušené. Kultúra a tradície Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia ulice 8. mája http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-rekonstrukcia-ulice-8--maja Mesto Sereď oznamuje občanom, že v pondelok 28. mája 2018 začne úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní spoločnosť Današ s.r.o. vykonávať rekonštrukčné práce na ulici 8. mája v úseku križovatiek ulica 8. mája – Podzámska a ulica 8. mája - Dlhá. Rozvoj a výstavba Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 GENERÁCIE v podaní žiakov tanečného odboru http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-generacie-v-podani-ziakov-tanecneho-odboru Pozývame verejnosť mesta Sereď na tanečné predstavenie žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 24.mája 2018 o 17 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi(vstup je voľný). Hudba, tanec a spev Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Emka a Evka otvárali konferenciu Zelená škola - škola zmeny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-emka-a-evka-otvarali-konferenciu-zelena-skola---skola-zmeny V piatok 18. mája sa v Trenčíne uskutočnila konferencia Zelenej školy, ktorá bola zameraná na zaujímavé príklady dobrej praxe Zelených škôl – materských, základných či stredných škôl z celého Slovenska ale i Českej republiky. Slovenskí i českí odborníci z oblasti environmentálnej výchovy, školstva, aktívneho občianstva a životného prostredia sa pozreli na praktické vzory škôl, ktoré sa vydali po „zelenej“ ceste. Školstvo a vzdelávanie Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví žiaci taktiež ukončili sezónu poslednými zápasmi v Piešťanoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-druholigovi-ziaci-taktiez-ukoncili-sezonu-poslednymi-zapasmi-v-piestanoch V sobotu sa v posledných zápasoch sezóny predstavila naša žiacka rezerva, v kúpeľnom meste Piešťany. Zatiaľ čo ich rovesníci, ktorí boli ochotní celoročne chodiť hosťovať a trénovať do majstrovskej Nitry (hráči ročník 2005 -Rumpík, Szarkányi, Vranovič, Majerník a Tomáš Kiss) a v čase zápasu, úspešne bojovali na Majstrovstvách Slovenska 2018 v Handlovej, mali títo naši zvyšní hráči dostatok času a priestoru na hru. Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 GORAN BREGOVIĆ o mesiac v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-goran-bregovic-o-mesiac-v-seredi V rámci letného projektu IN CASTLE v Mestskom amfiteátri v Seredi 21. júna o 20:00 vystúpi svetovo uznávaný skladateľ a "kráľ balkánskej hudby" Goran Bregović a jeho Wedding and Funeral Band. Hudba, tanec a spev Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Obyvatelia Horného Čepeňa sa stretli s predstaviteľmi ZsVS a.s., aby prerokovali udelenie GENERÁLNEHO PARDONU http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-obyvatelia-horneho-cepena-sa-stretli-s-predstavitelmi-zsvs-a-s---aby-prerokovali-udelenie-generalneho-pardonu Obyvatelia Horného Čepeňa žiadali o vybudovanie kanalizácie od roku 1990. Zakaždým sa dočkali iba sľubov, no realizácia bola dlhé roky v nedohľadne. Primátor Martin Tomčányi pred druhým volebným obdobím ale obyvateľom tvrdil, že spoločne s vedením mesta urobí všetko preto, aby kanalizácia aj v tejto časti mesta bola vybudovaná. Po mnohých rokovaniach so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. napokon v roku 2017 bola skutočne dokončená. Udalosti a ľudia Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Cyklomaratónik 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-20-cyklomaratonik-2018 Detské cyklistické preteky Cyklomaratónik si tento rok začali písať štvrtý ročník svojej histórie. Súťaž sa každoročne koná na Námestí slobody a je súčasťou veľkých cyklistických pretekov Sereďmaratón. Do veľkého zápolenia sa prihlásilo 84 pretekárov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. Štart sa konal pri hlavnej bráne do Mestského parku a cieľová rovinka bola na námestí. Milé podujatie bolo usporiadané pod záštitou ŠK Cyklotour Sereď. Šport Sun, 20 May 2018 01:01:01 +0200 Sereďmaratón 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-20-seredmaraton-2018 Dňa 20. mája 2018 odštartoval z Námestia Slobody v poradí už 13. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Sereďmaratón. Organizátormi pretekov boli ŠK Cyklo - Tour Sereď v spolupráci s mestom Sereď. Na štartovaciu čiaru sa postavilo 300 pretekárov z 5 krajín, medzi nimi cyklisti z Rakúska, Maďarska či Česka. Dĺžka trasy bola 116 km a pretínala dva kraje: Trnavský a Nitriansky ako aj päť okresov. Obsahovala ako rovinky, tak aj kopce. Šport Sun, 20 May 2018 01:01:01 +0200 Seredskí futbalisti slávia historický úspech http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-20-seredski-futbalisti-slavia-historicky-uspech Seredskí futbalisti v týchto dňoch slávia historický úspech. Druholigovou sezónou prešli absolútne suverénne a prebojovali sa do Fortuna ligy, čo je najvyššia slovenská futbalová liga. 20. mája 2018 sa na mestskom štadióne konal posledný zápas ešte v druhej lige, kde si seredčania zahrali futbal so Zvolenom s výsledkom 4:1. Tento víťazný zápas našich futbalistov ešte viac umocnil pocity zo slávnostného popoludnia. Rozlúčka s II. ligou bola veľkolepá. Zúčastnili sa jej mnohé významné osobnosti z oblasti športu. Šport Sun, 20 May 2018 01:01:01 +0200 Strelecká súťaž v areáli kasární Ženijného práporu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-19-strelecka-sutaz-v-areali-kasarni-zenijneho-praporu Dňa 19.5.2018 sa v areáli Ženijného práporu v Seredi konal VI. ročník streleckej súťaže v streľbe z pištole, ktorú zorganizovalo občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA v spolupráci so Ženijným práporom Sereď a Zväzom vojakov SR - klub Sereď. Táto súťaž sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN. 24 družstiev sa stretlo ráno na streľnici v kasárňach, kde ich všetkých privítal prezident UN Veteran Slovakia plk.v.v. Štefan Jangl a veliteľ Žpr.pplk. František Mihalovič. Udalosti a ľudia Sat, 19 May 2018 01:01:01 +0200 Gazdinky na kurze kváskovania v Dome kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-19-gazdinky-na-kurze-kvaskovania-v-dome-kultury Pečenie kváskového chleba je hitom posledného obdobia v mnohých domácnostiach. No upiecť doma v rúre dobrý chlieb nie je také jednoduché. Často sa chlebíky rozlejú, nie sú nadýchané alebo sú nedopečené, tvrdé či popraskané. Mnoho pokusov je nevydarených, lebo na upečenie toho správneho, chutného chleba sa treba naučiť tú správnu fintu a odstrániť všetky chybičky. Udalosti a ľudia Sat, 19 May 2018 01:01:01 +0200 Noc múzeí a galérií v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-19-noc-muzei-a-galerii-v-mestskom-muzeu Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií sa koná vo všetkých krajoch na Slovensku tradičné podujatie Noc múzeí a galérií. Do tohto podujatia sa každoročne zapája aj Mestské múzeum v Seredi. Dňa 19. mája boli priestory múzea a priľahlej záhrady otvorené od 10.00 do 21.00 hodiny a návštevníci sa mohli v tento deň preniesť do dávnej histórie. V Múzejnej záhrade sa na celý čas trvania podujatia prezentoval „Dobový tábor Slovanov“ so svojimi príbehmi z každodenného života. Udalosti a ľudia Sat, 19 May 2018 01:01:01 +0200 Už zajtra Noc múzeí a galérií http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-18-uz-zajtra-noc-muzei-a-galerii V rámci podujatia Noc múzeí a galérií máte možnosť navštíviť v sobotu 19. mája 2018 naše dve múzeá, ktoré sa nachádzajú v Seredi: Múzeum holokaustu a Mestské múzeum. V obidvoch Vás čakajú stále expozície ale aj zaujímavý program. Udalosti a ľudia Fri, 18 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na: Raňajky pre cyklistov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-18-pozvanka-na--ranajky-pre-cyklistov-v-seredi OZ Mám rád cyklistiku pre Vás, v rámci kampaní Do práce na bicykli a Do školy na bicykli, pripravilo na v utorok 22.mája v čase od 6 do 8 hodiny raňajky pre všetkých okolo idúcich cyklistov. Stačí sa v tomto čase zastaviť pri našom stánku (v Seredi vedľa stánku s medom na svetelnej križovatke pri Progrese) a vybrať si niečo pod zub a na občerstvenie, či už cestou z alebo do práce, na nákup alebo za inými povinnosťami či rekreáciou. Udalosti a ľudia Fri, 18 May 2018 01:01:01 +0200 Dokedy ešte ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-18-dokedy-este „Seredské novinky“ sa majú zaoberať v prvom rade aktuálnymi problémami mesta Sereď, to je ich prvý cieľ. V mesiaci apríl (č.3 ,2018) je na šestnástich stranách šesť strán reklamy...Veľa som sa toho nedozvedel v spomínaných novinkách. .Naviac som bol prekvapený reakciou p.primátora mesta v článku „Otázky Ladislava Skubeňa a primátorova odpoveď “. Udalosti a ľudia Fri, 18 May 2018 01:01:01 +0200 Kadeti BK Lokomotíva Sereď - Majstri Slovenskej republiky 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-17-kadeti-bk-lokomotiva-sered---majstri-slovenskej-republiky-2018 To čo pred touto sezónou bolo azda len snom v pár hlavách tých najodvážnejších chlapcov, dnes je skutočnosť a realita. Sereď má Majstrov Slovenska v basketbale hráčov do 17 rokov!!! Áno, v auguste 2017 vedenie BK Lokomotíva Sereď zvažovalo, či prihlási do súťaže aj družstvo kadetov, alebo len juniorov, nakoľko to s rozpočtom nevyzeralo najlepšie. Šport Thu, 17 May 2018 01:01:01 +0200 Renovácia pamätníka v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-renovacia-pamatnika-v-seredi Tento rok sme si pripomenuli 25. výročie odchodu prvých slovenských vojakov ženijného práporu mierových síl OSN do misie UNPROFOR. V roku 2013 bol v Seredi mierovým misiám slávnostne odhalený prvý pamätník na území Slovenskej republiky. Po rokoch prešiel malou renováciou. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Stále čaká na záchranu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-stale-caka-na-zachranu Za posledné mesiace navštívili kaštieľ v Seredi dvaja ministri kultúry a jeden minister financií. Primátor chcel aj takýmto spôsobom upozorniť na problém s ktorými zápasí nielen jeho mesto. Samospráva síce získala peniaze na čiastočnú opravu národnej kultúrnej pamiatky, rekonštrukcia ale viazne na verejnom obstarávaní. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Tragédia v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-tragedia-v-seredi V piatok boli záchranári a polícia privolaní k mužovi, ktorý nehybne ležal na trávniku pred bytovými domami na Spádovej ulici v Seredi. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Seredské gymnázium má zlato ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-seredske-gymnazium-ma-zlato Gymnázium v Seredi sa môže pýšiť zlatou medailou, ktorú priniesla študentka Alica Ištoková z neďalekého Slovinska. Alica reprezentovala svoju školu aj Slovensko na 16. ročníku Olympiády Európskej únie v prírodných vedách. V článku video. Školstvo a vzdelávanie Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na stretnutie občanov Horného Čepeňa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-pozvanka-na--stretnutie-obcanov-horneho-cepena Dňa 21.5. 2018 (pondelok) o 18.00 hod. na štadióne v Hornom Čepeni VEC: - ZHODNOTENIE VYBUDOVANIA KANALIZÁCIE V HORNOM ČEPENI A MOŽNOSŤ PRIPOJENIA SA OBČANOV NA KANALIZÁCIU. - GENERÁLNY PARDON - MOŽNOSŤ PRIPOJENIA OBČANOV NA KANALIZÁCIU, KTORÍ ODOBERAJÚ A VYPÚŠŤAJÚ VODU BEZ ZMLUVY . Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Výstava LESSING PRESENTS LESSING v Múzeu holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-vystava-lessing-presents-lessing-v-muzeu-holokaustu Keď sa čas na chvíľu zastaví a návštevník sa prenesie vďaka fotografiám z minulosti do súčasnosti. Aj tak by sa mohla charakterizovať výstava rakúskeho fotografa Ericha Lessinga „ Lessing presents Lessing,“, ktorú zorganizovalo Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci so Židovským múzeom vo Viedni a Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala 16. mája v priestoroch múzea a ponúkla návštevníkom veľmi osobný pohľad na prácu veľkého rakúskeho fotografa, od jeho politických dokumentárnych snímok, idyly izraelskej krajiny až po „dievčatá zo šesťdesiatych rokov“ Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Jesenčatá získavajú poznatky o prírode v eko-učebni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-jesencata-ziskavaju-poznatky-o-prirode-v-eko-ucebni Od roku 2016 sa občianske združenie pri MŠ Komenského-B v Seredi s názvom JESENČATÁ snaží na školskom dvore materskej školy budovať eko-triedu. Jej cieľom je umožniť deťom spoznávať životné prostredie v kontakte s vôňou byliniek, kvetín, v chutiach zeleniny, v dotykoch s prírodnými materiálmi a zložkami prírody, v experimentoch s pestovaním rastliniek, skúmaním života vo vode či pôde, pozorovaním života hmyzu /včiel, mravcov/,... Školstvo a vzdelávanie Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Výsledky družstiev BK Lokomotíva Sereď z uplynulého víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-15-vysledky-druzstiev-bk-lokomotiva-sered-z-uplynuleho-vikendu Pozrite si výsledky basketbalu družstiev Lokomotívy Sereď. Šport Tue, 15 May 2018 01:01:01 +0200 13. ročník Interligy vyhrala Légia Inter http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-15-13--rocnik-interligy-vyhrala-legia-inter Seredská interliga dopísala v sobotu 12.5. svoju ďalšiu kapitolu. Z odohratých 84 zápasov najviac bodov získala Légia Inter, ktorá s prehľadom a ziskom 61 bodov vyhrala súťaž. Zato o druhé až štvrté miesto bol tento rok boj až do posledného kola. Šport Tue, 15 May 2018 01:01:01 +0200 „Bol to aj pre mňa zážitok čakať, nehýbať sa a miestami dokonca ani nedýchať." http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14--bol-to-aj-pre-mna-zazitok-cakat--nehybat-sa-a-miestami-dokonca-ani-nedychat Brehy Váhu pri seredskom campingu majú už nejaký čas nových obyvateľov. Usídlilo sa tu niekoľko bobrov, ktoré sú veľmi plaché a vidieť ich na vlastné oči sa podarí asi málokomu. Bobor obýva brehy tečúcich a stojatých vôd vo svetlých lesoch. Živí sa rastlinnou potravou, prevažne kôrou stromov. Aj popri brehu Váhu pri campingu sa dajú takto ohryzené stromy vidieť. Jozefovi Čambálovi sa so svojim super fotoaparátom a božskou trpezlivosťou podarili zábery tohto živočícha tak dokonale, že by bola škoda nepodeliť sa o ne . Zachytiť bobrov na fotoaparát nie je jednoduché. Bobor ako vodný živočích je perfektne prispôsobený na život pod vodou Životné prostredie a príroda Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Atlantis Levice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-atlantis-levice Deti zo ŠKD – ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi si dňa 28.04. 2018 urobili výlet do vzdelávacieho a zábavného centra Atlantis Levice. Školstvo a vzdelávanie Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Program a výsledky hádzanej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-program-a-vysledky-hadzanej Rozlúčka z druhou ligou a postup do 1. ligy 15. 5.2018 utorok – 2. liga žien. Šport Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Starší minibasketbalisti ŠBK Sereď v posledných zápasoch sezóny úspešní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-starsi-minibasketbalisti-sbk-sered-v-poslednych-zapasoch-sezony-uspesni V sobotu 12.5. nastúpili starší minibasketbalisti na posledné zápasy v tejto sezóne v Nitre. Chalani nastúpili do prvého zápasu zodpovedne a od úvodu na ihrisku dominovali. Šport Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Škôlkari vo svete psíkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-skolkari-vo-svete-psikov Tento rok v trošku komornejšej atmosfére, avšak s nemenej bohatým a poučným programom, pripravila Mestská polícia Sereď v spolupráci s občianskym združením Spokojný pes a oddelením služobnej kynológie Odboru poriadkovej polície OR PZ v Galante pre deti materských škôl dopoludnie so psíkmi. Školstvo a vzdelávanie Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 FK NOVE Spišská Nová Ves - ŠKF Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-fk-nove-spisska-nova-ves---skf-sered Včera, v nedeľu sa hralo kompletné, už predposledné kolo 2.futbalovej ligy a ŠKF Sereď už v sobotu vycestoval do Spišskej Novej Vsi Šport Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Míľa pre mamu 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-13-mila-pre-mamu-2018 Druhá májová sobota už tradične na celom Slovensku patrí oslave Dňa matiek. V mnohých mestách sa pri tejto príležitosti organizujú kultúrno-spoločenské podujatia venované všetkým rodinám pod názvom: Míľa pre mamu. Tento rok to bol už 15. ročník a celoslovenskú záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Mediálne kampaň opakovane podporili známe osobnosti Petra Polnišová a Mária Čírová. V Seredi si toto podujatie zapisuje dvanásty ročník svojej histórie. Udalosti a ľudia Sun, 13 May 2018 01:01:01 +0200 Symbolickým prestrihnutím pásky bola slávnostne otvorená cyklotrasa Sereď - Kaskády http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-13-symbolickym-prestrihnutim-pasky-bola-slavnostne-otvorena-cyklotrasa-sered---kaskady Cyklotrasa v smere Sereď – Kaskády bola dokončená ešte koncom minulého roka a keďže je cyklistická sezóna v plnom prúde, ľudia, ktorí majú k tomuto športu blízko ju aj pravidelne využívajú. No svojho slávnostného otvorenia v celej jej dĺžke sa dočkala až 12. mája 2018. Milovníci cyklistiky sa v tento deň spoločne stretli na Námestí slobody v Seredi, odkiaľ sa pomalým rekreačným tempom vybrali po vyasfaltovanej hrádzi smerom na Kaskády. Tu ich okrem občerstvenia čakala hudba a súťaže pre malých aj veľkých cyklist Udalosti a ľudia Sun, 13 May 2018 01:01:01 +0200 Oslava Dňa matiek v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-13-oslava-dna-matiek-v-dennom-centre-pre-seniorov V kalendári je 13. máj vedený ako sviatok venovaný všetkým mamám. A keďže členovia Denného centra pre seniorov v Seredi dodržiavajú mnoho tradícií, stretli sa aj pri tejto príležitosti, aby spoločne oslávili Deň matiek. Úctu a poďakovanie prítomným mamám a starým mamám vyjadril na úvod vedúci DC Jozef Valábek ale aj primátor mesta Martin Tomčányi a jeho zástupca Ľubomír Veselický. No ani ostatní páni nezostali sedieť. Všetci sa chopili úlohy čašníkov a prítomné dámy obsluhovali jedna radosť. Udalosti a ľudia Sun, 13 May 2018 01:01:01 +0200 Seredskí seniori na poznávacom zájazde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-12-seredski-seniori-na-poznavacom-zajazde Členovia z Denného centra pre seniorov v Seredi majú za sebou ďalší z vydarených výletov. Dňa 9.mája sa spoločne vybrali na poznávací zájazd na miesta, ktoré zaujmú každého turistu. Ako prvá zástavka bola Komárno , kde si seniori prezreli Starú a Novú pevnosť zo 16.a 17.storočia. Ide o komplex zachovaných pevností a bášt, ktoré sú najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Rozmermi a zachovalosťou je dokonca unikátom európskeho formátu. Udalosti a ľudia Sat, 12 May 2018 01:01:01 +0200 Lukáš Takáč s kaprom o váhe 15,025 kg výhercom Veľkých rybárskych pretekov v Čepeni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-12-lukas-takac-s-kaprom-o-vahe-15-025-kg-vyhercom-velkych-rybarskych-pretekov-v-cepeni V lokalite Horný Čepeň sa 12. mája konal XXIII. ročník Veľkých rybárskych pretekov. Počet pretekárov aj tento rok dosiahol horný limit 180 rybárov. Nadšenci rybolovu sa na mieste konania pretekov zišli niečo po tretej hodine rannej, aby losovaním zaujali svoje stanovištia. Samotné preteky boli oficiálne zahájené o 6:00 hodine svetelným a zvukovým znamením. Od tej chvíle rybári nahadzovali svoje návnady, ktoré boli ako po minulé roky od výmyslu sveta. Kupované aj vlastnoručne vyrábané. Udalosti a ľudia Sat, 12 May 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 11. mája – 13. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-kultura---11--maja---13--maja-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 11. mája – 13. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-sportove-podujatia--11--maja---13--maja-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Jeden deň štyri požiare http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-jeden-den-styri-poziare Sereďskí hasiči a členovia dobrovoľného hasičského zboru z Váhoviec mali o prácu postarané aj v nedeľu.V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Noví plavci v rybníku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-novi-plavci-v-rybniku V katastri obce Dolná Streda sa nachádzajú dva rybníky. Jeden z nich, po zdĺhavých administratívnych komplikáciách dostala do správy obec. Rybári tak môžu smelo tasiť udice, Konečne mohlo prísť k historicky 1. zarybneniu tohto rybníka. V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Festival zdravia na Námestí slobody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-festival-zdravia-na-namesti-slobody Poisťovňa Dôvera už niekoľko rokov organizuje unikátny projekt plný atraktívneho programu zameraného na starostlivosť o zdravie a prevenciu pred ochoreniami pod názvom Festival zdravia. Ročne ho navštívi viac ako 25 000 ľudí. Podujatie sa tento rok počas mesiacov máj a jún konalo v 24 mestách Slovenska. Medzi vybranými mestami bola aj Sereď, kde sa podujatie konalo na Námestí slobody dňa 11. mája. Festival tvorili rôzne stanovištia, z ktorých sa každé zaoberalo iným prístupom k zdravému životnému štýlu. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Maturanti s tablom v ruke prechádzali mestom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-maturanti-s-tablom-v-ruke-prechadzali-mestom V máji absolvujú študenti na celom Slovensku maturitné skúšky. Pred samotnou skúškou z dospelosti majú ale študenti ešte akademický týždeň, počas ktorého sa snažia dobehnúť to, čo doteraz nestihli. Opakujú si učivá a mnohí nervózne očakávajú deň, kedy sa postavia pred maturitnú komisiu. Akademický týždeň ale vždy začína prípravou tabla, s ktorým sa študenti prechádzajú po meste a dávajú obyvateľom na vedomie, že im nastali najdôležitejšie dni v živote. Tablá od výmyslu sveta napokon umiestnia v niektorom z miestnych výkladov. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Občianske združenie Vodný Hrad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-obcianske-zdruzenie-vodny-hrad Opätovne ako po minulé roky zapojí do celoslovenskej akcie venovanej mamám a ich deťom s názvom Míľa pre mamu. Podujatie organizuje Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku formou dobrovoľníckej práce ako akciu plnú zábavy, hier, súťaží i umeleckých vystúpení. Občania a občianske združenia Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Noc múzeí a galérií http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-noc-muzei-a-galerii Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na Noc múzeí a galérií, ktorá bude prebiehať dňa 19. mája 2018 (sobota) v priestoroch Mestského múzea v Seredi od 10.00 hod. 21.00 hodiny. Kultúra a tradície Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Kadeti BK Lokomotíva Sereď súčasťou Majstrovstiev Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-kadeti-bk-lokomotiva-sered-sucastou-majstrovstiev-slovenska Naši Kadeti sa po dlhodobej celoslovenskej súťaži umiestnili na výbornom druhom mieste, čím si zabezpečili postup na finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnia 11. – 13. mája v neďalekej Nitre. Šport Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzanárky ZŠ J. Fándlyho druhé na MTK http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-hadzanarky-zs-j--fandlyho-druhe-na-mtk Žiačky ZŠ J. Fándlyho v Seredi, sa ako víťazky okresu Galanta, zúčastnili na majstrovstvách Trnavského kraja ZŠ, dejiskom ktorých bola Dunajská Streda. V konkurencii šiestich družstiev obsadili pekné 2. miesto, keď nestačili len na favorizované domáce družstvo, ktorému po nepresvedčivom výkone a slabom výkone opôr družstva podľahli 6:16. Šport Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Knižné hody tento rok v znamení slovenského divadla http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-knizne-hody-tento-rok-v-znameni-slovenskeho-divadla Študenti Obchodnej akadémie v Seredi usporiadali dňa 10. mája 2018 na Námestí slobody už po dvanástykrát Knižné hody. Každý z doterajších ročníkov bol venovaný inej téme, tento rok bol témou vývoj slovenského divadla: Tália ( múza divadelníctva ) nás očarila. Oficiálneho zahájenia a úvodného slova sa ujali Margita Knappová - riaditeľka galantského osvetového strediska, Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKaŠ na MÚ v Seredi a Mariana Kamenská - učiteľka na Obchodnej akadémii v Seredi a koordinátorka projektu. Udalosti a ľudia Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Stretnutie obyvateľov Fándlyho ulice s vedením mesta ohľadom riešenia dopravnej situácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-stretnutie-obyvatelov-fandlyho-ulice-s-vedenim-mesta-ohladom-riesenia-dopravnej-situacie Mesto Sereď má už dlhšie v záujme vylepšiť dopravnú situáciu na Fándlyho ulici. V tejto časti mesta sa nachádza sedem samostatných miestnych komunikácií, desať bytových domov, materská škola, špeciálna základná škola ako aj niekoľko radov garáží. Dôležitým bodom je aj vyriešenie parkovacích miest. Mesto dalo preto vypracovať predbežnú štúdiu, na základe ktorej by jedným z riešení dopravy tohto územia bolo zjednosmernenie premávky. Podľa pôvodného návrhu tu zároveň malo vzniknúť 155 nových parkovacích státí. Udalosti a ľudia Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Veľká súťaž k hlasovaniu o Športovú akadémiu Mateja Tótha http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-velka-sutaz-k-hlasovaniu-o-sportovu-akademiu-mateja-totha ZŠ Juraja Fándlyho vyhlasuje súťaž o získanie najväčšieho počtu hlasov v hlasovaní o Športovú akadémiu Mateja Tótha. Súťaže sa môže zúčastniť každý kto sa zaregistruje na webovej stránke www.dobravec.o2.sk Školstvo a vzdelávanie Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 3. výročie Denného Centra POMOCNÍČEK v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-3--vyrocie-denneho-centra-pomocnicek-v-seredi Čo sa stalo 5.5.2015? Bol to krásny slnečný deň. Pozvali sme zopár hostí – priateľov, sponzorov, pomocníkov, predstaviteľov mesta. Pripravili sme malé občerstvenie. Prišla tiež Adelka (vtedy ešte Banášová) a po niekoľkých pekných slovách prestrihla červenú stuhu. Udalosti a ľudia Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Alica Ištoková priniesla z Ľubľany zlatú medailu! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-alica-istokova-priniesla-z-lublany-zlatu-medailu V dňoch 28. 4. - 5. 5. 2018 študentka Gymnázia Alica Ištoková reprezentovala našu školu aj Slovensko na 16. ročníku Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO). Súťaž sa tento rok konala v Slovinsku. Školstvo a vzdelávanie Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzanárky prvoligové http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-hadzanarky-prvoligove Slávistky si dve kolá pred koncom súťaže zabezpečili domácim víťazstvom nad Topoľníkmi budúcoročnú prvoligovú príslušnosť. V hre mačky s myšou nedali súperkám šancu. Dievčatá sa od začiatku až do konca bavili hrou a peknými akciami zabávali početnú divácku kulisu. Šport Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 TK Sereď - TK Červeník 6:0 2. kolo súťaže družstva mužov v tenise Západoslovenský región 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-tk-sered----tk-cervenik-6-0--2--kolo-sutaze-druzstva-muzov-v-tenise-zapadoslovensky-region-2018 Antukové dvorce v Seredi sa v sobotu 5.5.2018 stali dejiskom 2. kola súťaže Západoslovenského regiónu v tenise. Naše družstvo nastúpilo proti hosťujúcemu tímu z TK Červeník. Celý hrací deň prevládalo teplé slnečné počasie, ktoré prilákalo mnohých fanúšikov tenisu. Šport Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Poisťovňa Dôvera Vás pozýva na Festival zdravia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-poistovna-dovera-vas-pozyva-na-festival-zdravia Poisťovňa Dôvera pozýva obyvateľov mesta Sereď na Námestie slobody dňa 11. mája v čase od 10:00 - 18:00 hodiny na podujatie " Festival zdravia " Priamo na mieste budete mať možnosť si preveriť rýchlo a zadarmo svoj zdravotný stav, vyšetriť cievy a zistiť svoju krvnú skupinu. Zdravie Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 The Breakers na Flora Feste v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-the-breakers-na-flora-feste-v-seredi Prvý máj je pre mnohých ľudí dňom, keď k nim prichádzajú spomienky. Aj ja si vždy na 1. mája spomeniem na svoje detstvo. Prvomájové sprievody mi v pamäti veľmi neostali, tešila som sa hlavne z rôznofarebných balónikov, ktoré lietali aj do obrovskej výšky, ak som si nedala pozor a šnúrky sa mi vyšmykli z ruky. Udalosti a ľudia Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori ukončili sezónu výhrou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-druholigovi-juniori-ukoncili-sezonu-vyhrou Druholigoví juniori ukončili sezónu 2017/2018 posledným zápasov v Nitre. Počas sezóny si pripísali 14 výhier a iba jednu prehru, čím sa zaslúžene umiestnili na prvom mieste v tabuľke. Šport Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Motorkárska sezóna bola slávnostne zahájená http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-08-motorkarska-sezona-bola-slavnostne-zahajena Krásne slnečné počasie, naleštené dvojkolesové tátoše a vôňa výfukových plynov - aj tak by sa dal nazvať motorkársky zraz v Galante konaný 8. mája. Spoločnosť, ktorá sa venuje predaju automobilov už po šiesty krát zorganizovala tzv. Otváranie ciest, ktorého sa zúčastnilo približne 200 vášnivých motorkárov nielen z Galanty ale aj zo širokého okolia. Medzi nimi sa našli aj majitelia nablýskaných motoriek zo Serede. Udalosti a ľudia Tue, 08 May 2018 01:01:01 +0200 Žiačky v semifinále MSR CVČ druhé http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-07-ziacky-v-semifinale-msr-cvc-druhe Žiačky CVČ hádzanej pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi potom, čo si vybojovali prvé miesto v základnej skupine, postúpili do semifinále MSR, ktoré sa uskutočnilo v Dunajskej Strede. V konkurencii štyroch družstiev sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Šport Mon, 07 May 2018 01:01:01 +0200 CAJGLOVAČKA po siedmykrát http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-07---cajglovacka-----po--siedmykrat Cyklistický klub AB Sereď, mesto Sereď, obec Dolná Streda , obec Váhovce, Trnavský samosprávny kraj, Event hotel Kaskády pozývajú všetkých cyklistov zo širokého okolia ( Sereď, Galanta, Šaľa, Trnava) Šport Mon, 07 May 2018 01:01:01 +0200 Pietna spomienka pri Pamätníku osloboditeľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-07-pietna-spomienka-pri-pamatniku-osloboditelov V roku 2018 si svet pripomína 73. výročie víťazstva nad fašizmom a nacizmom. Pri tejto príležitosti sa dňa 7. mája konalo spomienkové stretnutie pri Pamätníku osloboditeľov na Námestí slobody v Seredi. Pietnej spomienky sa okrem zástupcov mesta zúčastnili aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia Okresného úradu v Galante, Ženijný prápor v Seredi a Zväz vojakov v Seredi, členovia Denného centra pre seniorov a členovia TJ Rozkvet Sereď. Udalosti a ľudia Mon, 07 May 2018 01:01:01 +0200 Detské rybárske preteky v Šintave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-06-detske-rybarske-preteky-v-sintave Dňa 6. mája sa uskutočnili na bagrovisku v Šintave detské rybárske preteky, ktorých organizátorom bola MsO SRZ Sereď. Deti v sprievode rodičov, starých rodičov a súrodencov si rybolov skutočne užívali. Vodná hladina sa všetkým postarala o neopakovateľný zážitok. Niektoré deti ťahali jednu rybu za druhou a ich úlovky dosahovali úctihodné miery. Malí rybári sa svojou zručnosťou stávajú silnou konkurenciou dospelým rybárom. Udalosti a ľudia Sun, 06 May 2018 01:01:01 +0200 Vydarený MAJÁLES 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-05-vydareny-majales-2018 Brána seredského amfiteátra sa 4. mája v podvečerných hodinách otvorila, aby privítala návštevníkov tohtoročného Majálesu. Toto podujatie minulý rok zaznamenalo veľký úspech a tak sa organizátor Dom kultúry v Seredi rozhodol sériu koncertov pod holým nebom usporiadať aj tento rok. Prví návštevníci prichádzali už pred 18 – tou hodinou na koncert bratislavskej rockovej hudobnej kapely MARHALEN. Udalosti a ľudia Sat, 05 May 2018 01:01:01 +0200 Odpovede na interpelácie podané na MsZ 19. 4. 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-odpovede-na-interpelacie-podane-na-msz--19--4--2018 Dušan Irsák - Doslovné znenie podaných interpelácií: 1 - Otrasná budova pri vstupe do mesta od Veľkej Mači. MILEX na Bratislavskej ul. Váž pán primátor. Môžete nás informovať o nových skutočnostiach ohľadne tohto priestoru. Aké boli rokovania s majiteľmi? Aké môžu byť sankcie za neudržiavanie priestorov? Koľko stáli mesto Sereď úpravy tohto prostredia a zloženie betónových zábran? Mestské zastupiteľstvo Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 04. mája – 06. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-kultura---04--maja---06--maja-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 04. mája – 06. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-sportove-podujatia--04--maja---06--maja-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 Slávnostný nástup pri príležitosti 25. výročia od vyslania slovenských profesionálnych vojakov do misie UNPROFOR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-slavnostny-nastup-pri-prilezitosti-25--vyrocia-od-vyslania-slovenskych-profesionalnych-vojakov-do-misie-unprofor Dňa 4. mája 2018 sa v Seredi konal slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku UNPROFOR pri príležitosti 25. výročia vyslania jednotky do zahraničnej mierovej misie Organizácie spojených národov UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Misia UNPROFOR bola prvou zahraničnou mierovou misiou, do ktorej sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky slovenskí profesionálni vojaci zapojili. Udalosti a ľudia Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 Opravy takzvanou studenou cestou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-opravy-takzvanou--studenou-cestou Denná teplota pripomínala príjemný teplý letný deň, no technológia, ktorou pracovník mesta za odborného dohľadu opravoval výtlky na chodníku pri bývalom židovskom kúpeli, sa nazýva studená asfaltová zmes (studený asfalt). Rozvoj a výstavba Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Vernisáž výstavy rakúskeho fotografa Ericha Lessinga http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-vernisaz-vystavy-rakuskeho-fotografa-ericha-lessinga V spolupráci so Židovským múzeom vo Viedni a Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy rakúskeho fotografa Ericha Lessinga Lessing presents Lessing, ktorá sa v Múzeu holokaustu v Seredi uskutoční 16. mája 2018 (v stredu). Kultúra a tradície Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť na niektoré z dopravných obmedzení od piatka 4. 5. do nedele 6. 5. 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-policia-upozornuje-motoristicku-verejnost-na-niektore-z-dopravnych-obmedzeni-od-piatka-4--5--do-nedele-6--5--2018 V okrese Dunajská Streda ohlásili traktoristi v piatok, 4. 5. 2018 približne od 13.00 h protestnú jazdu, ktorá povedie cez Medveďov – Veľký Meder –D. Streda – Šamorín - Dunajská Lužná. Na prepravu budú využívať cesty I/13, I/63 a späť cestu II/572. Bezpečnosť Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditela-zs-jana-amosa-komenskeho Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi uchádzač doručí na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi v termíne do 31.05. 2018 vrátane do 12.00 hod (rozhodujúcim je dátum doručenia na Mestský úrad v Seredi) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi – neotvárať!“ Mestský úrad Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Oslavy Dňa Zeme sú úspešne za nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-oslavy-dna-zeme-su-uspesne-za-nami Posledné aprílové dni boli v ZŠ Juraja Fándlyho venované našej planéte Zem. Práve ona totiž oslávila 22. apríla svoj sviatok a my sme oslavovali spolu s ňou. Oslavy začali rovesníckym vyučovaním. Žiačky 6.B Sofia Križová a Soňa Pastuchová naučili našich najmenších prváčikov odlišovať lokálnu zeleninu a ovocie od dovážaných druhov. Školstvo a vzdelávanie Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 ZŠ Juraja Fándlyho sa zapojila do programu ECO – SCHOOLS TWINNING http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-zs-juraja-fandlyho-sa-zapojila--do-programu-eco---schools-twinning Program ECO – SCHOOLS TWINNING je medzinárodný program zdieľania skúseností Zelených škôl. V programe pôsobí 68 krajín, s ktorými je možnosť zdieľať skúsenosti prostredníctvom e-mailu, listovej komunikácie a podobne. Školstvo a vzdelávanie Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Nové informačné tabule Múzea holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-nove-informacne-tabule-muzea-holokaustu Múzeum holokaustu v Seredi je jediné svojho druhu na Slovensku. Za dva roky jeho existencie ho navštívilo viac ako 34-tisíc návštevníkov. Ľudia sem prichádzajú z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Aby sa návštevníkom a turistom uľahčila orientácia, na hlavných príjazdových cestách do Serede boli osadené informačné tabule. Udalosti a ľudia Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Urobte dobrú vec a pomôžte nám získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-urobte-dobru-vec-a-pomozte-nam-ziskat-o2-sportovu-akademiu-mateja-totha Základná škola Juraja Fándlyho sa zapojila do celoslovenskej súťaže v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. Športová akadémia Mateja Tótha je kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na I. stupni ZŠ. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Školstvo a vzdelávanie Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Detská Pravda – Televízia – Slovnaft ( P-T-S ) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-detska--pravda---televizia---slovnaft-(-p-t-s-) V pondelok 30.4.2018 sa žiaci z atletického klubu Pohybko pri ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnili atletickej súťaže, ktorá sa konala na štadióne A. Hajmássyho v Trnave. Organizátorom bol Slovenský atletický zväz a pretekalo sa najskôr v detskej štafetovej lige a potom prebehla Detská P-T-S. Školstvo a vzdelávanie Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Víkend plný víťazstiev - BK Lokomotíva Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-vikend-plny-vitazstiev---bk-lokomotiva-sered V sobotu nastúpili naši žiaci v play-off zápasoch o prvé miesto v skupine Západ, žiackej najvyššej ligy. Družstvo Interu, ktoré štyri roky neprehralo ani jeden zápas, v slovenských súťažiach, prišlo tentokrát bez základnej pätice hráčov, čo výrazne ovplyvnilo priebeh zápasov. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Renovácia pamätníka venovaného mierovým misiám http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-renovacia-pamatnika-venovaneho-mierovym-misiam Tento rok si pripomíname 25 výročie odchodu prvých slovenských vojakov ženijného práporu mierových síl OSN do misie UNPROFOR. Mierovým misiám bol v máji 2013 v Seredi slávnostne odhalený prvý pamätník na území SR. Od tej doby uplynulo už 5 rokov a tak sa členovia UN-VETERAN SLOVAKIA a Zväzu vojakov - klub Sereď rozhodli pre jeho menšiu renováciu a úpravu okolia. Udalosti a ľudia Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Finále Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-finale-mikroligy Dnes (29.4.2018) sme sa zúčastnili s našimi najmenšími veľmi očakávaného veľkého finále Mikroligy v Senci. Do Senca cestovalo 17 hráčov s dostatočne veľkou podporou rodičov. Keď sme ešte ani nestihli prísť do telocvične a už sa nám zranil náš Martin Sadlek, ktorému prajeme skoré uzdravenie a čo najrýchlejší návrat medzi nás, vstupovali sme do dnešného basketbalového doobedia s 16-člennou zostavou. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Zápis detí do 1. ročníka - POĎAKOVANIE http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-zapis-deti-do-1--rocnika---podakovanie Vážení rodičia budúcich prváčikov, milí predškoláci. V dňoch 27. apríla a 28. apríla sa uskutočnil na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi slávnostný zápis do prvého ročníka. Zapísali sme 60 detí a v školskom roku 2018/2019 otvoríme 3 triedy. Školstvo a vzdelávanie Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – Naše družstvá bodovali naplno http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-hadzana---nase-druzstva-bodovali-naplno Mladšie žiačky: HK Slávia Sereď – MŠK Štúrovo 23:12 / 12 : 8 / Zostava: Javorová E., – Lehocká T., Mészárosová N. , Malá J. 5, Malá K. 8, Nagyová L. 4, Mališová D., Chrupková K., Šuhajová T., Slobodová L. 4, Bojňanská M., Černá A, Žáková V. 2 Domáce pristúpili k zápasu dosť ležérne. Svoje útoky nedoťahovali dokonca a robili nevynútené chyby. V druhom polčase spresnili hru, čo sa prejavilo aj na narastaní skóre. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Basketbalový klub Lokomotíva Sereď pozýva na denný športový tábor 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-basketbalovy-klub-lokomotiva-sered-pozyva-na-denny-sportovy-tabor-2018 Cieľ tábora: Cieľom je oboznámiť deti s rôznymi druhmi kolektívnych a individuálnych športov po praktickej ako aj po teoretickej stránke. Motivovať a inšpirovať deti aby sa venovali športu, pohybu a zdravému spôsobu života. Naučiť deti budovať ducha fair play, tímovosť, ale aj bojovnosť a samostatnosť. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča Lapidárium s barokovými sochami Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Otázky Ladislava Skubeňa III a odpovede primátora http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-otazky-ladislava-skubena-iii-a-odpovede-primatora Dňa 07.03.2018 som primátorovi zaslal požiadavku o doplnenie a špecifikovanie jednotlivých položiek a to : 1/ Aké boli náklady na zvoz odpadu ; uloženie odpadu ; na nádoby (čo je to za položka ) 2/ špecifikovať vytriedený odpad : železo; papier ; elektrooptika ; plasty . A kto je odberateľ ? 3/ náklady na zberný dvor : prečo sa oproti roku 2016 zvýšili o 41.571 € a čo bolo dôvodom Mestský úrad Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Začala sa sezóna rybárskych pretekov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-01-zacala-sa-sezona-rybarskych-pretekov Členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Mestská organizácia Sereď usporiadali na 1. mája v Šintave rybárske preteky. A tak tento slávnostný deň nebol iba sviatkom pracujúcich ale na svoje si prišli aj všetci rybári. Krásne, už takmer letné počasie prilákalo k ramenu Váhu nadšencov tohto " športu " zo širokého okolia. Rybári sa začali schádzať už od skorého rána, aby zaujali to najlepšie miesto, nachystali rybárske náčinie a samozrejme návnady. Udalosti a ľudia Tue, 01 May 2018 01:01:01 +0200 Oslavy 1. mája na Námestí slobody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-01-oslavy-1--maja-na-namesti-slobody Mnohí si ešte pamätajú oslavy 1. mája z minulosti. Na prvomájový sprievod, mávadlá a transparenty. V oknách viali zástavky a ulicami mesta prechádzala dychová hudba. Oslavy sviatku pracujúcich sa od tej doby zmenili a tak nostalgické spomienky vystriedala súčasnosť. Už tradične sa obyvatelia Serede stretávajú deň pred 1. májom na Námestí slobody na " predprvomájových oslavách ". O 15.00 hodine začal kultúrny program vystúpením detského folklórneho súboru KVETOŇKA pri ZUŠ J. F. Kvetoňa. Udalosti a ľudia Tue, 01 May 2018 01:01:01 +0200 30. ročník Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-30--rocnik-majstrovstiev-mesta-sered-v-plavani V stredu 24.4.2018 sa v plavárni ZŠ Juraja Fándlyho uskutočnil jubilejný 30.ročník Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní žiakov ZŠ. Pretekov sa zúčastnili žiaci zo ZŠ J. A. Komenského Sereď, CZŠ Cyrila a Metoda Sereď a Gymnázium V. Mihálika Sereď. Šport Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Bežali sme pre zdravie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-bezali-sme-pre-zdravie Mesto Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského organizovali v Seredi 27. apríla 2018 vo Veľkom mestskom parku podujatie Beh pre zdravie, ktorého sa zúčastnili všetky vekové kategórie od najmenších detí (dvojročných)až po účastníkov nad 60 rokov (najstarší bežec mal 72 rokov) v celkovom počte 250 účastníkov. Udalosti a ľudia Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nové dopravné značenie na Pažitnej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-nove-dopravne-znacenie-na-pazitnej-ulici Pred niekoľkými dňami bola na Pažitnej ulici osadená nová dopravná značka Zákaz státia. Majitelia motorových vozidiel si budú musieť dať pozor, nakoľko je to novinka, ktorá na tejto ulici ešte nebola. Značka je osadená z oboch strán ulice č. 1014 a 1013. Udalosti a ľudia Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Vážení rodičia, milí predškoláci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-vazeni-rodicia--mili-predskolaci Naše prvé slová po úspešnom zápise "poputujú" práve k vám. V prvom rade sa vám všetkým chceme úprimne poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám - našej škole - tým, že ste prišli na zápis práve na Fándlyho a zverili ste nám to najcennejšie, čo doma máte - vaše dieťa. Školstvo a vzdelávanie Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Na území mesta Sereď prebehol zápis detí do prvých ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-na-uzemi-mesta-sered-prebehol-zapis-deti-do-prvych-rocnikov Udalosti a ľudia Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Úspešní huslisti a špičkový hráč s pekným tónom... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-uspesni-huslisti-a-spickovy-hrac-s-peknym-tonom Hra na husliach si získava na Základnej umeleckej škole Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi čoraz viac obdivovateľov. Svedčí o tom každoročný nárast záujemcov o štúdium na prijímacích skúškach, ale aj vystúpenia žiakov – huslistov na akciách umeleckej školy v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výsledky zápasu družstva mužov v tenise TC Moravský Sv. Ján - TK Sereď 2:4 (1.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-vysledky-zapasu-druzstva-muzov-v-tenise-tc-moravsky-sv--jan----tk-sered-2-4-(1-kolo) V sobotu 28.4.2018 sa odohral zápas 1.kola súťaže Západoslovenského regiónu medzi domácim družstvom TC Moravský Sv. Ján a hosťujúcim družstvom TK Sereď. Počas celého priebehu stretnutia prevládalo teplé slnečné počasie, vďaka ktorému mohli hráči odohrať zápasy bez prerušenia. Prvé dvojhry sa začali hrať od 9:00 hod. Naše družstvo reprezentovali hráči: T. Bohunický, M. Mikuš, O. Chmelár a P. Kubica. Šport Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Na území mesta Sereď prebehol zápis detí do prvých ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-na-uzemi-mesta-sered-prebehol-zapis-deti-do-prvych-rocnikov- V dňoch 27. a 28. apríla 2018 sa na základných školách v Seredi konal zápis detí do prvých ročníkov. V našom meste máme tri základné školy : Základná škola Jána Amosa Komenského , Základná škola Juraja Fándlyho a Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda. Rodič si môže vybrať pre svoje dieťa hociktorú školu. Tie lákajú do svojich lavíc žiakov rôznymi benefitmi: technickou vybavenosťou, športovým zameraním, výučbou jazykov a pod. Školstvo a vzdelávanie Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Na stavanie mája do Dolnej Stredy sa prišli pozrieť aj seredčania http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-na-stavanie-maja-do-dolnej-stredy-sa-prisli-pozriet-aj-seredcania S príchodom mesiaca máj prichádza do mnohých miest a obcí aj dávny zvyk stavania májov, stromov, ktoré sú symbolom viťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Obec Dolná Streda sa každoročne v deň pred 1. májom vracia k tejto tradícii. Tento rok sa 30. apríla od 16:00 hodiny schádzali hostia na námestí, kde na nich čakala živá hudba, občerstvenie a vyzdobený máj. Kultúra a tradície Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Členovia Slovenského poľovníckeho zväzu Pokrok zorganizovali brigádu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-clenovia-slovenskeho-polovnickeho-zvazu-pokrok-zorganizovali-brigadu Členovia Slovenského poľovníckeho zväzu Pokrok v Seredi zorganizovali v sobotu 28.apríla brigádu na vyčistenie okolia prírody v Malom Háji. Pristavený kontajner a prívesné vozíky sa za krátky čas naplnili odpadkami rôzneho druhu. Ako sme už niekoľkokrát písali, čo nezodpovední ľudia znečistia, to iní ľudia so vzťahom k prírode musia vyčistiť. Životné prostredie a príroda Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Stavanie mája v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-29-stavanie-maja-v-dennom-centre-pre-seniorov V príjemnú poslednú aprílovú nedeľu ožila v Dennom centre pre seniorov v Seredi stará tradícia stavania májov. Za veselého spevu spevokolu Pohoda nežnejšie polovičky stužkami ozdobili konáre stromu no a v zmysle tradícií sa na máj ako posledná „ozdoba“ pripevnila fľaška s pálenkou. Ozdobený strom potom mužské osadenstvo postavilo v záhrade Denného centra. Kultúra a tradície Sun, 29 Apr 2018 01:01:01 +0200 Florafest 2018 už v pondelok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-florafest-2018-uz-v-pondelok V pondelok 30. apríla a utorok 1. mája vás pozývame na tradičný Florafest v Seredi na Námestí slobody. Udalosti a ľudia Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Piknik v prírode klientov DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-piknik-v-prirode-klientov-dd-a-dss-v-seredi Dňa 25.04.2018 pracovníci sociálno-terapeutického údeku DD a DSS vv Seredi využili pekné a príjemné počasie a vybrali sa s klientmi zariadenia na relaxáciu do prírody. Spoločne po krátkej prechádzke našli miesto na štrkovisku pri vodnej ploche Koleno, kde bol krásny výhľad a prostredie, pri ktorom sa mohli klienti zrelaxovať pri ľúbozvučnom speve vtákov a pokojnej scenérii. Udalosti a ľudia Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Beh pre zdravie 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-beh-pre-zdravie-2018 Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského a Mesto Sereď v spolupráci so spoločnosťou Sedita Sereď zorganizovali dňa 27. apríla XXXV. ročník športovej akcie s názvom Beh pre zdravie. Miestom konania bol už tradične mestský park, čo je zelená oáza určená nielen na oddych a relax ale aj športové vyžitie. Zúčastniť sa tejto akcie využili všetci, ktorí milujú pohyb na čerstvom vzduchu a mali chuť zmerať si sily so svojimi súpermi. Udalosti a ľudia Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na máj 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-program-kina-nova-na-maj-2018 Deadpool 2, Han Solo, Tiché miesto, Blokoti, Ukradnutá princezná a mnohé ďaľšie príbehy vás v máji čakajú v kine NOVA. TV a film Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kapela HELIGONICA zavítala do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-kapela-heligonica-zavitala-do-serede Kapela Heligonica je pomerne mladá, vznikla v apríli 2016, no do povedomia sa dostala až v januári v roku 2017, keď vstúpila do mediálneho priestoru TV Šlágr. Od tej doby sa Heligonica zaradila medzi lídrov tejto TV a je veľmi žiadaná u organizátorov rôznych podujatí. Dňa 27. apríla zavítala Heligonica aj do Serede. Kultúra a tradície Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 27. apríla – 29. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-sportove-podujatia--27--aprila---29--aprila-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kam za kultúrou najbližšie dni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-kam-za-kulturou-najblizsie-dni Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 IN CASTLE alebo jedno neobyčajné leto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-in-castle-alebo-jedno-neobycajne-leto V parku seredského kaštieľa sa nachádza mestský amfiteáter a ten bude tohtoročné leto svedkom neobyčajného príbehu. Miesto kde sa stretáva história so súčasnosťou je v centre mesta no paradoxne zelenou oázou, kde v tieni stáročných platanov návštevníci nájdu stratenú rovnováhu pokoja a zábavy v intenciách nezvyčajného festivalu IN CASTLE. Prečo nezvyčajného? Kultúra a tradície Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Aspoň na chvíľu tak v práci zrelaxovať... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-aspon-na-chvilu-tak-v-praci-zrelaxovat Počas jarných Dní zdravia sa toto prianie splnilo všetkým našim zamestnancom, ktorí si našli priestor a využili možnosť masáží priamo na pracovisku. Okrem toho si mohli dať odborným lekárom skontrolovať kožné znamienka pred blížiacim sa letným obdobím, zmerať množstvo tuku, svalstva alebo minerálov vo svojom tele. Udalosti a ľudia Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pri nákupoch buďte opatrní. Pozrite ako ľahko prišli o svoj majetok zákazníci jedného obchodného centra v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-pri-nakupoch-budte-opatrni--pozrite-ako-lahko-prisli-o-svoj-majetok-zakaznici-jedneho-obchodneho-centra-v-seredi Zlodeji väčšinou využívajú nepozornosť ľudí. Postávajú, sledujú okolie a kradnú bleskovou rýchlosťou. Metódy sú rafinované a nikdy neviete, či sa ich obeťou nestanete práve Vy. Obzvlášť ostražití by sme mali byť v obchodoch pri nakupovaní. Vtedy sme zaneprázdnení výberom tovaru, rozmýšľame či máme v nákupnom vozíku všetko čo potrebujeme, sledujeme ceny, záruky alebo zloženie výrobkov. Bezpečnosť Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kde je vôľa, tam je cesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-26-kde-je-vola--tam-je-cesta V záujme zlepšenia parkovacích možností bola v minulom roku pri bytovom dome číslo 145/3 na Cukrovarskej ulici nákladom 4 912.32 € vybudovaná spevnená plocha pre 12 vozidiel. Človek by mohol predpokladať, že vodiči užívajúci túto plochu ocenia, že už nemusia stáť na hline, či blate a všetci ostatní budú spokojní s tým, že znečistené pneumatiky neroznášajú blato po asfalte priliehajúcej komunikácie. Rozvoj a výstavba Thu, 26 Apr 2018 01:01:01 +0200 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-26-noc-muzei-a-galerii-v-mestskom-muzeu-v-seredi Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo. Pod týmto patronátom, spolu so Slovenským národným múzeom, Zväzom múzeí a galérií, múzeami a galériami na Slovensku a kultúrnymi partnermisa do tohto projektu zapojilo i Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi. Kultúra a tradície Thu, 26 Apr 2018 01:01:01 +0200 Víťazka súťaže TALENT * UMENIE * KUMŠT http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-vitazka-sutaze--talent---umenie---kumst Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Jej cieľom je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 ZŠ J. Fándlyho otvára triedu 1. ročníka so zameraním na basketbal a hádzanú http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-zs-j--fandlyho-otvara--triedu-1--rocnika-so-zameranim-na-basketbal-a-hadzanu Prieskumy ukázali, že deti trávia dvakrát viac času u televízie ako u športu, až tri krát viac času než pohyb školákom zaberú počítače a počítačové hry. Obezita, ochorenia pohybového ústrojenstva alebo iné zdravotné problémy spojené s nedostatkom pohybu sú strašiakom všetkých rodičov. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori BK Lokomotíva Sereď potvrdili úlohu favorita http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-druholigovi-juniori-bk-lokomotiva-sered-potvrdili-ulohu-favorita BK Lokomotíva Sereď - TJ Iskra Partizánske 104:43 (27:7, 58:22, 84:28) Láštic 19 (TH 1/1), Paštéka 17 (5 trojok), Bobek 16 (4 trojky), Adam 12 (2/2), Herceg 11(2/0, 1 trojka), Javor 10, Blaško 7 (1 trojka), Burianek 6, Boros 4, Kučera 2 Trestné hody družstvo 5/3, 11 trojek Šport Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Oznam o konaní zápisu do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-oznam-o-konani-zapisu--do-1--rocnika-v-sk--roku-2018-2019 Zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 27.apríla 2018 od 14,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu 28. apríla 2018 od 9,00 hod. do 12,00 hod. v budove „A“ ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nové byty v Dolnej Strede ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-nove-byty-v-dolnej-strede Pred nedávnom sme Vás informovali o plánovanej zmene územného plánu v obci Dolná Streda. Investor by tu chcel vybudovať hotel s wellnessom a administratívne a obchodné priestory. Proti tomuto zámeru obyvatelia spísali petíciu a zvolané bolo aj verejné zhromaždenie. Zmenou územného plánu sa minulý týždeň zaoberali poslanci obecného zastupiteľstva. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Personálne zmeny v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-personalne-zmeny-v-seredi Rošády v poslaneckých laviciach, ale aj zmeny na úrade. Aj takto vyzeralo aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Umelecká škola v Pate http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-umelecka-skola-v-pate Základná umelecká škola Jána Fishera – Kvetoňa v Seredi má za sebou dlhú a bohatú históriu. V tomto roku oslavuje svoje 70. výročie. Záujem o ňu prejavila aj susedná obec Pata. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výkup papiera http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-vykup-papiera V dňoch od 03. 04. 2018 do 06. 04. 2018 a od 16. 04. 2018 do 20. 04. 2018 sa na území mesta Sereď realizoval mobilný výkup papiera, ktorý zabezpečovala spoločnosť EKOway s.r.o.. Životné prostredie a príroda Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Platan v zámockom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-platan-v-zamockom-parku V 16. ročníku ankety Strom roka 2017 získalo mesto Sereď v hlasovaní 3. miesto pre platan západný (platanus x hipsanica) s finančným príspevkom v sume 300 €. Finančné prostriedky plánujeme použiť na ošetrenie platanu západného. Životné prostredie a príroda Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Právne poradenstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-pravne-poradenstvo Bezplatné právne poradenstvo bude JUDr. Martin Hudák poskytovať občanom Serede v malej zasadačke Mestského úradu ( na 1.poschodí) v nasledovných termínoch: Pondelok 21.05.2018 09:00 – 10:00 hod, Streda 06.06.2018 16:00 – 17:00 hod, Streda 27.06.2018 16:00 – 17:00 hod, Udalosti a ľudia Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pozývame Vás na medzinárodný futbalový zápas výberu starostov/primátorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-pozyvame-vas-na-medzinarodny-futbalovy-zapas-vyberu-starostov-primatorov Veríme, že prídete so svojimi kolegami, poslancami, rodinou, priateľmi, podporiť starostov/ primátorov a spoločne vytvoríme vynikajúcu športovú atmosféru. Šport Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výročná členská schôdza Klubu zdravotne postihnutých http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-vyrocna-clenska-schodza-klubu-zdravotne-postihnutych Začiatkom apríla 2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu zdravotne postihnutých. Na schôdzu prišli tí, ktorí sú pohybovo zdatní a ktorí sú radi medzi ľuďmi. Táto schôdza, okrem toho, že je pre našich ľudí informatívna, je aj o stretnutí ľudí, ktorí sa radi medzi sebou porozprávajú Udalosti a ľudia Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Naozaj už nechceme a nemôžeme čakať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-naozaj-uz-nechceme-a-nemozeme-cakat Už 10 rokov každoročne na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva upozorňujeme nášho zriaďovateľa Mesto Sereď na nevyhovujúci a nebezpečný stav športového areálu našej školy. Dali sme spracovať štúdiu na rekonštrukciu športového areálu a bola vypracovaná i projektová dokumentácia. Školstvo a vzdelávanie Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 Opäť je tu Deň Zeme http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-opat-je-tu-den-zeme V ZŠ Juraja Fándlyho už tradične oslavujeme Deň Zeme celý týždeň, lebo jeden deň jednoducho nestačí. A dokonca i týždeň je málo. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Školstvo a vzdelávanie Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – víkend plný víťazstiev http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-hadzana---vikend-plny-vitazstiev Naše dievčatá zavítali na palubovku štvrtých Šurian. Štvorbodovom zápase nenechali nič na náhodu, od začiatku diktovali tempo hry a jednoznačne dominovali v zápase. Už v prvom polčase si vybudovali sedem gólový náskok, ktorý postupne navýšili. Na palubovku sa postupne dostali všetky hráčky. Šport Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 SEREDSKÝ STREETBALL 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-seredsky-streetball-2018 Školský basketbalový klub Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď organizuje Seredský streetball 2018. Streetball sa uskutoční v sobotu 2.6.2018 na multifunkčnom ihrisku ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Okrem zápasov 3 na 3 na teba čakajú aj rôzne súťaže, kde si môžeš svoje basketbalové zručnosti otestovať. Školstvo a vzdelávanie Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 SEREDSKÝ KAŠTIEĽ OČAMI DETÍ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-seredsky--kastiel--ocami--deti Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo výtvarnú súťaž s témou Seredský kaštieľ očami detí. Cieľom súťaže je, aby nám deti pre nich prirodzenou formou komunikácie – kreslením, ktoré je podľa odborníkov pre dieťa rovnako nevyhnutné ako rozprávať, odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú. Občania a občianske združenia Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výstava Gardénia 2018 v Nitre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-22-vystava-gardenia-2018-v-nitre 20. apríla 2018 sa členovia Denného centra seniorov v Seredi spolu so záhradkármi zúčastnili každoročnej výstavy GARDÉNIA v Nitre, ktorá chytí za srdce nielen ľudí, ktorí majú radi pôdu a prácu v záhradách, ale aj milovníkov kvetov a rôznych odrôd ovocia Udalosti a ľudia Sun, 22 Apr 2018 01:01:01 +0200 Projekt „DETI ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-projekt--deti-zachranuju-zivoty ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi patrila do výberu škôl v SR, ktoré boli prihlásené do pilotného projektu „DETI ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY- KIDS SAVE LIVES“, ktorého realizátorom je Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby SR v Bratislave. Školstvo a vzdelávanie Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kultúra na víkend 20. apríla – 22. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-kultura-na-vikend-20--aprila---22--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 20. apríla – 22. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-sportove-podujatia--20--aprila---22--aprila-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mladí záchranári civilnej ochrany http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-mladi-zachranari-civilnej-ochrany Taký je názov brannej súťaže, ktorej okresné kolo sa uskutočnilo 19. apríla 2018 v Galante. Na 21. ročníku sa zúčastnilo celkovo 15 štvorčlenných družstiev (2 chlapci a 2 dievčatá) zo základných škôl okresu Galanta. Školstvo a vzdelávanie Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Upozornenie na triedenie odpadov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-upozornenie-na-triedenie-odpadov Upozorňujeme obyvateľov bytových domov a rodinných domov na dôslednejšie triedenie odpadu z plastov, kovov, papiera a skla. Do vriec a kontajnerov určených na konkrétne zložky odpadov NEVHADZUJTE zmesové komunálne odpady a iné odpady! Kartónové obaly je potrebné zviazať! Životné prostredie a príroda Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Farebný koncert maľovaný pastelom a štetcom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-farebny-koncert-malovany-pastelom-a-stetcom V piatok 13. apríla 2018 bola v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi otvorená výstava významného slovenského výtvarníka, akademického maliara, docenta Stanislava Harangózoa pod názvom Farebný koncert. Spoluorganizátorom výstavy bola Umelecká beseda Slovenska (spolok bol založený v roku 1921 s cieľom slúžiť umeniu a šíriť krásu), členom ktorého je aj samotný autor. Udalosti a ľudia Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Poradenský deň Sociálnej poisťovňe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-poradensky-den-socialnej-poistovne Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky prípadné nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Nitre 10. mája 2018 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod. Udalosti a ľudia Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 ZŠ Juraja Fándlyho víťazom celoslovenského finále Minibasketshow 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-zs-juraja-fandlyho-vitazom-celoslovenskeho-finale-minibasketshow-2018 Po suverénnom víťazstve v regionálnom kole v Trnave sa naši žiaci a žiačky (ročník narodenia 2008 a mladší) zúčastnili vo štvrtok 19.4.2018 celoslovenského finále súťaže SBA Minibasketshow v Poprade. Finálového turnaja sa zúčastnilo 6 základných škôl ako víťazi regionálnych kôl: ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, ZŠ Lachova Bratislava, ZŠ Komenského Svit, ZŠ Francisciho Poprad, ZŠ Holubyho Piešťany a ZŠ J. Fándlyho Sereď. Šport Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Oznámenie o riaditeľskom voľne na ZŠ J.A.Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-oznamenie-o-riaditelskom-volne-na-zs-j-a-komenskeho Riaditeľka Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, Sereď Vám oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačno-prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 7. mája 2018 (pondelok). Školstvo a vzdelávanie Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 19. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-19--aprila-2018 Priamy prenos z MsZ v Seredi 19. apríla 2018 Mestské zastupiteľstvo Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Veľkonočné tvorenie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-velkonocne-tvorenie Dňa 22.3.2018 od 14:00 sa na Gymnáziu Vojtecha Mihálika konalo podujatie Veľkonočné tvorenie, na ktorom bol vrelo vítaný každý z vás. Na návštevníkov čakali rôzne zaujímavé činnosti. Od krátkeho programu, o ktorý sa postarali žiaci gymnázia, sme sa presunuli až ku skúseným rukám našich hostí. Školstvo a vzdelávanie Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Knižné hody v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-knizne-hody-v-seredi Príďte si pripomenúť kľúčové scény zo slovenských divadelných hier v podaní študentov obchodnej akadémie. Udalosti a ľudia Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Keyboardisti vybojovali bronzové pásma http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-keyboardisti-vybojovali-bronzove-pasma Úroveň keyboardovej hry na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa je vysoká. Svedčia o tom úspechy žiakov z triedy pedagóga Mariána Bihariho. Nebolo to inak ani na XI. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde v Považskej Bystrici. Školstvo a vzdelávanie Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-den-otvorenych-dveri-v-zs-juraja-fandlyho V sobotu 14. apríla 2018 sa konal v ZŠ Juraja Fándlyho už tradičný Deň otvorených dverí pre predškolákov, ich rodičov a priateľov školy. Potešil nás veľký záujem verejnosti a našich nádejných prváčikov. Privítali sme takmer osemdesiat predškolákov s rodičmi, súrodencami či starými rodičmi. Školstvo a vzdelávanie Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Zber biologicky rozložiteľného odpadu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-zber-biologicky-rozlozitelneho-odpadu---- Mesto Sereď oznamuje občanom, že dňom zberu biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých nádob je každý pondelok a štvrtok, podľa harmonogramu zvozu komunálneho odpadu. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nerobme zo stojiska smetisko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-nerobme-zo-stojiska-smetisko Stojisko je priestor, v ktorom sú umiestnené 1100 l nádoby na komunálny a triedený odpad. Využívajú ich obyvatelia bytových domov a ich počet závisí od počtu bytov v jednom bytovom dome. Nádoby sú farebne rozlíšené a každá z nich slúži na určitý druh odpadu. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Prezident Kiska odovzdal bojové zástavy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-prezident-kiska-odovzdal-bojove-zastavy V utorok 17. apríla 2018 odovzdal prezident republiky Andrej Kiska v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave bojové zástavy dvom vojenským útvarom. Jedným z nich bol ženijný prápor v Seredi. Zástavu prevzal veliteľ útvaru pplk. František Mihalovič. Udalosti a ľudia Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Príchod sezóny a práce v meste http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-prichod-sezony-a-prace-v-meste Obdobie jari prináša so sebou chuť na upratovanie a zmeny. Nejedná sa iba o upratovanie domácností, ale aj o oživenie a nabratie nového smeru. Začiatok roka je pre nás začiatkom niečoho nového a výzvou na neustále zlepšovanie sa. Mesto Sereď v tomto smere nezaháľa počas celého roka, keďže sa venuje nie len zimnej ale aj letnej údržbe celého územia. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 G E N E R Á L N Y P A R D O N http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-g-e-n-e-r-a-l-n-y----p-a-r-d-o-n Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Udalosti a ľudia Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Separácia papiera sa nás všetkých týka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-separacia-papiera-sa-nas-vsetkych-tyka Na Slovensku vzniká ročne 1,9 milióna ton komunálnych odpadov a jeho množstvo medziročne narastá. V roku 2016 vyprodukoval každý obyvateľ Slovenska 359 kg komunálnych odpadov. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Z Hnúšte sme priniesli 3. miesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-z-hnuste-sme-priniesli-3--miesto Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord sa uskutočnilo 18. a 19.marca 2018 v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti tak ako aj po iné roky s tým rozdielom, že tento ročník bol už jubilejným XX. ročníkom tejto súťaže. Školstvo a vzdelávanie Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 8 zápasov družstiev BK Lokomotíva Sereď počas uplynulého víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-8-zapasov-druzstiev-bk-lokomotiva-sered-pocas-uplynuleho-vikendu V sobotu potvrdili naši žiaci, ktorí sú už dlhšie jasnými účastníkmi tohtoročných Majstrovstiev Slovenska v Prievidzi (25.-27.máj 2018), úlohu favorita a po dlhšej zápasovej pauze si poradili s rovesníkmi z Trnavy. Napriek tomu, že chlapci sú kamaráti a dobre sa poznajú, na ihrisku si, podobne ako v dvojkole v Trnave, nedarovali absolútne nič Šport Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 Seredský Basket Camp je tu aj tento rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-seredsky-basket-camp-je-tu-aj-tento-rok Po veľmi vydarenom minulom roku a viacero pozitívnych reakciách, Školský basketbalový klub Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď organizuje už po druhý krát Seredský Basket Camp, ktorý sa bude konať 2. – 6.7.2018. Camp ti napomôže k tomu, aby si v basketbale mohol napredovať a zlepšovať sa a načerpať nové basketbalové vedomosti. Šport Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 1620,83 € - suma, ktorú vyzbierali žiaci ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi pre dobrú vec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-1620-83-----suma--ktoru-vyzbierali-ziaci-zs-jana-amosa-komenskeho-v-seredi-pre-dobru-vec Dňa 13.apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky na podporu boja proti rakovine, ktorú organizuje Liga proti rakovine pod názvom DEŇ NARCISOV. Aj tento rok sa naša škola ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zapojila do tejto prospešnej akcie. 25 dobrovoľníkov – žiakov deviateho ročníka si ráno 13.04.2018 oblieklo krásne modré tričká s identifikačnými číslami a rozdelilo si 8 pokladničiek. Školstvo a vzdelávanie Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 (Ne)pomôže ministerka Seredi ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-(ne)pomoze-ministerka-seredi Čo bude s kaštieľom v Seredi? Aký osud čaká túto národnú kultúrnu pamiatku? Odpovede na tieto otázky hľadala spolu s primátorom aj novovymenovaná ministerka kultúry. Ich spoločné stretnutie sa uskutočnilo koncom minulého týždňa.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nad Sereďou "zaveje" bojová zástava http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-nad-seredou--zaveje--bojova-zastava Päťsto vojakov nastúpených v záhrade Prezidentského paláca bude v utorok svedkom zapožičania bojových zástav od prezidenta SR veliteľovi vojenského útvaru - ženijnému práporu Sereď a veliteľovi vojenského zväzku - protilietadlovej raketovej brigády Nitra. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 Dievčatá CVČ v hádzanej postupujú do semifinále http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-dievcata-cvc-v-hadzanej-postupuju-do-semifinale Žiačky CVČ v hádzanej pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi si bez straty bodu vybojovali postup do semifinále majstrovstiev SR CVČ a ŠŠS. Svoju dominanciu v celej súťaži potvrdili svojou dynamickou hrou v posledných dvoch zápasoch v Malackách. Šport Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Sereď bola oslobodená na Veľkonočnú nedeľu 1945 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-sered-bola-oslobodena-na-velkonocnu-nedelu-1945 Pred niekoľkými dňami sme v pokoji a mieri oslávili Veľkonočné sviatky. Už sme si na ten mier zvykli a považujeme ho za samozrejmosť. Nebolo to vždy tak. V roku 1945 mala Veľká noc v okolí Serede ďaleko od dnešnej idyly. Udalosti a ľudia Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 ŠKF si upevnil post lídra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-skf-si-upevnil--post-lidra 2.futbalová liga sa opäť posunula o jedno súťažné kolo jari a sereďania vycestovali za svojim súperom do Brezna, kde ich čakalo „B“ mužstvo Podbrezovej, súčasný posledný celok priebežnej tabuľky. Šport Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Domáce víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď v dohrávke + VIDEO http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-domace-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered-v-dohravke---video V Leviciach sa našim chlapcom podarilo zvíťaziť a chceli tak výhru potvrdiť aj doma. Vstup do zápasu bol výborný, keď sme vyhrávali 16:3. Prvá štvrtina tak bola základom k víťazstvu. Do zápasu boli zapojení všetci hráči a každému jednému sa dnes podarilo skórovať. Šport Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Keď sa nedá pošpiniť, treba aspoň zasmradiť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-ked-sa-neda-pospinit--treba-aspon-zasmradit Vyjadrenie primátora: „V poslednom čase sa živí téma výstavby ubytovne pre 4 000 Srbov v areáli bývalej Niklovej huty. Takéto niečo považujem za klamstvo, za vec, ktorú považujem za absurdnú. Pýtam sa: Potrebuje toto mesto 4 000 ďalších obyvateľov z inej krajiny? Ja tvrdím, že nie. Nie je to potrebne a jednoducho sa voči tomuto vymedzujem. Mestské zastupiteľstvo Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Bratia Michal a Martin úspešne reprezentujú Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-15-bratia-michal-a-martin-uspesne-reprezentuju-sered Súrodenci Michal a Martin Krivošíkoví sú v tínedžerskom veku no na svojom konte majú množstvo významných úspechov. Sú študentmi gymnázia a už niekoľko rokov reprezentujú Sereď na rôznych olympiádach a súťažiach najmä v cudzích jazykoch, kde zbierajú jedno ocenenie za druhým. Naše mesto si vysoko váži každého talentovaného občana a preto bratov Krivošíkových 12. apríla na pôde Mestského úradu prijal primátor mesta Martin Tomčányi. Udalosti a ľudia Sun, 15 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 13. apríla – 15. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-13-sportove-podujatia--13--aprila---15--aprila-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 13 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kultúra na víkend 13. apríla – 15. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-13-kultura-na-vikend-13--aprila---15--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 13 Apr 2018 01:01:01 +0200 Posledná rozlúčka s Mgr. Viliamom Karmažínom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-13-posledna-rozlucka-s-mgr--viliamom-karmazinom Všetkých hlboko zasiahla smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších občanov mesta Sereď Viliama Karmažína. Jeho srdce dotĺklo vo veku 95 rokov v utorok 10. apríla 2018. Viliam Karmažin sa narodil 23. septembra 1922 v Leopoldove. Pochádza zo šiestich detí. Jeho otec bol dozorcom v tamojšej väznici. Od detstva prejavoval náklonnosť k hudbe. Udalosti a ľudia Fri, 13 Apr 2018 01:01:01 +0200 Vyjadrenie sústrasti nad úmrtím dirigenta Viliama Karmažina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-12-vyjadrenie-sustrasti-nad-umrtim-dirigenta-viliama-karmazina Vyjadrenie sústrasti nad úmrtím dirigenta Viliama Karmažina rodine i priateľom bude tlmočené aj prostredníctvom odvysielania relácie v Rádiu Regina Bratislava k pamiatke osobnosti - výnimočného dirigenta zboru Zvon v Seredi. Udalosti a ľudia Thu, 12 Apr 2018 01:01:01 +0200 História cyklotrasy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-12-historia-cyklotrasy Je akousi domácou tradíciou, že po úspešnom ukončení každej investície sa k obdobiu jej vzniku a k zásluhám na hotovom diele, vyjadrujú najviac tí, ktorí o predmete majú v tom lepšom iba skromné a v tom horšom prípade mizivé informácie. Udalosti a ľudia Thu, 12 Apr 2018 01:01:01 +0200 Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na návšteve Múzea holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-12-ministerka-kultury-sr-lubica-lassakova-na-navsteve-muzea-holokaustu Posledná ministerská návšteva v Múzeu holokaustu v Seredi sa konala v januári tohto roku, kedy na kontrolný deň prišli bývalí ministri Peter Kažimír a Marek Maďarič. Na ministerských postoch ale v posledných týždňoch došlo ku zmenám a do kresla ministerky kultúry zasadla Ľubica Laššáková. Tá vo štvrtok 12. apríla navštívila múzeum, aby si prezrela vystavené exponáty, dobové fotografie ale hlavne prebiehajúce práce. Udalosti a ľudia Thu, 12 Apr 2018 01:01:01 +0200 RECobal - Odpady po novom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-11-recobal---odpady-po-novom OZV RECobal zabezpečuje pre svojich klientov, ktorí balia alebo plnia výrobky do obalov, dovážajú na územie Slovenskej republiky výrobky alebo tovar zabalený v obaloch, objednávajú si balenie svojich výrobkov, ktoré uvádzajú na trh pod svojou značkou, plnenie ich zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch Životné prostredie a príroda Wed, 11 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pripravujeme zjednosmernenie Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-11-pripravujeme-zjednosmernenie-fandlyho V záujme zlepšenia a usporiadania prejazdu vozidiel cez Fándlyho ulicu, na ktorej je sedem samostatných miestnych komunikácií v dotyku s desiatimi bytovými domami, materskou školou, špeciálnou školou a radom garáží pripravilo mesto štúdiu, ktorá rieši statickú aj dynamickú dopravu tohto územia zjednosmernením premávky. Rozvoj a výstavba Wed, 11 Apr 2018 01:01:01 +0200 Budovanie biznisu na gymnáziu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-11-budovanie-biznisu-na-gymnaziu Po 23-krát sa konala súťaž Veľtrh podnikateľských talentov, organizovaná neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko. Zúčastniť sa na nej mohli školy, ktoré sú v školskom roku 2017/2018 zapojené do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Školstvo a vzdelávanie Wed, 11 Apr 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori BK Lokomotíva Sereď zdolali Karlovku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-druholigovi-juniori-bk-lokomotiva-sered-zdolali-karlovku Naše družstvo U19, nastúpilo na domáci zápas po dlhom čase a odniesli si to práve hostia z Bratislavy. Opätovne potvrdilo úlohu favorita celej súťaže a jasne dominovalo pod oboma košmi. V sereďskom tíme sa predstavili len dvaja juniori, ostatní chlapci boli vekom kadeti, u hostí taktiež mladší hráči. Šport Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Múzeu holokaustu v Seredi za účasti novej ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-muzeu-holokaustu-v-seredi-za-ucasti-novej-ministerky-kultury-sr-lubice-lassakovej 12. 4. 2018, Sereď – Od otvorenia SNM – Múzea holokaustu v Seredi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora uplynuli 26. januára 2018 dva roky, jeho bránami už prešlo viac ako 34 - tisíc návštevníkov. Kultúra a tradície Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Jubilantka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-jubilantka Pani Jarušku Novomestskú (Lalinku) si mnohí pamätajú ešte ako učiteľku v materskej škole a pod odchode do dôchodku ako spoluorganizátorku akcií občianskeho združenia KRÁSNA HUDBA. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Viliam Ondruška oslávil osemdesiatku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-viliam-ondruska-oslavil-osemdesiatku Pána Odrušku pozná nielen seredská hudobná obec ako človeka s neutíchajúcim humorom. Priechod mu dával nielen, keď uvádzal skladby Seredského Dixieland Bandu na nespočetných pódiách ale prakticky vždy, keď to situácia umožňovala. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí na ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-den-otvorenych-dveri-na-zs-juraja-fandlyho Všetkých predškolákov, ich rodičov a širokú verejnosť pozývame v sobotu 14. apríla 2018, v čase od 9,00 do 12,00 hod. na veľký Deň otvorených dverí. Množstvo aktivít, ukážok vyučovania a informácií si pre návštevníkov pripravili pedagógovia a žiaci našej školy. Školstvo a vzdelávanie Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Seredčan Viktor Krivosudský držiteľ ocenenia najlepší filmový zvuk http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-seredcan-viktor-krivosudsky-drzitel-ocenenia-najlepsi-filmovy-zvuk Televízni diváci, ktorí sledovali priamy prenos zo slávnostného večera odovzdávania národných filmových cien Slnko v sieti mali možnosť vidieť ocenenie Viktora Krivosudského, za najlepší filmový zvuk vo filme Čiara. K výraznému umeleckému úspechu blahoželáme. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Úmrtie Viliama Karmažina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-umrtie-viliama-karmazina Dnes dopoludnia sme dostali správu o nečakanom úmrtí pedagóga a dlhoročného dirigenta spevokolu ZVON pána Viliama Karmažina, ktorý nás opustil vo veku 95 rokov. Touto cestou vyjadrujeme jeho blízkym našu hlbokú sústrasť. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi a Umelecká beseda Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-mestske-muzeum----fandlyho-fara-v-seredi-a-umelecka-beseda-slovenska Akademický maliar, docent Stanislav Harangozó sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 73 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Kultúra a tradície Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Beh pre zdravie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-beh-pre-zdravie CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a Mesto Sereď v spolupráci s Pečivárňami Sereď organizujú celomestskú akciu Beh pre zdravie, ktorá sa bude konať 27. Apríla 2018 od 14.00. Tešíme sa na účastníkov všetkých vekových kategórií! Školstvo a vzdelávanie Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výhra a prehra mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď počas víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-vyhra-a-prehra-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered-pocas-vikendu V sobotu 7.4. nastúpili mladší minibasketbalisti na palubovke Karlovky Bratislava. Na zápas cestovalo len 10 hráčov, z toho jeden nastúpil na zápas s chorobou. Šport Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na koncert http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-pozvanka-na-koncert Múzeum holokaustu v spolupráci s mestom Sereď pripravilo pod názvom Thesaurus koncert hebrejských orientálnych melódií v podaní súboru Solamente naturali. Koncert sa uskutoční 12. apríla o 18.30 hod. v priestoroch múzea na kasárenskej ulici č. 1005. Vstup je voľný. Hudba, tanec a spev Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výsledky hádzaná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-vysledky-hadzana V boji o tretie miesto si súperi nič nedarovali. Do 18 min. si domáce družstvo udržiavalo jednogólový náskok, ktorý navýšilo v posledných minútach na tri góly. V druhom polčase hostky zabojovali a využili presilové hry. Šport Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Ocenenie florbalistov u primátora http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-ocenenie-florbalistov-u-primatora Vo štvrtok 05. apríla 2018 sa uskutočnila v sobášnej sieni MsÚ v Seredi milá akcia, pri ktorej primátor mesta Ing. Martin Tomčányi prijal a ocenil družstvo starších žiakov Športového klubu Ice Players Sereď, ktoré na florbalovom turnaji Slovenského pohára vybojovalo prvé miesto. Nezabudol ani na trénerov, ktorí sa v rámci svojho voľného času chlapcom venujú. Šport Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Prerušenie dodávky elektriny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-08-prerusenie-dodavky-elektriny Dodávateľ elektrickej energie oznámil, že k plánovanému prerušeniu dodávky elektriny v lokalite Jesenského ulice v Seredi sa uskutoční 10. Apríla 2018 od 07:45 do 11:15 hod. Mestský úrad Sun, 08 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mobilný výkup papiera v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-06-mobilny-vykup-papiera-v-seredi Mesto Sereď v spolupráci s firmou EKOWAY Bratislava pripravilo pre svojich občanov novú službu: zber a výkup papiera za odplatu. V týchto dňoch služba naplno funguje a papier je možné odovzdať na určených miestach na území mesta Sereď v odstavenom vozidle. Odovzdať do výkupu možno noviny, časopisy, letáky, katalógy a zošity. Životné prostredie a príroda Fri, 06 Apr 2018 01:01:01 +0200 Predstavenie publikácie Sladké dedičstvo Trnavského kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-06-predstavenie-publikacie-sladke-dedicstvo-trnavskeho-kraja Občianske združenie PONVAGLI Sládkovičovo a Mestské múzeum v Seredi pripravili na 5. apríla predstavenie publikácie Sladké dedičstvo Trnavského kraja. Autormi publikácie sú Dušan Janíček, Miroslav Franko, Gabriela Smerigová, Eva Sudová, Mária Diková, Miroslav Beňák a Miroslav Eliáš. Občianske združenie PONVAGLI Sládkovičovo sa dlhodobo zaoberá regionálnou históriou a to predovšetkým históriou diószegského cukrovaru a rodiny baróna Karla Kuffnera de Diószegh. Udalosti a ľudia Fri, 06 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 06. apríla – 08. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-sportove-podujatia--06--aprila---08--aprila-2018-- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA NA VÍKEND 06. apríla – 08. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-kultura-na-vikend-06--aprila---08--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 Otázky Ladislava Skubeňa II a odpoveď primátora http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-otazky-ladislava-skubena-ii-a-odpoved-primatora Dňa 05.03.2018 som obdržal od Vás odpoveď na moju požiadavku, ktorou sa ako občan mesta Sereď domáham podania informácii týkajúcich sa komunálneho odpadu, hlavne jeho platieb a zisku. Keď že Vaša odpoveď bola vyhotovená formou tabuľkového oznamu, tak je absolútne nepriehľadná, nekonkrétna a pôsobí zavádzajúco a zahmlievajúco a skutočné náklady pre jednotlivé položky ako aj zisk v rámci odpadového hospodárstva sa nedajú zistiť. Mestský úrad Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 Detské ihrisko na Pažitnej ulici má už svoje pomenovanie. Ostatné dostanú svoje mená čoskoro http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-detske-ihrisko-na-pazitnej-ulici-ma-uz-svoje-pomenovanie--ostatne-dostanu-svoje-mena-coskoro Referát životného prostredia na Mestskom úrade v Seredi si pred časom dalo za cieľ zcentralizovať jednotlivé detské ihriská na území mesta a to spracovaním mapky, kde každému ihrisku malo byť pridelené poradové číslo a meno. S výberom názvu jednotlivých detských ihrísk mohli pomôcť aj obyvatelia mesta. Medzi prvými ihriskami s prideleným menom a číslom sa stalo detské ihrisko na Pažitnej ulici. Dostalo meno ZELENÁ KORYTNAČKA. Udalosti a ľudia Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 Do práce na bicykli – je čas na registráciu ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-do-prace-na-bicykli---je-cas-na-registraciu Mesto Sereď sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Do práce na bicykli. Projekt odštartoval v roku 2014 a v roku 2015 sa doňho po prvýkrát zapojilo 5 tímov z mesta Sereď, v roku 2016 to už bolo 14 tímov a v roku 2017 sa zapojilo do akcie 20 tímov. Udalosti a ľudia Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pozemok bude ohradený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-pozemok-bude-ohradeny V utorok 6.3.2018 bol VUC Trnava doručený anonymný list, v ktorom autor dáva podnet na vysypanie štrku, alebo makadamu na otvorený pozemok medzi Mlynárskou ulicou a Kukučínovou ulicou v Seredi. Skutočnosť, že VÚC Trnava nie je oprávnený, aby akokoľvek usmerňoval spôsob úpravy pozemkov v intravilánoch obcí a miest nie je v tomto prípade dôležitá. Rozvoj a výstavba Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Bratia Danišovci na domácej pôde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-bratia-danisovci-na-domacej-pode Príjemným prekvapením na záver bola Carmen fantazia od Franza Waxmana. Aj keď inštrumentálne úpravy klasických árií nemusia v divákoch vždy naplniť ich očakávania, v tomto prípade práve táto skladba takmer dokonale prečítala vždy nespokojnú a nespútanú dušu cigánky Carmen z opery Georgesa Bizeta. Časť diela starého 144 rokov priblížená nepôvodnou verziou určite potešila aj milovníkov klasickej opery. Udalosti a ľudia Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Srdečne vás pozývame na koncert skupiny Solamente Naturali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-srdecne-vas-pozyvame-na-koncert-skupiny-solamente-naturali Srdečne vás pozývame na koncert skupiny Solamente Naturali, ktorá sa v Múzeu holokaustu v Seredi predstaví 12. apríla (vo štvrtok) o 18:30 h. v rámci svojho turné s albumom Thesaurus Udalosti a ľudia Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Hráčky BK Lokomotíva Sereď na ďalšom kempe Slovenskej basketbalovej asociácie do 14 a 15 rokov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-03-hracky-bk-lokomotiva-sered-na-dalsom--kempe-slovenskej-basketbalovej-asociacie-do-14-a-15-rokov Od 25. do 27. marca prebehol v Seredi, konkrétne v športovej hale Sokolovňa prvý kemp organizovaný Slovenskou basketbalovou asociáciou pre dievčatá do 14 a 15 rokov. Pod vedením ústredného trénera mládeže Slovenskej basketbalovej asociácie Richarda Kamenského a jeho asistenta Martina Bosého. Šport Tue, 03 Apr 2018 01:01:01 +0200 Štvrté miesto starších minibasketbalistov ŠBK Sereď na medzinárodnom turnaji v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-03-stvrte-miesto-starsich-minibasketbalistov-sbk-sered-na-medzinarodnom-turnaji-v-prahe Starší minibasketbalisti sa cez Veľkú Noc, v dňoch 29.3. – 1.4., zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja v Prahe. V tejto kategórií súťažilo 8 družstiev: Basket Slovanka Praha, Landesauswhl 2006 (Nemecko), ASE Paks, Ziccer KS (oba Maďarsko), MKK Pyra Poznaň (Poľsko), Sokol Kbely, BA Sparta Praha a ŠBK Sereď. Šport Tue, 03 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mladší minibasketbalisti ŠBK Sereď bronzoví na medzinárodnom turnaji v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-03-mladsi-minibasketbalisti-sbk-sered-bronzovi-na-medzinarodnom-turnaji-v-prahe Mladší minibasketbalisti sa cez Veľkú Noc, v dňoch 29.3. – 1.4., zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja v Prahe. V tejto kategórií súťažilo 5 družstiev: Basket Slovanka Praha, BK Mariánske Lázně, BK Frýdek-Místek, BA Sparta Prahe a ŠBK Sereď. Šport Tue, 03 Apr 2018 01:01:01 +0200 Veľká noc v uliciach mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-02-velka-noc-v-uliciach-mesta Kresťania považujú Veľkú noc za najväčší sviatok v roku. Počas veľkonočných sviatkov sa stretáva rodina a v niektorých domácnostiach sa ešte stále uctievajú tradície. K tým od dávna patrí šibačka a oblievačka. No Veľkonočné tradície sa pomaly vytrácajú a tak vždy poteší ak sa sa nájdu ľudia, ktorí majú záujem ich oživiť. OZ Macko-Uško sa preto rozhodlo zorganizovať na Veľkonočný pondelok milú akciu, ktorej cieľom bolo priniesť do ulíc Serede zvyky našich predkov. Udalosti a ľudia Mon, 02 Apr 2018 01:01:01 +0200 Veľkonočné tvorenie na Gymnáziu Vojtecha Mihálika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-31-velkonocne-tvorenie-na-gymnaziu-vojtecha-mihalika Na návštevníkov čakali rôzne zaujímavé činnosti. Od krátkeho programu, o ktorý sa postarali žiaci gymnázia, sme sa presunuli až ku skúseným rukám našich hostí. Tí k nám prišli z rôznych miest, aby nám predviedli svoje umenie. Veľkonočnú klasiku pre verných šibačov k nám priniesol pán Marikovič a spolu s našimi šikovnými žiakmi návštevníkov priučil, ako si upliesť vlastný korbáč. Udalosti a ľudia Sat, 31 Mar 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na apríl 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-31-program-kina-nova-na-april-2018 V apríli nás v kine čakajú Avengers: Nekonečná vojna, Fakjú pán profesor 3, horor Vadí nevadí, akcia s Rockom Besnenie a filmová prehliadka Creme de La Creme. TV a film Sat, 31 Mar 2018 01:01:01 +0200 V Seredi ocenili učiteľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-30-v-seredi-ocenili-ucitelov Stoja za katedrou a sprevádzajú nás našimi mladými životmi. Neraz nás možno aj pokarhali ale keď sme si to zaslúžili tak nás pochválili. Reč je samozrejme o učiteľoch, ktorí svoj veľký sviatok oslávili v stredu.V článku video. Školstvo a vzdelávanie Fri, 30 Mar 2018 01:01:01 +0200 Oceňovanie pedagógov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-ocenovanie-pedagogov V utorok 27. marca 2018 sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ slávnostné Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Slová Jána Amosa Komenského hovoria, že cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť. Udalosti a ľudia Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 BK Lokomotíva Sereď organizovala ďalšie kolo Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-bk-lokomotiva-sered-organizovala-dalsie-kolo-mikroligy V nedeľu 25.3.2018 sme organizovali v našej Sokolovni, ktorá doslova praskala vo švíkoch, ďalšie kolo Mikroligy. Privítali sme dve družstvá z B.S.C. Bratislava a to B.S.C. Holíčska a B.S.C. Lachova. Naša 18-členná zostava si riadne užila zápasy a zároveň aj súťaže, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej Mikroligy. Šport Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 Dohrávané stretnutie starších minižiakov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-dohravane-stretnutie-starsich-miniziakov V stredu 28.3.2018 sme privítali v dohrávaných stretnutiach družstvo z Pezinka. V oboch zápasoch sme jasne dominovali vo všetkých činnostiach aj na obrannej aj útočnej polovici. Šport Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA NA VÍKEND 30. marca – 02. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-kultura-na-vikend-30--marca---02--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 29. marca – 02. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-sportove-podujatia--29--marca---02--aprila-2018-- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 Mladší aj starší minibasketbalisti ŠBK Sereď sa predstavia na medzinárodnom turnaji v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-mladsi-aj-starsi-minibasketbalisti-sbk-sered-sa-predstavia-na-medzinarodnom-turnaji-v-prahe Mladší aj starší minibasketbalisti sa v dňoch 29.3. – 1.4.2018 predstavia na veľkom medzinárodnom turnaji v Prahe. Turnaja sa každoročne zúčastňujú družstvá z viacerých krajín ako napríklad Nemecko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Estónsko, Litva. Minulý rok sa tohto turnaja zúčastnili starší mini a pri silnej konkurencii sa nestratili a obsadili pekné 4. miesto. Šport Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Oslava Dňa učiteľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-----oslava-dna-ucitelov Občianske združenie Koménium, ktoré združuje učiteľov - seniorov v našom meste, oslávilo 26. marca už tradičný Deň učiteľov príjemným stretnutím členov v MINI PRESSE. Tento rok to bolo už po osemnásty raz. Udalosti a ľudia Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Basketbalový víkend plný zápasov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-basketbalovy-vikend-plny-zapasov V sobotu sa predstavila naša rezerva opäť na domácej pôde, kde sme hostili rovesníkov z Piešťan. Naši hráči podali zodpovedný a bojovný výkon, ktorý pretavili do dvoch víťazstiev. Prvé body v kariére zaznamenal Edo Oborák, v dobrom svetle sa ukázali Mesároš, Malý a hlavne výborne hrajúci Rumpík. Hráči, ktorí sú menej vyťažovaní v hlavných súťažiach mali takto možnosť konfrontovať svoju výkonnosť priamo na palubovke a to pri väčšej minutáži. Šport Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Recitátorky zo ZŠ Juraja Fándlyho úspešné v okresnom kole súťaže Čaro slova http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-recitatorky-zo-zs-juraja-fandlyho-uspesne-v-okresnom-kole-sutaze-caro-slova Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnili tento školský rok už 19., 20. a 22. marca 2018 v Galantskom osvetovom stredisku. 19. marca 2018 v I. kategórii súťažili a reprezentovali našu školu Viktória Dobišová a Patrik Žigo, žiaci 3. B triedy. 20. marca v II. kategórii Dominika Mališová z 5. A triedy a Sofia Križová zo 6. B triedy. Všetci víťazi nášho školského kola si zaslúžia obdiv, poďakovanie a veľkú pochvalu za vzornú reprezentáciu. Školstvo a vzdelávanie Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Šťastnú cestu cez Veľkú noc! POLÍCIA, PIVOVARNÍCI A MINISTERSTVO DOPRAVY VARUJÚ PRED ALKOHOLOM ZA VOLANTOM http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-stastnu-cestu-cez-velku-noc--policia--pivovarnici-a-ministerstvo-dopravy--varuju-pred-alkoholom-za-volantom Bratislava, 27. marec 2018 – Počas veľkonočných sviatkov sa uskutoční prvá z viacerých celoslovenských policajných akcií, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie vodičov o nebezpečenstve alkoholu za volantom. Bezpečnosť Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 „Sladké dedičstvo trnavského kraja“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28--sladke-dedicstvo-trnavskeho-kraja Vážení priatelia, OZ Ponvagli v Sládkovičove a Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozývajú na podujatie – predstavenie publikácie „Sladké dedičstvo trnavského kraja“ dňa 5. 4. 2018 o 17.00 hod. Kultúra a tradície Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Oznam mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-oznam-mesta-sered Mesto Sereď oznamuje občanom, že SPP – distribúcia, a.s., bude od 03.04.2018-30.11.2018 vykonávať rekonštrukciu plynovodov na ul. Družstevná, Šulekovská, Sládkovičova, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, 8.Mája, Športová. Rozvoj a výstavba Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 V Galante sa čoskoro otvorí prvý domov pre dialyzovaných pacientov a seniorov na Slovensku. Súčasťou bude aj Alzheimer centrum http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-v-galante-sa-coskoro-otvori-prvy-domov-pre-dialyzovanych-pacientov-a-seniorov-na-slovensku--sucastou-bude-aj-alzheimer-centrum Finálne dokončovacie práce prebiehajú na unikátnom multifukčnom zariadení v Galante, ktoré bude ako prvé na Slovensku ponúkať seniorom a pacientom s poškodenými obličkami popri dialyzačných službách aj bývanie. Zdravie Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 2.futbalová liga sa zdá sa už pohla do jarnej časti v plnej sile http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-2-futbalova-liga-sa-zda-sa-uz-pohla-do-jarnej-casti-v-plnej-sile 3.kolo jarnej časti v podobe 21.kola súťaže sa dnes od 15.00 hod. odohralo aj v Seredi kde sa očakávalo derby prvého s druhým a to je vždy lákadlo pre fanúšika zo širokého okolia. Počasie pre futbal ako z partesu, trávnik vo veľmi slušnom stave, na slnku okolo 20 stupňov, lepšie sobotňajšie odpoludnie pre priaznivcov futbalu byť nemohlo, bolo už iba na hráčoch, či potvrdia futbalom postavenie lídrov priebežnej tabuľky pred asi super tisíckou divákov. Šport Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 JARNÝ ZBER ELEKTROODPADOV A OBJEMNÝCH ODPADOV 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-jarny-zber-elektroodpadov-a-objemnych-odpadov-2018 Zber uskutočňovaný v utorok: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná. Životné prostredie a príroda Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 Nový dopravno-bezpečnostný priechod pre chodcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27--novy-dopravno-bezpecnostny-priechod-pre-chodcov V rámci Výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určenej na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov mesto Sereď vypracovalo projekt s názvom „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď“ (ďalej „projekt“). Rozvoj a výstavba Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 OTVÁRACIE HODINY V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-otvaracie-hodiny-v-mestskom-muzeu-v-seredi-pocas-velkonocnych-sviatkov Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi bude počas veľkonočných sviatkov otvorené nasledovne: Kultúra a tradície Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 Počas Veľkonočných sviatkov v obchodných reťazcoch nenakúpite http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-pocas-velkonocnych-sviatkov-v-obchodnych-retazcoch-nenakupite Prevádzkovatelia od roku 2017 musia povinne dodržiavať Zákon o zákaze predaja počas sviatkov. Najbližšie nás takéto sviatky čakajú tento týždeň, Veľká noc nám totiž už klope na dvere. Aj obchody v Seredi sa musia riadiť zákonom, preto prinášame prehľad otváracích hodín v najväčších predajniach v meste : Udalosti a ľudia Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 Posledné kolo Mikroligy absolvovali prípravkári z CVČ Fándly Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-posledne-kolo-mikroligy-absolvovali-pripravkari-z-cvc-fandly-sered V nedeľu 25.3. sa naši prípravkári zúčastnili posledného kola Mikroligy v Galante. Postupne sme si zmerali sily s domácou Galantou a družstvom MBK Karlovka Bratislava. V oboch zápasoch ukázali deti ohromnú bojovnosť a nadšenie. Výsledky jednotlivých minizápasov nie sú v tomto prípade až tak dôležité ako práve nasadenie, bojovnosť a radosť s akou najmladší basketbalisti odohrali oba zápasy. Šport Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Svetová Míľa pre mamu 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-svetova-mila-pre-mamu-2018 Minulý rok sa pri príležitosti osláv Dňa matiek stretlo v Mestskom amfiteátri Sereď a priľahlom parku až 1622 návštevníkov zo Serede a okolia, aby spoločne zvolali „Ďakujem, že si mama!“. Prekonali sme tým rekord v návštevnosti a seredská Míľa pre mamu bola spomedzi 56-tich miest druhou najväčšou oslavou Dňa matiek na Slovensku, hneď za Bratislavou. Udalosti a ľudia Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Majstrovstvá SR v OFF ROAD TRIALE http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-majstrovstva-sr-v-off-road-triale Podujatie kde si každý môže vyskúšať vodičské zručnosti na svojom autíčku s pohonom 4x4 Udalosti a ľudia Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – výsledky podľa predpokladov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-hadzana---vysledky-podla-predpokladov Dievčatá nastúpili v prvom zápase proti lídrovi súťaže družstvu HK Duslo Šaľa A.V prvom polčase predviedli vynikajúci výkon a do šatne išli družstvá za nerozhodného stavu 9:9. V tejto časti môžu domáce ľutovať nepremenené čisté šance. Šport Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí pre predškolákov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-den-otvorenych-dveri-pre-predskolakov Vo štvrtok 22.marca 2018 sme na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho privítali 170 predškolákov s ich pani učiteľkami z MŠ. Naše pani vychovávateľky zo Školského klubu detí im pripravili tvorivé dielne, multimediálne aktivity, festival hier a športové súťaženie. Pohybové zručnosti preveril tréner z nášho Centra voľného času. Školstvo a vzdelávanie Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 V dohrávaných stretnutiach nastúpili žiačky BK Lokomotíva Sereď na palubovke Trnavy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-v-dohravanych-stretnutiach-nastupili-ziacky-bk-lokomotiva-sered-na-palubovke-trnavy V dohrávaných stretnutiach sme nastúpili na palubovke Trnavy. Od začiatku prvého stretnutia bolo na technicky zdatnejších Sereďankách vidieť odhodlanie, že sa chcú pobiť o čo najlepší výsledok. V 1. zápase sa nám darilo držať krok so súperom do záverečného dejstva, ktoré sme prehrali bohužiaľ 18:4. Šport Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Okresné kolo súťaže Čaro slova – III. kategória http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-okresne-kolo-sutaze-caro-slova---iii--kategoria Dňa 22.3.2018 sa v Galantskom osvetovom stredisku zišli mladí milovníci umeleckého prednesu v okresnom kole súťaže Čaro slova. Tento deň bol určený žiakom III. a IV. kategórie, ktorí našli odvahu a chuť zasúťažiť si, porazili trému a zvládli umeleckú náročnosť literárnej predlohy. Školstvo a vzdelávanie Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 KULTÚRA NA VÍKEND 23. marca – 25. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-kultura-na-vikend-23--marca---25--marca-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 23. marca – 25. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-sportove-podujatia--23--marca---25--marca-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Zdobenie kraslíc v DD a DSS pre dospelých s deťmi z Materskej školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-zdobenie-kraslic-v-dd-a-dss-pre-dospelych-s-detmi-z-materskej-skoly Dňa 22.03.2018 do DD a DSS pre dospelých Sereď zavítala návšteva z Materskej škôlky na Murgašovej ulici. Zámerom stretnutia okrem iného bola prezentácia a následná možnosť vyskúšania samotného postupu výroby rôznych veľkonočných dekorácií. Klienti z jednotlivých tvorivých dielní ukázali v spoločných priestoroch tvorbu príznačných ozdôb a potom individuálne sprevádzali menších priateľov pri ich vlastnoručnej výrobe. Kultúra a tradície Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 V nedeľu nás čaká zmena času http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-v-nedelu-nas-caka-zmena-casu V nedeľu 25. marca sa zmení zimný čas na letný - o 2:00 stredoeurópskeho času si posunieme hodinky na 3:00 letného času. Oproti jesennej zmene času, kedy spíme o hodinu dlhšie, túto noc budeme spať o hodinu menej. Letný čas bol zavedený z dôvodu väčšieho využitia slnečného svetla a tým pádom menšej spotreby energie. No výskumy ukázali, že šetrenie energie takýmto spôsobom je minimálne. Udalosti a ľudia Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Mobilná poradňa zdravia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-mobilna-poradna-zdravia Regionálny úrad verejného zdravia v spolupráci s Mestom Sereď oznamuje, že tak ako každý rok, aj v roku 2018 sa uskutočnia zdravotné kontroly Mobilnej poradne zdravia v týchto termínoch v Dome Kultúry: Zdravie Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda rodičom predškolákov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-cirkevna-zakladna-skola-sv--cyrila-a-metoda-rodicom-predskolakov Školský rok začal svoju druhú polovicu a pomaly sa blížime do cieľa nášho celoročného snaženia. Kým však žiaci zatvoria za sebou brány školy a začnú pre nich dva mesiace letných prázdnin, my, riaditelia škôl, pedagógovia i rodičia, budeme premýšľať o tom, čo všetko sme dosiahli v oblasti výchovy a vzdelávania, vzájomných vzťahov a spolupráce. Školstvo a vzdelávanie Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Občianske združenie Vodný Hrad sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2 % z daní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-obcianske-zdruzenie-vodny-hrad-sa-uchadza--------o-vasu-pomoc-vo-forme-darovania-2---z-dani Občianske združenie Vodný Hrad združuje dobrovoľníkov, ktorí organizujú aktivity v populárno-náučnej forme za účelom sprostredkovania histórie nášho regiónu. V spolupráci s mestským múzeom organizujeme výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, organizujeme historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie a prispievame na kultúrne akcie konané v meste Sereď, spolufinancujeme projektové a reštaurátorské činnosti v kaštieli. Občania a občianske združenia Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Veľkonočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-velkonocne-tvorive-dielne-v-mestskom-muzeu Mestské múzeum v Seredi každoročne s blížiacimi Veľkonočnými sviatkami organizuje tvorivé dielne, kde návštevníkom skúsení lektori predvádzajú rôzne techniky zdobenia kraslíc a výrobu jarných dekorácií. Tento rok pozvanie prijali Magda Šimáková, Viera Boledovičová, Katka Ďurišová, Jana Kamasová, Ľubov Hudáková, Ján Šušuk a ďalší, ktorí záujemcom predviedli maľovanie vajíčok voskom, ich madeirovanie, výrobu ozdôb z drôtu alebo čipiek. Kultúra a tradície Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Prehistória seredského regiónu,Hrad Šintava,Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami,Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Zmena odvozu komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-zmena-odvozu-komunalneho-odpadu-pocas-velkonocnych-sviatkov Vážení občania, oznamujeme Vám, že počas štátneho sviatku v pondelok dňa 02.04.2018 sa odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov neuskutoční! Životné prostredie a príroda Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Činnosť nocľahárne pre ľudí bez domova je ukončená http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-cinnost-noclaharne-pre-ludi-bez-domova-je-ukoncena V noci z 15.3. na 16.3.2018 prespali občania bez domova posledný krát v nocľahárni, ktorá sa nachádzala v budove bývalej základnej školy na Garbiarskej ul. v Seredi. Mesto Sereď zabezpečilo prevádzku nocľahárne v dobe od 15.12.2017 do 16.3.2018 s cieľom vytvoriť útočisko pre tých, ktorí sú bez strechy nad hlavou a potrebujú sa v teple vyspať. Služby nocľahárne využilo 27 klientov, z toho 6 klientov nemalo trvalé bydlisko v Seredi. Udalosti a ľudia Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Premietanie filmu ÚKRYT V ZOO a vernisáž výstavy ŽEGOTA v Múzeu holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-21-premietanie-filmu-ukryt-v-zoo-a-vernisaz-vystavy-zegota-v-muzeu-holokaustu Pri príležitosti 76. výročia odchodu prvých transportov zo Slovenska sa v Múezeu holokaustu v Seredi uskutočnilo premietanie celovečerného filmu ÚKRYT V ZOO. Dej filmu divákov zaviedol do roku 1939. Antonina Żabińska spolu so svojim manželom prevádzkuje vo Varšave zoologickú záhradu a svoje deti vychováva v idylickom prostredí. Kultúra a tradície Wed, 21 Mar 2018 01:01:01 +0100 Program – hádzaná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-21-program---hadzana 24.3. sobota ml. žiačky,9.00 HK Slávia Sereď – Šaľa A,11.3O HK Slávia Sereď – Šaľa B Šport Wed, 21 Mar 2018 01:01:01 +0100 Svetový deň vody – bezplatné vyšetrenia vzorky pitnej vody zo studne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-20-svetovy-den-vody---bezplatne-vysetrenia-vzorky-pitnej-vody-zo-studne Ľudia na celom svete si 22. marca pripomínajú SVETOVÝ DEŇ VODY. Tento dátum je venovaný VODE od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Voda je nenahraditeľná a život bez nej nie je možný. Aj preto je dôležité venovať jej patričnú pozornosť. V našich končinách už berieme ako samozrejmosť, že otočíme kohútikom a voda nám tečie aj na najvyššom poschodí. No stále sú na svete krajiny, kde je voda vzácna a ľudia trpia jej nedostatkom. Udalosti a ľudia Tue, 20 Mar 2018 01:01:01 +0100 V sobotu došlo k napadnutiu príslušníka Mestskej polície http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-v-sobotu-doslo-k-napadnutiu-prislusnika-mestskej-policie V sobotu 17.3 2018 v skorých ranných hodinách bola privolaná hliadka Mestskej polície k bitke v jednom z miestnych podnikov na Jesenského ulici v Seredi. Podľa zástupcu náčelníka MP Petra Sokola, po príchode dvojčlennej hliadky na miesto udalosti bolo zistené, že na terase podniku prebieha roztržka medzi viacerými osobami. Hliadka zakročila v medziach zákona. Bezpečnosť Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Pátranie po nezvestnom mužovi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-patranie-po-nezvestnom-muzovi Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom mužovi, 62 ročnom mužovi menom Ľubomír Hudeček, ktorý má trvalý pobyt v Pustých Úľanoch. Z miesta trvalého bydliska odišiel minulý týždeň v stredu 7. 3. 2018, kde ho naposledy videli pri miestnom pohostinstve a predajne potravín. Udalosti a ľudia Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Basketbalisti ZŠ Juraja Fándlyho opäť s postupom na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-basketbalisti-zs-juraja-fandlyho-opat-s-postupom-na-majstrovstva-slovenska Po suverénnom víťazstve v okresnom kole sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v basketbale chlapcov ZŠ. Do tohto kola postúpili víťazi okresných kôl: ZŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ Brezová Piešťany, ZŠ a MŠ K. Mahra Trnava, ZŠ L.Amadéa s VJM Komenského Gabčíkovo a ZŠ J. Fándlyho. Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Druholigové družstvá BK Lokomotíva Sereď odohrali svoje zápasy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-druholigove-druzstva-bk-lokomotiva-sered-odohrali-svoje-zapasy V druhej najvyššej slovenskej súťaži juniorov sa neudiali žiadne prekvapenia. Sereďský tím kráča aj naďalej, neohrozene za víťazstvom v druhej lige juniorov a hráči získavajú ďaľšie potrebné basketbalové skúsenosti a návyky, ktoré sú potrebné pre ich ďaľší rast. Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Celoslovenské finále detskej atletiky „ Bavme deti športom“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-celoslovenske-finale--detskej-atletiky---bavme-deti-sportom Vo štvrtok 15.3.2018 žiaci ZŠ Juraja Fándlyho vycestovali na celoslovenské finále detskej atletiky „Bavme deti športom“, ktoré sa konalo v atletickej hale Športového Gymnázia v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ho víťazi troch postupových kôl v každom kraji Slovenska spolu 23 družstiev (1 družstvo sa nezúčastnilo). Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Seredskí seniori v divadle Astorka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-seredski-seniori-v-divadle-astorka Členovia Denného centra pre seniorov v Seredi sa počas roka zúčastňujú mnohých kultúrnych podujatí. Najčastejšie sú to tanečné zábavy, výstavy, koncerty či divadelné predstavenia. Medzi tie posledné patril aj zájazd do Bratislavského divadla Astorka na predstavenie " LÁSKY JEDNEJ PLAVOVLÁSKY " Udalosti a ľudia Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Mladšie žiačky s plným ziskom bodov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-mladsie-ziacky-s-plnym-ziskom-bodov Mladšie žiačky najskôr nastúpili v predohrávanom zápase na pôde nepríjemného Kolárova. Zápas bol veľmi vyrovnaný a obidve družstvá si nevypracovali väčší náskok. Po prvom polčase hostky vyhrávali rozdielom gólu 11:10. Rozhodujúci náskok si vypracovali až v poslednej päťminútovke a zvíťazili 23:18. Dievčatá podali kolektívny výkon a zaslúžene zvíťazili Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Výstavu DOTYKY S UMENÍM sme slávnostne otvorili http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-vystavu-dotyky-s-umenim-sme-slavnostne-otvorili Dňa 15.3.2018 sa konala vernisáž Dotyky s umením, venovaná 70.výročiu založenia umeleckej školy v Seredi. Vernisáž mala slávnostnú atmosféru. Na úvod privítala všetkých hostí vedúca múzea Mária Diková. Školstvo a vzdelávanie Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Viete aké sú príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-viete-ake-su-priznaky-nahlej-cievnej-mozgovej-prihody Celosvetovo na náhle cievne mozgové príhody /skôr známe ako porážka/ zomiera 6 miliónov ľudí ročne. Výskyt tohoto zákerného ochorenia sa dáva podľa celosvetových štatistík medzi 200-300 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne. Zdravie Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 V ZŠ Juraja Fándlyho sa nezaháľalo ani počas jarných prázdnin http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-v-zs-juraja-fandlyho-sa-nezahalalo-ani-pocas-jarnych-prazdnin V ZŠ Juraja Fándlyho sa neustále vylepšuje kultúra a klíma školy aj rekonštrukciami, či úpravami fyzického prostredia školy. Aj počas uplynulých jarných prázdnin škola nezostala prázdna, učiteľov a žiakov vymenili remeselníci a niektorí prevádzkoví zamestnanci školy. Školstvo a vzdelávanie Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 16. marca – 18. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-sportove-podujatia--16--marca---18--marca-2018-- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 KULTÚRA NA VÍKEND 16. marca – 18. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-kultura-na-vikend-16--marca---18--marca-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Poruchy v dodávkach vody a preplachovanie rozvodov vody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-poruchy-v-dodavkach-vody-a-preplachovanie-rozvodov-vody Vzhľadom na nárast prípadov zakalenej vody v tomto týždni uskutočnil primátor mesta stretnutie s riadiacim pracovníkom ZsVS a.s. Nitra – stredisko VPS Sereď a požiadal ho o informáciu aké opatrenia boli vykonané na odstránenie, resp. zníženie rizika zákalu dodávanej vody. Včera o 13.16 hod. dostal primátor mesta túto správu. Rozvoj a výstavba Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Hoci majú seniorský vek, chuť učiť sa a zdokonaľovať im rozhodne nechýba http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-hoci-maju-seniorsky-vek--chut-ucit-sa-a-zdokonalovat-im-rozhodne-nechyba Ako už nadpis naznačuje seredskí seniori sú veľmi aktívni a radi sa priučia novým veciam. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa pri príležitosti blížiacich Veľkončných sviatkov vedúci Denného centra pre seniorov Jozef Valábek rozhodol zorganizovať tvorivé dielne. O svoje skúsenosti a zručnosti sa 15. marca do priestorov DC prišla podeliť Magda Šimáková. Udalosti a ľudia Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Dotyky s umením v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-dotyky-s-umenim-v-mestskom-muzeu Deň 15. marec by sme mohli nazvať aj ako deň venovaný nadaným umelcom – absolventov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Škola tento rok oslavuje 70. výročie založenia, čo je úctihodný vek. Brány tejto školy za celú dobu existencie opustili tisícky nadaných žiakov. Niektorým zostal ich talent iba ako koníček, z niektorých sa ale stali profesionálny umelci. Ich mená reprezentujú naše mesto, školu či učiteľov v nej pôsobiacich. Udalosti a ľudia Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Veľkonočné tvorenie študentov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-15-velkonocne-tvorenie-studentov Srdečne Vás pozývame na Veľkonočné tvorenie študentov, pedagógov, rodičov, starých rodičov a priateľov gymnázia v Seredi, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2018 v čase od 14:00 do 17:30 v priestoroch Gymnázia Vojtecha Mihálika. Udalosti a ľudia Thu, 15 Mar 2018 01:01:01 +0100 Žiaci BK Lokomotíva Sereď si 2 víťazstvami v Leviciach zabezpečili postup na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-15-ziaci-bk-lokomotiva-sered-si-2-vitazstvami-v-leviciach-zabezpecili-postup-na-majstrovstva-slovenska V dohrávaných stretnutiach súťaže žiakov sa odohrali dva zaujímavé zápasy. V priamej konfrontácii o postup na májové Majstrovstvá Slovenska 2018 v kategórii U14-žiaci, sa stretli hráči ŠBK Junior Levice a nášho BK Lokomotíva Sereď. Aj keď sa tentokrát nehral až tak kvalitný a rýchly basketbal, bolo sa na čo pozerať. Na inak technických hráčoch bolo tentoraz badať až prílišnú zodpovednosť a „dôležitosť zápasov“, takže zákonite sa vytratila z ich pohybu a hry, ľahkosť a pohoda. Šport Thu, 15 Mar 2018 01:01:01 +0100 Informácia o oprave výtlkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-15-informacia-o-oprave--vytlkov Podľa pripraveného plánu údržby komunikácií začala v 11. týždni oprava výtlkov na uliciach Vinárska, Školská, Fándlyho, Vonkajší rad, D. Štúra, Spádová, Fraňa Kráľa, Krásna, Podzámska a Topoľová. Rozvoj a výstavba Thu, 15 Mar 2018 01:01:01 +0100 Výsledky BK Lokomotíva Sereď z víkendu 10.3.2018 - 11.3.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-vysledky-bk-lokomotiva-sered-z-vikendu-10-3-2018---11-3-2018 V sobotu nastúpili naši žiaci do 14 rokov na palubovke úradujúceho majstra Slovenska - družstvu Interu Bratislava. Domáci tím, ktorý navyše v tejto sezóne postúpil bez jedinej prehry do play off EYBL (European Youth Basketball League) a v domácej súťaži ešte nikdy neprehral, sa predstavil tradične výbornou, agresívnou obranou. Šport Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Úkryt v ZOO http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-ukryt-v-zoo Pri príležitosti 76. výročia odchodu prvých transportov zo Slovenska Vás srdečne pozývame na premietanie celovečerného filmu Úkryt v ZOO. Kultúra a tradície Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Koniec jednej sofory http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-koniec-jednej-sofory Problém hľadania možností spolužitia človeka s prírodou je asi najvypuklejší práve v mestách, v ktorých ich zakladatelia mysleli viac na efektívne využitie každého metra štvorcového ako na to, aby dopriali kvalitný životný priestor aj stromom, kríkom a bylinám. Životné prostredie a príroda Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kino Nova v Seredi minulý rok lámalo rekordy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-kino-nova-v-seredi-minuly-rok-lamalo-rekordy Kino Nova v Seredi má za sebou najúspešnejší rok v histórii. V roku 2017 tento stánok kultúry navštívilo 32 389 divákov, ktorým bolo premietnutých 225 filmov počas 615 predstavení. Na vstupnom sa za minulý rok vyzbieralo 123 761,- €. Neoddeliteľnou súčasťou tržieb je aj príjem z bufetu, ktorý činil 45 498,- €. K rekordnej návštevnosti a tržbám prispelo okrem kompletnej výmene sedačiek v kine, klimatizácii, vynoveným toaletám a fungujúcemu bufetu nepochybne aj premietanie kvalitných filmov a rozprávok. Kultúra a tradície Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Výsledky súťaže o ihrisko Žihadielko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-vysledky-sutaze-o-ihrisko-zihadielko Súťaž o detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti LIDL trvala od 15. januára do 28. februára 2018. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Štyri kategórie, do ktorých boli mestá zaradené podľa počtu obyvateľov a piata bola samostatná kategória miest, ktoré boli víťazmi z rokov 2016 alebo 2017. V každej kategórií mohli vždy dve mestá získať Lidl ihrisko Žihadielko. Celkovo tak aj tento rok spoločnosť LIDL postaví na Slovensku 10 ihrísk, kde hodnota jedného ihriska je 87 000,- €. Udalosti a ľudia Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Voľné pracovné miesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-13-volne-pracovne-miesto Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením Mestská polícia Tue, 13 Mar 2018 01:01:01 +0100 Vizitka návštevníkov campingu - dobrovoľníci miesto vyčistili http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-13-vizitka-navstevnikov-campingu---dobrovolnici-miesto-vycistili Rozmýšľala som, čo k týmto fotografiám napísať. No tu sú asi všetky slová zbytočné. Jednoducho aj toto je vizitka návštevníkov campingu. Životné prostredie a príroda Tue, 13 Mar 2018 01:01:01 +0100 Hľadajú sa slušní, veselí a komunikatívni mládenci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-hladaju-sa-slusni--veseli-a-komunikativni-mladenci Obč.združ. "Macko-Uško" hľadá na jednorázovú akciu SLUŠNÝCH, komunikatívnych a veselých mládencov, so vzťahom k folklórnym tradíciám. Mali by mať vek 15 - 20 rokov. Mládenci budú v doobedňajších hodinách, na Veľkonočný pondelok, oblečení v krojoch, navštevovať byty a domy, ktorých obyvatelia prejavia záujem o tradičnú slušnú šibačku a oblievačku. Udalosti a ľudia Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Dotyky s umením http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-dotyky-s-umenim V roku 2018 si Základná umelecká škola v Seredi pripomína 70.výročie jej vzniku. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývam na Dotyky s umením - výstavu súčasných a bývalých absolventov výtvarného odboru. Ste srdečne vítaní na prehliadku výstavy do galérie mestského múzea v Seredi od 16.3.2018 do 10.4.2018. Umenie a literatúra Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Hádzaná – pozoruhodné výsledky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-hadzana---pozoruhodne-vysledky Počas víkendu sa v ŠH OA uskutočnil majstrovský turnaj prípraviek NiTK o 1.-6. Miesto. Naše dievčatká sa v prvom stretnutí stretli s rovesníčkami zo Zlatnej na Ostrove. Po vyrovnanom polčase, v ktorom sa družstvá striedali vo vedení, začali naše dievčatká robiť nevynútené technické chyby, ktoré súperky trestali. Šport Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Baby Band s pesničkami Fíha Tralala v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-baby-band-s-pesnickami-fiha-tralala-v-seredi Občianske združenie NIKOLKA Vás srdečne pozýva 15.4. o 16.00 na charitatívne detské predstavenie skupiny BABY BAND. Myšky z knižky vystúpia s pesničkami Fíha tralala a aj so svojou tvorbou pre deti.Vstupné je 7eur. Zťp s 1 doprovodom majú vstupné zdarma. Výťažok pôjde na rehabilitácie a liečbu hendikepovanej Nikolky Polákovej. Tešíme sa na vás :-) Hudba, tanec a spev Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Záhradkári bilancovali uplynulý rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-10-zahradkari-bilancovali-uplynuly-rok Dňa 9. marca sa stretli členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Seredi č. 2 na Výročnej členskej schôdzi. Okrem členov organizácie pozvanie prijal aj primátor mesta Martin Tomčányi a zástupca primátora Ľubomír Veselický, ktorý je takisto vášnivým záhradkárom. Schôdza prebehla pod vedením predsedu zväzu Milana Németha. V priebehu stretnutia bolo prejednané hospodárenie Základnej organizácie, členovia zhodnotili uplynulý rok a zároveň vytýčili plán hlavných úloh na rok 2018. Udalosti a ľudia Sat, 10 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kultúra na víkend 9.-11. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-kultura-na-vikend-9--11--marca-2018 Program v kultúre v meste Sereď na víkend. Kultúra a tradície Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športový program na víkend 9.-11. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-sportovy-program-na-vikend-9--11--marca-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Oslava Medzinárodného dňa žien spojená s výročnou členskou schôdzou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-oslava-medzinarodneho-dna-zien-spojena-s-vyrocnou-clenskou-schodzou Denné centrom pre seniorov v Seredi v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovali 8. marca v Dome kultúry výročnú členskú schôdzu a spojenú s oslavou Medzinárodného dňa žien. Prítomný bol primátor mesta Martin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková, vedúci DC Jozef Valábek a predseda OO JDS v Galante Jozef Bavúz. Udalosti a ľudia Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Oznam o poruche teplovodných rozvodov na Jesenského ul. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-oznam-o-poruche-teplovodnych-rozvodov-na-jesenskeho-ul Na ulici Jesenského č. 1111 došlo k havárii teplovodného potrubia. Porucha bola už aj presne identifikovaná. Na jej odstránení sa pracuje. Rozvoj a výstavba Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Čistenie kanalizačných vpustí je potrebné http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-cistenie-kanalizacnych-vpusti-je-potrebne Kanalizačné vpuste plnia dôležitú funkciu pri odvádzaní dažďovej vody do kanalizácie. Pokiaľ nie sú priepustné, tak po prívalových dažďoch, či s topiacim snehom zostávajú na mnohých komunikáciách veľké mláky vody. Je preto dôležité, aby sa v nich nenachádzali nečistoty, bahno alebo rôzne predmety. Čistenie kanalizačných vpustí má na starosti správca cesty a táto činnosť sa musí vykonávať pravidelne. Životné prostredie a príroda Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 VIDEO: Rekordy lámali domáce filmy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-08-video--rekordy-lamali-domace-filmy Rok 2017 sa v kine NOVA s viac ako 32 000 divákmi a skoro 124 tis. eurovými tržbami aj vďaka slovenským hitom ako Všetko alebo nič či Únos zapísal do histórie ako najúspešnejší. TV a film Thu, 08 Mar 2018 01:01:01 +0100 Program hádzanej na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-08-program-hadzanej-na-vikend Program hádzanej v Seredi na sobotu 10. marca. Šport Thu, 08 Mar 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme hlavného trénera mládeže BK AŠK Lokomotíva Sereď, Jozefa Ištoka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-predstavujeme-hlavneho-trenera-mladeze-bk-ask-lokomotiva-sered--jozefa-istoka Jozef do nášho klubu priniesol obrovskú pridanú hodnotu, okrem toho, že je skvelý odborník a jeden z najlepších mládežníckych trénerov na Slovensku, má skvelý prístup k deťom a mládeži. Vedie u nás družstvá kadetov a žiakov, na individuálnych tréningoch sa venuje talentovaným chlapcom a dievčatám. Šport Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Naše Mesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-nase-mesto Mesto Sereď má aj v roku 2018 záujem zúčastniť sa najväčšieho podujatia organizovaného v rámci firemného dobrovoľníctva na Slovensku s názvom Naše Mesto, ktoré pripravuje Nadácia Pontis /http://www.nasemesto.sk/#/. Občania a občianske združenia Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Labute na Váhu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-labute-na-vahu V ostatných rokoch majú obyvatelia Serede možnosť vidieť na hladine Váhu zimujúce labute. Udalosti a ľudia Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Otázky Ladislava Skubeňa a primátorova odpoveď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-otazky-ladislava-skubena-a-primatorova-odpoved Informácie k zberu triedených odpadov. Mestský úrad Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Oznam k odstávke mostu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-oznam-k-odstavke-mostu Mesto Sereď oznamuje, že dňa 05.03.2018 boli na most, ktorý vedie nad komunikáciou R1 (pri firme WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.) umiestnené zábrany, nakoľko spôsob využívania daného mostu nebol určený na prejazd motorových vozidiel. Rozvoj a výstavba Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Úspešný víkend juniorov a kadetov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-uspesny-vikend-juniorov-a-kadetov V ďaľšom zápase II. ligy juniorov privítali naši hráči družstvo B.S.C. Bratislava. Počas celých 40 minút dominovali obrany na obidvoch stranách a presadzovali sa hlavne technické tipy hráčov. Zápas sa odohral v miernom tempe a v nižšej intenzite ako sme u našich hráčov zvyknutí, ale na druhej strane divákov potešili viacerými priamočiarými akciami. Šport Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Prvý zápas nadstavbovej časti kadetiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-prvy-zapas-nadstavbovej-casti-kadetiek Prvý zápas nadstavbovej časti nás nezastihol v optimálnom zdravotnom stave, ale ani v hernej pohode. To však v žiadnom prípade nemôže byť ospravedlnenka za náš prevažne zlý výkon. Zápas sme odštartovali stavom 0:8 a 5 minút sme nevedeli dať kôš. V útoku sme nemali organizáciu, báli sme sa a kopili sme hlúpe straty. Šport Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Podporte projekt UČÍME SA V PRÍRODE v programe Gesto pre mesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-podporte-projekt-ucime-sa-v-prirode-v-programe-gesto-pre-mesto Žiaci ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi prosia rodičov a všetkých obyvateľov mesta Sereď o podporu projektu ZŠ Juraja Fándlyho s názvom: Učíme sa v prírode. Školstvo a vzdelávanie Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Festival RUSKÁ ZIMA v Sankt-Peterburgu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-festival-ruska-zima-v-sankt-peterburgu Začiatkom februára 2018 dostala naša škola ponuku od Slovenskej asociácie športu na školách k účasti na II. festivale RUSKÁ ZIMA, ktorý sa konal dňa 1.3.2018 v Tuutari Parku pri meste Petrohrad. Veľmi radi sme toto pozvanie prijali. Požiadavkou bolo vytvoriť 6-členné družstvo chlapcov a 6-členné družstvo dievčat, ktorí budú v Rusku reprezentovať Slovenskú republiku. Školstvo a vzdelávanie Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Mojše band v múzeu holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-mojse-band-v-muzeu-holokaustu Múzeum holokaustu v Seredi hostilo v utorok 27. 2.2018 zoskupenie troch hudobníkov a spevákov. Cieľom kapely je interpretovať predovšetkým židovskú hudbu stredoeurópskeho regiónu a prinášať obraz o štýle židovského umenia známeho tiež ako luftmenschn. Udalosti a ľudia Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kultúra na víkend 02. marca – 04. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-02-kultura-na-vikend-02--marca---04--marca-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 02 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 02. marca – 04. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-02-sportove-podujatia--02--marca---04--marca-2018- Prinášame Vám prehľad športových udalostí na víkend. Šport Fri, 02 Mar 2018 01:01:01 +0100 V pondelok (05.03.2018) bude v okrese Galanta prebiehať policajná akcia v doprave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-02-v-pondelok-(05-03-2018)-bude-v-okrese-galanta--prebiehat-policajna-akcia-v-doprave Na bezpečnosť na cestách bude dohliadať zvýšený počet policajných hliadok.Policajti sa počas akcie zamerajú na dodržiavanie rýchlosti, spôsob jazdy, na vodičov, ktorí zvyknú počas šoférovania telefonovať a zároveň vodičov podrobia orientačným dychovým skúškam na alkohol. Bezpečnosť Fri, 02 Mar 2018 01:01:01 +0100 Beseda „Stredoveké odievanie a móda“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-beseda--stredoveke-odievanie-a-moda Žiaci 4. A,B a C triedy našej školy sa zúčastnili besedy „ Stredoveké odievanie a móda“, ktorú pripravilo Mestské múzeum v Seredi. Besedu viedol archeológ pán Daňo. Školstvo a vzdelávanie Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Zdokonaľujeme sa v angličtine http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-zdokonalujeme-sa-v-anglictine Žiaci 5. až 7. ročníka našej školy sa dňa 28.2.2018 zúčastnili činohernej anglicko-slovenskej rozprávky s pesničkami O smelom zajkovi ( A Bold Rabbit), ktoré pripravilo Divadelné centrum v Martine ako učebnú pomôcku zameranú na precvičenie minulého a prítomných časov slovies. Školstvo a vzdelávanie Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Počítač – dobrý sluha, ale zlý pán http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-pocitac---dobry-sluha--ale-zly-pan V dnešnej dobe asi každé dieťa využíva na trávenie svojho voľného času počítač, tablet, či telefón. No nie každý aj vie, aký čas máme tráviť s týmito „ každodennými spoločníkmi“. Toto nám pomohla rozlúsknuť pani Mgr. Karin Kapustová, PhD. z Mestskej polície v Seredi. Pripravila pre žiakov 3. a 4. ročníka zaujímavé aktivity, ktoré uskutočnila 14.2.2018. Školstvo a vzdelávanie Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kauza Mestský bytový podnik http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-kauza-mestsky-bytovy-podnik Kauza Mestský bytový podnik v Seredi pokračuje. Opätovne zaznela na zasadnutí mestského zastupiteľstva 15. februára. Poslanci diskutovali o kontrole vykonanej hlavnou kontrolórkou v Mestskom bytovom podniku.V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Jarná záhradkárska burza http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-jarna-zahradkarska-burza Akcie sa môžu zúčastniť všetci, ktorí majú záujem vymeniť alebo darovať prebytky zo svojej záhrady. Svoju účasť na burze potvrďte e-mailom na daniela.vaskova-kasakova@sered.sk do 10.4.2018 z dôvodu materiálneho zabezpečenia akcie Životné prostredie a príroda Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme našich trénerov - Miloš Procházka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-28-predstavujeme-nasich-trenerov---milos-prochazka Dnes predstavujeme Miloša Procházku, trénera prípraviek a starších minižiačiek, Miloš tiež vedie skupinové tréningy chlapcov, ktorí začali neskorej s basketbalom ako ich rovesníci. Šport Wed, 28 Feb 2018 01:01:01 +0100 Dve domáce víťazstvá starších minibasketbalistov ŠBK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-27-dve-domace-vitazstva-starsich-minibasketbalistov-sbk-sered V sobotu 24.2. nastúpili starší minibasketbalisti ŠBK Sereď na domácej palubovke proti družstvu z Levíc. Očakávali sa 2 vyrovnané zápasy, pretože v Leviciach si družstvá víťazstvá podelili. Šport Tue, 27 Feb 2018 01:01:01 +0100 Predposledné kolo basketbalovej Mikroligy v Bratislave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-27-predposledne-kolo-basketbalovej-mikroligy-v-bratislave- V nedeľu 25.2. sa prípravkári z CVČ Fándly Sereď zúčastnili predposledného kola Mikroligy. Cestovali sme do Bratislavy, kde sme si zmerali sily s 2 prípravkami klubu BSC Bratislava. Šport Tue, 27 Feb 2018 01:01:01 +0100 Preberanie daňových priznaní za rok 2017 na Mestskom úrade v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-27-preberanie-danovych-priznani-za-rok-2017-na-mestskom-urade-v-seredi DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017 bude zabezpečovať dňa 03.04.2018 v čase od 09:00 h do 17:00 h okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Galanta) aj na adrese: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, Sereď. Dane a odvody Tue, 27 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zápis detí do 1. ročníka v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-zapis-deti-do-1--rocnika-v-zs-juraja-fandlyho Milí rodičia budúcich prváčikov. Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 27. apríla 2018 od 14.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu 28. apríla 2018 od 09.00 hod. do 12.00 hod. Školstvo a vzdelávanie Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zuzana Vaľovská predstavila svoju novú knihu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-zuzana-valovska-predstavila-svoju-novu-knihu-v-seredi Zuzana Vaľovská – evanjelická farárka pochádzajúca od Michaloviec – píše, prekladá, cestuje, prednáša. Dňa 13. februára sa predstavila so svojou novou knihou Atlas neznámych území v priestoroch cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Dome kultúry v Seredi. Udalosti a ľudia Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 1.liga Žiaci U14 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-1-liga-ziaci-u14 Zápas č. 39 BK Lokomotíva Sereď - BSC Bratislava 74:29 (23:7, 40:13, 60:20) Kiss 23 (TH 2/2, 1 trojka), Ištok 16 (1/0), Kapustík 13 (6/2 1 trojka), Takács 10 (2/2), Židek 4, Barina 3 (2/1), Malý 2, Šimko 2, Mesároš 1 (2/1), Starko (2/0). Trestné hody družstvo 17/8, 3/2 trojky. Šport Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 V nedeľu 25.2.2018 sme sa zúčastnili ďalšieho kola Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-v-nedelu-25-2-2018-sme-sa-zucastnili-dalsieho-kola-mikroligy Zo zdravotných dôvodov vycestovalo len 8 detí, budúcich basketbalistov. Napriek nízkemu počtu sme boli všetci odhodlaní si toto popoludnie užiť. Vo veľkej miere sa nám to darilo, keďže sme v zápasoch s Komárnom a B.S.C. Šport Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zbor GAUDETE predstavil sólistky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-zbor-gaudete-predstavil-solistky V posledný februárový piatok tohto roku sa tá príležitosť v obradnej sieni mestského úradu naskytla. Spevokol GAUDETE známy doteraz viac interpretáciou sakrálnych zborových skladieb ukázal, že mu nie je cudzí ani muzikál ani moderná pieseň a v úprave a podaní ľudových piesní pôsobí priam excelentne. Rôznosť žánrov doplnil spirituálnymi a gospelovými piesňami a záver patril piesňam Elvisa Presleyho a Leonarda Cohena. Udalosti a ľudia Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Strácame schopnosť pýtať sa a myslieť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-stracame-schopnost-pytat-sa-a-mysliet Február 2018 sa do histórie Serede zapíše ako mesiac rozhodovania o ubytovniach pre Srbov. Aktérmi sme boli všetci. Spúšťačom diania vo veci bolo decembrové stretnutie troch poslancov a troch žiadateľov o zmenu územného plánu mesta komentované na SOL 11.12.2017 názvom „Väčšinu poslancov MsZ a primátora Tomčányiho diskusia o veciach verejných pre občanov nezaujímala“ Udalosti a ľudia Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Ďalšie víťazstvo mladších žiačok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-dalsie-vitazstvo-mladsich-ziacok Mladšie žiačky v ďalšom kole odvetnej časti majstrovstiev TaNikHá privítali na svojej palubovke dievčatá ŠKP Topoľčany. Od začiatku dali súperovi na vedomie, kto bude pánom na palubovke. Šport Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Členovia Zväzu vojakov v Seredi hodnotili činnosť klubu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-25-clenovia-zvazu-vojakov-v-seredi-hodnotili-cinnost-klubu Zväz vojakov Slovenskej republiky je občianskym združením s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám. Združuje profesionálnych vojakov, poberateľov výsluhových dôchodkov, vojnových veteránov, občanov a zamestnancov rezortu obrany, ktorí súhlasia s činnosťou zväzu a zúčastňujú sa na tejto činnosti. Zväz vojakov je zložený z 31 klubov v mestách po celom Slovensku. Jedným z nich je aj klub Sereď, ktorý už niekoľko rokov združuje bývalých vojakov z povolania. Udalosti a ľudia Sun, 25 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kadeti si pripísali dôležité víťazstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-kadeti-si-pripisali-dolezite-vitazstvo V nesmierne dôležitom zápase ohľadom účasti obidvoch súperov na májových majstrovstvách Slovenska, zvíťazili vo vynikajúcej atmosfére, v dramatickom a hlavne výbornom a korektnom súboji hráči BK Lokomotíva Sereď. Šport Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 O Z N Á M E N I E o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-o-z-n-a-m-e-n-i-e-o-nastupeni-nahradnika-na-zaniknuty-mandat-poslanca--mestskeho-zastupitelstva-v-seredi Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Seredi Daniela Matušková dňa 20.2.2018 doručila do podateľne Mestského úradu v Seredi dokument „Vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva mesta Sereď“. Daniele Matuškovej v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva v Seredi písomným vzdaním sa mandátu dňa 20.2.2018. Mestské zastupiteľstvo Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Pozvanie k príprave Koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-pozvanie-k-priprave-koncepcie-rozvoja-sportu-a-telesnej-kultury Pozývame širokú verejnosť, aktívnych aj rekreačných športovcov, členov, predsedov OZ, TJ a ŠK, na pracovné stretnutie k príprave Koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2018 o 16.00 hod vo veľkej zasadačke MsÚ v Seredi. Tešíme sa na nové podnety v oblasti športu v našom meste. Šport Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kultúra na víkend 23. februára – 25. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-kultura-na-vikend-23--februara---25--februara-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 23. februára – 25. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-sportove-podujatia--23--februara---25--februara-2018-- Prinášame Vám prehľad športových udalostí na víkend. Šport Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Olympijsky oheň v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-olympijsky-ohen-v-seredi Priestory kultúrneho domu v Seredi a miestneho gymnázia sa cez víkend premenili na areál olympijských hier. Konal sa totiž tretí ročník vlčiacko-včeliarskych dní. Pri tejto príležitosti sa stretli malí skauti z mnohých kútov Slovenska.V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Turnaj seniorov v hode šípkami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-turnaj-seniorov-v-hode-sipkami Posledný štvrtok v mesiaci február bol v kalendári podujatí Denného centra v Seredi rezervovaný turnaju v šípkach. Úvodného slova sa ujal vedúci DC Jozef Valábek, ktorý zaželal súťažiacim pevnú ruku a bystrý zrak. Následne sa aktívni seniori postavili na pomyslenú štartovaciu čiaru a začali triafať šípkami na terč. Družstvá mužov a žien v prvom kole hádzali po päť šípiek. Kým sa súťažiaci sústredili, aby trafili čo najviac bodov, ostatní nadšene povzbudzovali. Udalosti a ľudia Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zber bioodpadov v roku 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-zber-bioodpadov-v-roku-2018 Harmonogram zberu biodpadov od marca 2018. Životné prostredie a príroda Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kadetky Lokomotívy reprezentovali klub a mesto Sereď v Poľsku na Európskej lige mládeže http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-kadetky-lokomotivy-reprezentovali-klub-a-mesto-sered-v-polsku-na-europskej-lige-mladeze Na tretí turnaj EGBL sme sa vybrali do Poľska do mesta Sopot. Pre nás to bol bohužiaľ len turnaj druhý, keďže do Brestu sme nevycestovali pre veľmi zlý zdravotný stav nášho družstva. Našim hlavným cieľom bolo nabrať čo najviac skúseností v ťažkých zápasoch a samozrejme pobiť sa aj o nejaké tie víťazstvá. Odohrali sme 5 zápasov s bilanciou 2 výhry a 3 prehry. Šport Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zmena územného plánu v Seredi nebude http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-zmena-uzemneho-planu-v-seredi-nebude Primátor mesta Sereď nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri.V článku video. Mestské zastupiteľstvo Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zvýšenie bezpečnosti v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-zvysenie-bezpecnosti-v-meste-sered Mesto Sereď sa uchádza o spolufinancovanie projektu „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechode pre chodcov v meste Sereď – II. etapa“ v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR.V článku video. Bezpečnosť Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Požitavská výstava vín http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-pozitavska-vystava-vin Poslaním a cieľom výstavy je porovnať vína z Požitavia s vínami z iných vinárskych oblastí Slovenska. Úlohou výstavy je tiež zvýšiť odbornú úroveň a možnosť porovnať vína vyrobené záhradkármi a malými vinármi, s vínami profesionálnych vinárskych spoločností za účelom výmeny skúseností, skvalitnenia technologických postupov a pozdvihnutia kultúry pitia vína. Udalosti a ľudia Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Program na mesiac MAREC 2018 STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vyjadrenie poslanca MsZ Marcela Královiča k hlasovaniu o ubytovniach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-vyjadrenie-poslanca-msz-marcela-kralovica-k-hlasovaniu-o-ubytovniach Dovolte mi reagovat na kampaň, ktorá tu vznikla ohladom ubytovni. Vidim, že niektorí ludia sa tejto témy ujali, aby z nej vytlkli čo najviac politického kapitálu pred najbližšími voľbami. Mestské zastupiteľstvo Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 ZáchranáRik a vzdelávacie balíčky pre prvákov majú veľký úspech http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-zachranarik-a-vzdelavacie-balicky-pre-prvakov-maju-velky-uspech Náučno-preventívny projekt ZáchranáRik predstavuje súhrn videí a brožúrku, v ktorých sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami súčasného života. Vo forme brožúrok a DVD ho v reflexných batôžkoch odbor prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR distribuoval do prvých tried základných škôl po celom Slovensku. Udalosti a ľudia Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vážený primátor, poslankyne, poslanci Mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta Sereď, http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-vazeny-primator--poslankyne--poslanci-mestskeho-zastupitelstva-a-obyvatelia-mesta-sered Firma KONTRAK SK s.r.o. má záujem vybudovať vo vlastnom areáli na Novom Majeri legálne ubytovanie pre svojich zamestnancov a tiež ponúknuť voľnú kapacitu na komerčný nájom ako pracovné ubytovanie vyššej triedy, každá izba 2 ľudia /možno páry/ so sociálnym zariadením /sprcha a WC/. V súčasnom stave je odhadovaná kapacita 30 lôžok. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Čo bude ďalej s uznesením mestského zastupiteľstva k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-co-bude-dalej-s-uznesenim-mestskeho-zastupitelstva-k-vybudovaniu-ubytovne-na-novom-majeri Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi uznesenie Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 15.2.2018 k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri NEPODPÍSAL a ani nepodpíše. Naďalej trvá na svojom stanovisku, ktoré deklaroval vo videu 14.12.2017, ako aj na Zhromaždení obyvateľov mesta Sereď dňa 5.2.2018. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vytvorme spoločne priestor na oddych http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-vytvorme-spolocne-priestor-na-oddych Svoje návrhy revitalizácie daného územia nám môžeš zaslať na e-mailovú adresu daniela.vaskova-kasakova@sered.sk alebo priniesť osobne na referát životného prostredia do 29.3.2018. Rozvoj a výstavba Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Obľúbená maškrta konečne aj v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-oblubena-maskrta-konecne-aj-v-seredi Mamy ich zalievajú pudingom, deti ich rady namáčajú do roztopenej čokolády, tvoria súčasť sladkej talianskej delikatesy a tí najmenší ich pevne stískajú v rúčkach a testujú ich chuť priamo v kočíku pri prechádzke v parku. Piškóty. Kto by ich nemal rád? Žlté, krehké, voňavé. Na každú príležitosť. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na marec 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-program-kina-nova-na-marec-2018 V marci sa do kina vrátia Včielka Maja, Tomb Raider aj Pacifik Rim. Nový veľkofilm Ready Player One predstaví Steven Spielberg a uvidíme aj slovenský hudobný film Backstage, ktorý sa natáčal aj v Seredi. TV a film Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Darovali krv, aby iní mohli žiť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-darovali-krv--aby-ini-mohli-zit Ušľachtilú myšlienku zorganizovať akciu "Daruj krv-zachráň život", členovia OZ Mladá Sereď úspešne naplnili v praxi už pätnástykrát. Životne dôležitú tekutinu prišlo 21. februára do priestorov Mestského úradu darovať 28 záujemcov, z ktorých reálne mohlo darovať krv 22 darcov. Pracovníkom Národnej transfúznej služby sa podarilo odobrať približne 11 litrov krvi. Darcovia svojim činom zachránili alebo skvalitnili život neznámym ľuďom. Sú to obete dopravných nehôd, úrazov, ľudia s nádorovým ochorením, liečiaci na leukémiu ale aj pacienti pred operáciou. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Policajná akcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-20-policajna-akcia 70 policajtov dopravnej a poriadkovej služby dohliadalo vo štvrtok (15.2.) od 12.00 do 16.00 h na bezpečnosť a plynulosť na cestách Trnavského kraja. O akcii sme verejnosť pred jej konaním informovali, no napriek tomu policajti odhalili 176 priestupkov. Bezpečnosť Tue, 20 Feb 2018 01:01:01 +0100 Sídlisko na Čepenskej ul. sa dočká detského ihriska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-20-sidlisko-na-cepenskej-ul--sa-docka-detskeho-ihriska Na základe hlavnej ročnej kontroly boli v roku 2017 z územia mesta Sereď odstránené prevádzkovo-nebezpečné hracie prvky. Následne sme osadili nové ihriskové zostavy na ul. Legionárska, Mlynárska a Jesenského. Doplnili sme pružinové hojdačky a vymenili staré hojdačky vo vnútrobloku D. Štúra, ul. Dolnomajerská a ul. Cukrovarská. Rozvoj a výstavba Tue, 20 Feb 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme trénera Kadetiek BK Lokomotíva Sereď Tomáša Kačmárika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-20-predstavujeme-trenera-kadetiek-bk-lokomotiva-sered-tomasa-kacmarika Dnes predstavujeme trénera Kadetiek Tomáša Kačmárika, Tomáš pôsobí v našom klube od augusta 2017 a prišiel k nám zo Šamorína, kde viedol extraligové družstvo žien. Šport Tue, 20 Feb 2018 01:01:01 +0100 Odstupujem http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-19-odstupujem Od začiatku som netajila svoj názor, že sa mi nepáči, ako sa rozrastá za mestom priemyselný park! Keď sa z toho nemenovaní tešili a “búchali kladivkom”, nechápavo som sa prizerala. Z vlastnej skúsenosti viem, že nájsť v našom meste zamestnanca do akéhokoľvek odboru, je veľmi tažké.. Mestské zastupiteľstvo Mon, 19 Feb 2018 01:01:01 +0100 Úspešný vstup mladých hádzanárok do odvetnej časti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-19-uspesny-vstup-mladych-hadzanarok-do-odvetnej-casti Mladšie žiačky po nervóznom začiatku, v ktorom sa zbytočne dopúšťali veľa technických, odskočili súperkám v prvom polčase na rozdiel štyroch gólov 5:9. Druhý polčas sa už niesol v plnej réžii hostiek a na palubovku sa postupne dostali všetky dievčatá, čo je pre ne veľkým prínosom. Šport Mon, 19 Feb 2018 01:01:01 +0100 Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď sa v tomto školskom roku rozhodlo pomôcť žiakom 5. ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-19-gymnazium-vojtecha-mihalika-sered-sa-v-tomto-skolskom-roku-rozhodlo-pomoct-ziakom-5--rocnikov Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď sa v tomto školskom roku rozhodlo pomôcť žiakom 5. ročníkov, ktorí majú záujem o 8-ročné štúdium premôcť strach z prijímacích pohovorov. Vyučujúci SJL a MAT pre nich nachystali prípravné kurzy slovenčiny a matematiky. Uskutočnia sa v dvoch na seba nadväzujúcich termínoch, v každom bude 1 hodina SJL a 1 hodina MAT. Záujemcovia o prípravné kurzy sa môžu nahlásiť na sekretariáte školy telefonicky alebo mailom. Školstvo a vzdelávanie Mon, 19 Feb 2018 01:01:01 +0100 Skauti z celého Slovenska vzkriesili Olympiu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-18-skauti-z-celeho-slovenska-vzkriesili-olympiu Na začiatku bola iba výzva : Máš rád športy? Tak neseď doma a príď na celoslovenskú akciu Vzkriesenie Olympie. Stretneš vĺčatá a včielky z iných kútov Slovenska a získaš odborku Olympionik. Počas nasledujúcich týždňov začali prichádzať prihlášky. Aj napriek mnohým odhláseným z dôvodu chrípky ich prišlo dosť a celkový počet účastníkov prekročil číslo 120. Plány sa stali skutočnosťou a už v piatok 16. februára postupne do Serede prichádzali zástupcovia mladších skautov do desať rokov z celého Slovenska. Deti čakal víkend plný zábavy, olympijských športov na skautský spôsob a pravý olympijský duch. Udalosti a ľudia Sun, 18 Feb 2018 01:01:01 +0100 Primátor mesta nepodpíše uznesenie mestského zastupiteľstva k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-primator-mesta-nepodpise-uznesenie-mestskeho-zastupitelstva-k-vybudovaniu-ubytovne-na-novom-majeri Na Mestskom zastupiteľstve v Seredi dňa 15.2.2018 bolo poslancami MsZ schválené uznesenie, ktoré sa týka súhlasu s obstaraním zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď. Poslanci vyhoveli žiadosti firmy KONTRAKT SK, s.r.o. Sereď a vyjadrili súhlas s tým, aby sa v lokalite Nový Majer začali obstarávať zmeny Územného plánu mesta. Mestské zastupiteľstvo Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme trénerov BK Lokomotíva Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-predstavujeme-trenerov-bk-lokomotiva-sered Martin Bosý Náš najmladší tréner odchovanec Seredského basketbalu, nesmierne skromný a pracovitý človek s veľkým potenciálom. Napriek mladému veku už so skúsenosťami pri reprezentácii chlapcov SR do 16 rokov ako asistent trénera na ME. Martinovi, ako aj ostatným trénerom sme položili zopár otázok. Šport Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Poslanci rozhodli o ubytovni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-poslanci-rozhodli-o-ubytovni Mestskému zastupiteľstvu v Seredi poslalo v decembri 2017 žiadosť o zmenu ÚPM sedem podnikateľských subjektov, ktorých konatelia a vlastníci mali záujem postaviť v priemyselných zónach ubytovne pre cudzincov z tretích krajín. Preto poslancov požiadali preklasifikovať túto priemyselnú zónu, kde je výstavba ubytovní zakázaná Územným plánom mesta, na polyfunkčnú zónu, kde už ubytovanie povolené je. Táto informácia vyvolala medzi obyvateľmi veľký ohlas, ktorý vyústil do zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Poslanci schválili zníženie poplatkov za Materské školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-poslanci-schvalili-znizenie-poplatkov-za-materske-skoly O zníženie poplatkov za Materské školy na území mesta Sereď sa usilovali rodičia už dlhší čas. Tejto téme sa na ich podnet venovali aj poslanci a to hneď na niekoľkých rokovaniach MsZ. Naposledy to bolo na decembrovom zastupiteľstve, kedy v tom čase poslanci návrh VZN o určení novej výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ napokon neschválili. Matematika totiž nepustí Mestské zastupiteľstvo Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 KULTÚRA NA VÍKEND 16. februára – 18. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-kultura-na-vikend-16--februara---18--februara-2018 Kultúra a tradície Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 16. februára – 18. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-sportove-podujatia--16--februara---18--februara-2018- Šport Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 15.2.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-15-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-15-2-2018 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva v Seredi 15.02.2018. Mestské zastupiteľstvo Thu, 15 Feb 2018 01:01:01 +0100 Mojše Band http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-mojse-band Milí priatelia,srdečne vás pozývame na koncert skupiny MOJŠE BAND, ktorá vystúpi v Múzeu holokaustu v Seredi 27.2.2018 (v utorok) o 18:00 h. Po udalostiach druhej svetovej vojny bohatá židovská kultúra a tradície na území Slovenska prakticky zanikli. Spolu s kultúrnymi špecifikami židovstva odzneli aj tóny žánru hudby, ktorý je typický pre východoeurópskych Židov - klezmer. Práve tomu sa venuje kapela Mojše Band. Kultúra a tradície Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Benefičný ples POMOCNÍČEK opäť plný hviezd http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-beneficny-ples-pomocnicek-opat-plny-hviezd Vybrať iba jediný výnimočný moment, ktorým by sa dal charakterizovať 5. ročník benefičného plesu POMOCNÍČEK, je nemožné. Preto poďte spolu so mnou objavovať jednu hviezdu za druhou. Udalosti a ľudia Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Základná škola Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-zakladna-skola-jana-amosa-komenskeho Školstvo a vzdelávanie Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Denné centrum pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-denne-centrum-pre-seniorov Udalosti a ľudia Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Valentínsky večer s hviezdami TV Šláger http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-valentinsky-vecer-s-hviezdami-tv-slager V stredu podvečer 14. februára sa Dom kultúry v Seredi zaplnil návštevníkmi, ktorí sa Valentínsky večer rozhodli stráviť v spoločnosti najväčších hviezd TV ŠLÁGER. Vonku bolo síce chladné zimné počasie, no v divadelnej sále vládla dobrá nálada, spev i vtipné hovorené slovo. O zábavu sa postaralo niekoľko skupín, ktorí milovníkom ľudových piesní zahrali a zaspievali to najlepšie z najlepšieho. Obecenstvo nezaostávalo a niektoré piesne si zanôtilo spolu s účinkujúcimi. Kultúra a tradície Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 5 Družstiev BK Lokomotíva Sereď odohralo zápasy počas uplynulého víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-5-druzstiev-bk-lokomotiva-sered-odohralo-zapasy-pocas-uplynuleho-vikendu V sobotu sme na naše ďalšie zápasy cestovali k silnému družstvu z Nitry. Naša tentokrát 12-členná výprava bola odhodlaná sa pobiť o čo najlepšie výsledky. V zápasoch sa chlapci prezentovali vynikajúcimi prihrávkami, z ktorých vyplývalo mnoho príležitostí na zakončenie, rýchlym protiútokom a zlepšenou obranou, vďaka ktorej sa nám darilo poľahky zakončovať. Šport Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 V Seredi ocenili športovcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-v-seredi-ocenili-sportovcov V Seredi sa konalo oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta. Na udeľovanie cien bolo navrhnutých 19 jednotlivcov, 8 družstiev a 2 tréneri.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Fašiangová veselica v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-fasiangova-veselica-v-zariadeni-dd-a-dss-pre-dospelych-v-seredi 12.02.2018 sa v zariadení DD a DSS pre dospelých uskutočnila Fašiangová oslava, ktorá sa niesla už od začiatku vo veselom duchu. Fašiangy predstavujú obdobie od troch kráľov do popolcovej stredy. Charakterizuje prerod medzi jarou a zimou, priestor kedy padajú aj spoločenské normy, prinášajú zábavu, uvoľnenie, karneval a rôzne tradície. Klienti si prostredníctvom sociálno-terapeutického úseku pripravili rôznorodý program. Úvod bol vyplnený príznačným vinšom, pokračovalo sa v prehliadke originálnych masiek Udalosti a ľudia Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 FRIDA - Maľovať a milovať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-frida---malovat-a-milovat Pozývame vás na muzikál FRIDA - Maľovať a milovať v mestskom amfiteátri v Seredi 23. júna o 21:00 hod. Kultúra a tradície Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Olympic a Peter Cmorík v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-olympic-a-peter-cmorik-v-seredi Česká rocková legenda OLYMPIC 22. júna v mestskom amfiteátri v Seredi spolu s Petrom Cmoríkom od 20:00 hod. Hudba, tanec a spev Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kandráčovci a ich hostia v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-kandracovci-a-ich-hostia-v-seredi Kandráčovci a ich hostia sa predstavia v Seredi 31. mája 2018, 20:00 hod v mestskom amfiteátri. Hudba, tanec a spev Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Maškarný ples seredských seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-11-maskarny-ples-seredskych-seniorov O tom, že na maškarnom plese sa vedia zabávať nielen deti, ale aj dospelí nás 11. februára presvedčili členovia z Denného centra pre seniorov v Seredi. Odvahu obliecť si kostým a masku nabralo približne 20 seniorov a svojou veselosťou a spontánnosťou po celé nedeľné popoludnie bavili všetkých prítomných. Na úvod ich po jednom privítal vedúci Denného centra Jozef Valábek a o každom povedal zopár vtipných slov. Udalosti a ľudia Sun, 11 Feb 2018 01:01:01 +0100 XXIII. Zimné olympijské hry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-09-xxiii--zimne-olympijske-hry Sobota 10. februára 11.10 h SANE: Jednotlivci - 1. a 2. jazda (Jozef Ninis, Jakub Šimoňák) 12.15 h BIATLON: rýchlostné preteky žien na 7,5 km (Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia Poliaková) Šport Fri, 09 Feb 2018 01:01:01 +0100 Denný letný tábor MsP (VIII. ročník) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-09-denny-letny-tabor-msp-(viii--rocnik) Počas letných prázdnin 2018 organizuje Mestská polícia Sereď denný letný tábor pre deti 1. až 6. ročníka ZŠ. Tábor bude realizovaný v priestoroch Denného centra pre seniorov Sereď (Jesenského ul. – oproti MsP Sereď) v 2 termínoch: Mestská polícia Fri, 09 Feb 2018 01:01:01 +0100 Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-09-ocenovanie-najuspesnejsich-sportovcov-mesta-sered Dňa 07. februára sa na MsÚ uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov nášho mesta za súťažné obdobie 2017. Celkovo bolo ocenených 73 športovcov. Ocenenia odovzdával p. prímátor mesta Ing. Martin Tomčányi a viceprimátor mesta Bc. Ľubomír Veselický. Šport Fri, 09 Feb 2018 01:01:01 +0100 Informácia o zápise detí na školský rok 2018/2019 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-informacia-o-zapise-deti-na-skolsky-rok-2018-2019 Mesto Sereď ako zriaďovateľ základných škôl ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jána Amosa Komenského oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 27. apríla 2018 od 14:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu 28. apríla 2018 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Školstvo a vzdelávanie Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Apocalyptica v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-apocalyptica-v-seredi Skupina Apocalyptica sa predstaví v rámci turné APOCALYPTICA PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS v piatok 17. augusta 2018 o 21:00 v Seredi v mestskom amfiteátri. Hudba, tanec a spev Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-sportove-podujatia Prinášame Vám prehľad športových udalostí na víkend. Šport Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kultúry program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-kultury-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Hlasujete za ihrisko Žihadielko ? Do konca súťaže zostávajú 3 týždňe ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07-hlasujete-za-ihrisko-zihadielko---do-konca-sutaze-zostavaju-3-tyzdne Presne tri týždne zostávajú do konca hlasovania o detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti LIDL. Súťaž začala 15.januára a zatiaľ to pre Sereď nevyzerá veľmi pozitívne. Na prvom mieste v piatej kategórii je momentálne Trnava s počtom hlasov 26 108 a na druhom mieste je Trenčín s počtom hlasov 25 413. Sereď sa nachádza až na 8. mieste a obyvatelia hlasovaním získali pre naše mesto zatiaľ iba 6 288 hlasov. Udalosti a ľudia Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Memoriál JUDr. J. Horvátha – v hádzanej žien http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07----------memorial-judr--j--horvatha---v-hadzanej-zien Šport Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Ubytovanie pre 4000 zamestnancov ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07-ubytovanie-pre-4000-zamestnancov V našom regióne pribúdajú pracovníci zo zahraničia. Nárast cudzincov pociťujú obyvatelia Serede, ale aj Šale či Galanty.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Deň bezpečného internetu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07-den-bezpecneho-internetu Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave sa zapojilo do kampane pod názvom Deň bezpečného internetu. Policajní preventisti budú v tomto týždni na školách viac prednášať o bezpečnom správaní v internetovom prostredí. Bezpečnosť Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Uskutočnilo sa VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-uskutocnilo-sa-verejne-zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sered Dňa 5. februára 2018 sa v Kine Nova v Seredi konalo VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV mesta, ktoré bolo zvolané na prerokovanie žiadostí o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta, ktoré sa týkajú výstavby ubytovní na území mesta Sereď. Prítomní boli primátor mesta Martin Tomčányi, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku Anna Halabrínová, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková a poslanci MsZ. Na zhromaždenie zavítali aj poslanci NR SR Milan Krajniak a Stanislav Drobný. Do priestorov kina Nova prišlo cez 400 obyvateľov, ktorých na úvod privítal primátor mesta. Udalosti a ľudia Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Hráčky BK Lokomotíva Sereď na prvom kempe Slovenskej basketbalovej asociácie do 14 a 15 rokov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-hracky-bk-lokomotiva-sered-na-prvom-kempe-slovenskej-basketbalovej-asociacie-do-14-a-15-rokov Od 14. do 16. januára prebehol v Seredi, konkrétne v športovej hale Sokolovňa prvý kemp organizovaný Slovenskou basketbalovou asociáciou pre dievčatá do 14 a 15 rokov. Pod vedením ústredného trénera mládeže Richarda Kamenského a jeho asistenta Martina Bosého. Tohto kempu sa zúčastnilo 20 dievčat zo západného Slovenska. Šport Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča Lapidárium s barokovými sochami Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Udalosti a ľudia Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Základná škola Juraja Fándlyho sa posúva kvalitou čoraz vyššie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-zakladna-skola-juraja-fandlyho-sa-posuva-kvalitou-coraz-vyssie Za posledné obdobie sa pedagógovia ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi zapojili do viacerých projektov a aktivít, napriek tomu, že v dnešnej dobe sa zapájať do projektov je veľmi náročné. Stále sa zvyšuje množstvo práce i požiadaviek na učiteľov a tak zostáva málo času na mimopracovné aktivity. Každý projekt je práca navyše. Napriek tomu v ZŠ Juraja Fándlyho je stále dosť učiteľov, ktorí svoju prácu berú ako poslanie. Robia všetko preto, aby túto prácu vykonávali čo najlepšie. Školstvo a vzdelávanie Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Výstava „Hmyz v prírode“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-vystava--hmyz-v-prirode Hmyz je pre mnohých ľudí odpudivý, niektorí z neho majú dokonca fóbiu. Niekoho však naopak svet hmyzu fascinuje. Ako napríklad zberateľa a tropického bádateľa Michala Zachara z Prievidze, ktorý sa skúmaniu hmyzu venuje po celý svoj život. Jeho zbierku môžu návštevníci vidieť na výstave s názvom „Hmyz v prírode“ v Mestskom múzeu v Seredi. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Starší minibasketbalisti ŠBK Sereď na medzinárodnom turnaji v Žiline http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-05-starsi-minibasketbalisti-sbk-sered-na-medzinarodnom-turnaji-v-ziline V sobotu 3.2. sa starší minibasketbalisti zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja Krinner Cup 2018 v Žiline. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: MBK Victoria Žilina, BCM Olomouc (ČR), SKB Zlín (ČR) a ŠBK Fándly Sereď. Na turnaj sme cestovali vlakom skoro ráno a cesta nebola ideálna. Medzi Púchovom a Považskou Bystricou sa na trati stala havária a do Žiliny sme prišli s takmer 3-hodinovým meškaním. Šport Mon, 05 Feb 2018 01:01:01 +0100 2.liga Starší žiaci U15 - skupina Západ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-05-2-liga-starsi-ziaci-u15---skupina-zapad V zápase, kde sa viac bojovalo ako hral basketbal, zaujal svojím výkonom domáci Daňo a za hostí skvelý Blaško, ktorý ale stretnutie nedohral pre zranenie (podvrtnutý členok). V meraní síl, ktoré malo byť jasnou záležitosťou v prospech hostí, zvíťazili prekvapujúco domáci, aj vďaka nezodpovednosti kľúčových hráčov a slabej obrannej hre mladých Sereďanov. Šport Mon, 05 Feb 2018 01:01:01 +0100 Motivačná prednáška Pavla Baričáka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-05-motivacna-prednaska-pavla-baricaka Motivačná prednáška Pavla "Hiraxa" Baričáka sa uskutoční v stredu 28.2.2018 o 18.00 hod. v divadelnej sále DK Sereď. Umenie a literatúra Mon, 05 Feb 2018 01:01:01 +0100 Malý veľký muž RND so SĽUK-om http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-03-maly-velky-muz-rnd-so-sluk-om Poyývame vás na Muzikálový príbeh RND a SĽUKu zo života Milana Rastislava Štefánika v mestskom amfitéatri 29. augusta 2018 od 20:30 hod. Kultúra a tradície Sat, 03 Feb 2018 01:01:01 +0100 Radošinské naivné divadlo - Besame mucho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-03-radosinske-naivne-divadlo---besame-mucho Pozývame vás na premiéru divadelnej hry Radošinského naivného divadla Besame mucho v Dome kultúry Sereď, v divadelnej sále 7.3.2018 o 18:00 hod. Kultúra a tradície Sat, 03 Feb 2018 01:01:01 +0100 Koncert z TV Šláger Heligonica http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-03-koncert-z-tv-slager-heligonica Pozývame vás na koncert skupiny známej z TV Šláger Heligonica v DK Sereď v divadelnej sále 27.4.2018 o 18:00 hod. Hudba, tanec a spev Sat, 03 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-02-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 02 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 02. februára – 04. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-02-sportove-podujatia--02--februara---04--februara-2018-- Šport Fri, 02 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vzdialenosti a spomienky jubilanta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-01-vzdialenosti-a-spomienky-jubilanta Vzdušnou čiarou je austrálske mesto Brisbane od Serede vzdialené približne 16 000 kilometrov. Rýchlosť myšlienky však umožňuje jednému z jeho obyvateľov prenášať sa do nášho mesta kedykoľvek. Udalosti a ľudia Thu, 01 Feb 2018 01:01:01 +0100 Rodičia, zvýšte opatrnosť! – tlačová správa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-01-rodicia--zvyste-opatrnost-----tlacova-sprava Polícia v posledných dňoch zaznamenala v okrese Dunajská Streda prípady, keď neznáme osoby lákajú deti do dodávky. V obci Horná Potôň bol zaznamenaný pohyb tmavej dodávky bez evidenčných čísiel. Osoby sa deťom prihovárali a snažili sa ich pod zámienkou odvozu domov dostať dnu. Bezpečnosť Thu, 01 Feb 2018 01:01:01 +0100 Program pre predškolákov v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-program-pre-predskolakov-v-zs-juraja-fandlyho Tak ako každý školský rok i v tomto školskom roku pripravila ZŠ Juraja Fándlyho zaujímavý program pre rodičov a deti predškolákov. Školstvo a vzdelávanie Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výsledok akcie Heligónky 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-vysledok-akcie-heligonky-2017 Heligónky 2017 organizovali Dom kultúry a JUDr. Ladislav Skubeň. Voči vyčísleným nákladom a ekonomickému výsledku podľa Domu kultúry uverejnil pán Skubeň ako spoluorganizátor iné výšky položiek. Zisťoval som, prečo sa čiastky uvedené DK líšia od čiastok uvádzaných JUDr. Skubeňom, keď išlo o tú istú akciu. Udalosti a ľudia Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výstava exotického hmyzu v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-vystava-exotickeho-hmyzu-v-mestskom-muzeu Mestské múzeum v Seredi sa v mesiacoch január a február stalo miestom konania prírodovednej výstavy exotický HMYZ V PRÍRODE. Vďaka záľube zberateľa a tropického bádateľa Michala Zachara z Prievidze, môžu návštevníci vidieť rozmanitosť druhov hmyzu po celom svete. Autor výstavy Michal Zachar sa venuje pozorovaniu a skúmaniu hmyzu po celý svoj život. Precestoval a prebádal pralesy v Južnej Amerike, navštívil Afriku, juhovýchodnú Áziu. Majiteľ zbierky preparovaného hmyzu vlastní tiež vzácne kusy zo Slovenska. Na výstave môžu návštevníci vidieť najzaujímavejšie druhy ako sú denné a nočné motýle, rôzne druhy chrobákov - roháče z Ázie a Vietnamu, nosorožteky, krasone, šváby, cikády, pavúky, pakobylky. Udalosti a ľudia Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Minister Peter Gajdoš a generál Milan Maxim sa rozlúčili s ďalšími vojakmi odchádzajúcimi na misiu do Iraku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-minister-peter-gajdos-a-general-milan-maxim-sa-rozlucili-s-dalsimi-vojakmi-odchadzajucimi-na-misiu-do-iraku V priestoroch Ženijného práporu Sereď sa 31. januára konala slávnostná rozlúčka s ďalšími vojakmi odchádzajúcich na misiu do Iraku. Prvý tréningový tím sa misie zúčastnil koncom roka 2017 v trvaní 7 týždňov. Aj v roku 2018 budú vojaci pokračovať v príprave školenia operátorov pre odmíňovaciu techniku. V rámci aktuálnej rotácie odchádza do Iraku 24 slovenských vojakov na dobu 7 mesiacov. Slávnostnej rozlúčky sa zúčastnil minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim, veliteľ PS OS SR generálmajor Jindřich Joch, za SCKM OS SR plk.Jozef Svitko, hlavný poddôstojník OS SR štábneho nadrotmajster Vladimír Beluš a zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický. Udalosti a ľudia Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kadetky U17 - 1.liga dohrávka 24.1.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-kadetky-u17---1-liga-dohravka-24-1-2018 V dohrávanom stretnutí sme nastúpili proti azda najsilnejšiemu súperovi Young Angels Košice. Našim cieľom bolo ukázať stúpajúcu výkonnosť. Toto sa nám určite podarilo. Naše dievčatá dali do tohto zápasu veľkú energiu a bolo tam aj srdiečko. Šport Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Pocta padlým vojakom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-pocta-padlym-vojakom 19. januára uplynulo 12 rokov od leteckého nešťastia pri maďarskej obci Hejce, kde zahynulo 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR vracajúcich sa z misie v mierových silách KFOR v Kosove. Jednou z obetí bol aj obyvateľ Serede plukovník Štefan Ivan. Na pamiatku plukovníka, ale aj všetkých slovenských vojakov, ktorí položili svoje životy v mierových misiách sa každoročne koná pietny akt na cintoríne v Seredi.V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Dvaja ministri navštívili Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-dvaja-ministri-navstivili-sered Marek Maďarič spolu so svojim ministerským kolegom Petrom Kažimírom navštívili v piatok Sereď. Vláda uvoľnila finančné prostriedky na ďalšie rekonštrukčné práce, ktoré prebiehajú v múzeu holokaustu. Ministri sa z múzea vybrali aj do miestneho kaštieľa. Aj tejto historickej pamiatke by pomohla finančná injekcia. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ako Sociálna poisťovňa pri odchode do dôchodku zaráta dobu evidencie na úrade práce http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-ako-socialna-poistovna-pri-odchode-do-dochodku-zarata-dobu-evidencie-na-urade-prace Sociálna poisťovňa sa často stretáva s otázkami, či sa občanovi pri odchode do dôchodku zaráta do tzv. odpracovaných rokov aj obdobie v živote, počas ktorého bol nezamestnaný a pritom evidovaný na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Dva výborné výkony a dve výhry starších minibasketbalistov ŠBK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-dva-vyborne-vykony-a-dve-vyhry-starsich-minibasketbalistov-sbk-sered Súper z Nitry bol považovaný za mierneho favorita, nakoľko sa nachádzal na 3. mieste v tabuľke. Naši chlapci predviedli v oboch zápasoch najlepšie výkony v tejto sezóne. V prvom zápase základ víťazstva položili v druhej štvrtine, ktorú vyhrali 22:8 a náskok si udržali až do konca. Šport Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ekumenické služby božie v januári http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-ekumenicke-sluzby-bozie-v-januari Evanjelici a. v. sme sa 10. januára zúčastnili spoločných bohoslužieb najprv u bratov metodistov na Dlhej ulici. v Seredi. V nedeľu večer 21. januára boli zase hosťami na spoločnej bohoslužbe v rímsko-katolíckom kostole . Pred odchodom z chrámu sme boli pohostení sladkými aj slanými dobrotami, ktoré pripravili miestne sestry, za čo sme im boli veľmi povďační. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Malí priaznivci basketbalu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-mali-priaznivci-basketbalu V našom spravodajstve sme vás informovali o basketbalových úspechoch žiakov ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Tento šport preslávil mesto a venujú sa mu už aj tí najmenší. Na ZŠ J. Fándlyho škôlkári trénujú základy basketbalu a formou športu utužujú svoje zdravie. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Karneval http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-karneval Január patrí ako tradične každý rok karnevalu. Rodinné centrum MAMA klub Sereď v spolupráci s Domom Kultúry Sereď a tímom dobrovoľníkov pripravili detský karneval. Detí sa zmenili na zvieratká, princezné, superhrdinov. Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Cesta smerovala do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-cesta-smerovala-do-serede Druhý program RTVS v sobotu 20.1.2018 odvysielal v pravidelnej relácii CESTA reportáž o vozíčkarovi Denisovi Kučerovi a našich Sereďských Zetepákoch. Vo vysoko profesionálnom spracovaní podala televízia informáciu celému Slovensku o Denisovom odhodlaní pobiť sa so svojim znevýhodnením a žiť život s maximálnym nasadením, ktoré mu jeho telo dovoľuje. Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 XIX. Valentínsky gymnaziálny ples http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-xix--valentinsky-gymnazialny-ples Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-kulturny-program-na-vikend Kultúra a tradície Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-sportovy-program-na-vikend Šport Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ministri Marek Maďarič a Peter Kažimír na kontrolnom dni v Múzeu holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-ministri-marek-madaric-a-peter-kazimir-na-kontrolnom-dni-v-muzeu-holokaustu-v-seredi Od otvorenia Múzea holokaustu v Seredi uplynuli dva roky a jeho bránami prešlo viac ako 34-tisíc návštevníkov. Priestory múzea sú umiestnené v areáli bývalého pracovného koncentračného tábora, kde sa nachádza päť budov, z ktorých sú verejnosti dostupné tri. ( prvá, štvrtá a piata ) V súčasnosti prebiehajú práce na baraku číslo tri, kde bude expozícia návštevníkom približovať podmienky nútených prác väzňov v tábore a ich ubytovanie. Na kontrolu prebiehajúcich prác sa dňa 26. januára prišli pozrieť minister kultúry SR Marek Maďarič a minister financií SR Peter Kažimír. V priestoroch múzea ministerskú návštevu privítal primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, autor projektu rekonštrukcie pracovného a koncentračného tábora Pavol Mešťan spolu s generálnym riaditeľom SNM Branislavom Pánisom. Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Bowlingový turnaj o MAJSTRA DC - Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-25-bowlingovy-turnaj-o-majstra-dc---sered Vedúci Denného centra pre seniorov v Seredi Jozef Valábek zorganizoval pre členov DC ďalší ročník bowlingového turnaja. Približne 30 seniorov si prišlo 24. januára zmerať sily a zabojovať o titul MAJSTRA Denného centra. V dobrej spoločnosti a príjemnej nálade vyhradený čas ubehol ako voda a seniori podávali naozaj majstrovské výkony. Po vyhodnotení výsledkov napokon turnaj skončil s nasledovnými výsledkami : Udalosti a ľudia Thu, 25 Jan 2018 01:01:01 +0100 Živnostníci a dobrovoľne poistení pozor: do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-zivnostnici-a-dobrovolne-poisteni-pozor--do-8--februara-treba-zaplatit-odvody-v-novej-vyske Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že do 8. februára (za január 2018) treba zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu už v novej výške. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Deň otvorených dverí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-den-otvorenych-dveri Príď sa opýtať a presvedčiť, prečo práve u nás študovať. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Hráme srdcom - spolu dokážeme viac http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-hrame-srdcom---spolu-dokazeme-viac Hádzanárski nadšenci Slávie Sereď za pomoci sponzorov usporiadali v sobotu 20.1.2018 už druhý ročník charitatívno-exhibičného turnaja Hráme srdcom - spolu dokážeme viac, ktorý dopadol nad očakávanie. Šport Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Lukáškovi otvorili svoje srdcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-lukaskovi-otvorili-svoje-srdcia ,,Hráme srdcom“. S týmto mottom sa v sobotu niesol charitatívno exhibičný turnaj hádzanárskeho klubu Slávia Sereď. Po úspešnom prvom ročníku hádzanári opäť spojili svoje, sily aby pomohli malému Lukáškovi z Dolnej Stredy.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ďalšia streľba a drogy v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-dalsia-strelba-a-drogy-v-seredi Galantskí kriminalisti v spolupráci s pohotovostným útvarom vykonali v Seredi dve prehliadky rodinných domov a prehliadku vozidla. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Štefánik v novom šate http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-stefanik-v-novom-sate V aktuálnej ponuke divadelných hier nájdeme množstvo takých, ktoré sú označované ako strhujúce komédie, no hier, ktoré by otvárali priestor pre uvažovanie, je už poriedko. Medzi takéto patrí dielo režisérky Evy Borušovičovej ŠTEFÁNIK – SLNKO V ZATMENÍ Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výborné výsledky piatakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v celoslovenskom testovaní T5 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-vyborne--vysledky-piatakov--czs--sv--cyrila-a-metoda-v-celoslovenskom----testovani--t5-2017 O pár dní si žiaci základných a stredných škôl odnesú domov výsledky svojej polročnej namáhavej práce. Piataci základných škôl Slovenska a spolu s nimi aj ich pedagógovia a rodičia sa práve v týchto dňoch dozvedeli konečné výsledky celoslovenského testovania T5 2017, ktoré zverejnil NÚCEM. Školstvo a vzdelávanie Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry a SNM - Múzeum holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-slovenske-narodne-muzeum---muzeum-zidovskej-kultury-a-snm---muzeum-holokaustu-v-seredi Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry a SNM - Múzeum holokaustu v Seredi si Vás dovoľujú pozvať na kontrolný deň stavebných a rekonštrukčných prác budovanej expozície Múzea holokaustu v Seredi. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ďakujeme Vám za spoločný rok 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-dakujeme-vam-za-spolocny-rok-2017 Rok 2018 sa rozbehol isto a rýchlo. Skôr ako vám však predstavíme nové plány a projekty Mladej Serede, zrekapitulujme si rok 2017. V rámci kultúrnych podujatí sme zorganizovali viac ako 15 podujatí s účasťou viac ako 400 návštevníkov. Za podporu pri minuloročných akciách ďakujeme najmä Mestu Sereď a Nadácii Orange. Občania a občianske združenia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Streľba v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-strelba-v-seredi V Seredi sa v noci z piatka na sobotu strieľalo.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zhromaždenie obyvateľov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sered 5. februára o 17:00 hod. sa v kinosále kina NOVA v Seredi uskutoční zhromaždenie obyvateľov. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Reprezentačný ples v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-reprezentacny-ples-v-seredi Aj plesovú sezónu v Seredi otvoril Mestský reprezentačný ples. V krásne vyzdobenej estrádnej sále domu kultúry sa zišlo viac ako 160 ľudí. Okrem dobrej hudby tam nechýbalo samozrejme chutné jedlo, bohatá tombola a plný tanečný parket.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 4.kolo mikroligy v Nitre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-4-kolo-mikroligy-v-nitre V nedeľu 21.1.2018 vycestovala naša najmladšia výprava, ktorá bola zložená z 18 hráčok a hráčov do Nitry na ďalšie kolo Mikroligy, kde na nás čakalo družstvo dievčat BKM Junior UKF Nitra a družstvo chlapcov BKM SPU Nitra. Šport Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Na jednej strane dohady, na druhej doklady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-na-jednej-strane-dohady--na-druhej-doklady Stretol ma človek, ktorý má blízko k vážnej hudbe i folklóru. Reč prišla aj na podujatie, o ktorom sa nedávno dosť diskutovalo. Festival Heligónka láska moja a jeho ukončenie. Zaujímalo ho ako to v skutočnosti bolo s tými výdavkami a tržbami za vstupenky, pretože počul rôzne čísla, rôzne položky, ale väčšinou to boli neoverené informácie Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Odhalené drogy v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-odhalene-drogy-v-seredi Galantskí kriminalisti v súčinnosti s pohotovostným policajným útvarom vykonali pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti v meste Sereď dve prehliadky rodinných domov a prehliadku vozidla. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Miroslav Donutil - Cestou NE Cestou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-miroslav-donutil---cestou-ne-cestou Pozývame Vás na najúspešnejsieho českého zabávača Miroslava Donutila do Domu kultúry v Seredi 13. marca o 19:00 hod. Kultúra a tradície Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prvý hrací víkend nového kalendárneho roku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-prvy-hraci-vikend-noveho-kalendarneho-roku Do nášho prvého súťažného zápasu v tomto kalendárnom roku sme nastúpili s energiou a odhodlaním prezentovať sa činnosťami, ktorými sa neustále venujeme v tréningovom procese. Výrazne sa nám to darilo o čom svedčí aj samotný výsledok. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prípravkári z CVČ Fándly Sereď hostili štvrté kolo basketbalovej Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-pripravkari-z-cvc-fandly-sered-hostili-stvrte-kolo-basketbalovej-mikroligy V nedeľu 21.1. sa na našej palubovke uskutočnilo 4. kolo Mikroligy. Postupne sme si zmerali sily so Sencom a s dievčatami zo Slovanu Bratislava. V oboch zápasoch ukázali deti ohromnú bojovnosť a nadšenie. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 V tomto týždni si dôležité víťazstvá pripísali kadetky, kadeti a druholigoví juniori http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-v-tomto-tyzdni-si-dolezite-vitazstva-pripisali-kadetky--kadeti-a-druholigovi-juniori Po nevydarenom víkende bol náš cieľ v zápase s Ivankou pri Dunaji jasný. Predviesť zodpovedný a bojovný výkon a prinavrátiť si stratené sebavedomie. Rozbiehali sme sa pomalšie, ale potom sme už zápas chytili pevne do svojich rúk. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Nový kabinet telesnej a športovej výchovy na I. stupni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-novy-kabinet-telesnej-a-sportovej-vychovy-na-i--stupni Naša škola je už dva roky zapojená do projektu Slovenského atletického zväzu ( SAZ ) s názvom „ Detská atletika „ . Projekt je zameraný na zatraktívnenie atletiky medzi deťmi ako takej a zároveň prispieva aj k rozvoju ich pohybových zručností . Školstvo a vzdelávanie Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Tenisový klub Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-tenisovy-klub-sered Tenisový klub Sereď pripravuje do prebiehajúceho tréningového procesu nábor detí s ročníkom narodenia 2011 a 2012. Tréningy budú vedené pod dohľadom skúseného tenisového trénera a bližšie informácie môžete získať na tel. čísle 0907 594 394 alebo tksered@gmail.com. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Mladoseredčania opäť vycestovali za vzdelaním, tentoraz tým neformálnym ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-mladoseredcania-opat-vycestovali-za-vzdelanim--tentoraz-tym-neformalnym Školenie Erazmus+ Inception 2.0 sa konalo v Ptuji v Slovinsku v dátume od 25. Septembra do 2. Októbra 2017. Dvadsaťsedem pracovníkov s mládežou a učiteľov zo Slovinska, Chorvátska, Turecka, Slovenska, Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska nadobudli dôležité vedomosti a skúsenosti v oblasti koučovania a konštelácie pri práci s mladými ľuďmi, ktorí sú znevýhodnení. Občania a občianske združenia Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Spomienkové stretnutie na cintoríne v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-spomienkove-stretnutie-na-cintorine-v-seredi 22. januára sa v Seredi konalo spomienkové stretnutie k ucteniu si pamiatky plukovníka Štefana Ivana ako aj ďalších obetí leteckej katastrofy v Hejciach. Pri havárii lietadla AN 24, ktoré 19. januára 2006 prepravovalo slovenských vojakov z mierovej misie KFOR v Kosove späť do vlasti, zahynulo 42 vojakov. Tragédia, ktorá sa odohrala nad dedinou Hejce, na kopci Borsó otriasla celým Slovenskom a navždy zostane čiernym dňom v dejinách Ozbrojených síl. Od pádu lietadla uplynulo 12 rokov, no čas nezmiernil bolesť a nevymazal spomienky. Rodina a kolegovia plk. Štefana Ivana sa každoročne stretávajú na cintoríne v Seredi, aby si uctili jeho pamiatku. Udalosti a ľudia Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Nestačili ani 3 varovné výstrely http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-20-nestacili-ani-3-varovne-vystrely V piatok v noci zasahovala hliadka MsP v rodinnom dome, kde bolo nahlásené podozrivé správanie bývajúcich. Pre pokračujúce protiprávne konanie a útok na verejného činiteľa musela hliadka MsP použiť varovné výstrely. Počas zákroku došlo k zraneniu policajtov ako aj nájomníkov v dome. Mestská polícia Sat, 20 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zhromaždenie obyvateľov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-19-zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sered Zhromaždenie obyvateľov mesta je zvolané na prerokovanie žiadostí o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď, ktoré sa týkajú výstavby ubytovní na území mesta Sereď. Udalosti a ľudia Fri, 19 Jan 2018 01:01:01 +0100 Tancuj v Seredi celý rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-tancuj-v-seredi-cely-rok V zime už ľudia rozmýšľajú nad letnými dovolenkami a tábormi pre deti. V minulom roku sa uskutočnil prvý Summer Dance Camp v tanečnom štúdiu Johnnyho Mečocha LIFE IS PERFECT. Ak sa vaše deti zúčastnili, viete o čom hovoríme! Ak nie, je tu nový rok a nové príležitosti, ako to roztancovať či v zime alebo v lete. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Stopy/reflexie minulosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-stopy-reflexie-minulosti Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy Stopy/reflexie minulosti, ktorú sme pripravili v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Bratislava. História Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 V Seredi ocenili osobosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-v-seredi-ocenili-osobosti Mestské ocenenia si v Seredi prevzala z rúk primátora trojica jednotlivcov a jeden športový kolektív. Mesto sa im aj takýmto spôsobom poďakovalo za celoživotnú prácu. V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Križovatku "ochromila" nehoda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-krizovatku--ochromila--nehoda Nielen poľadovica na cestách, ale aj nefunkčné semafory na križovatke. Dopravu na frekventovanej križovatke v Seredi stále komplikujú technické problémy spôsobené víkendovou dopravnou nehodou.V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Mestá rozdelia dotácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-mesta-rozdelia-dotacie Obyvatelia Šale a Serede môžu aj tento rok žiadať o dotácie. V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kde sú hranice ochoty pomáhať? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-kde-su-hranice-ochoty-pomahat V ostatnom čase sme ako funkcionári samosprávy obviňovaní z nedostatočnej miery empatie k ľuďom, ktorí nemajú strechu nad hlavou. Argumentom prívržencov stálej pomoci bolo aj to, že ľudia bez domova prišli o strechu nad hlavou v dôsledku vonkajších okolností. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vec, ktorá sa nás týka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-vec--ktora-sa-nas-tyka Národná kriminálna jednotka (NAKA) podľa informácií televízie JOJ zadržala Ivana Katrinca. Je obvinený z vydierania. Vyšetrovateľ dal podnet na vzatie obvineného do väzby. O tej by mal súd rozhodnúť v najbližších dňoch. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Upozornenie pre dobrovoľne poistené osoby: Zmena výšky poistného sa môže týkať aj vás http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18--upozornenie-pre-dobrovolne-poistene-osoby--zmena-vysky-poistneho-sa-moze-tykat-aj-vas Sociálna poisťovňa pripomína dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, že tak ako samostatne zárobkovo činným osobám, aj im sa od 1. 1. 2018 mení výška poistného. Dôvodom je zmena minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa od 1. 1. 2018 zvýšil zo sumy 441,50 eur (platnej v roku 2017) na 456 eur. Poistné za kalendárny mesiac január 2018 už dobrovoľne poistené osoby teda zaplatia vo vyššej sume, poistné za január je splatné najneskôr 8. februára 2018. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Na ZŠ Juraja Fándlyho sa basketbalu darí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-17-na-zs-juraja-fandlyho-sa-basketbalu-dari Po minulom roku sme sa opäť zapojili do projektu Minibasketshow, ktorý je podporovaný aj medzinárodnou basketbalovou federáciou FIBA. Tento rok bol zameraný na deti ročník narodenia 2008 a mladší Šport Wed, 17 Jan 2018 01:01:01 +0100 Pozvánka na pietny akt k výročiu leteckého nešťastia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-17-pozvanka-na-pietny-akt-k-vyrociu-leteckeho-nestastia 19. januára si pripomenieme 12. výročie leteckého nešťastia na kopci Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorom zahynulo 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR vracajúcich sa z misie v mierových silách KFOR v Kosove. Dopravné lietadlo Antonov AN-24 letelo z kosovskej Prištiny a do cieľa na letisko v Košiciach mu chýbalo iba niekoľko kilometrov. Udalosti a ľudia Wed, 17 Jan 2018 01:01:01 +0100 Krajší vestibul a vstup do školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-16-krajsi-vestibul-a-vstup-do-skoly Začnem slovami PaedDr. Sylvii Vrábelovej, „My nemáme len skvelé deti, perfektných učiteľov a zamestnancov, ale máme aj FANTASTICKÝCH RODIČOV“. Skutočne je to pravda. Školstvo a vzdelávanie Tue, 16 Jan 2018 01:01:01 +0100 Karneval http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-15-karneval Rodinné centrum MAMA klub, Mesto Sereď a Dom kultúry pozývajú malých aj veľkých na veselý karneval 21.1.2018 od 16 hodiny. Kultúra a tradície Mon, 15 Jan 2018 01:01:01 +0100 Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-15-blizi-sa-termin-podania-danoveho-priznania-k-dani-z-nehnutelnosti Mesiac január prináša so sebou nie príliš obľúbené povinnosti pre občanov. Tí, ktorí v uplynulom roku získali akúkoľvek nehnuteľnosť majú do konca januára povinnosť podať na Mestskom úrade Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daň sa platí každý rok. Ak mesto Sereď ako správca miestnej dane od daňovníka tlačivo dostane, v nasledujúcich rokoch už sama posiela majiteľom nehnuteľností šeky na zaplatenie. Dane a odvody Mon, 15 Jan 2018 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na február 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-14-program-kina-nova-na-februar-2018 Február v kine bude patriť 50 odtieňom slobody, novej Marvelovke Čierny Panter a mnohým ďalším príbehom. TV a film Sun, 14 Jan 2018 01:01:01 +0100 Seredčania opäť hlasujú o detské ihrisko Žihadielko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-14-seredcania-opat-hlasuju-o-detske-ihrisko-zihadielko Už sú to dva roky, čo obyvatelia Serede spojili svoje sily a hlasovaním získali od spoločnosti LIDL detské ihrisko Žihadielko. Nasledujúci rok sa naše mesto ako víťaz z roku 2016 do súťaže prihlásiť nemohlo, no tento rok spoločnosť LIDL vytvorila samostatnú špeciálnu kategóriu pre tie mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali v minulých dvoch ročníkoch. Udalosti a ľudia Sun, 14 Jan 2018 01:01:01 +0100 Candrbál 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-13-candrbal-2018 Denné centrum pre seniorov v Seredi zorganizovalo v estrádnej sále Domu kultúry už piaty ročník fašiangového candrbálu. Po prvý krát sa veselica konala v roku 2014 a odvtedy sa teší veľkej obľube. Seniori v našom meste sa totiž radi zabávajú a tak o hostí nebola ani tento rok núdza. Po úvodných slovách primátora mesta Martina Tomčányiho a vedúceho Denného centra Jozefa Valábka už všetkých čakala nezameniteľná atmosféra, tanec aj spev. Udalosti a ľudia Sat, 13 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výstava „Hmyz v prírode“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12--vystava--hmyz-v-prirode Výstavu pod názvom „Hmyz v prírode“ v múzeu sprístupníme od 18. januára 2018 a potrvá do 24. februára 2018. Autor výstavy Michal Zachar sa venuje pozorovaniu a skúmaniu hmyzu po celý svoj život. Udalosti a ľudia Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Hráme srdcom spolu dokážeme viac http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12--hrame-srdcom-spolu-dokazeme-viac- Hádzanársky klub HK Slávia Sereď chce odštartovať rok 2018 nie len tým, že vie hrať, ale aj tým, že vie pomáhať, a preto pokračujeme v organizácii nášho 2. ročníka charitatívneho turnaja pod názvom "HRÁME SRDCOM SPOLU DOKÁŽEME VIAC", tak znie motto charitatívno exhibičného turnaja pre tento rok, ktorého druhý ročník sa uskutoční 20. januára 2018 od 09:00-16:00 v športovej hale OA Sereď. Šport Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Pátranie po dvoch tínedžerkách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12-patranie-po-dvoch-tinedzerkach 17 ročná Jana Orichelová zo Sládkovičova bola naposledy v spoločnosti matky 9.1.2018 o 10.00 h na železničnej stanici v Sládkovičove. Tu nastúpila na vlak do Bratislavy, odkiaľ mala cestovať rýchlikom do Spišskej Novej Vsi. Bezpečnosť Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozýva na podujatia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12-mestske-muzeum-v-seredi-vas-srdecne-pozyva-na-podujatia STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Oceňovanie občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12-ocenovanie-obcanov-mesta-sered V obradnej sieni MsÚ v Seredi sa dňa 11. januára konalo slávnostné oceňovanie občanov mesta. O tom, kto ocenenie získa rozhodli na novembrovom zasadnutí poslanci MsZ. Z rúk primátora si plakety Cena mesta a Čestný občan mesta prevzali štyri osobnosti, ktorí sa svojou prácou či voľnočasovou aktivitou pričinili o zviditeľnenie mesta a jeho rozvoj. Udalosti a ľudia Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Čo prinesie nové VZN mesta Sereď o odpadoch? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-11-co-prinesie-nove-vzn-mesta-sered-o-odpadoch Od 1. januára 2018 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Oboznamujeme Vás s niektorými jeho zmenami. Udalosti a ľudia Thu, 11 Jan 2018 01:01:01 +0100 Boli ste už pozvaní na návštevu do Prezidentského paláca? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-10-boli-ste-uz-pozvani-na-navstevu-do-prezidentskeho-palaca Päť žiačok našej Cirkevnej základnej školy v Seredi takouto návštevou začalo nový rok 2018. Dňa 01. 01. 2018 naša druháčka Lucka Kurbelová, piatačky Veronika Baričiaková, Henrietka Lenčéšová, Emka Takáčová a šiestačka Ninka Dudiňáková boli ako koledníčky Dobrej noviny zaniesť radostné posolstvo Vianoc aj prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a jeho spolupracovníkom. Udalosti a ľudia Wed, 10 Jan 2018 01:01:01 +0100 Animátorka roka 2017 je zo Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-10-animatorka-roka-2017-je-zo-serede V nedeľu, 10. decembra 2017, sa v Trnave konal slávnostný galavečer s ocenením tých mladých ľudí, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas, energiu, talenty pre dobro iných. Ocenenie už po jedenástykrát vyhlasuje Rada mládeže Trnavského kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. Udalosti a ľudia Wed, 10 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vianočné zvonenie GVMS http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-09-vianocne-zvonenie-gvms V sobotu 16.12.2017 sa o 17.00 začali otvárať dvere Domu kultúry v Seredi a dovnútra vstupovali žiaci, rodičia, ale aj ostatní občania Serede. Začal už pätnásty ročník Vianočného zvonenia pod taktovkou p. Míkovej, p. Krčmárikovej a takmer 50 účinkujúcich študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika. Kultúra a tradície Tue, 09 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zbieranie psích exkrementov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-09-zbieranie-psich-exkrementov Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov pri pohybe so psom na verejných priestranstvách mesta, je zbieranie psích exkrementov. Životné prostredie a príroda Tue, 09 Jan 2018 01:01:01 +0100 Žiačky v prípravnom zápase porazili staršie žiačky zo Starej Turej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-ziacky-v--pripravnom-zapase-porazili-starsie-ziacky-zo-starej-turej Do zápasu sme vkročili výborne. Agresívnou hrou v obrane sme dostávali hráčky súpera pod tlak z čoho sme dokázali aj poľahky zakončovať rýchle protiútoky. Ak sme sa nepresadili rýchlym protiútokom tak v postupnom útoku sme si trpezlivosťou vypracovali mnoho dobrých pozícii pre zakončenie. Šport Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 6. ročník Silvestrovského turnaja vo štvorhre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-6--rocnik-silvestrovskeho-turnaja-vo-stvorhre Silvestrovský turnaj vo štvorhre už roky patrí medzi obľúbené turnaje, kde sa tenisový nadšenci stretnú, aby spolu strávili deň v duchu tenisu a vynikajúcej nálady. Šiesty ročník turnaja vo štvorhre sa odohral v areáli Hotela Družba v Senci. Šport Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 SZČO platia poistné k 8. januáru ešte po starom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-szco-platia-poistne-k-8--januaru-este-po-starom Sociálna poisťovňa upozorňuje povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníkov a ostatné zárobkovo činné osoby), že k termínu splatnosti 8. január 2018 platia poistné za december 2017, a teda vo výške, ako ho platili doteraz Udalosti a ľudia Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Oznam daňovníkom dane z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-oznam-danovnikom-dane-z-nehnutelnosti-a-za-psa-pre-rok-2018 Mesto Sereď, správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa , ktorým v priebehu minulého roka 2017 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť ( kúpa nehnuteľnosti, alebo predaj nehnuteľnosti) alebo mu v priebehu roka 2017 bolo vydané stavebné , kolaudačné rozhodnutie k nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Sereď , vlastnia alebo držia psa staršieho, ako 6 mesiacov, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení je potrebné podať riadne, alebo čiastkové daňové priznanie do 31. januára 2018. Dane a odvody Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vďaka mestu Sereď včelárenie v roku 2017 bližšie verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-vdaka-mestu-sered-vcelarenie-v-roku-2017-blizsie-verejnosti Vďaka finančnej podpore mesta Sereď v roku 2017 sa členovia Regionálneho Spolku včelárov Slovenska J. Fándlyho v Seredi dostali opäť častejšie k deťom a dospelým v meste Sereď a okolí a mali možnosť na viacerých podujatiach propagovať včelárenie, včelie produkty, ich význam pre zachovanie biotopu a zdravia a odpovedať na zvedavé otázky záujemcov o hlbšie poznanie všetkého, čo je s včelárením spojené. Udalosti a ľudia Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Odpovede na interpelácie a otázky dané na MsZ 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-odpovede-na--interpelacie-a-otazky-dane-na-msz-14-12-2017 Ako je to s charitou(poslanec mal na mysli asi organizáciu TTADCH)? Kde, vlastne bude? Aké sú rokovania? Je možnosť aby sídlo charity bolo v KASARŃACH pri Váhu? Je iné riešenie? Mestské zastupiteľstvo Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Odborné praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zarobenie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-odborne-praxe-vo-svajciarsku-pre-mladych-ludi-zo-slovenska---prilezitost-pre-vzdelavanie--spoznavanie-a-zarobenie Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. Udalosti a ľudia Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prvé týždne fungovania nocľahárne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-05-prve-tyzdne-fungovania-noclaharne Máme za sebou prvé týždne fungovania nocľahárne pre občanov bez domova v réžii mesta. Jej služby využilo v decembri 2017 dohromady jedenásť klientov. Boli však aj dni, kedy v nej spaloiba šesť záujemcov. Keďže boli vianočné sviatky a na ulici sme nechceli nechať nikoho, poskytli sme v nocľahárni ubytovanie aj pre tých, ktorí nemajú v Seredi trvalý pobyt. Udalosti a ľudia Fri, 05 Jan 2018 01:01:01 +0100 Koľko sviatkov a dní pracovného pokoja pripadne na rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-04-kolko-sviatkov-a-dni-pracovneho-pokoja-pripadne-na-rok-2018 Máme za sebou prvé dni nového roka 2018 a mnohí sa už naplno venujú svojej práci. Preladiť sa zo sviatočných dní na tie bežné nie je jednoduché a tak nečudo, že sa nájdu ľudia, ktorí už teraz rozmýšľajú, kedy bude najbližší sviatok alebo deň pracovného pokoja. V sumáre v roku 2018 to bude 15 takýchto dní. Z toho 11 dní voľna pripadne na pracovný deň a 4 voľné dni pripadnú na víkendy. V roku 2018 budú vďaka voľnu dva predĺžené víkendy : na Veľkú noc a na Vianočné sviatky. Udalosti a ľudia Thu, 04 Jan 2018 01:01:01 +0100 Aké investície čakajú mesto Sereď v roku 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-04-ake-investicie-cakaju-mesto-sered-v-roku-2018 S plánmi do nového roka vstúpili nielen občania Slovenska ale i samosprávy. Sereď čaká v roku 2018 množstvo naplánovaných investícií. V nasledujúcich riadkoch sa tým najdôležitejším investíciám budeme venovať podrobnejšie. K niektorým podal bližšie vysvetlenie prednosta MÚ Tibor Krajčovič. V rozpočte mesta sa v roku 2018 predbežne uvažuje so sumou 6 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému. Pán Krajčovič, iba vlani v máji došlo k rekonštrukcii kamerového systému, kde sa staré analógové kamery vymenili za IP kamery, bola vybudovaná nová serverovňa, zakúpený nový server so softverom, nové kamery a vymenené optické vedenie. Rozvoj a výstavba Thu, 04 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-03-veduci-oddelenia-rozvoja-mesta-sered Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doloženú potrebnými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31.1.2018 do 12.00 hod. na adresu Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Obálku je potrebné označiť heslom „Výberové konanie – vedúci oddelenia rozvoja mesta - neotvárať!“ Mestský úrad Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kam s konármi a stromčekmi? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-03-kam-s-konarmi-a-stromcekmi Zber vianočných stromčekov sa bude realizovať dňa 8.1. a 9.1. 2018. Žiadame preto občanov, aby stromčeky vykladali zo svojich domovov v dostatočnom predstihu. Stromy a polámané konáre zo stromov môžete nosiť aj osobne do areálu bývalých kasární (smer Camping). Životné prostredie a príroda Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a Mestského úradu v Seredi od ostatného zasadnutia MsZ do 14. 12. 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-informativna--sprava--o-cinnosti--mesta--sered--a-mestskeho--uradu---v-seredi---od-ostatneho--zasadnutia--msz-do-14--12--2017 11. novembra 2017 uskutočnil SEREREDSKÝ DIXIELAND BAND rozlúčkový koncert venovaný nedožitým 80. narodeninám Jaroslava Červenku. - 14. 11. 2017 sa uskutočnilo otvorenie prevádzky Amazon v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Z rokovania mestského zastupiteľstva 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-z-rokovania-mestskeho-zastupitelstva-14-12-2017 Po schválení programu rokovania predniesol primátor mesta prítomným informáciu o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného zasadnutia. V časti interpelácie a otázky vystúpili poslanci Dušan Irsák, Pavol Kurbel, Daniela Matušková a Božena Vydarená. S faktickými poznámkami k priebehu rokovania v tomto bode vystúpil JUDr. Michal Irsák, Ing. Marek Lovecký a Ľubomír Veselický. Mestské zastupiteľstvo Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kadetky Lokomotívy Sereď v reprezentácii SR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-02-kadetky-lokomotivy-sered-v-reprezentacii-sr Reprezentačný výber Slovenska v kategórii U16 W v dňoch 27.-29.12.2017 odohral 3 zápasy na medzinárodnom turnaji Olympijských nádejí krajín V4. Do nominácie trénera Petra Jankoviča sa dostali z BK Lokomotíva Sereď Simona Scherhauferová a Ema Očadlíková. Šport Tue, 02 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zbierať papier sa oplatí! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-02-zbierat-papier-sa-oplati Mesto Sereď sa neustále zaoberá otázkou, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť triedenie odpadov. V spolupráci s firmou EKOWAY, Račianska 66, 831 02 Bratislava pripravilo pre svojich občanov službu – zber a výkup papiera za odplatu. S realizáciou by sa malo začať v mesiaci marec. Udalosti a ľudia Tue, 02 Jan 2018 01:01:01 +0100 Silvestrovská zábava v Dennom centre pre seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-silvestrovska-zabava-v-dennom-centre-pre-seniorov-v-seredi V dennom centre pre seniorov sa každoročne v posledný deň v roku koná silvestrovská zábava. So starým rokom sa prišlo rozlúčiť približne 60 členov DC. O zábavu sa postaral vedúci centra Jozef Valábek, ktorý sa zhostil úlohy DJ-a. Hudbu namixoval tak, že tanečný parket neostal ani na minutku prázdny. K tomu spev a vtipné hovorené slovo dotvárali príjemnú atmosféru silvestrovskej noci. Nový rok spoločne privítalí nielen prípitkom ale aj s prianím pevného zdravia a veselej mysle každý deň v roku 2018. Kultúra a tradície Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Silvestrovský párty kamión roztancoval Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-silvestrovsky-party-kamion-roztancoval-sered Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa obyvatelia Serede mohli rozlúčiť so starým rokom naozaj originálne. Po meste jazdil silvestrovský párty kamión, ktorý premenil ulice na jeden veľký tanečný parket. Seredčania si užili hudobný mix, namiešaný z rôznych žánrov, aby si každý prišiel na svoje. Okrem toho atmosféru dotváralo aj tridsaťšesť inteligentných svetiel, 20 000 wattový zvukový systém a dva watt full graphic Lasersystem Kvant. Udalosti a ľudia Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Privítali sme nový rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-privitali-sme-novy-rok-2018 Nový rok 2018 sme privítali v Seredi v plnej paráde. Niekoľko menších osláv sa konalo v miestnych podnikoch. Silvestrovská zábava prebiehala počas noci aj v Dennom centre pre seniorov i v Dome kultúry. Po uliciach mesta od večera jazdil silvestrovský párty kamión, ktorý napokon zaparkoval na parkovisku pred gymnáziom. Reprodukovaná hudba roztancovala všetkých, ktorí dali prednosť oslavám pod holým nebom pred teplom domova. Pol hodinu po polnoci bol pre obyvateľov prichystaný veľkolepý ohňostroj, ktorý aj napriek obavám z večernej hmly dopadol na výbornú. Udalosti a ľudia Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prvé bábätko v roku 2018 narodené v galantskej nemocnici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-prve-babatko-v-roku-2018-narodene-v-galantskej-nemocnici Už od rána médiá informovali o prvom tohtoročnom bábätku narodenom v rámci Slovenska. Na prvé dieťatko narodené v galantskej nemocnici sme si ale museli počkať až do 15:10 hodiny. Podľa Tomáša Kráľa, hovorcu spoločnosti Svet zdravia je ním dievčatko menom Saskia s váhou 3500 g a mierou 50 cm. Rodičia pochádzajú z Jelky a z malého bábätka majú veľkú radosť. Zdravie Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 VIDEO: Novoročný príhovor primátora mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-video--novorocny-prihovor-primatora-mesta-sered Pozrite si novoročný príhovor primátora Ing. Martina Tomčányiho, ktorý sa v krátkosti vracia k bilancovaniu predchádzajúceho roka a predstavuje najbližšie plány, ktoré mesto čakajú. V Novom roku 2018 Vám všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti vo Vašom osobnom, ale aj pracovnom živote. Mestský úrad Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Moderné technológie v Dennom Centre POMOCNÍČEK http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-31-moderne-technologie-v-dennom-centre-pomocnicek Denné Centrum POMOCNÍČEK v Seredi už vyše dva roky poskytuje odborné terapie deťom s telesným a mentálnym postihnutím. Zastrešujem terapie na rozvoj motorických zručností, ako aj na rozvoj mentálnej stránky. Občania a občianske združenia Sun, 31 Dec 2017 01:01:01 +0100 Prípravy na novoročný ohňostroj sú v plnom prúde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-31-pripravy-na-novorocny-ohnostroj-su-v-plnom-prude Máme posledný deň v roku 2017. O pár hodín privítame nový rok a tak prípravy na tento okamih sú v plnom prúde nielen v našich domácnostiach ale aj v uliciach Serede. Už tradične tridsať minút po polnoci poverený pracovník mesta Ján Himpán odpáli novoročný ohňstroj. V týchto chvíľach na streche Domu kultúry všetko inštaluje tak, aby to v premiére dopadlo na výbornú a bez najmenšej chybičky. Udalosti a ľudia Sun, 31 Dec 2017 01:01:01 +0100 Bez ľadovej vody nevydržali ani na Silvestra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-31-bez-ladovej-vody-nevydrzali-ani-na-silvestra Členovia seredského spolku zimných plavcov boli aktívni aj počas posledného dňa v roku. V doobedňajších hodinách si na brehu Váhu dali stretnutie, aby sa spoločne ponorili do ľadových vĺn rieky. Tým ukončili tohtoročné plávanie no určite nie sezónu. Tá je pre ľadové medvede v plnom prúde. A tak si ďalšie zimné plávanie títo otužilci naplánovali hneď na 1. januára. Udalosti a ľudia Sun, 31 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kam cez Silvestrovský víkend za kultúrou? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-29-kam-cez-silvestrovsky-vikend-za-kulturou Aj posledný víkend víkend v roku nebude bez kultúry. Kultúra a tradície Fri, 29 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vývoz odpadu v pondelok 1. januára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-28-vyvoz-odpadu-v-pondelok-1--januara-2018 Vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov a od prevádzok podnikateľov sa v pondelok 1.1.2018 uskutoční podľa harmonogramu. Z dôvodu zmeny odpadovej spoločnosti treba mať v celom meste čierne nádoby s komunálnym odpadom vyložené o 7:00 ráno. Životné prostredie a príroda Thu, 28 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poďakovanie MsÚ v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-28-podakovanie-msu-v-seredi Klub zdravotne postihnutých v Seredi má 584 členov. Z nich asi jedna tretina je zdravotne na tom tak, že zostávajú v kontakte s KZP už len cez svojich desiatkárov. Ostatní členovia sa aktívne zúčastňujú akcií, ktoré im v klube v priebehu roka ponúkame. Občania a občianske združenia Thu, 28 Dec 2017 01:01:01 +0100 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti / ADOS / http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-28-agentura-domacej-osetrovatelskej-starostlivosti---ados Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti / ADOS / je súčasť mimo nemocničnej zdravotnej starostlivosti pôsobiacej v poliklinike. Zdravie Thu, 28 Dec 2017 01:01:01 +0100 Nemáte program na Silvestra ? V Seredi budete mať niekoľko možností http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-27-nemate-program-na-silvestra---v-seredi-budete-mat-niekolko-moznosti Nemáte ešte program na Silvestra ? Pokiaľ sa ho rozhodnete stráviť mimo svojho domova, v Seredi budete mať niekoľko možností. Okrem menších silvestrovských osláv a párty v miestnych podnikoch, dňa 31.12. 2017 od 19,00 hodiny začína v Dome kultúry silvestrovská tanečná zábava. Do tanca hrá UNISONG a DJ. Súčasťou bude aj bohatá tombola. Udalosti a ľudia Wed, 27 Dec 2017 01:01:01 +0100 Darované veci z VEŠIAKA POMOCI putovali do Centra pomoci človeku na Garbiarsku ulicu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-27-darovane-veci-z-vesiaka-pomoci-putovali-do-centra-pomoci-cloveku-na-garbiarsku-ulicu 15. decembra na Garbiarskej ulici v Seredi spustilo mesto vo vlastnej réžii prevádzku nocľahárne pre bezdomovcvov. Pred otvorením muselo mesto tieto priestory upratať a vydezinfikovať. Boli umiestnené postele a zabezpečené vybavenie miestnosti pre zamestnancov, ktorí budú vykonávať dozor. So spustením pomohla spoločnosť Amazon a to zakúpením 15 ks matracov. Už v čase otvorenia Matt Greene, generálny riaditeľ logistického centra Amazonu v Seredi ale avizoval, že týmto ich pomoc pre ľudí bez domova nekončí. Udalosti a ľudia Wed, 27 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zmena poskytovateľa služby - vývoz odpadov od januára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-27-zmena-poskytovatela-sluzby---vyvoz-odpadov-od-januara-2018 Mesto Sereď oznamuje občanom, že od 01.01.2018 dochádza k zmene poskytovateľa služby na zber a odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a od prevádzok podnikateľov nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta. Novým dodávateľom je KOMPLEX – ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.. Mestský úrad Wed, 27 Dec 2017 01:01:01 +0100 Seredskí cyklisti na Štefanskej cyklojazde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-26-seredski-cyklisti-na-stefanskej-cyklojazde V druhý sviatok vianočný sa stretli seredskí nadšenci cyklistiky, aby sa zúčastnili Štefanskej cyklojazdy. Organizátorom bolo OZ Mám rád cyklistiku a aj tento rok spojilo toto športové podujatie nielen miestnych cyklistov ale aj cyklistov z Galanty a Šale. Štart zo Serede bol o 11.00 hodine pri zadnej bráne do parku a pomalým tempom účastníci šliapali do pedálov až na Kaskády. Tu sa stretli majitelia dvojkolesových tátošov už zo spomínaných miest, spoločne prehodili zopár slov a po malom občerstvení sa vrátili domov. Cyklisti ukázali, že sviatky sa dajú stráviť aj aktívne a dnešnú " slávnostnú " cyklojazdu budú mať ešte dlho v pamäti. Šport Tue, 26 Dec 2017 01:01:01 +0100 Sezóna seredských zimných plavcov v plnom prúde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-26-sezona-seredskych-zimnych-plavcov-v-plnom-prude Seredský spolok zimných plavcov sa pravidelne stretáva počas zimných mesiacov každú nedeľu na brehu Váhu, aby si spoločne zaplávali v ľadovej vode. Takéto plávanie sa považuje za športové otužovanie a môže ho vykonávať iba človek zdravý a na odporúčanie lekárov. Cieľom je zvýšenie imunity a vyhýbanie sa chorobám. Ani druhý deň vianočných sviatkov neodradil seredských zimných plavcov ponoriť sa do studených vĺn Váhu. Majú v tom už prax a kým sa prizerajúci trasú na brehu od zimy, oni vychádzajú z vody s úsmevom. Medzi členmi spolku zimných plavcov totiž vždy vládne dobrá nálada a chuť urobiť niečo pre svoje zdravie. Udalosti a ľudia Tue, 26 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný beh spojený s pomocou pre týrané a opustené zvieratá sa stretol s veľkou odozvou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-24-vianocny-beh-spojeny-s-pomocou-pre-tyrane-a-opustene-zvierata-sa-stretol-s-velkou-odozvou Cyklistický klub AB Sereď usporiadal v deň najkrajších sviatkov v roku 3. ročník vianočného behu. Štart bol v doobedňajších hodinách z Námestia slobody a miernym tempom účastníci bežali po cykloceste do Váhoviec a späť. O nadšencov behu nebola vôbec núdza a aj napriek zime nikomu nechýbal úsmev na tvári. Celý vianočný beh mal charitatívny podtón, nakoľko bol spojený so zbierkou pre OZ Tulák. Pre opustené a týrané zvieratá sa zbierka konala už niekoľko dní v jednej z miestnych kaviarní a tak sa obe tieto myšlienky práve v deň Vianoc spojili a výsledok bol ohromujúci. Udalosti a ľudia Sun, 24 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný a novoročný pozdrav http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-23-vianocny-a-novorocny-pozdrav Krásne Vianoce plné lásky, pohody a pokoja, v novom roku 2018 veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov vám želá primátor Martin Tomčányi s kolektívom Mestský úrad Sat, 23 Dec 2017 01:01:01 +0100 Stretnutie po 61 rokoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-stretnutie-po-61-rokoch 20. októbra 2017 sa zorganizovalo stretnutie po 61 rokoch z osemročnej strednej školy v Seredi v budove oproti pošte (bývalá židovská škola) ukončená školská dochádzka 8.A tr. a 8.B tr. v šk. roku 1955/56 triedna uč. p. Vojtechová, ktorá už nežije a p. uč. Radimáková, ktorá bola pozvaná. Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 GOEL Worship v Dome kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-goel-worship-v-dome-kultury-v-seredi Dňa 20. decembra sa v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi konal GOEL Worship. Išlo o modlitebné stretnutie kresťanov ale aj tých, ktorí iba chceli vidieť, či život s Bohom má zmysel. Veriaci sa takto stretávajú v prenajatej miestnosti pravidelne už tri roky, no tentoraz skúsili usporiadať niečo vo väčšom rozsahu. Divadelná sála DK sa zaplnila približne 300 návštevníkmi, čo organizátorov veľmi potešilo. Program sa skladal z chvál, slova a modlitby za uzdravenie alebo potreby jednotlivcov. Kultúra a tradície Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný večierok v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-vianocny-vecierok-v-dennom-centre-pre-seniorov S blížiacim sa príchodom najkrajších sviatkov v roku pripravilo Denné centrum pre senirov v Seredi tradičný vianočný večierok. Na úvod prítomných privítal vedúci centra Jozef Valábek a všetkým poprial príjemné posedenie. Pozvanie prijal aj primátor mesta Martin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický a vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková. Spoločne zaželali všetkým krásne Vianoce v kruhu rodiny a aby v každej domácnosti vládla láska a porozumenie. Potom už nasledovala kultúrna vložka, o ktorú sa postaral spevokol Pohoda so svojimi piesňami, medzi ktorými nechýbala ani známa Tichá noc. Kultúra a tradície Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ponuka práce do DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-ponuka-prace-do-dd-a-dss-v-seredi Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi príjme do pracovného pomeru opatrovateľky, opatrovateľov a upratovačku s nástupom ihneď. Záujemcov prosíme, aby sa hlásili na telefónnom čísle 031/789 49 33 u mzdovej účtovníčky Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Celosvetový úspech seredského Hubertu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-celosvetovy-uspech-seredskeho-hubertu Sereď sa vďaka spoločnosti HUBERT J.E.,s.r.o. preslávila medzi milovníkmi šumivého vína v celosvetovom meradle. Sekt Hubert Cabernet Sauvignon blanc de noir zo Serede získal zlatú medailu na svetovej súťaži Effervescents du Monde 2017 vo Francúzsku. Počas troch dní 100 expertov z celého sveta ochutnávali 600 vzoriek z 28 krajín. Porota napokon medzi obrovskou konkurenciou rozhodla a prvé miesto udelila už spomínanému sektu Hubert Cabernet Sauvignon blanc de noir. Sekt Hubert Blanc De Noir sa vyrába z ušľachtilej modrej odrody Cabernet Sauvignon, no vo výsledku ide o biely sekt. Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Cyklocesta na Kaskády je dokončená! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-cyklocesta-na-kaskady-je-dokoncena Dnešným dňom sa splnil sen všetkých cyklistov nášho regiónu a dostali krásny vianočný darček - cyklocestu na Kaskády. Cyklocesta bude slúžiť nielen cyklistom, ale aj in-line korčuliarom, turistom a všetkým ľuďom, ktorí sa budú chcieť dostať na Kaskády bezpečne, bez rizika stretu s motorovým vozidlom. Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kultúra cez víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-kultura-cez-vikend Kultúrny program na Vianočný víkend. Kultúra a tradície Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Seredi otvorili nocľaháreň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-21-v-seredi-otvorili-noclaharen Pomoc bezdomovcom v Seredi nekončí. V našom spravodajstve sme Vás informovali o tom, že sa priestory bývalého Centra pomoci človeku zatvoria a vyrastú tam byty pre seniorov. V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 21 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pri domovej prehliadke našli ukradnutú sedačku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-21-pri-domovej-prehliadke-nasli-ukradnutu-sedacku V súvislosti s prípadmi, o ktorých sme Vás informovali 14. decembra (uvedené nižšie), vykonali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Seredi domovú prehliadku. V ranných hodinách vošli do seredského bytu spolu s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru. Bezpečnosť Thu, 21 Dec 2017 01:01:01 +0100 OTVÁRACIE HODINY MESTSKÉHO MÚZEA V SEREDI POČAS SVIATKOV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-20-otvaracie-hodiny-mestskeho-muzea-v-seredi-pocas-sviatkov 21. 12. 2017 – 26. 12. 2017 ZATVORENÉ! 27. 12. 2017 (streda) 9.00 – 17.00 hod. 28. 12. 2017 (štvrtok) 9.00 – 17.00 hod. 29. 12. 2017 – 31. 12. 2017 ZATVORENÉ! Novoročné sviatky 1. 1. 2018 – 2. 1. 2018 ZATVORENÉ! 3. 1. 2018 – 4. 1. 2018 (streda, štvrtok) 9.00 – 13.00 hod. 5. 1. 2018 – 6. 1. 2018 ZATVORENÉ! Udalosti a ľudia Wed, 20 Dec 2017 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na január 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-20-program-kina-nova-na-januar-2018 Bohatý program nás čaká v kine aj v januári. Prvý horor roku 2018 Insidious: Posledný klúč, prvá rozprávka od Disney/Pixar Coco, prvý akčný film Muž vo vlaku a mnoho ďalších. TV a film Wed, 20 Dec 2017 01:01:01 +0100 Návšteva adventnej Viedne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-19-navsteva-adventnej-viedne Dňa 12. decembra sme plní očakávania nasadli do autobusu a vyrazili sme v ústrety nádhernému dňu, ktorý nás čakal. Naplánovali sme si totiž Viedeň. Keďže všade navôkol už cítiť atmosféru blížiacich sa Vianoc, vybrali sme sa prezrieť si toto nádherné mesto v adventnom období, kedy má svoje špecifické čaro. Udalosti a ľudia Tue, 19 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný TÝTEŠ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-19-vianocny-tytes Všetkých BEHAČOV a BEHAČKY pozývame na 3. ročník nášho vianočného behu. KDE? - Na Námestí Slobody v Seredi. KEDY? - Na Štedrý deň o 10:00. Šport Tue, 19 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poslanci prerokovali žiadosti o výstavbu ubytovní. Výsledkom je zvolanie verejného zhromaždenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-19-poslanci-prerokovali-ziadosti-o-vystavbu-ubytovni--vysledkom-je-zvolanie-verejneho-zhromazdenia Príliv veľkých investorov do nášho kraja prináša so sebou aj nové pracovné príležitosti. No prináša so sebou aj isté riziká, s ktorými domáci obyvatelia veľké skúsenosti nemajú. Robotníkov z tretích krajín totiž začína v okolitých mestách čoraz viac pribúdať. Nárast nepociťujú obyvatelia iba v Seredi ale aj v Šali či Galante. A ako narastá počet cudzincov, narastá aj potreba ich niekde ubytovať. Na decembrovom zasadnutí MsZ v Seredi boli jedným z bodov rokovania aj žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov v Územnom pláne mesta. Tento bod bol prerokovaný v prítomnosti niekoľkých miestnych aj celoslovenských médií ale hlavne na zasadnutie prišli aj občania mesta. Mestské zastupiteľstvo Tue, 19 Dec 2017 01:01:01 +0100 Nikolka o.z. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-nikolka-o-z Touto cestou sa chcem v mene nášho občianskeho združenia NIKOLKA o.z. veľmi pekne poďakovať pánovi primátorovi Tomčányimu a poslancom mesta Sereď za podporu a príspevok 320eur na zorganizovanie nášho charitatívneho večera Spolu bez bariér, a za ďalších 200eur odovzdaných počas večera na liečbu pre Nikolku. Udalosti a ľudia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 OZNAM O VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-oznam--o-vyvoze--komunalneho-odpadu-pocas-vianocnych-sviatkov Udalosti a ľudia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Panika z fikcie a realita http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-panika-z-fikcie-a-realita Pätnásty bod programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi vo štvrtok 14. 12. 2017 prilákal do veľkej zasadačky okrem televíznych štábov Markizy, RTVS a RTV Krea aj zhruba tridsať obyvateľov. V čom bola príčina takého nebývalého záujmu ? Mestské zastupiteľstvo Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočné zvonenie študentov gymnázia v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-vianocne-zvonenie-studentov-gymnazia-v-seredi Každoročne v predvianočnom období organizujú študenti Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi kultúrny program pod názvom Vianočné zvonenie. Tohtoročné hudobno-dramatické pásmo sa nieslo v duchu rozprávky O snehovej kráľovnej. Príbeh rozpráva o putovaní dievčatka Gerdy za svojim kamarátom Kayom, ktorého uniesla Snehová kráľovná. Kultúra a tradície Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Posedenie pri VIANOČNEJ KAPUSTNICI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-posedenie-pri-vianocnej-kapustnici Zväz vojakov SR - klub Sereď každoročne organizuje koncom roka posedenie pri VIANOČNEJ KAPUSTNICI. Ani tento rok nebol výnimkou. Členovia klubu prišli na toto milé posedenie, aby si pochutnali na vianočnej kapustnici a mnohých ďalších dobrotách, ktoré každý priniesol na stretnutie so sebou. Posedenie sa konalo v banketovej sále Domu kultúry, kde sa stretlo takmer 40 bývalých kolegov, priateľov a ich rodinných príslušníkov. Udalosti a ľudia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pod dozorom Mestskej polície si museli bezdomovci po sebe neporiadok upratať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-pod-dozorom-mestskej-policie-si-museli-bezdomovci-po-sebe-neporiadok-upratat Príslušníci Mestskej polície v Seredi zorganizovali na 18. decembra brigádu bezdomovcov na vyčistenie okolia za hrádzou. Samotní bezdomovci museli zlikvidovať provizórne príbytky a neporiadok okolo nich nazhromaždený počas niekoľkých mesiacov. Pod dozorom príslušníkov MP bol odpad naložený do veľkokapacitného kontajnera. Mestská polícia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Podporte Gymnázium v Seredi a hlasujte za projekt http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-podporte-gymnazium-v-seredi-a-hlasujte-za-projekt Karin Machačová, Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď | Naša škola - Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď sa zapojila do projektu Gesto pre mesto. Nami predložený projekt postúpil do verejného hlasovania. Podporte nás a hlasujte za projekt "Spievame, recitujeme a hráme", podporíte tak zabezpečenie vlastnej aparatúry na kultúrne podujatia organizované našou školou, Gymnáziom Vojtecha Mihálika Sereď. Školstvo a vzdelávanie Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný futbalový turnaj o pohár primátora mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-17-vianocny-futbalovy-turnaj-o-pohar-primatora-mesta Dňa 16. decembra sa v športovej hale Obchodnej akadémii v Seredi konal 27. ročník futbalového turnaja o pohár primátora mesta. Išlo o priateľský súboj ôsmych družstiev, ktoré sa v zápolení o prvenstvo snažili podať čo najlepší výkon. O konečnom poradí rozhodoval počet bodov, vzájomný zápas, gólový rozdiel, väčší počet strelených gólov a rozstrel v PK. Spestrením futbalového turnaja bola aj súťaž „ Traf brvno „ kde sa prihlásení súťažiaci snažili od polovice ihriska kopať na futbalovú bránku. Víťazom sa stal hráč s najväčším počtom úspešných pokusov. Šport Sun, 17 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zomrel bývalý tréner seredských futbalistov Tibor Meszlényi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-17-zomrel-byvaly-trener-seredskych-futbalistov-tibor-meszlenyi- Smutná správa zasiahla športových fanúšikov. V piatok 15. decembra vo veku 61 rokov zomrel bývalý tréner seredských futbalistov Tibor Meszlényi. V poslednom období bojoval s ťažkou chorobou, no boj nad ňou žiaľ nezvládol. Šport Sun, 17 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný predaj rýb na rybárskom dome http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-16-vianocny-predaj-ryb-na-rybarskom-dome Vo väčšine rodín patrí medzi symboly Vianoc aj ryba na tanieri. Najobľúbenejšou je v slovenských domácnostiach kapor, no bokom neostáva ani pstruh, losos či zubáč. V Seredi začal vianočný predaj rýb na rybárskom dome 16. decembra. O kúpu šupináča stála hneď v prvý deň rada záujemcov a ani nasledujúce dni nezvykne byť o kupujúcich núdza. Seredskí rybári majú už s takýmto obdobím skúsenosti a tak celé predvianočné obdobie na rybárskom dome zvládajú bez najmenších problémov. Ryby sú chované a dovážané presne na túto príležitosť. Udalosti a ľudia Sat, 16 Dec 2017 01:01:01 +0100 Krása betlehemov v Dolnej Strede a Šintave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-16-krasa-betlehemov-v-dolnej-strede-a-sintave Jedným zo symbolov vianočných sviatkov je betlehem. Kým sa v domácnostiach používajú betlehemy menšie z dreva, papiera či umelej hmoty, v mestách a obciach sú betlehemy v životnej veľkosti. Aj seredčania majú možnosť takéto betlehemy vidieť na vlastné očí a to iba na skok od nášho mesta. Konkrétne v obci Dolná Streda a Šintava. V obci Dolná Streda je postavený vyrezávaný betlehem už po tretí krát. Nachádza sa pri budove Farského úradu a dotvára príjemnu predvianočnú atmosféru v obci. Postavy v betleheme sú vyrezávané z dubového dreva a dosahujú výšku dospelej osoby. Jeho autormi sú rezbári z obce Podolie, pochádzajúci však z Oravy. Kultúra a tradície Sat, 16 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočné trhy v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-vianocne-trhy-v-seredi Vo štvrtok 14. decembra 2017 začínajú Vianočné trhy v našom meste. Nezabudnite si prísť vychutnať atmosféru Vianoc na Námestie slobody v čase od 10.00 do 22.00 v dňoch 14.12.2017 – 17.12.2017. Určite vás zaujme pripravený program Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozor na praktiky, odmietli zaplatiť za dodaný tovar alebo služby http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-pozor-na-praktiky--odmietli-zaplatit-za-dodany-tovar-alebo-sluzby Polícia zaznamenala v poslednom období niekoľko prípadov, pri ktorých si ľudia objednali tovar alebo vykonanie rôznych služieb, za ktoré potom nezaplatili. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Seredi začal 9. decembra trestné stíhanie z prečinu krádeže. Kupujúci si vyhliadol ponuku na internetovom portáli, v ktorej bola na predaj sedacia súprava vyrobená na mieru v Taliansku. Bezpečnosť Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka na tlačový brífing http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-pozvanka-na-tlacovy-brifing Pozývame Vás dnes, 15. decembra 2017 o 10.30 hodine na tlačový brífing, ktorý sa bude konať v Bratislave na ulici Račianska 45 v budove Prezídia Policajného zboru na II. poschodí v zasadacej miestnosti. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Interliga – ťažký rok 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-interliga---tazky-rok-2017 Preto treba mladým ľuďom vytvárať také podmienky, aby chceli žiť v Našom meste. Práce je tu dosť, športových a iných záujmových klubov je tu na výber, každý nájde čo hľadá. Mesto podporuje drvivú väčšinu z nich, za čo im patrí od každého z nás veľká vďaka! Šport Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Neľahká úloha nové konateľa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-nelahka-uloha-nove-konatela Mestský bytový podnik v Seredi má nového konateľa. Ten má pred sebou neľahkú úlohu a to, dať organizáciu do poriadku nielen po ekonomickej stránke ale predovšetkým právnej. V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poplatky za MŠ na území mesta zostávajú zatiaľ nezmenené http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-poplatky-za-ms-na-uzemi-mesta-zostavaju-zatial-nezmenene Na septembrovom zasadnutí MsZ v Seredi poslanec Michal Hanus na žiadosť rodičov predložil poslancom žiadosť o zmenu Všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom by bola zahrnutá zmena výšky poplatku za Materské školy zo súčasných 25,- eur na 15,- eur. Podľa zákona ale zmena VZN musí byť na úradnej tabuli zverejnená minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, čo v tom čase nebolo, preto bola zmena VZN presunutá na novembrové zastupiteľstvo. Do 6.novembra mohli občania podať k návrhu svoje pripomienky. Mestský úrad Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Seredi už otvorili nocľaháreň pre ľudí bez domova http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-v-seredi-uz-otvorili-noclaharen-pre-ludi-bez-domova Sereď, 15.december: V zimnom období včasná pomoc znamená častokrát záchranu života pred zmrznutím či podchladením. Mesto Sereď preto oficiálne otvorilo Nocľaháreň pre občanov bez domova a ľudí v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v meste Sereď. Sociálny projekt oslovil aj spoločnosť Amazon, Vojenskú podpornú nadáciu SR, ale aj občanov mesta. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Predvianočný darček od AMAZONU pre dve seredské školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-predvianocny-darcek-od-amazonu-pre-dve-seredske-skoly Pár dní pred Vianocami dostali dve seredské školy predčasný vianočný darček. Spoločnosť AMAZON pomohla vybudovať na Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda a na Obchodnej akadémii špeciálny kútik zvaný KINDLOTÉKA. Prvé dve takéto kútiky už od júna fungujú na ZŠ J.A.Komenského a ZŠ J.Fándlyho. Kindlotéka sa skladá zo špeciálnej steny, ktorá umožňuje uschovávať aj nabíjať desať elektronických čítačiek kníh Kindle, ktoré Amazon venuje žiakom na vzdelávanie. K výbave Kindlotéky, ktorú školy bezplatne získali, patrí aj 500 elektronických kníh a 100 tlačených kníh. Všetky knihy sa vyberali spoločne po konzultácii s učiteľmi a deťmi, pričom viac ako 75% z nich sú detské knihy a zvyšok tvoria encyklopédie, slovníky a knihy pre pedagógov. Školstvo a vzdelávanie Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poslanci schválili harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-poslanci-schvalili-harmonogram-zasadnuti-msz-na-rok-2018 Jedným z bodov rokovania posledného zasadnutia MsZ v Seredi v roku 2017 bolo aj schválenie termínov rokovaní na budúci rok. Takýto harmonogram schvaľujú poslanci každý rok. Podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. V Seredi 19 poslancov bude rokovať v nasledovných termínoch : 15.02.2018, 19.04.2018, 14.06.2018, 13.09.2018, 08.11.2018, 06.12.2018 Mestský úrad Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Nocľaháreň pre bezdomovcov predsa len túto zimu bude fungovať. Prevádzkovať ju bude mesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-noclaharen-pre-bezdomovcov-predsa-len-tuto-zimu-bude-fungovat--prevadzkovat-ju-bude-mesto Ako už mnohí čitatelia vedia, budova na Garbiarskej ulici, kde poskytovala služby Trnavská arcidiecézna charita a Storm bude mať od 1. januára nového nájomníka. Nakoľko mesto momentálne nemá pre charitu voľné priestory, táto organizácia ukončila v Seredi prevádzkovanie nocľahárne pre ľudí bez strechy nad hlavou. No mesto už v prvotných začiatkoch tvrdilo, že sa o ľudí bez domova aj napriek tomu postará. Slovo dalo slovo a plány sa 15. decembra stali skutočnosťou. S novým nájomníkom boli dohodnuté podmienky, že nízkoprahové denné centrum aj nocľaháreň budú v budove na Garbiarskej ul. do 16.3.2018. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-14-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-14-12-2017 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva v Seredi 14.12.2017. Mestské zastupiteľstvo Thu, 14 Dec 2017 01:01:01 +0100 Primátor považuje ubytovne pre 4 000 Srbov za absurditu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-14-primator-povazuje-ubytovne-pre-4-000-srbov-za-absurditu Vyhlásenie Ing. Martina Tomčányiho k nepravdivým informáciám o jeho údajnom prepojení so žiadateľmi o objednanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta v časti areálu. V prílohe k videu sú dokumenty súvisiace s vyhlásením. Mestské zastupiteľstvo Thu, 14 Dec 2017 01:01:01 +0100 Blížiace Vianoce v našom meste každoročne predznamenávajú vianočné trhy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-14-bliziace-vianoce-v-nasom-meste-kazdorocne-predznamenavaju-vianocne-trhy Príchod vianočných sviatkov v našom meste každoročne predznamenávajú vianočné trhy. Ich slávnostné otvorenie sa konalo 14. decembra hodine na Námestí slobody. Úvodného slova sa ujal primátor mesta Martin Tomčányi, ktorý všetkých srdečne privítal a poprial príjemne strávené nasledujúce dni. Nech je námestie miestom milých stretnutí a pekných spomienok. Vianočné trhy trvali do nedele večera a pre návštevníkov bol okrem predajných stánkov s občerstvením a spotrebným tovarom pripravený bohatý kultúrny program. Organizátori sa snažili pripraviť všetko tak, aby boli návštevníci čo najviac spokojní. Každý deň sa na pódiu vystriedalo niekoľko umelcov a skupín. Kultúra a tradície Thu, 14 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka do kynologického klubu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-pozvanka-do-kynologickeho-klubu Kynologický klub „Na Kolene“ Sereď pozýva všetkých priateľov psíkov na stretnutie každú nedeľu o 9:00 hodine. Hoci momentálne fungujeme v provizórnych podmienkach z dôvodu riešenia vysporiadania pozemku doposiaľ využívaného cvičiska, pozývame Vás do priestorov za vodnou nádržou Koleno v Seredi. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 eRko-HKSD odštartovalo 23. ročník najväčšej dobrovoľníckej akcie na SR známej ako Dobrá novina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-erko-hksd-odstartovalo-23--rocnik-najvacsej-dobrovolnickej-akcie-na-sr-znamej-ako-dobra-novina V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Trnavskóm kraji predstavili predsedov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-v-trnavskom-kraji-predstavili-predsedov Nový predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič zorganizoval tlačový brífing ohľadom prípravy zasadnutia Zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20. decembra. Župan okrem programu zasadnutia zverejnil aj zaujímavé informácie pre obyvateľov kraja.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Urgentný príjem v Galante http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-urgentny-prijem-v-galante Do troch rokov by mal byť v galantskej nemocnici vybudovaný moderný urgentný príjem. Na jeho vznik prispela Európska únia sumou viac ako tri milióny eur. Prebudované by mali byť aj jednotky intenzívnej starostlivosti. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Falošné darčeky pod stromčekom ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-falosne-darceky-pod-stromcekom Trnavskí colníci medzi tovarom dovezeným z Číny odhalili takmer 45 000 falzifikátov. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Most v Šali budú opravovať postupne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-most-v-sali-budu-opravovat-postupne Oprava mosta v Šali už začala. Postupne by malo byť vymenené zábradlie, ktoré ohrozovalo peších aj cyklistov. Práce sa pritom mali rozbehnúť až v budúcom roku. Do vyhlásenej súťaže sa v prvom kole nikto neprihlásil. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Aktivity občianskeho združenia Vodný Hrad počas roku 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-aktivity-obcianskeho-zdruzenia-vodny-hrad-pocas-roku-2017 Občianske združenie Vodný Hrad v tomto roku pripravilo, spolupracovalo a podporilo niekoľko akcií a podujatí. 19. februára 2017 sa zástupcovia občianskeho združenia Vodný Hrad zúčastnili v Chtelnici úvodného stretnutia subjektov venujúcich sa záchrane a obnove zámkov a kaštieľov na Slovensku. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Yoga http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-yoga Vďaka dotácii mesta Sereď sa nám darí udržať a rozvíjať jógové aktivity v prenajatých priestoroch kultúrneho domu. Jóga ako cesta k zdravému životnému štýlu sa stáva čoraz obľúbenejšou formou relaxácie, upokojenia a hľadania vnútorného mieru. Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianoce prichádzajú http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-vianoce-prichadzaju V našom spravodajstve sme Vás informovali o pripravovaných tvorivých dielňach v seredskom múzeu. Tieto dielne sme navštívili a videli sme mnoho zaujímavých techník výroby dekorácií a nasali sme vianočnú atmosfér u. Trocha z nej prinášame aj vám. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 V MŠ 8.mája v Šali vyrástol kopec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-v-ms-8-maja-v-sali-vyrastol-kopec Deti z materskej školy 8. mája v Šali sa tešia z kopca, ktorý pribudol na dvore. S prvým snehom sa ich radosť zdvojnásobila, pretože sa na ňom môžu do sýtosti sánkovať a šmýkať. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Lokomotíva organizovala ďalšie kolo Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-lokomotiva-organizovala-dalsie-kolo-mikroligy V skorých nedeľňajších hodinách sa naša Sokolovňa začala napĺňať začínajúcimi basketbalistami, keďže sme organizovali ďalšie, už 3. kolo Mikroligy. Postupne sme privítali hráčky a hráčov z Komárno a bratislavského Interu. Šport Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Urgentný príjem v galantskej nemocnici prejde veľkou rekonštrukciou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-urgentny-prijem-v-galantskej-nemocnici-prejde-velkou-rekonstrukciou Každý kto navštívil centrálny príjem v Galante v nemocnici sv.Lukáša vie, aké sú tu podmienky. No tomuto oddeleniu svitá na lepšie časy. Nemocnica získala nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto časti nemocnice. A tak po oddelení urológie, rádiodiagnostiky, či gynekologicko-pôrodníckom oddelení získa nemocnica moderné priestory kde bude personál ponúkať pacientom špičkové lekárske úkony. Zdravie Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Silný vietor vyvalil strom v parku na ul. D.Štúra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-silny-vietor-vyvalil-strom-v-parku-na-ul--d-stura Silný vietor, ktorý sa včera prehnal Slovenskom sa nevyhol ani Seredi. Hoci tentoraz hasiči počas noci nemuseli zasahovať pri žiadnej škode spôsobenej vetrom, ten predsa len ukázal svoju silu. V parku na ul. D.Štúra vyvalil veľký ihličnatý strom, ktorý sa zvalil na chodník. Podľa Daniely Vaškovej - Kasákovej z oddelenia životného prostredia na MÚ je jeho odstránenie naplánované na zajtra. Životné prostredie a príroda Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Múzeum holokaustu v Seredi premietlo film Ani silou, ani násilím, ale duchom – Eugen Bárkány http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-muzeum-holokaustu-v-seredi-premietlo-film-ani-silou--ani-nasilim--ale-duchom---eugen-barkany 11. decembra sa v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu o poprednom východoslovenskom projektantovi, reštaurátorovi, maliarovi a zberateľovi židovkých sakrálnych predmetov s názvom Ani silou, ani násilím, ale duchom – Eugen Bárkány. Eugen Bárkány vyštudoval techniku v Budapešti, kde v roku 1908 získal titul stavebného inžiniera. Projektoval mnoho rodinných domov, verejných budov, kín, škôl, kultúrnych domov, synagóg, kostolov a staničných budov na východnom Slovensku. V rokoch 1913 až 1922 reštauroval aj barokovú vežu radnice a nového evanjelického kostola v Kežmarku Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Prehra, ktorá nebolí – slovenský pohár semifinále http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-prehra--ktora-neboli---slovensky-pohar-semifinale Hádzanárky Slávie Sereď sa na svojej ceste slovenským pohárom predstavili v semifinálovom zápase v Michalovciach. Proti majstrovi SR a víťazovi nadnárodnej WHIL-ky predviedli sympatický a bojovný výkon, za ktorý zožali zaslúžené ovácie od svojich fanúšikov, ktorí ich sprevádzali počas celej súťaže a pochvalu od hádzanárskych odborníkov. Šport Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Po bojovnom výkone víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-po-bojovnom-vykone-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered Očakával sa vyrovnaný zápas, čo sa do bodky naplnilo. Od prvej minúty zápasu to bol veľký boj o každú loptu. Prvý polčas sa obe družstvá striedali vo vedení a na prestávku sme išli so 4-bodovým náskokom Šport Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vedia deti, aké sú ich práva? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-vedia-deti--ake-su-ich-prava OZ Prevenciou proti kriminalite prišlo v roku 2015 s myšlienkou vytvoriť praktický zošit pre žiakov 1. stupňa základných škôl s tematikou práv dieťaťa. V roku 2016 sme svoje predstavy konzultovali s ilustrátorkou, ktorá ich preniesla do ilustrácií. Bezpečnosť Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zápas druholigových juniorov a druholigových žiakov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-zapas-druholigovych-juniorov-a-druholigovych-ziakov Naše družstvo U19 nastúpilo na súťažný zápas v Bratislave, proti tímu BSC. Aj v tomto zápase potvrdili mladí Sereďania úlohu favorita celej súťaže a kráčajú v nej ďalej, bez jedinej prehry. Súper však húževnato vzdoroval a zápas bol v prvej časti pomerne vyrovnaný Šport Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný stromček pod napätím http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-vianocny-stromcek-pod-napatim Pri prevážaní vianočného stromčeka do obce sa do vedenia zakliesnilo nakladacie rameno vozidla. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Krízové centrum v Šali má jeden rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-krizove-centrum-v-sali-ma-jeden-rok Ani túto zimu si ľudia bez domova v Šali nemusia robiť starosti, kam sa ukryť pred silnými mrazmi. Strechu nad hlavou im poskytuje krízové centrum, ktoré v Šali existuje od novembra 2016. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Skončí Galanta s prebytkom ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-skonci-galanta-s-prebytkom Svoj budúcoročný rozpočet postupne dáva dokopy aj Galanta. Podľa predsedu finančnej komisie si opasky muselo utiahnuť nielen mesto ale aj jeho príspevkové organizácie.V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 S počasím bojujú aj v Šali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-s-pocasim-bojuju-aj-v-sali Aj keď to tak vonku teraz nevyzerá, v uplynulých dňoch sneh a mráz dorazili aj do nášho regiónu. Neodhrnuté cesty a chodníky sa na mestskom zastupiteľstve v Šali stali terčom kritiky niektorých poslancov. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Tragédia v Hurbanove http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-tragedia-v-hurbanove Dva ľudské životy vyhasli a jeden visí na vlásku po tragickej udalosti v Hurbanove. Video v článku. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Športovec roka 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-sportovec-roka-2017 V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave boli ocenení najúspešnejší športovci Trnavského samosprávneho kraja za rok 2017. Športovcom vzdal poctu vtedy ešte úradujúci predseda kraja Tibor Mikuš. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Otvára sa zimný štadión v Šali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-otvara-sa-zimny-stadion-v-sali Po umelej ľadovej ploche ktorú v utorok otvoril na peššej zóne v Šali Mikuláš si ľad a korčule bude môcť široká verejnosť užiť aj na zimnom štadióne. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Život v Galante zachraňovala i polícia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-zivot-v-galante-zachranovala-i-policia Požiar bytového domu na galantskom sídlisku SNP postavil vo štvrtok v podvečerných hodinách na nohy miestnych hasičov. Horieť začalo v byte na piatom poschodí. Obyvateľov sa podarilo evakuovať aj vďaka rýchlemu zásahu štátnej a mestskej polície. Video v článku. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva--dna-14-12-2017 Primátor mesta Sereď v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 14.decembra 2017 o 8,00 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zvon úspešne napreduje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-zvon-uspesne-napreduje Spevácky zbor ZVON má v Seredi dlhoročnú tradíciu. Tento rok má na svojom konte už 92-ročné účinkovanie a pokračuje vo svojej činnosti – spieva ďalej, a úspešne. Kolektív ľudí, ktorým prirástol k srdcu spev, nie je veľký. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 ZÓNA BEZ PEŇAZÍ s prívlastkom VIANOČNÁ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-10-zona-bez-penazi-s-privlastkom-vianocna Zóna bez peňazí sa v Seredi pravidelne organizuje už niekoľko rokov. S myšlienkou priviesť takéto podujatie do nášho mesta prišli členovia OZ Mladá Sereď. Odvtedy je každý ročník organizovaný pod ich taktovkou. Zóna bez peňazí je charitatívna výmena nepotrebných vecí. Určite má každý doma oblečenie, hračky, elektroniku, školské potreby a iné veci, ktoré už nevyužíva a má pocit, že iba zaberajú miesto. V Zóne bez peňazí ich môže odovzdať pre tých, ktorí si ich následne môžu vziať a ďalej využívať. A to všetko úplne zdarma. Tohtoročná Zóna bez peňazí niesla prívlastok VIANOČNÁ. Cieľom bolo urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí nemajú dostatok peňazí na darčeky. Udalosti a ľudia Sun, 10 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kam za športom cez víkend ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-08-kam-za-sportom-cez-vikend Aj cez "Mikulášky" víkend bude kam zájsť za športom v Seredi a podporiť domácich. Šport Fri, 08 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-08-kulturny-program-na-vikend Bohatý kultúrny program na "Mikulášky" víkend v našom meste. Kultúra a tradície Fri, 08 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-08-vianocne-tvorive-dielne-v-mestskom-muzeu-v-seredi Mestské múzeum v Seredi každoročne v predvianočnom čase usporadúva vianočné tvorivé dielne. Inak tomu nebolo ani tento rok. Počas dvoch dní mali návštevníci možnosť vidieť ako sa vyrábajú ozdoby, zdobia medovníky či pletú košíky. Skúsení lektori s umeleckým cítením trpezlivo predvádzali svoju zručnosť škôlkárom, žiakom ale aj dospelým. Už samotná pozvánka na podujatie napovedala, že sa bude načo tešiť. Udalosti a ľudia Fri, 08 Dec 2017 01:01:01 +0100 Detektívna divadelná komédia Šialené nožničky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-detektivna-divadelna-komedia-sialene-noznicky Detektívna divadelná komédia v Dome kultúry Sereď v divadelnej sále 18. februára o 17:00. Vstupné v predpredaji 13 eur na mieste 16 eur. Predpredaj kino NOVA a web domu kultúry. Kultúra a tradície Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Sereď najlepšia na Slovensku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-sered-najlepsia-na-slovensku Seredský taekwondo klub zakončil súťažný rok 2017 na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa tentokrát konali v meste Nové Zámky. Do súťaže išli s jasným cieľom – opäť sa umiestniť medzi najlepšími taekwondo klubmi na Slovensku. Šport Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Do Šale zavítal Mikuláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-do-sale-zavital-mikulas Šaľania, ale i obyvatelia z okolia môžu využívať klzisko na pešej zóne. Priniesol ho Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Deti dostali od Mikuláša aj sladké prekvapenie.V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 V júli planujú otvoriť Galandiu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-v-juli-planuju-otvorit-galandiu Aj keď nám už Vianoce klopú na dvere v Galante je stále horúcou témou Galandia. Kúpalisko otvorí svoje brány možno už počas budúceho leta. V pláne je aj výstavba nových toboganových atrakcií. Náklady spojené s opravou by mali byť hradené z úveru.Video v článku. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Za Matúškovom sa prevrátil žeriav http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-za-matuskovom-sa-prevratil-zeriav Dopravná nehoda autožeriava, kamióna a osobného vozidla ochromila v stredu dopravu medzi Matúškovom a Dolnými Salibami. Hrôzostrašne vyzerajúca nehoda sa akoby zázrakom zaobišla bez tragických následkov.Video v článku. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 O invalidný dôchodok možno požiadať, aj keď ste neboli dlhodobo na PN http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-o-invalidny-dochodok-mozno-poziadat--aj-ked-ste-neboli-dlhodobo-na-pn Niektorí občania sa domnievajú, že musia byť dlhodobo práceneschopní ešte pred tým, ako požiadajú Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok. Nie je to celkom tak – invalidita nie je podmienená dlhodobou práceneschopnosťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikulášske prekvapenie v DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-mikulasske-prekvapenie-v-dd-a-dss-v-seredi Už je známe, že DD a DSS v Seredi má s MŠ na Murgašovej ulici pevné priateľské vzťahy. Počas roka sa navzájom navštevujú a spríjemňujú si chvíle. Klienti DD a DSS deťom odovzdávajú lásku, nehu ale aj skúsenosti, tí najmenší zase svojou hravosťou, veselosťou a bezprostrednosťou rozveseľujú svojich veľkých kamarátov. Inak tomu nebolo ani na Mikuláša, kedy DD a DSS pripravil prekvapenie pre detičky zo spomínanej Materskej školy. Kultúra a tradície Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Na podnet občanov a poslancov boli osadené betónové zátarasy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-na-podnet-obcanov-a-poslancov-boli-osadene-betonove-zatarasy Na podnet občanov a poslancov MsZ boli na Čepeňskej ulici v križovatke s Hviezdoslavovou ulicou umiestnené okolo trávnika betónové zábrany. Cez trávnik si ľudia skracovali cestu a tak bol na mnohých miestach vyšľapaný a kazil vzhľad na spomínaných uliciach. Celkové náklady boli vyčíslené na cca 400 € s DPH. Rozvoj a výstavba Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Valentínsky večer s najväčšími hviezdami TV ŠLÁGER http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-valentinsky-vecer-s-najvacsimi-hviezdami-tv-slager Valentínsky večer s najväčšími hviezdami TV ŠLÁGER 14. februára 2018 od 17:00 v Divadelnej sále Domu kultúry Sereď. Hudba, tanec a spev Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný futbalový turnaj o pohár primátora mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-vianocny-futbalovy-turnaj-o-pohar-primatora-mesta-sered- Pozývame Vás na Vianočný futbalový turnaj o pohár Primátora mesta Sereď, ktorý sa uskutoční 16.12.2017 od 8:00 hod. v športovej hale Obchodnej akadémie v Seredi. Čaká na Vás kvalitná futbalová atmosféra, občerstvenie, vianočný punč a o zábavu sa postará DJ BINGO. Všetci ste srdečne vítaní Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozýva na podujatia v predvianočnom čase http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mestske-muzeum-v-seredi-vas-srdecne-pozyva-na-podujatia-v-predvianocnom-case V spolupráci so Základnou umeleckou školou Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi pripravujeme aj tento rok kultúrne hudobné podujatie pod názvom „Prišli sme k Vám s koledami. Kultúra a tradície Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozýva na podujatia v predvianočnom čase http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mestske-muzeum-v-seredi-vas-srdecne-pozyva-na-podujatia-v-predvianocnom-case- Tradične to budú vianočné tvorivé dielne pod názvom „Vianoce prichádzajú...“, Kultúra a tradície Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikulášsky batôžtek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mikulassky-batoztek V priestoroch denného centra seniorov sa zišli 4. decembra členovia OZ Koménium, aby strávili pekné popoludnie s atmosférou prichádzajúcich Vianoc. Bývalí učitelia napiekli dobrôt a voňavých koláčov, boli ich plné stoly, a chutnali, chválili, dokonca si zapísali recepty. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zbierka pre Občianske združenie Pomocníček v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-zbierka-pre-obcianske-zdruzenie-pomocnicek-v-seredi V predvečer sviatku sv. Mikuláša navštívili členovia žiackej školskej rady ZŠ Juraja Fándlyho, v sprievode vyučujúcej, Občianske združenie Pomocníček v Seredi, ktoré pomáha zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 (Nie) som obeťou násilia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-(nie)-som-obetou-nasilia 25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Bezpečnosť Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Filmový večer s hosťami zo Srbska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-filmovy-vecer-s-hostami-zo-srbska V stredu 29. novembra 2017 o 18.00 hodine sa uskutočnil Filmový večer v múzeu. Organizovalo ho Mestské múzeum v Seredi v spolupráci so Spolkom Srbov na Slovensku a Srbským kultúrno – informačným centrom. TV a film Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Veriť sa už nedá ani rodine http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-verit-sa-uz-neda-ani-rodine Krádežou motorového vozidla s dokladmi z konca marca vznikla súkromnej s.r.o škoda za 12000 eur. Ako sa ale nakoniec ukázalo majiteľ páchateľa veľmi dobre poznal.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kradli v Sládkovičove http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06--kradli-v-sladkovicove Dvaja dospelí muži a jeden 16 ročný mladík sa vkradli najmenej v troch prípadoch do priestorov zberných surovín v Sládkovičove.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Trnave zasadalo nové zastupiteľstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06--v-trnave-zasadalo-nove-zastupitelstvo V aule STU v Trnave sa 4. 12. uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Na slávnostnom zasadnutí nový predseda predstavil hlavné ciele a vízie kraja na najbližšie obdobie. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Nitre zasadalo nové zastupiteľstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-v-nitre-zasadalo-nove-zastupitelstvo Ich úlohou bude alebo by malo byť hájiť záujmy svojich krajov v župných zastupiteľstvách. Päťročné volebné obdobie nové, ale aj staronové tváre, päťročné funkčné obdobie. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Petrocars http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-petrocars V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pôrodnica Galanta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-porodnica-galanta V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ďakovanie anjelom strážnym v Dome kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-dakovanie-anjelom-straznym-v-dome-kultury-v-seredi Základná umelecká škola J.F.Kvetoňa v Seredi zorganizovala aj tento rok v estrádnej sále Domu kultúry vianočné predstavenie pod názvom Ďakovanie anjelom strážnym. Išlo o spoločný projekt žiakov hudobného a tanečného odboru. Názov podujatia bolo ako po minulé roky aj teraz pripravené ako poďakovanie za všetko dobro a lásku, ktorú ľudia dokážu vytvárať pre seba, pre svoje rodiny, deti a ľudí navôkol. Kultúra a tradície Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikulášsky beh sa vydaril http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mikulassky-beh-sa-vydaril Školská firma Gymnázia Vojtecha Mihálika - JUVENIS zorganizovala na 6. decembra Mikulášsky beh. Nadšencov behu neodradilo ani chladné zimné počasie. Práve naopak, mráz a tma dodali športovej akcii svoje čaro a tak o bežcov nebola núdza. Veď šport je pre zdravie človeka dôležitý za každého počasia. Miestom štartu bola zadná brána do mestského parku. Spestrením behu boli aj účastníci v mikulášskych čiapkach či s baterkami v ruke alebo čelovkami na hlave. Šport Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Obrovské ĎAKUJEM charite http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-obrovske-dakujem-charite Je čas adventu. Čas, kedy si všetci už uvedomujeme, že Vianoce sa blížia a tak sa snažíme aj v tom predvianočnom zhone akosi na ne nastaviť a prežiť ich v pokoji a radosti so svojimi blízkymi. Udalosti a ľudia Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka na Mikulášsky beh http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-pozvanka-na-mikulassky-beh Školská firma Gymnázia Vojtecha Mihálika-JUVENIS vás pozýva na Mikulášsky beh, ktorý sa uskutoční 6.12. o 18:00. Štart: od zadnej brány zámockého parku, behať sa bude po hrádzi, presná trasa sa upresní na mieste. Doporučujeme vybaviť sa blikačkami alebo rôznymi reflexnými prvkami, aby nás bolo vidno. Pre behačov aj nebehačov bude pripravený tekutý ohrievač (0,50€) a taktiež sa budú dať zakúpiť blikačky, pre prípad, že by vám taká doma chýbala. Udalosti a ľudia Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Do ktorej pobočky posiela mamička rodný list dieťaťa? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-do-ktorej-pobocky-posiela-mamicka-rodny-list-dietata Sociálna poisťovňa informuje budúce mamičky, že po pôrode musia preukázať trvanie nároku na dávku materské oznámením rodného čísla dieťaťa. Udalosti a ľudia Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikuláš potešil seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-mikulas-potesil-seniorov-v-seredi Na Mikuláša sa tešia nielen deti ale aj dospelí. Dôkazom toho boli zaplnené priestory Denného centra pre seniorov v Seredi, kde prítomní 5. decembra netrpezlivo očakávali príchod nielen Mikuláša ale aj čerta a anjela. Táto trojica veru na seredských seniorov nezabudla a tak sa tí skôr narodení na chvíľu vrátili do detských čias. Mikuláš s pomocníkmi svojou prítomnosťou, dobrou náladou a sladkým prekvapením potešili srdiečka prítomných a spríjemnili im podvečer. Rozžiarené oči seniorov nás presvedčili, že Mikuláš poteší človeka v každom veku. Kultúra a tradície Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikuláš zavítal do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-mikulas-zavital-do-serede Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi zavítal 5. decembra do Serede. Vopred naplánovaná trasa mala v našom meste štyri zastávky. Mikuláš sa najprv zastavil na Komenského ulici, následne ho koč ťahaný koňom odviezol na ulicu M.R.Štefánika, odkiaľ sa presunul na parkovisko pred gymnáziom. Posledným bodom na trase bolo Námestie slodody, kde čakanie na príchod Mikuláša spríjemnilo deťom divadelné predstavenie. Kultúra a tradície Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Šaliansky Maťko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-saliansky-matko Dňa 29. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v súťaži v prednese povesti ,,Šaliansky Maťko.“ Žiaci recitovali povesti slovenských autorov. Školstvo a vzdelávanie Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Okresné kolo technickej olympiády http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-okresne-kolo-technickej-olympiady Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo v Galante na Strednej odbornej škole, okresné kolo Technickej olympiády. Školstvo a vzdelávanie Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Majstrovstvá okresu vo futsale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-majstrovstva-okresu-vo-futsale Dňa 29.11.2017 sa naši žiaci 2.stupňa ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi, zúčastnili majstrovstiev okresu vo futsale Šport Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poďte s nami merať – Výsledky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-podte-s-nami-merat---vysledky olícia vyhodnotila sobotňajšiu celoslovenskú akciu Poďte s nami merať. V priebehu niekoľkých hodín trvania akcie polícia zistila až takmer tisícku porušení. Bezpečnosť Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Srdečne Vás pozývame na premietanie filmového dokumentu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-srdecne-vas-pozyvame-na-premietanie-filmoveho-dokumentu Eugen Bárkány o poprednom východoslovenskom projektantovi, reštaurátorovi, maliarovi a zberateľovi. Kultúra a tradície Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Hľadajú páchateľa druhej lúpeže http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-hladaju-pachatela-druhej-lupeze 24. novembra vošiel tentoraz do herne neznámy páchateľ ktorý pod hrozbou zbrane žiadal od zamestnankyne peniaze Udalosti a ľudia Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Galante ukradol výzdobu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-v-galante-ukradol-vyzdobu Doslová neuveriteľný prípad sa podarilo rozlúsknúť tentoraz policajtom v Galante. Udalosti a ľudia Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Prichádza Mikuláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-prichadza-mikulas V týchto dňoch očakávame príchod Mikuláša do našich miest Kultúra a tradície Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Od decembra funguje na poliklinike v Seredi nová recepcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-od-decembra-funguje-na-poliklinike-v-seredi-nova-recepcia 1. decembra bola na poliklinike v Seredi spustená do prevádzky nová recepcia. Nachádza sa na prízemí, oproti odberovej mietnosti. Ide o miesto prvého kontaktu, ktorá okrem nadštandardných služieb pre klientov programov osobnej starostlivosti prináša všetkým návštevníkom informácie na jednom mieste a boli ňou nahradené priestory, ktoré sa doteraz nachádzali na prvom poschodí bez výťahu. V prevádzke bude v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. Zdravie Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Basketbalový maratón AŠK Lokomotíva Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-basketbalovy-maraton-ask-lokomotiva-sered V sobotu nastúpili na basketbalový maratón AŠK Lokomotíva Sereď ako prví žiaci do 14 rokov. Podobne ako pred mesiacom proti Leviciam, aj teraz to bola „Oslava basketbalu“, tentokrát však v prospech hostí z Bratislavy. Šport Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR a polície ,,Stihnem – Nestihnem“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-preventivno-bezpecnostna-akcia-zsr-a-policie---stihnem---nestihnem Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili na posledný novembrový deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem - Nestihnem“. Zameraná je na nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže a detí skracujú cestu. Bezpečnosť Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Rok 2017 bol pre seredských skautov prelomový http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-rok-2017-bol-pre-seredskych-skautov-prelomovy Aj v tomto roku ponúkal náš skautský oddiel priestor pre aktívne trávenie voľného času mládeži v našom meste. Udalosti a ľudia Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Alica Ištoková, študentka Gymnázia V. Mihálika v Seredi, ocenená Pamätným listom sv. Gorazda. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-alica-istokova--studentka-gymnazia-v--mihalika-v-seredi--ocenena-pamatnym-listom-sv--gorazda Dňa 24.11.2017 štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová ocenila 53 študentov za vynikajúce výsledky v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach v oblasti vedy, robotiky, športu a tanca. Udalosti a ľudia Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na decembrový víkend Kultúra a tradície Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ďakovanie anjelom strážnym http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-dakovanie-anjelom-straznym Kultúra a tradície Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na decembrový víkend Šport Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 60. výročie vzniku basketbalu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-60--vyrocie-vzniku-basketbalu-v-seredi Vo štvrtok 30. novembra 2017 p. primátor Ing. Martin Tomčányi prijal v Obradnej sieni najvýznamnejšie osobnosti, ktorých život je úzko spojený s basketbalom v Seredi. Šport Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ignorovanie lekárskej prehliadky sa nevypláca http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-ignorovanie-lekarskej-prehliadky-sa-nevyplaca V rámci kontrolnej činnosti od januára do októbra 2017 posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili pri kontrolnej lekárskej prehliadke 37 205 poberateľov invalidného dôchodku. V 32 857 prípadoch im naďalej uznali invaliditu s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. Dane a odvody Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Odstávka vody na Vinárskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-odstavka-vody-na-vinarskej-ulici Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra bude dnes do 14,00 hodiny odstraňovať havarijnú poruchu na vodovodnom potrubí na Vinárskej ulici na parkovisku pri bytovom dome č. 129. Dodávka pitnej vody je prerušená pre bytové domy č. 128, 129 a 130 ako aj pre priľahlé polyfunkčné budovy. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou. Mesto Sereď a Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra ďakujú za pochopenie. Mestský úrad Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rok 2017 v RC MAMA klub Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-rok-2017-v-rc-mama-klub-sered Rodinné centrum MAMA klub Sereď na jeseň minulého roku oslávilo desiate výročie jeho fungovania. V Seredi teda pôsobíme už jedenásty rok. Za tento čas sme ako kolektív dobrovoľníkov priniesli rôzne aktivity pre rodiny s deťmi. Dostali sme cenu mesta Sereď za svoje pôsobenie. Občania a občianske združenia Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR a polície ,,Stihnem – Nestihnem“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-preventivno-bezpecnostna-akcia-zsr-a-policie---stihnem---nestihnem Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili na posledný novembrový deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem - Nestihnem“. Zameraná bude na nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže a detí skracujú cestu. Bezpečnosť Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výzva polície http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-vyzva-policie Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. Treba si uvedomiť, že v takomto počasí nie je možné jazdiť tak, ako v letnom období! Zbytočne nehazardujte a neriskujte predbiehaním. Znížte rýchlosť a zvýšte vzdialenosť medzi vozidlami. Tiež sa plne venujte vedeniu vozidla a sledujte situáciu v cestnej premávke. Bezpečnosť Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Zimná údržba ciest a chodníkov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-zimna-udrzba-ciest-a-chodnikov-v-seredi Dnes sa Seredčania zobudili do zasneženého rána. Čo ale prináša radosť deťom, robí vrásky na čele motoristom a chodcom. Zjazdnosť a bezpečnosť ciest a chodníkov počas zimných mesiacov je prioritou každej samosprávy. Mestá a obce majú pre tieto účely vypracovaný plán zimnej údržby, ktorý slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Mestský úrad Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 29.11.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-29-11-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 29.11.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výzvy na podávanie žiadostí na rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-vyzvy-na-podavanie-ziadosti-na-rok-2018 Občianske združenia a športové kluby pôsobiace v našom meste majú možnosť zaslať žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 v rôznych výzvach. Viac info v prílohe. Mestský úrad Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárne popoludnie pri čaji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-literarne-popoludnie-pri-caji V tento už skoro predvianočný čas si ľudia pripomínajú blížiace sa sviatky príjemnými posedeniami pri čaji či sladkých dobrotách a v žiariacich plamienkoch sviečok objavujú čaro rodinných stretnutí a zamyslení sa nad uplynulými mesiacmi, ktoré onedlho vyvrcholia kresťanskými tradíciami dní lásky, viery, pokory a pokoja. Hovoreným slovom básní, krehkou lyrikou metafor a symbolov života – zázračnej hodnoty šťastia, lásky, bolesti či zrady - si vypočuli seniori denného centra v utorok, 28. novembra zmes básní našich velikánov Jána Smreka a Maše Haľamovej. Kultúra a tradície Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Charitatívny večer SPOLU BEZ BARIÉR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-charitativny-vecer-spolu-bez-barier V Seredi sa dňa 29. novembra konal charitatívny večer zorganizovaný Občianskym združením Nikolka. Prvotným cieľom založiť občianske združenie bolo pomôcť malej bojovníčke Nikolke Polákovej, ktorá od narodenia bojuje s diagnózou detská mozgová obrna a autizmus. Združenie ale postupom času ukázalo svoje veľké srdce a v súčasnosti rozdáva pomoc aj ďalším inak obdareným detičkám. Charitatívny večer niesol názov SPOLU BEZ BARIÉR. Udalosti a ľudia Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Druholigové družstvá Lokomotívy znovu úspešné http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-druholigove-druzstva-lokomotivy-znovu-uspesne V sobotu nastúpili naši neskoršie začínajúci basketbalisti proti súperovi, ktorý podobne ako väčšina našich hráčov začína s basketbalom. V priateľsky vedených zápasoch sme si užili basketbal plným priehrštím a kedže výkonom zaujal hlavne Žídek, Gála a Mesároš, právom sme sa tešili z víťazstiev. Dobre doskakoval Oborák a pekné momenty ukázal Zguriš. Šport Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Cieľom je naviesť obete trestných činov na správny smer http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-cielom-je-naviest-obete-trestnych-cinov-na-spravny-smer Trestné činy sa určitým spôsobom týkajú každého obyvateľa. Nezáleží na tom, ako presne. Každý jednotlivec sa s nimi vo svojom živote stretol alebo v budúcnosti stretne. Môžu sa dotýkať priamo konkrétnej osoby alebo jej príbuzného či známeho. Taktiež môže byť jednotlivec svedkom či, nedajbože, aktérom trestného činu. Každý z nás môže byť potenciálnou aj už identifikovanou obeťou trestného činu. Bezpečnosť Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rekordné Míľovanie v amfiteátri a priľahlom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-rekordne-milovanie-v-amfiteatri-a-prilahlom-parku Keď sa láska podarí, je z toho rodina. Keď sa Míľa podarí, je z toho najväčšie rodinné podujatie v meste a širokom okolí. Tento rok Míľa pre mamu prelomila všetky rekordy. V Seredi sa jej zúčastnilo 1622 zaregistrovaných účastníkov, ktorí tým spoločne vyjadrili vďaku všetkým ženám a hlavne mamám. Občania a občianske združenia Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Mikuláš na cestách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-mikulas-na-cestach 5. decembra do našich ulíc zavíta na svojom koči Mikuláš. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 2018 Majáles v Seredi s IMT Smile http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-2018-majales-v-seredi-s-imt-smile Po minuloročnom úspechu sa bude opäť konať Seredský majáles v amfiteátri v Seredi 4. mája od 17:00 . Vystúpia skupiny ako IMT SMILE, INÉ KAFE a METROPOLIS. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Filmový večer v múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-filmovy-vecer-v-muzeu Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Spolok Srbov na Slovensku a Srbské kultúrno – informačné centrum Vás srdečne pozývajú dňa 29. novembra 2017 o 18.00 hod. na Filmový večer v múzeu. História Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Vianoce v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-vianoce-v-seredi Mikulášky, Vianočný a Silvestrovský program v našom meste na tohtoročný december. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Silvestrovská tanečná zábava 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-silvestrovska-tanecna-zabava-2017 Pozývame vás na Silvestrovskú tanečnú zábavu Domu kultúry 31.12.2017 od 19:00 hod. v Estrádnej sále Domu kultúry Sereď. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 XXIV. Mestský reprezentačný ples http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-xxiv--mestsky-reprezentacny-ples Pozývame vás na XXIV. Mestský reprezentačný ples mesta Sereď 20. januára o 19:00 hod. v Estrédnej sále Domu kultúry Sereď. Hudba, tanec a spev Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 TJ Rozkvet v roku 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-tj-rozkvet-v-roku-2017 Ubehol už 29. rok existencie našej TJ Rozkvet . Činnosť našej organizácie si zachováva kontinuitu s tým čo sme robili v minulých rokoch. Plán sme si odsúhlasili v januári na VČS. Členovia, ktorí si zobrali na starosť organizáciu akcií sa ich prípravy zhostili naozaj dobre. Výdavky na ne boli pokryté tak, aby boli vynaložené hospodárne, a aby boli zaujímavé pre čo najviac našich členov. Občania a občianske združenia Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárny večer Ruženy Scherhauferovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-literarny-vecer-ruzeny-scherhauferovej V piatok 24. 11. 2017 sa v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi uskutočnil ďalší Literárny večer spisovateľky Ruženy Scherhauferovej so začiatkom o 17.00 hod. Hosťami podujatia boli dve dámy: spisovateľka Zuzana Šedá a herečka Daniela Kuffelová. Hudobnými hosťami boli Daniela Belancová a Matej Šabík. V rámci tohto literárneho večera bol slávnostne uvedený do života najnovší román Ruženy Scherhauferovej Gamblerova žena. Ružena Scherhauferová sa tradične predstavila aj ako výborná moderátorka. Umenie a literatúra Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prehra mladších minibasketbalistov ŠBK Fándly Sereď v domácom zápase http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-prehra-mladsich-minibasketbalistov-sbk-fandly-sered-v-domacom-zapase V sobotu 25.11. odohrali mladší minibasketbalisti domáci zápas proti družstvu MBK Karlovka Bratislava. Šport Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Škola na Garbiarskej po návštevách bezdomovcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-skola-na-garbiarskej-po-navstevach-bezdomovcov Na rokovaní zastupiteľstva 9.11.2017 som sa vyjadril v tom zmysle, že za názor obyvateľov bytových domov na Garbiarskej ulici si bezdomovci môžu sami. Poslanec Hanus sa v maili z 23.10.2017 odoslanom poslancom MsZ na adresu ich spolunažívania s okolím vyjadril takto: Iste, cesta k tomuto priestoru vedie okolo oddychovej zóny, ale doposiaľ obývali priestory v obytnej zóne, čo si myslím, nebolo príliš odlišné a aj napriek tomu vedeli spolunažívať so susedmi. Mestské zastupiteľstvo Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prípravkári z CVČ Fándly Sereď sa zúčastnili basketbalovej Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-pripravkari-z-cvc-fandly-sered-sa-zucastnili-basketbalovej-mikroligy V nedeľu 26.11. naši prípravkári z CVČ Fándly Sereď cestovali do Komárna, kde sa uskutočnilo druhé kolo Mikroligy. Turnaja sa zúčastnilo domáce družstvo a družstvo Karlovky Bratislava. Hralo sa vo veľkej športovej hale, kde sa hráva extraliga. Všetky deti boli nadšené, že mohli hrať v takej veľkej hale. Niektorí boli z toho trochu aj vyplašení, ale postupne každou odohratou minútou z nich strach opadával a bolo na nich vidieť veľkú radosť z hry. Šport Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Katarínska veselica a súťaž o najchutnejšiu štrúdľu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-26-katarinska-veselica-a-sutaz-o-najchutnejsiu-strudlu-v-seredi Meno Katarína sa už tradične spája so zábavami a tak sa každoročne o takomto čase v Dennom centre pre seniorov koná Katarínska veselica. V poslednú novembrovú nedeľu sa aj tento rok centrum ponorilo do zábavy, tanca, spevu a mnohého iného, čo k veselici patrí. Úvodného slova sa ujal vedúci Jozef Valábek, ktorý okrem privítania takmer stovky seniorov odštartoval aj súťaž o najchutnejšiu štrúdľu. Kultúra a tradície Sun, 26 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-burza-v-estradnej-sale-domu-kultury-v-seredi RC MAMA KLUB už niekoľko rokov pravidelne organizuje burzu detského ošatenia a hračiek. Detičky totiž rastú rýchlo a tak sú niektoré ich oblečenia ako nové. Ak sa mamičky rozhodnú takéto ošatenie, obuv a iné doplnky posunúť ďalej, tak týmto krokom pomôžu inému dieťaťu. Jedna mamička si ich predajom pár eur zarobí a druhá následne ušetrí. Najmä pre mamičky na materskej dovolenke je takýto druh predaja a kúpi veľkým uľahčením. Udalosti a ľudia Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 Tretí ročník súťaže vo varení kapustnice v seredskom campingu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-treti-rocnik-sutaze-vo-vareni-kapustnice-v-seredskom-campingu Už po tretí krát sa v sobotu 25. novembra 2017 konala v seredskom campingu súťaž vo varení kapustnice. Tohto roku sa prihlásilo deväť súťažných družstiev. Aj napriek chladnému počasiu je táto súťaž z roka na rok populárnejšia. Nie je totiž len o varení tejto tradičnej pochúťky, ale najmä o priateľských stretnutiach a zábave. Súťažné tímy začali s varením o 10:00 hodine a následne mali 4 hodiny na to, aby uvarili čo najchutnejšiu kapustnicu. Organizátorka Renáta Žákovičová neskrýva radosť zo záujmu o podobné akcie. Veď príjemné prostredie, okolitá príroda a skvelá spoločnosť sú zárukou toho, že sa tu ľudia cítia dobre a stále sa sem radi vracajú. Udalosti a ľudia Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prečo je dôležité poznať počet cudzincov v meste http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-preco-je-dolezite-poznat-pocet-cudzincov-v-meste V priemyselnom parku v Seredi zaznamenávame príliv veľkých investorov, ktorí ponúkajú prácu niekoľko tisíckam ľudí. Niektoré logistické centrá ako napr. Amazon či Lidl, sú schopné pojať až 1000 zamestnancov. Z tohto dôvodu v poslednom čase aj v Seredi pociťujeme príliv ľudí z tretích krajín, ktorí si v daných firmách už našli zamestnanie. Investori síce majú záujem o cudzincov, no otázka je kde budú ubytovaní. Mať ich roztrúsených po meste nie je najšťastnejšie riešenie. Na druhej strane aj Srbi, ktorí sa momentálne v našom meste vyskytujú najviac, sú len ľudia, ktorí sem prišli za prácou a chcú slušne žiť. Nesmieme zabudnúť aj na fakt, že takisto aj tisícky Slovákov pracuje v zahraničí. V každom prípade tlak na zvýšenie ubytovacích kapacít v Seredi narastá. Mestské zastupiteľstvo Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 18. ročník mariášového turnaja v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-18--rocnik-mariasoveho-turnaja-v-seredi V jednej z miestnych seredských podnikov sa štvrtú novembrovú sobotu konal už 18. ročník mariášového turnaja. K siedmim stolom zasadlo 21 hráčov, aby dokázali, že túto kartovú hru skutočne ovládajú na výbornú. Mariáš má pôvod v Nemecku a hrá sa so sedmovými kartami. Patrí medzi obľúbené kartové hry, kde k dobrej logike, koncentrácii a pamäti musí k výhre dopomôcť aj kus šťasteny. Udalosti a ľudia Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný novembrový víkend. Šport Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Nocľaháreň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-noclaharen Trnavská arcidiecézna charita poskytuje od roku 2012 v našom meste sociálne služby pre občanov bez domova a občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Do roku 2012 tieto služby v plnom rozsahu zabezpečovalo mesto. Klientom sme poskytovali sociálne poradenstvo, sprevádzali sme ich pri vybavovaní osobných dokladov, riešili sme lekárske vyšetrenia a hospitalizácie, ale i umiestnenie klientov do rôznych druhov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Občania a občianske združenia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Regulovčíci sa učili riadiť križovatku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-regulovcici-sa-ucili-riadit-krizovatku Účastníci cestnej premávky v Seredi si už zvykli, že v pravidelných intervaloch sa na svetelnej križovatke vypnú semafóry a dopravu sa učia riadiť vojenskí regulovčíci. Inak tomu nebolo ani dnes, kedy sa vodiči ale aj chodci riadili ich pokynmi. Regulovčici najprv absolvujú 13 hodinovú teóriu v kasárňach a následne výuka pokračuje praxou v teréne. Riadenie križovatky je neverbálna komunikácia s vodičmi a ten kto križovatku riadi musí byť rešpektovaným pánom na pľaci. Riadenie si vyžaduje skúsenosti, cit pre rozhodovanie, jednoznačné a rázne pokyny a samozrejme prehľad. Na záver regulovčíci skladajú skúšku. Bezpečnosť Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Dnes boli osadené vianočné stromčeky na Námestí slobody a pred kostolom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-dnes-boli-osadene-vianocne-stromceky-na-namesti-slobody-a-pred-kostolom Súčasťou predvianočných príprav v jednotlivých mestách a obciach patrí aj osadenie vianočných stromčekov na verejných priestranstvách. Je to náznak toho, že sa Vianoce nezadržateľne blížia. V meste Sereď boli v piatok, 24. novembra osadené vianočné stromčeky dva. Jeden na Námestí slobody a druhý pred kostolom sv.Jána Krstiteľa. Stromček na Námestí slobody je smrek pichľavý a rástol na verejnom priestranstve pred jedným z rodinných domov na Dolnočepenskej ulici. Jeho rozsvietenie je naplánované na 5. decembra, kedy sa tejto úlohy zhostí Mikuláš spoločne s deťmi. Udalosti a ľudia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný novembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Žiačky Lokomotívy 1:1 s dovtedy neporazenou Trnavou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-ziacky-lokomotivy-1-1-s-dovtedy-neporazenou-trnavou Dievčatá od prvej minúty úvodného zápasu všetkým dokazovali svoje odhodlanie pobiť sa o výsledok a súperkám z Trnavy nedarovali ani centimeter na ihrisku. Skvelou obranou, ktorá nám vydržala celý zápas dostávali súperky pod tlak z čoho pramenili chyby, ktoré sme vedeli potrestať. Keď sme sa nepresadili protiútokom, presadili sme sa peknými kombináciami. Šport Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Beseda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-beseda Seredské Mestské múzeum pripravuje pre žiakov, ale aj pre verejnosť množstvo zaujímavých podujatí, ktorých sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňujú. Aj teraz sa triedy 4.A,B,C ZŠ Jana Amosa Komenského v dňoch 22. a 23. novembra 2017 zúčastnili expozície Návraty do minulosti, ktorá bola spojená s besedou o archeologických vykopávkach v seredskom regióne. Školstvo a vzdelávanie Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prírodovedná exkurzia v planetáriu v Hlohovci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-prirodovedna-exkurzia-v-planetariu-v-hlohovci V dňoch 21. a 22. novembra 2017 sa žiaci 4. A,B,C a 3.C triedy ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zúčastnili prírodovednej exkurzie v planetáriu v Hlohovci. O Hlohovci sme vedeli len, že je to okresné mesto Trnavského samosprávneho kraja. Teraz už budeme vedieť, že je tam aj hvezdáreň a planetárium, ktoré sme navštívili. Školstvo a vzdelávanie Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Týždeň tolerancie na ZŠ Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-tyzden-tolerancie-na-zs-jana-amosa-komenskeho 16. november je vyhlásený ako Medzinárodný deň tolerancie. Je už tradíciou na našej škole, že si tento deň pripomíname nie jeden deň, ale celý týždeň. V dňoch od 13. do 16. novembra prebehol na 1. stupni Týždeň tolerancie. Opäť sme sa každý deň obliekli do rovnakej farby a častejšie spomínali toleranciu k druhým ľuďom, k prírode, k svojmu zdraviu. Šport Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Vyučovanie so starými rodičmi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-vyucovanie-so-starymi-rodicmi Dňa 14.11. v triedach 3.A, 3.B a 3.C ZŠ Jana Amosa Komenského bola vzácna návšteva. Na vyučovanie sa prišli pozrieť starí rodičia našich žiakov. Na hodinách slovenského jazyka a matematiky sa nakrátko vrátili do svojich školských čias. Spolu so svojimi vnúčatami riešili zadané úlohy, radili, pomáhali im. Mohli si preveriť aj svoje vedomosti. Školstvo a vzdelávanie Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 FM Logistic na Slovensku odmieta sociálny dumping http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-fm-logistic-na-slovensku-odmieta-socialny-dumping V súvislosti s protestným zhromaždením, vedeným odbormi slovenskej pobočky FM Logistic, ktorého predmetom je údajný sociálny dumping a nerovné podmienky zahraničných pracovníkov, pôsobiacich v spoločnosti formou agentúr dočasného zamestnávania, v porovnaní s pracovníkmi zo Slovenska, FM Logistic vydáva nasledujúce stanovisko: Udalosti a ľudia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Krst knihy Gamblerova žena od autorky Ruženy Scherhauferovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-krst-knihy-gamblerova-zena-od-autorky-ruzeny-scherhauferovej V piatok 24. novembra sa v priestoroch Mestského múzea v Seredi konal krst knižky Gamblerova žena od autorky Ruženy Scherhauferovej. Hosťami literárneho večera boli herečka Daniela Kuffelová a spisovateľka Zuzana Šedá. Okrem hovoreného slova krst knižky obohatili aj hudobní hostia Daniela Belancová a Matej Šabík. Ružena Scherhauferová je v súčasnosti známa spisovateľka románov, ktorých pribehy sú zo skutočného života. V dejoch vystupujú najmä ženy, bojujúce s nepriazňou osudu a hľadajúce svoj cieľ a miesto v živote. Autorka sa síce narodila vo Svodove pri Želiezovciach no už veľa rokov žije v Seredi. Na svojom konte má niekoľko kníh ako Šťastie si ťa nájde, Emine slzy, Prekliata, Odhalené tajomstvo a iné. Udalosti a ľudia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na december 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-program-kina-nova-na-december-2017 Bohatý program na december pripravilo kino NOVA. Vrátia sa STAR WARS a Jumanji, pokračovať bude Ladíme 3, Ocko je doma 2 a množstvo ďalších titulov pre deti i dospelých. TV a film Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Bezplatné právne poradenstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-bezplatne-pravne-poradenstvo V prvom polroku bude JUDr. Martin Hudák poskytovať občanom Serede bezplatné právne poradenstvo v malej zasadačke Mestského úradu vždy od 9.00 do 10.00 hod. v termínoch : 22. januára, 12. Februára, 12. Marca, 9. Apríla, 23. Apríla a 21.mája 2018. Mestský úrad Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ste nádejou na lepší svet http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-ste-nadejou-na-lepsi-svet Vianočný čas prináša tradične aj mnoho charitatívnych aktivít – firiem, médií, organizácií... Ale je „milosrdná láska“, ktorá je významom slova „caritas“ naozaj len vecou predvianočnej prezentácie? Nie, nie je. Dôkazom pre mňa je aj zopár krátkych príbehov, ktoré napíšem. Vo všetkých hrajú rolu mladí ľudia, študenti, gymnazisti. Občania a občianske združenia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Všetci spolu aj počas roka 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-vsetci-spolu-aj-pocas-roka-2017 Ku koncu roku 2017 by sme sa chceli touto verejnou formou poďakovať mestu za podporu prostredníctvom schválenia žiadosti o dotáciu. OZ Goel je miesto, ktoré môže navštíviť nielen mladý občan, dieťa, tínedžer, ale aj rodičia, dospelí aj starší občania. V tomto priestore sa každým dňom snažíme odstraňovať generačné rozdiely, spájať záujmy mladých i starších a vychádzať im v ústrety. Občania a občianske združenia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Mladí sa zapájajú http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-mladi-sa-zapajaju V roku 2017 sa OZ Youth opäť uchádzalo o podporu z rozpočtu mesta Sereď na fungovanie združenia a realizáciu aktivít. Sme radi, že aj v tomto roku sa zastupiteľstvo a vedenie mesta rozhodlo prejaviť nám finančnú podporu. Z týchto zdrojov sa podarilo organizovať podujatia a pravidelné aktivity pre mladích, skultúrniť a zlepšiť kvalitu priestorov, v ktorých sa týždenne stretávajú desiatky mladých a ostatných obyvateľov mesta Sereď a priľahlých dedín. Občania a občianske združenia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Protestné zhromaždenie odborárov a zamestnancov FM Slovenská v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-protestne-zhromazdenie-odborarov-a-zamestnancov-fm-slovenska-v-seredi Vo štvrtok 23.11.2017 zorganizoval Výbor Základnej organizácie OZ KOVO FM Slovenská s.r.o. protestné zhromaždenie odborárov a zamestnancov zamerané na dodržiavanie rovnakých pracovných podmienok pre zamestnancov z tretích krajín ako majú slovenskí. Podľa portálu www.ozkovo.sk bola dôvodom zhromaždenia dlhodobá nespokojnosť zamestnancov s pracovnými a sociálnymi pomermi v spoločnosti, sociálny dumping, nedodržiavanie platnej kolektívnej zmluvy zo strany zamestnávateľa, ako aj uprednostňovanie srbských zamestnancov pred kmeňovými slovenskými zamestnancami. Udalosti a ľudia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-nasilie-pachane-na-zenach-sa-tyka-nas-vsetkych Predposledný novembrový týždeň takmer 60 policajných preventistov na celom Slovensku informuje verejnosť o problematike násilia páchaného na ženách. Bezpečnosť Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výstava Kam na strednú opäť poradí žiakom končiacich ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-vystava-kam-na-strednu-opat-poradi-ziakom-konciacich-rocnikov Mám šancu dostať sa na školu, ktorá sa mi páči? Bude ma štúdium baviť? Kde môžem pracovať a študovať po strednej škole, ktorú som si vybral? Odpovede na tieto otázky hľadajú momentálne žiaci končiacich ročníkov základných škôl s učiteľmi aj rodičmi. Rozhodnúť sa správne im v Trnave už tri roky pomáha výstava Kam na strednú. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza informácií SŠ - 2. ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-burza-informacii-ss---2--rocnik Dňa 15.11.2017 v čase od 14:00 - 17:00 hod. sa v priestoroch ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnila Burza informácií SŠ - 2. ročník pre žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov. Pozvanie prijalo 13 škôl - SOŠ, SSOŠ, SPŠ a gymnázií z Galanty, Sládkovičova, Serede, Hodruše-Hámrov, Trnavy. Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom 8. a 9. ročníka SŠ v našom regióne a blízkom okolí študijné programy, študijné a učebné odbory. Informovať rodičov o možnostiach duálneho vzdelávania na SŠ. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 iBobor 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-ibobor-2017 V dňoch 7.11.,8.11., 9.11. a 10.11.2017 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili európskej súťaže Informatický bobor 2017/2018, ktorú v našej krajine organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Budú z nich inžinieri? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-budu-z-nich-inzinieri Študovať dnes vysoké školy technického I prírodovedného zamerania znamená istotu pracovného miesta a možnosť kariérneho rastu v progresívnych odvetviach. Gymnázium dlhodobo reaguje na požiadavky trhu práce a v novembri pre svojich študentov usporiadalo už tradičný “Týždeň vedy a techniky”. Najčastejšie prichádzajú prezentovať svoju prácu práve naši bývalí absolventi – dnes úspešní vedci, výskumníci – skrátka samí kvalifikovaní odborníci. Niektoré akcie boli prístupné aj občanom mesta Sereď. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Aký program čaká obyvateľov Serede v decembri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-aky-program-caka-obyvatelov-serede-v-decembri Tak ako sa na Vianoce pripravujeme my, tak sa na najkrajšie sviatky v roku chystajú aj samosprávy. Mesto Sereď už pravidelne v tento čas organizuje vianočné trhy a rôzne kultúrne podujatia. Už 5. decembra do Serede zavíta Mikuláš, ktorý prejde ulicami mesta a spoločne s deťmi rozsvieti vianočný stromček. V ten istý deň si žiaci ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa pripravili pre návštevníkov Domu kultúry predstavenie s názvom Ďakujeme anjelom strážnym. Kultúra a tradície Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Jeseň dohraná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-jesen-dohrana Dnes boli v pláne už iba posledné dva zápasy 2.futbalovej ligy, rezerva Žiliny porazila Trebišov 7:1 a sereďania doma privítali od 13.00 hod. FK Inter Bratislava, ktorý celkom slušne odohral úvodnú polovicu jesene v hornej polovici priebežnej tabuľky ale postupne pomaly kontakt strácal a záver jesene nezvládal, preto sa pomaly prepadal až k zostupovej zóne posledných štyroch mužstiev. Šport Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza hračiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-burza-hraciek Prízemie našej školy sa v dňoch 13. novembra až 16. novembra 2017 zmenilo na veľkoobchod s hračkami. Po roku sa opäť v priestoroch našej školy uskutočnila už tradičná charitatívna Burza hračiek. Toho roku to bol už štvrtý ročník. Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozerajte našimi očami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-pozerajte-nasimi-ocami Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich, ktorý je 13. novembra, naše pozvanie do ŠKD prijali Marek a Juraj, ktorí nám so svojím výchovným programom ,,Pozerajte našimi očami“ priblížili svoj svet, svet nevidiacich. Ich spriaznenými, nápomocnými dušami a očami sú Peťa a vodiaci pes Arkus. Deti si mali možnosť vyskúšať, aké to je, keď nič nevidia a musia sa spoľahnúť na zvuky a bielu palicu. Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Beseda o alkoholizme http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-beseda-o-alkoholizme V súčasnosti sa alkohol ani zďaleka netýka len dospelých. Podľahnú mu mladí ľudia, ale aj deti, ktoré majú skúsenosti s "metlou ľudstva" zarážajúce je, že s alkoholom sa stretávajú v priemere už ako 10-ročné. „Výsledky ukazujú, že význam prevencie alkoholu podceňuje až 60% rodičov detí v pubertálnom veku, dokonca 83% rodičov alkohol u svojich detí nerieši vôbec." Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza detského oblečenia, hračiek, predaj handmade výrobkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-burza-detskeho-oblecenia--hraciek--predaj-handmade-vyrobkov Už máte zimný šatník pre svoje ratolesti? Prídite si vybrať k nám!!! Tešíme sa na vás na Burze detského oblečenia, hračiek a športových potrieb. Našich 19 predajcov má pre vás prichystané to, čo v šatníku žiadneho fešáka či malej princeznej nesmie chýbať. V sobotu 25.11.2017 v čase od 9 do 12.hod. v DK Sereď. Občania a občianske združenia Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Čo vlastne chce poslanec ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-co-vlastne-chce-poslanec Práve som si prečítal ďalší z článkov p. poslanca PhDr. M. Hanusa (ďalej len poslanec). Ako tento poslanec interpeloval na septembrovom zastupiteľstve. Tak si teda pripomeňme jeho 3 interpelácie. Ako aj odpovede na ne. Mestské zastupiteľstvo Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Technická exkurzia Prešov - Košice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-technicka-exkurzia-presov---kosice V rámci týždňa vedy a techniky sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ Juraja Fándlyho v dňoch 5.-7.novembra zúčastnili už po tretíkrát technickej exkurzie v Prešove a Košiciach. Po dlhej ceste vlakom smesi urobili menšiu túru do národnej kultúrnej pamiatky – Solivaru v Prešove. Solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Reakcia na prepustenie pracovníčky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-reakcia-na-prepustenie-pracovnicky Na zastupiteľstve dňa 21.09.2017 som interpeloval doručenie zásielky z MsÚ. Zásielka, ktorá bola určená pre mňa a do vlastných rúk bola doručená na adresu, kde nebývam tri roky a prevzala ju za mňa mne cudzia osoba. Poukazoval som na to preto, aby sa niečo podobné v budúcnosti nezopakovalo a niekto na to nedoplatil, nakoľko zásielka by bola vedená ako doručená, aj keď adresát by o tom ani nevedel. Mestské zastupiteľstvo Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ďalší školský objekt zveľadený, zrekonštruovaný - telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-dalsi-skolsky-objekt-zveladeny--zrekonstruovany---telocvicne-zs-jana-amosa-komenskeho-v-seredi I keď sme začínali tento školský rok bez možnosti vyučovania telesnej výchovy v telocvični, museli sme tieto vyučovacie hodiny realizovať vonku, a nie vždy nám prialo počasie. Trpezlivo sme čakali na dokončenie prác na zrekonštruovaní strechy a prác na zateplenie telocvične pri budove A. Konečne začiatkom novembra sa tieto práce ukončili a mohli sme začať využívať telocvičňu na vyučovací proces, na záujmovú činnosť, na činnosť oddelení ŠKD, CVČ a tiež na činnosť športových klubov a súkromných osôb. Školstvo a vzdelávanie Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 14 zápasov pre mládež Lokomotívy počas predĺženého víkendu víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-14-zapasov-pre-mladez-lokomotivy-pocas-predlzeneho-vikendu-vikendu V prvých domácich zápasoch tejto sezóny sme privítali hráčky z Myjavy. Poriadne nabudené a odhodlané sme sa hneď od úvodného rozskoku pustili do súpera. Po pár minútach zápasu bolo vidieť aký budú mať zápasy priebeh. Súpera sme prakticky k ničomu nepustili. Dievčatá si zaslúžia pochvalu zato, že aj pri vysokých víťazstvách nepoľavili vo svojom výkone ani na minútu. Šport Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 Spolu bez bariér http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-spolu-bez-barier Občianske združenie Nikolka organizuje charitatívny večer s názvom SPOLU BEZ BARIÉR. Zahrať a zaspievať príde kapela Polemic, a Bekim Aziri porozpráva niečo o živote na vozíku. Pripravený je bohatý sprievodný program. Zúčastnite sa Súťaže o naj koláčik a získajte pekné ceny. Porotkyňa súťaže je Tinka Karmažín - Tinkine recepty. Pripravené sú aj hand made výrobky,ktoré si môžete zakúpiť a podporiť dobrú vec. Výťažok z celého podujatia pôjde na pomoc hendikepovaným deťom. Udalosti a ľudia Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prem Avatar Fest už po tretíkrát v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-18-prem-avatar-fest-uz-po-tretikrat-v-seredi 17. a 18. novembra 2017 sa v Dome Kultúry v Seredi konal už po tretíkrát úspešný festival jogy, ezoteriky a zdravého životného štýlu. Návštevníci si mali možnosť vypočuť zaujímavé prednášky, skvelú hudbu, ochutnať zdravé jedlá alebo si nakúpiť darčeky. V ponuke boli sviečky, vonné oleje a tyčinky, čaje, energetické kamene, bižutéria, hudobné nástroje, ethno oblečenie z Tibetu, Nepálu či Indie a pod. Udalosti a ľudia Sat, 18 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam Mestského múzea v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-oznam-mestskeho-muzea-v-seredi Mestské múzeum v Seredi Vám oznamuje, že bude od 16. 11. 2017 do 18. 11. 2017 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky múzea. Múzeum otvoríme v utorok 21. 11. 2017. História Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Program na mesiac december 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-program-na-mesiac-december-2017 Program Mestského múzea na mesiac december 2017. História Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pátranie po koreňoch extrémizmu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-patranie-po-korenoch-extremizmu Mestská polícia Sereď sa v rámci svojej preventívnej činnosti snaží každý rok do svojej ponuky aktivít vkladať aj nové a aktuálne témy. Tento rok sme sa rozhodli vniesť medzi študentov stredných škôl tému extrémizmu a radikalizácie. Keďže je to téma nielen vysoko aktuálna, ale aj veľmi náročná na spracovanie a predstavenie mladým ľuďom, oslovili sme tajomníčku Výboru pre predchádzane a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na odbore prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR kpt. Mestská polícia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárny večer Ruženy Scherhauferovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-literarny-vecer-ruzeny-scherhauferovej Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na Literárny večer Ruženy Scherhauferovej, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2017 o 17.00 hodine. Autorka R. Scherhauferová uvedie do života svoju novú knihu Gamblerova žena a hosťami večera budú spisovateľka Zuzana Šedá, herečka Daniela Kuffelová. Hudobnými hosťami budú Daniela Belancová a Matej Šabík v hre na klavíri. Umenie a literatúra Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Klasická perla z kuchyne SOL http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-klasicka-perla-z-kuchyne-sol Tretieho novembra 2017 uverejnil jeho vlastník Miloš Majko článok s názvom „vychcaný ťah vedenia mesta ako obyvateľom nášho mesta nie pomôcť ale práve naopak, ako vás ešte viac zaťažiť novým poplatkom“. Vlastník média píše: Vyzerá to tak, že vedenie mesta na obyvateľov chystá ďalší poplatok. Udalosti a ľudia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na tretí novembrový víkend. Kultúra a tradície Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na tretí novembrový víkend. Šport Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 15. výročie občianskeho združenia KRÁSNA HUDBA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-15--vyrocie-obcianskeho-zdruzenia-krasna-hudba Toto združenie pracovalo v rokoch 2002 - 2009 ako oficiálne neregistrované, no za 15 rokov svojej činnosti zorganizovalo 54 koncertov, na ktorých sa predstavilo 248 umelcov, interpretov vážnej hudby zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Francúzska, Ukrajiny a Bulharska. Občania a občianske združenia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Profesor Pavel Traubner sa zúčastnil premiery dokumentu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-profesor-pavel-traubner-sa-zucastnil-premiery-dokumentu-v-seredi V priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sa uskutočnilo slávnostné premietanie filmového dokumentu Pavel Traubner. Film zachytáva portrét osobnosti významného slovenského neurológa, ktorý sa ako dieťa so svojimi rodičmi počas druhej svetovej vojny skrýval pred deportáciou do koncentračného tábora. Udalosti a ľudia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Celoslovenský problém bezdomovcov musia v konečnom dôsledku riešiť iba samosprávy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-15-celoslovensky-problem-bezdomovcov-musia-v-konecnom-dosledku-riesit-iba-samospravy V ostatnom čase sme mali možnosť prečítať si v rôznych tlačových i elektronických médiách množstvo informácií o tom, ako poslanci MsZ v Seredi prenajali objekt bývalej základnej školy na Garbiarskej ulici, a ako tým poškodili Trnavskú arcidiecéznu charitu. Mestské zastupiteľstvo Wed, 15 Nov 2017 01:01:01 +0100 Cyklista bol podvečer pre vodičov neviditeľný http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-15-cyklista-bol-podvecer-pre-vodicov-neviditelny Polícia bola včera v podvečerných hodinách privolaná k vážnej dopravnej nehode medzi obcami Hoste a Abrahám. K nehode došlo približne o 17.30 h. 40 ročný vodič išiel na aute Hyundai I 30 od Hoste. Medzi obcami začal predbiehať vozidlo, keď si na poslednú chvíľu všimol v strednej časti vozovky neosvetleného cyklistu bez reflexných prvkov. Bezpečnosť Wed, 15 Nov 2017 01:01:01 +0100 „HELIGÓNKA v SEREDI (NE ) BUDE“ ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14--heligonka--v-seredi--(ne-)-bude Vážení občania, stalo sa už tradíciou, že zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov v hre na heligónku, speve a prezentácii krásnych ľudových krojov z jednotlivých regiónov v ktorých interpreti vystupujú v meste Seredi sa stalo samozrejmosťou, čoho dôkazom je aj tá skutočnosť, že 22.apríla tohto roku sa konal už 10. jubilejný ročník. Kultúra a tradície Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 Zamestnávatelia: Mení sa lehota na prihlásenie zamestnávateľa, lehota na prihlásenie zamestnanca ostáva http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14-zamestnavatelia--meni-sa-lehota-na-prihlasenie-zamestnavatela--lehota-na-prihlasenie-zamestnanca-ostava Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že novela zákona o nelegálnej práci, ktorá toleruje sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, nemení lehotu na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni. Naďalej zostáva rovnaká, tzn. Dane a odvody Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 ZŠ Juraja Fándlyho sa zapojila do projektu Školy pre všetkých http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14-zs-juraja-fandlyho-sa-zapojila-do-projektu-skoly-pre-vsetkych Tento projekt vyvinuli a realizujú občianske združenia Nové školstvo, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všetky tri organizácie sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a spolupracujú so školami. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť, poskytovať a vyhodnotiť systém podporných služieb pre tri vybrané základné školy zriadené obcami a mestami v rôznych častiach Slovenska. Školstvo a vzdelávanie Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 AMAZON v Seredi predstavil svoje logistické centrum verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14-amazon-v-seredi-predstavil-svoje-logisticke-centrum-verejnosti Nadnárodný internetový obchod AMAZON otvoril svoju pobočku v Seredi už pred niekoľkými týždňami, no verejnosti bola spoločnosť predstavená až 14. novembra. Najväčšie reverzné logistické centrum sa rozkladá na ploche 60 000 štvorcových metrov. Zameranie centra je na vybavenie nedoručených alebo vrátených zásielok v rámci európskych aktivít Amazonu. Matt Greene, generálny manažér novootvoreného centra reverznej logistiky v Seredi uviedol: „Naši zákazníci nakupujú na Amazone kvôli širokému výberu, konkurencieschopným cenám a skvelej pohodlnosti nákupu. Prevádzka v Seredi predstavuje dôležitú súčasť nášho poslania stať sa najviac zákaznícky zameranou spoločnosťou na svete. Rozvoj a výstavba Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza stredných škôl v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-burza-strednych-skol-v-zs-juraja-fandlyho Vo svojom živote prechádzame všetci mnohými križovatkami. Niekedy vieme presne, ktorou cestou sa vybrať. A niekedy sa zastavíme a nevieme čo ďalej. Blíži sa čas, kedy sa naši deviataci musia zamyslieť nad otázkou, kam po skončení deviateho ročníka. Akú školu si zvolia je napokon na ich rozhodnutí.Možno sa nechajú ovplyvniť kamarátmi, rodičmi alebo niekým, komu dôverujú. Školstvo a vzdelávanie Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Deň vojnových veteránov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-den-vojnovych-veteranov Pred 99 rokmi, 11. novembra 1918 ráno, Nemecko ako účastník Trojspolku podpísalo prímerie v Compiègnskom lese, ktoré o 11. hodine a 11. minúte nadobudlo účinnosť, čím sa 1. svetová vojna definitívne skončila. Bezprostredne na to ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov, známy aj ako Deň červených makov. Školstvo a vzdelávanie Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Naplánuj polícii miesto kontroly - Poď s nami merať! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-naplanuj-policii-miesto-kontroly---pod-s-nami-merat Využite jedinečnú príležitosť a poďte s nami merať 25. novembra 2017 v čase od 09.00 do 16.00 hod.. Miesta, na ktorých sa bude merať určíte Vy a priebeh akcie si budete môcť pozrieť osobne. Bezpečnosť Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 SEREDSKÍ ZETTEPÁCI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-seredski--zettepaci Toto oslovenie rezonuje medzi ľuďmi v Seredi, v jej okolí, ale aj na rôznych miestach Slovenska už šiesty rok. Neviete kto to je? Priblížime sa vám. Mnoho ľudí, ktorí sa už nachádzajú v dôchodkovom veku, alebo aj tí, ktorí odchádzajú z pracovného procesu pre zhoršené zdravie, často krát ťažko prijímajú skutočnosť, že by mali nečinne sedieť doma, bez akejkoľvek aktivity, ktorá im bola po roky veľmi blízka. A takto rozmýšľali aj tí, ktorí dnes tvoria hudobnú skupinu uvedeného názvu. Občania a občianske združenia Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Darujte svojim blízkym kultúrny zážitok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-darujte-svojim-blizkym-kulturny-zazitok Máme pre vás perfektný tip na darček! Naše darčekové karty majú prednabitý kredit, ktorý je možné využiť na návštevu našich predstavení v kine NOVA, podujatí v Dome kultúry a v Mestskom amfiteátri. V predaji v pokladni kina NOVA. Kultúra a tradície Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rozlúčkový koncert SEREDSKÉHO DIXIELAND BANDU http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-12-rozluckovy-koncert-seredskeho-dixieland-bandu SEREREDSKÝ DIXIELAND BAND vznikol v roku 2000 ako pokračovanie bývalej veľmi známej a populárnej skupiny ALLI JAZZ BAND. Ich hudobné zameranie bolo počas celej doby najmä na tradičný jazz. Kapela koncertovala na rôznych podujatiach a všade získala veľký ohlas. Kapela nedávno ohlásila svoje ukončenie kariéry. Ako už býva zvykom - bez rozlúčky sa neodchádza, preto na 11. novembra SEREREDSKÝ DIXIELAND BAND usporiadal rozlúčkový koncert. Ten bol zároveň venovaný nedožitým 80 – tym narodeninám Jaroslava Červenku. Kultúra a tradície Sun, 12 Nov 2017 01:01:01 +0100 Znečistenie Cukrovarskej ulice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-11-znecistenie-cukrovarskej-ulice Hliadka Mestskej polície v Seredi dnes v ranných hodinách zistila znečistenie Cukrovarskej ulice odvážanými odrezkami z cukrovej repy. Kontaktovala príslušného pracovníka cukrovaru a upozornila ho na povinnosť odstrániť nečistoty z povrchu vozovky. Zodpovedný pracovník prisľúbil vykonať vo veci nápravu. Životné prostredie a príroda Sat, 11 Nov 2017 01:01:01 +0100 11. novembra o 11:11 hodine sa v Seredi rozozvučali zvony http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-11-11--novembra-o-11-11-hodine-sa-v-seredi-rozozvucali-zvony 11.novembra sa o 11:11 hodine na celom svete rozozvučali zvony na počesť obetí padlých vo vojnách. K tejto udalosti sa pripojili aj hlasy zvonov v Seredi. Symbol vznikol v talianskom meste Rovereto, kde jeho obyvatelia odliali v roku 1925 ZVON MIERU o hmotnosti 22 ton zo zbraní a nábojníc, ktoré po podpísaní prímeria v neďalekom zámočku, pozbierali na okolitých bojiskách. Piliere, ktoré ho nesú, boli zhotovené z peňažných darov 114 štátov sveta a ich zástavy vejú na počesť padlých. Kultúra a tradície Sat, 11 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výstava " Jeseň v Seredi " očarila návštevníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-11-vystava---jesen-v-seredi---ocarila-navstevnikov OZ Mladá Sereď usporiadalo na 11.novembra veľkú výstavu fotografií s témou JESEŇ v našom meste. Miestom konania bol bastión seredského kaštieľa, ktorý dýcha históriou a jeho priestory navodili tú správnu atmosféru. Do výstavy sa zapojilo 14 vystavovateľov, ktorí poslali celkovo 64 nádherných fotografií s jesennou tematikou. Veď jeseň je pre fotografov a výtvarníkov najkrajšie ročné obdobie. Pomoc pri príprave výstavy poskytlo mimo iných aj OZ Vodný hrad, ktoré vyčistilo okolie, aby návštevníci mali kultúrny prístup do bastiónu. Tí si počas prezerení fotografií mohli pochutnať na dobrej káve, vyskúšať si vypaľovanie do dreva či pozrieť si vlastnoručne vyrobené ozdobné výrobky. Umenie a literatúra Sat, 11 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý novembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý novembrový víkend. Šport Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rande s vedou 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-rande-s-vedou-2017 Už tradične sa počas Týždňa vedy a techniky v Základnej škole Juraja Fándlyho organizuje aktivita na popularizáciu prírodných vied pod názvom RANDE S VEDOU. Je určená pre najmladších žiakov 2. stupňa, ktorí prejavia záujem a po vyučovaní si nájdu čas venovať sa objavovaniu tajov biológie, chémie a fyziky. A ako to na našich stanovištiach prebiehalo? Čítajte ďalej. Školstvo a vzdelávanie Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Vysvetlenie k novému VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území mesta - budú poplatky platiť aj obyvatelia rodinných domov ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-vysvetlenie-k-novemu-vzn-o-poplatkoch-za-znecistenie-ovzdusia-na-uzemi-mesta-----budu-poplatky-platit-aj-obyvatelia-rodinnych-domov Iba rýchly pohľad bez hlbšej analýzy na program rokovania poslancov novembrového zastupiteľstva, týkajúci sa návrhu na nové VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území mesta Sereď bol zrejme príčinou, ktorý vzbudil v obyvateľoch dojem, že mesto sa chystá zvýšiť poplatky resp. povinnosť daň platiť chce uvaliť aj na fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch. Na zasadnutie MsZ bola privolaná prokurátorka Zuzana Hozová, ktorá poslancom celú vec ozrejmila. V príhovore povedala, že sa jednalo o celoslovenskú úlohu, podľa ktorej všetky okresné prokuratúry preskúmavali tento typ VZN. Mestské zastupiteľstvo Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Mihálikova Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-mihalikova-sered Výbor MO Matice slovenskej v Seredi | MO Matice slovenskej v Seredi, konkrétne Slávka Kramárová zorganizovala dňa 6. novembra 2017 pre mládež v Dome kultúry už 14.ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorá bola venovaná spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi. Súťaž bola určená žiakom základných škôl. Kultúra a tradície Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Seredskí poslanci obodovali najdôležitejšie investície na budúci rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-seredski-poslanci-obodovali-najdolezitejsie-investicie-na-buduci-rok Poslanci MsZ v Seredi s blížiacim sa koncom roka bodovacím systému každoročne rozhodujú o dôležitých investíciách mesta na budúci rok. K dispozícii má každý poslanec celkovo 55 bodov . Poslanci jednotlivé navrhnuté investície bodujú od č. 1 po č. 10. . Bodovanie prebieha podľa vlastného uváženia : prioritná investícia je obodovaná 10 bodmi , menej dôležitá menším počtom bodov. Poslanci, ktorí sa do bodovania zapojili napokon rozhodli, že najvyšší počet bodov a to 50 získala rekonštrukcia veľkej zasadačky a nová časť MÚ. Táto budova je v zlom technickom stave. Strecha zateká, osvetlenie interiéru je nevyhovujúce, pre nedostatočne tepelne izolovaný strop uniká v zimnom období veľké množstvo tepla. V lete naopak sú v nej vysoké teploty. Aktuálne tento zámer zatiaľ v rozpočte uvedený nie je. Mestské zastupiteľstvo Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 9.11.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-9-11-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 9.11.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rozlúčka s legendárnou Seredskou skupinou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-rozlucka-s-legendarnou-seredskou-skupinou Mesto Sereď a Dom kultúry Sereď vás pozývajú na Rozlúčkový koncert hudobnej legendy Seredský Dixieland Band 11. novembra 2017 18:00 hod. do estrádnej sály Domu kultúry. Kultúra a tradície Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Horúca sprcha v Dome kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-horuca-sprcha-v-dome-kultury Pozývame vás na divadelné predstavenie Horúca sprcha do divadelnej sály Domu kultúry Sereď 3.12.2017 o 19:00. Kultúra a tradície Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Duo Rytmus a Jadranka v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-duo-rytmus-a-jadranka-v-seredi Dom kultúry Sereď pozýva na koncert skupiny Duo Rytmus s hosťom Jadranka Handlovská v pondelok, 27. novembra 2017 o 18:00 v divadelnej sále Domu kultúry Sereď. Kultúra a tradície Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Detský čin roka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-detsky-cin-roka V roku 2017 záštitu nad projektom prebral prezident SR pán Andrej Kiska. Projekt prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlasovaním v detskej porote podporia deti dobro svojich rovesníkov a zároveň môžu pomôcť aj svojej škole. Školstvo a vzdelávanie Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Poznáme mená občanov, ktorí budú ocenení cenou mesta a čestným občianstvom mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-pozname-mena-obcanov--ktori-budu-oceneni-cenou-mesta-a-cestnym-obcianstvom-mesta-sered Obyvatelia mesta mohli v uplynulom období zasielať návrhy mien občanov a kolektívov, ktorým by chceli vyjadriť morálne poďakovanie za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života ... Mestské zastupiteľstvo Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Zmena poplatkov za svadobný obrad v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-zmena-poplatkov-za-svadobny-obrad-v-seredi 24 Svadba dvoch ľudí je spečatením ich nadchádzajúceho spoločného života. Náklady na svadobný obrad sa niekedy vyšplhajú poriadne vysoko. Okrem svadobných šiat, sály, hostiny či obrúčok musia snúbenci počítať aj s poplatkami za samotný obrat. Poslanci na svojom novembrovom rokovaní odsúhlasili mierne úpravy týchto poplatkov. Príspevky snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu budú od 1.1.2018 nasledovné: Mestské zastupiteľstvo Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Máme po tom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-mame-po-tom Optimizmus výrokov niektorých politológov a politikov o náraste voličov pri volebných urnách 4.11.2017 nechápem. Účasť v Seredi som odhadoval na 15 %. Skutočná 23,55 % bola vyššia, no napriek tomu sme v Seredi zaostali aj za celoslovenským priemerom 29.95 %. 10 563 občanov starších ako 18 rokov k urnám v 13-tich volebných okrskoch neprišlo. Vzhľadom na klimatické pomery v deň volieb nemôžu na ospravedlnenie použiť ani to, že pršalo. Volebné právo je právo voliť ale aj nezúčastniť sa volieb. Samospráva a štátna správa Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-z-odmeny-za-pracu-vo-volebnej-komisii-sa-poistne-neplati Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) zákona o dani z príjmov, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia, a preto predsedovia volebných komisií, členovia a ani zapisovatelia volebných komisií nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca. Dane a odvody Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pracovná ponuka - upratovačka na polovičný úväzok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-pracovna-ponuka---upratovacka-na-polovicny-uvazok Materská škola Ul. Komenského 1137/37 v Seredi prijme do trvalého pracovného pomeru s nástupom od 13.11.2017 upratovačku na polovičný úväzok. Mzda 250 € brutto, pracovný čas od 12.30 hod do 16.30 hod. Pracovná náplň : upratovanie v interiéri, rozkladanie lehátok. Hľadáme milú pani ktorá má rada deti a je nefajčiarka. Práca vhodná aj pre matku na rodičovskej dovolenke. Výkon práce : MŠ budova Komenského "A". Ekonomika Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam o riaditeľskom voľne na ZŠ J.A.Komenského v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-oznam-o-riaditelskom-volne-na-zs-j-a-komenskeho-v-seredi Riaditeľka Základnej školy Jana Amosa Komenského 1227/8, Sereď Vám oznamuje, že v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 6.-9. ročníka tunajšej školy dňa 22.novembra 2017 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov – z dôvodu bezproblémového celoslovenského testovania piatakov 2017. Školstvo a vzdelávanie Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozývame Vás do bastiónu na veľkú exhibíciu fotografií http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-pozyvame-vas-do-bastionu-na-velku-exhibiciu-fotografii OZ Mladá Sereď Vás srdečne pozýva na Veľkú exhibíciu fotografií, ktorá sa z dôvodu nepriaznivého počasia presunula na iný dátum. Uskutoční sa dňa 11. novembra (sobota) v Bastióne v Seredi, v čase od 10:00 do16:00 hod. Okrem výstavy jesenných fotografií na vás čaká občerstvenie, skvelá káva Veronia či tvorivé dielne, kde si budete môcť vyskúšať vypaľovanie do dreva a podporiť tvorbu začínajúcich umelcov, ktorí robia svoju prácu s naplním a láskou. Udalosti a ľudia Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Tretia šanca pre kaštieľ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-tretia-sanca-pre-kastiel Mesto na jar 2017 na základe výzvy Ministerstva kultúry SR podalo projekt s názvom Obnova národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ v Seredi v rámci programu Obnovme si svoj dom. Výška požadovanej dotácie bola 1 082 tis. EUR na rekonštrukciu strechy a južného krídla. Projekt bol úspešný a z viacerých podaných bol dotačnou komisiou vybraný a schválený v sume 863 tis. eur. Jeho realizácia by mala prebiehať v rokoch 2018 a 2019. Rozvoj a výstavba Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ak ste pracovali v Česku, príďte sa o dôchodku poradiť do Zlína - 22. novembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-ak-ste-pracovali-v-cesku--pridte-sa-o-dochodku-poradit-do-zlina---22--novembra-2017 Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Zlíne 22. novembra 2017. Medzinárodný poradenský deň sa uskutoční v Okresnej správe sociálneho zabezpečenia v čase od 9.00 do 16.00 h. Dane a odvody Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Aj stromy potrebujú pokoj http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-aj-stromy-potrebuju-pokoj Od 1.10.2017 do 31.3.2018 trvá obdobie vegetačného pokoja, kedy už nie je možné vykonávať orezávanie stromov. Stromy nemajú vhodné podmienky nato, aby stihli zaceliť svoje rany hojivým pletivom. V tomto období sa môžu realizovať iba výruby drevín a zmladzovacie rezy starých, zdrevnatených kríkov. Životné prostredie a príroda Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 10 zápasový maratón Lokomotívy počas víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-10-zapasovy-maraton-lokomotivy-pocas-vikendu V sobotu sme nastúpili na domácej palubovke proti družstvu z Bratislavy. Proti fyzicky a momentálne aj technicky vyspelejšiemu súperovi sa nám podarilo držať krok. Všetci hráči ukázali maximálnu bojovnosť a neskladali zbrane až do konca oboch zápasov, začo im patrí pochvala. Chalani predviedli mnoho krásnych individuálnych akcii, dokonca aj niekoľko rýchlych protiútokov. Šport Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kompletné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-kompletne-vysledky-volieb-do-organov-samospravnych-krajov-v-meste-sered V sobotu 4.11.2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V meste Sereď bolo vytvorených 13 volebných okrskov, v ktorých bolo zapísaných 13 818 voličov. Právo voliť využilo 3 255 voličov. Volebná účasť bola 23,55 %. Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania boli vo všetkých okrskoch spracované a odoslané elektronicky, čo značne urýchlilo a zefektívnilo prácu okrskových volebných komisií. Samospráva a štátna správa Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozývame Vás na otvorenie výstavy Kontakt http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-pozyvame-vas-na-otvorenie-vystavy-kontakt Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike, Dom kultúry, Mestské ​múzeum – Fándlyho fara v Seredi​, Mesto Sereď, Srbské kultúrno - informačné centrum, Spolok Srbov na Slovensku, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, pri Slovenskej výtvarnej únii Vás srdečne pozývajú na výstavu srbského a slovenského súčasného umenia KONTAKT. Záštitu nad výstavou prevzal veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike J. E. Šani Dermaku. Kurátorom výstavy je Vladimír Tomčík. Výstava potrvá od 10. 11. 2017 do 25. 11. 2017 Umenie a literatúra Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 KONTAKT - Výstava srbského a slovenského súčasného umenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-kontakt---vystava-srbskeho-a-slovenskeho-sucasneho-umenia Krajina Slovensko udržuje s mnohými krajinami kultúrne a spoločenské styky. Snahou tejto spolupráce je spoznávať kultúru, život ľudí iných národností doma i v iných krajinách. Vytvára sa zároveň priestor na vzájomnú prezentáciu kultúrneho dedičstva krajín a dáva podnet na vznik dobrej medziľudskej komunikácie národov cez kultúru a umenie i v súčasnosti. Umenie a literatúra Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam o ukončení zberu BRO 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-oznam-o-ukonceni-zberu-bro-2017 Mesto Sereď oznamuje, že posledný zber hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom, vriec s BRO a konárov bude v pondelok 13.11.2017. Životné prostredie a príroda Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ako volili občania Serede vo voľbách do Trnavského samsprávneho kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-05-ako-volili-obcania-serede-vo-volbach-do-trnavskeho-samspravneho-kraja Slovenská republika má za sebou voľby do orgánov samosprávnych krajov. Kandidujúci župani a poslanci od uztvorenia volebných miestností netrpezlivo očakávali výsledky. V niektorých prípadoch boli víťazi známi už hneď na začiatku uverejnenia priebežných výsledkov, iní prekvapili až na záver. Účasť vo voľbách v Trnavskom kraji dosiahla 24,74%. V Seredi bolo zapísaných 13 818 voličov a volilo 3 255 z nich. Percentuálne to je 23,55 % - ná účasť. Samospráva a štátna správa Sun, 05 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam o riaditeľskom voľne na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-05-oznam-o-riaditelskom-volne-na-zs-juraja-fandlyho-v-seredi Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi poskytuje žiakom riaditeľské voľno v nasledovných termínoch Školstvo a vzdelávanie Sun, 05 Nov 2017 01:01:01 +0100 V Seredi sme si volili zástupcov do Trnavského samosprávneho kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-04-v-seredi-sme-si-volili-zastupcov-do-trnavskeho-samospravneho-kraja Dňa 4. novembra 2017 sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na Slovensku je 8 vyšších územných celkov : Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj. Samospráva a štátna správa Sat, 04 Nov 2017 01:01:01 +0100 „Čo dokáže mama“ Predaj hand-made výrobkov – Burza detského oblečenia, športových potrieb a hračiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03--co-dokaze-mama--predaj-hand-made-vyrobkov---burza-detskeho-oblecenia--sportovych-potrieb-a-hraciek Rodinné centrum MAMA klub Sereď Vás pozýva na tradičnú burzu detského oblečenia, športových potrieb a hračiek spojenú s predajom výrobkov, ktoré vytvorili šikovné ruky našich mamičiek a babičiek. Môžete sa tešiť na šité a háčkované hračky, deky, prikrývky, kozmetiku a mydlá, dekorácie, šperky, vianočné oblátky a iné dobroty. Občania a občianske združenia Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Varí nám to http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-vari-nam-to O tom, že v kuchyni sa dá robiť alchýmia a že fyziku nájdeme i pod pokrievkou sa presvedčili šiestaci v ZŠ Juraja Fándlyho na krúžkoch. Po dôkladnom uprataní cvičnej kuchyne a inštalácii nových spotrebičov zakúpených z finančného grantu (Menu pre zmenu) sme sa pustili do lokálneho a krivého varenia. Školstvo a vzdelávanie Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na prvý novembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na prvý novembrový víkend. Šport Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Spevokol POHODA zo Serede natočil vlastné DVD http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-spevokol-pohoda-zo-serede-natocil-vlastne-dvd Spevácka skupina POHODA pri Dennom centre pre seniorov v Seredi, bola založená v roku 2011. Ide o zmiešaný spevokol, pozostávajúci z 22 členov. Vedúcou skupiny je Anna Lehocká a doprovod má spevokol v podobe harmoniky. Tú bravúrne ovláda Ali Drotner a vďaka jeho tóninám spevokol nadobúda vyššiu úroveň. Kultúra a tradície Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 MV SR zriadi informačnú linku v súvislosti s voľbami do VÚC http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-02--mv-sr-zriadi-informacnu-linku-v-suvislosti-s-volbami-do-vuc V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na 4. novembra 2017, zriadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre potreby obyvateľov Slovenskej republiky informačnú linku Samospráva a štátna správa Thu, 02 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-02-pozvanka-pre-buducich-stredoskolakov-a-ich-rodicov Mesto Galanta organizuje v estrádnej sále DK v Galante v stredu 29. 11. 2017 v čase 15.00 – 18.00 h Burzu stredných škôl. Podujatie je určené žiakom ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičom s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v Galante. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcova zamestnávateľov v okolí. Kultúra a tradície Thu, 02 Nov 2017 01:01:01 +0100 Z dôvodu bezpečnosti boli na území mesta Sereď vykonané orezy stromov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-02-z-dovodu-bezpecnosti-boli-na-uzemi-mesta-sered-vykonane-orezy-stromov V tomto roku je Slovensko ťažko skúšané silnými vetrami. Meteorológovia ich označujú až za víchrice. Vietor sa niekoľkokrát nevyhol ani Seredi a napáchal veľa škôd. Naše mesto sa muselo vysporiadať s vyvrátenými stromami, polámanými konármi, vytrhnutými žalúziami na balkónoch, odtrhnutými strešnými krytinami, anténami, vyvráteným stĺpom verejného osvetlenia ale aj poškodenými vozidlami od padajúcich konárov. Životné prostredie a príroda Thu, 02 Nov 2017 01:01:01 +0100 Cintorín v Seredi sa počas týchto dní stal miestom pokory, úcty a spomienok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-01-cintorin-v-seredi-sa-pocas-tychto-dni-stal-miestom-pokory--ucty-a-spomienok Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých sú dni, kedy častejšie ako inokedy navštevujeme hroby svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny sú plné kvetov, vencov a plápolajúcich sviečok. Pri hroboch tíško postojíme, vzdávame úctu zosnulým a posielame im odkaz do neba, že aj keď už nie sú medzi nami, v našich srdciach ostávajú naveky. Udalosti a ľudia Wed, 01 Nov 2017 01:01:01 +0100 Modlitbová pobožnosť na mestskom cintoríne v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-01-modlitbova-poboznost-na-mestskom-cintorine-v-seredi Každoročne sa v deň sviatku Všetkých svätých stretávajú veriaci mesta Sereď na mestskom cintoríne pred hlavným krížom, aby si Modlitbovou pobožnosťou uctili pamiatku všetkých zosnulých. Pri modlitbách niekoľko desiatok ľudí vzdalo úctu a spomienku tým, ktorí už nie sú na tomto svete. Udalosti a ľudia Wed, 01 Nov 2017 01:01:01 +0100 Organizačné pokyny k voľbám do orgánov samosprávnych krajov konaných v sobotu 4.novembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-01-organizacne-pokyny-k-volbam-do-organov-samospravnych-krajov-konanych-v-sobotu-4-novembra-2017 Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Samospráva a štátna správa Wed, 01 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárny salón http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-literarny-salon Občianske združenie Koménium pripravilo v spolupráci s mestským múzeom v piatok 27. októbra prvý Literárny salón. Bol venovaný nielen milovníkom hovoreného slova, ale aj hudbe. Večer, ktorý pod taktovkou výboru OZ rezonoval nádhernými ukážkami poézie a prózy z rôznych období našej histórie, precítene recitovali učiteľky, členky Koménia. Umenie a literatúra Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Ďalší informačný klenot Markízy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-dalsi-informacny-klenot-markizy V závere prvých televíznych novín v piatok 20.10.2017 oznámila televízia Markíza v príspevku nazvanom Bez domova a bez pomoci emóciami nabitý príspevok o tom, ako poslanci nášho zastupiteľstva rozhodli, že na ulici v mrazoch zostane viac ako 60 ľudí. Samospráva a štátna správa Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Smejko a Tanculienka zavítali do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-smejko-a-tanculienka-zavitali-do-serede Kde bolo, tam bolo boli raz dvaja chrobáčikovia: čmelko Smejko a lienka Tanculienka. Túlali sa svetom sem a tam, až sa 30. októbra zatúlali do Domu kultúry v Seredi. Aj detskí hrdinovia podliehajú móde. Kým ešte nedávno vypredávalo plné sály Spievankovo, neskôr Fíha Tralala, tentoraz sa Dom kultúry zaplnil detským publikom, aby si spolu so Smejkom a Tanculienkou zaspievali pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Boxerista, Vajce na vandrovke a Babu Jagu. Kultúra a tradície Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Je najvyšší čas prezuť letné pneumatiky za zimné http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-je-najvyssi-cas-prezut-letne-pneumatiky-za-zimne V posledných dňoch sa prebúdzame do chladných až zamrznutých rán. Ortuť teplomera nám klesá stále nižšie a nižšie, preto je najvyšší čas prezuť letné pneumatiky za zimné. Zákon nám ukladá povinnosť používať zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca. No signálom na prezutie je aj ak teplota vonku tri dni po sebe klesne pod 7 stupňov. Mnohí vodiči si pneumatiky na svojich vozidlách už vymenili, ostatných to ešte len čaká. V pneuservisoch majú v týchto týždňoch plné ruky práce, nakoľko vodiči už sami vedia, že vlhká vozovka a námraza v spojitosti s letnými pneumatikami zvyšuje riziko šmyku. Bezpečnosť Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Ponuka práce - záhradník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-30-ponuka-prace---zahradnik Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu: ZÁHRADNÍK Ekonomika Mon, 30 Oct 2017 01:01:01 +0100 Bavme deti športom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-30-bavme-deti-sportom Dňa 27.10.2017 sa družstvo žiakov zo ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnilo 1.postupového kola atletickej súťaže „Bavme deti športom“ v rámci projektu Detská atletika , ktoré organizoval Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickým klubom AŠK Slávia Trnava. Šport Mon, 30 Oct 2017 01:01:01 +0100 Mamičky, opatrovatelia, asistenti – na dôchodkové poistenie vás zaeviduje Sociálna poisťovňa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-30-mamicky--opatrovatelia--asistenti---na-dochodkove-poistenie-vas-zaeviduje-socialna-poistovna Menej povinností čaká od 1. januára 2018 štyri kategórie osôb, tzv. poistencov štátu. Ich doterajšiu povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa na dôchodkové poistenie štátu preberie od nového roka automaticky Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré bude dostávať z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dane a odvody Mon, 30 Oct 2017 01:01:01 +0100 Galantský okres v nedeľu očakáva opäť silný vietor http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-galantsky-okres-v-nedelu-ocakava-opat-silny-vietor V nedeľu zasiahne územie Slovenska opäť silný vietor. SHMÚ vydal výstrahu najvyššieho 3. stupňa aj pre okres Galanta. Rýchlosť vetra by mala dosiahnuť až 105 - 120 km/h a najväčšia intenzita by podľa meteorológov mala byť v čase od od 10.00 do 15.00 h. Silný vietor zasiahne aj okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Šaľa, Nitra, Nové Zámky, Komárno a Dunajská Streda. Meteorológovia takýto vietor podľa Beaufaurtovej označujú ako víchricu. Buďte opatrní, aby teraz v čase zvýšených návštev cintorínov nedošlo k ujme na zdraví či majetku. Životné prostredie a príroda Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Silný vietor na Kostolnej ulici zapríčinil vyvrátenie stĺpu verejného osvetlenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-silny-vietor-na-kostolnej-ulici-zapricinil-vyvratenie-stlpu-verejneho-osvetlenia Na nedeľu 29. októbra meteorológovia vydali výstrahu 3. stupňa pre silný vietor v okrese Galanta. Ten sa nevyhol ani Seredi a okolo obedňajších hodín na Kostolnej ulici vietor odlomil konár na strome, ktorý spadol na elektrické vedenie následkom čoho sa vyvrátil stĺp verejného osvetlenia. Pádom boli zasiahnuté tam odparkované vozidlá. Na mieste polícia usmerňovala dopravu a príslušníci HaZZ odstraňovali škody spôsobené pádom stĺpa. Životné prostredie a príroda Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Priestory Múzea holokaustu rozozvučali tóny hudobnej skupiny Preßburger Klezmer Band http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-priestory-muzea-holokaustu-rozozvucali-tony-hudobnej-skupiny-pre-burger-klezmer-band V priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sa v sobotu 28.októbra rozozvučali tóny hudobnej skupiny Preßburger Klezmer Band. Začiatky tohto hudobného zoskupenia sa tradujú z roku 1995 a v súčasnosti majú mnoho priaznivcov. Ich hudobná produkcia je zameraná na židovskú, balkánsku či orientálnu hudbu okorenenú modernými štýlmi, ako jazz, rock, reggae a latino. V Múzeu holokaustu sa uskutočnil prvý samostatný koncert tejto hudobnej skupiny pod názvom Židovské balady (Abrahmson a iní). Kultúra a tradície Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Sereď zorganizovala výlov rýb http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-slovensky-rybarsky-zvaz---mestska-organizacia-sered-zorganizovala-vylov-ryb Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Sereď má vo svojom revíry niekoľko vodných plôch. Okrem už každému známy Váh č. 3, rameno v Hornom Čepeni či bágrovisko v Šintave patrí aj menej známa vodná nádrž Hlohovník pri Vinohradoch nad Váhom alebo vodná plocha v Bábe a pri Pustých Sadoch. Členovia Mestskej organizácie sa o svoje revíry pravidelne starajú. Okrem organizovaných brigád, musia vodné plochy zarybňovať alebo naopak uskutočňovať výlovy. Životné prostredie a príroda Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Slávnostné otvorenie pokračovania cyklotrasy Dolná Streda - Váhovce http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-28-slavnostne-otvorenie-pokracovania-cyklotrasy-dolna-streda---vahovce Dňa 28.10.2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie pokračovania cyklotrasy v smere Dolná Streda – Váhovce. Prestrihnutia pásky sa zúčastnili riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja na TTSK Marek Turanský, starostovia obcí Dolná Streda Ľuboš Šúry a Váhoviec Adrián Kubica ako aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi. Rozvoj a výstavba Sat, 28 Oct 2017 01:01:01 +0200 Jedenásť speváckych a umeleckých súborov odprezentovalo v Seredi svoj talent http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-28-jedenast-spevackych-a-umeleckych-suborov-odprezentovalo-v-seredi-svoj-talent Spevácke súbory členov Jednoty dôchodcov na Slovensku z Trnavského kraja prezentovalo svoj talent na prehliadke speváckych a umeleckých súborov v Seredi. Jedenásť zoskupení ukázalo, že vek v tomto prípade nehrá žiadnu úlohu. Prehliadku zorganizovala okresná organizácia Jednoty dôchodcov z Galanty. Takéto podujatie sa v Seredi koná po prvý krát a stala sa mestom, ktoré prebralo pomyselnú štafetu po obci Pata. Ďalšie ročníky sa presunú aj do iných miest a obcí Kultúra a tradície Sat, 28 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dôležité informácie o jódových tabletkách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-dolezite-informacie-o-jodovych-tabletkach V dňoch 16.10.2017 do 20.10.2017 uskutočnili poverení zamestnanci mestského úradu v Seredi výmenu jódových profilaktík. Tabletky si počas tohto týždňa vymenilo 7560 obyvateľov mesta Sereď čo je 47,75% z celkového počtu obyvateľov mesta. Občania s trvalým pobytom v meste Sereď si môžu aj naďalej nevyzdvihnuté jódové profilaktiká vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu v Seredi počas stránkových hodín. Mestský úrad Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Historické víťazstvo hádzanárok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-historicke-vitazstvo-hadzanarok V stredu zaklinovali hádzanárky Slávie Sereď, keď v osemfinále slovenského pohára jednoznačne zvíťazili na palubovke vlani ešte účastníka WHL a momentálne lídra 1. ligy žien MŠK Slávia Partizánske 34:29. Šport Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný októbrový víkend. Šport Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Október-mesiac úcty k starším v DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-oktober-mesiac-ucty-k-starsim-v-dd-a-dss-v-seredi DD a DSS pre dospelých Sereď dňa 27.10.2017 pri príležitosti októbera - mesiaca úcty k starším navštívili žiaci zo ZŠ Fándlyho , Cirkevnej ZŠ a najmenší priatelia z MŠ na Murgašovej ulici ,ktorí si pripravili pre klientov bohatý program. Po ich vystúpení klientov prišli pozdraviť aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický a vedúca organizačného oddelenia na MÚ Silvia Adamčíková, ktorí ich prekvapili sladkými balíčkami. Udalosti a ľudia Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Minister obrany Peter Gajdoš sa v Seredi slávnostne rozlúčil s vojakmi odchádzajúcimi do Iraku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-minister-obrany-peter-gajdos-sa-v-seredi-slavnostne-rozlucil-s-vojakmi-odchadzajucimi-do-iraku Kasárne ženijného práporu v Seredi sa stali miestom konania slávnostnej rozlúčky s vojakmi, ktorí odchádzajú plniť úlohy do Iraku. Slovensko sa od roku 2006 v Iraku priamo neangažovalo. Vláda v tom čase rozhodla, že stiahne svoje ženijné jednotky z tejto krajiny. V máji 2017 na májovom summite NATO v Bruseli ale Slovensko opäť ponúklo vyslanie vojakov do tejto krajiny. Do misie „Iracká podpora“ (NTCB – I: NATO Training Capacity Building – Iraq) odchádza 15 príslušníkov OS SR, z toho 10 príslušníkov žpr. Nejedná o bojovú misiu, ale ide o mobilný tréningový tím, ktorý bude školiť irackých ženistov na ručné odmínovanie. Udalosti a ľudia Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Lampióny rozžiarili ulice Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-lampiony-rozziarili-ulice-serede Už sa stalo tradíciou, že sa na prelome mesiacov október a november konajú v Seredi lampiónové sprievody. Čaro lampiónov ani po rokoch nevymrelo a teší sa obľube nielen detí ale aj ich rodičov. Vo štvrtok 26. októbra lampiónový sprievod zorganizovala ZŠ Juraja Fándlyho. V podvečerných hodinách sa žiaci stretli pred školou, aby spoločne rozžiarili ulice mesta. So zapálenými lampiónmi vyvolali úsmev na tvári každého okoloidúceho. Po večernej prechádzke mestom sa vrátili späť do školy, kde ich čakal teplý čaj a niekoľko desiatok minút v spoločnosti kamarátov. Kultúra a tradície Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 V Trnave sa myslelo pozitívne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-v-trnave-sa-myslelo-pozitivne Združenie STORM už po piaty rok organizovalo celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy. Občania a občianske združenia Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Streľba pri Vinohradoch nad Váhom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-strelba-pri-vinohradoch-nad-vahom Hliadka operatívneho oddelenia odboru kriminálnej polície v Galante chcela pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti skontrolovať včera (24.10.) dopoludnia vodiča strieborného auta Audi A 4. Bezpečnosť Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na Literárny salón http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-pozvanka-na-literarny-salon Občianske združenie Koménium v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi Vás pozýva na kultúrne podujatie „Literárny salón“, prednes umeleckej poézie a prózy.
Tešíme sa na vás!
Umenie a literatúra Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200
Seredská taekwondistka úspešná v zahraničí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-seredska-taekwondistka-uspesna-v-zahranici Výber taekwondistov z viacerých slovenských klubov sa v sobotu 21. októbra 2017 zúčastnil na medzinárodnej súťaži Lehel Vezér Open 2017 v maďarskom meste Jászberény. Za Sereď a Slovensko bojovala o medaily Nina Kopajová. Šport Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po nezvestnej osobe Lívii Lakatošovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-policia-patra-po-nezvestnej-osobe-livii-lakatosovej Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej, 49 ročnej Lívii Lakatošovej z obce Trstice (okr. Galanta). Nezvestná žena bola naposledy videná v stredu, 27. 9. 2017 v obci Trstice v pizzerii Adriano v čase o 14.00 h. Od uvedenej doby sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ nepodala o sebe žiadnu správu. Bezpečnosť Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Policajné správy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-policajne-spravy Vyšetrovateľ z Galanty obvinil zo zločinu poškodzovania cudzej veci formou spolupáchateľstva dve osoby. 16 ročný študent a o tri roky starší mladý muž sú podozriví z poškodenia národnej kultúrnej pamiatky v Seredi. Miestny kaštieľ bol iba nedávno zreštaurovaný. Na steny a brány mali nastriekať viacero textov a nápisov v rôznych farbách, ktorými znehodnotili steny a renesančné brány seredskej pamiatky. Bezpečnosť Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Informácie o poskytnutej finančnej dotácii pre Centrum pomoci človeku Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-informacie-o-poskytnutej-financnej-dotacii-pre-centrum-pomoci-cloveku-sered Trnavská arcidiecézna charita a Centrum pomoci človeku Sereď bolo podporené finančnou dotáciou Mesta Sereď v roku 2017 vo výške 1200,- €. Vďaka tejto sume sa nám podarilo vymaľovať priestory, ktoré sme počas zimných mesiacov využívali ako nocľaháreň a skladové priestory. Zaplatili sme septembrový nájom a opravu hasiacich prístrojov. Náboženstvo a filozofia Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 V dennom centre pre seniorov si pripomenuli " Október - mesiac úcty k starším " http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-v-dennom-centre-pre-seniorov-si-pripomenuli---oktober---mesiac-ucty-k-starsim Október už tradične zvykneme nazývať mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti vedúci Denného centra pre seniorov v Seredi Jozef Valábek zorganizoval 26. októbra príjemné spoločenské stretnutie členov centra. Pozdraviť seniorov prišiel aj primátor mesta Martin Tomčányi a vedúca organizačného oddelenia na MÚ Silvia Adamčíková. Seniorom prišli spríjemniť posedenie aj žiaci s malou kultúrnou vložkou a napokon všetkým zaspieval aj spevokol Pohoda, ktorý pozostáva práve z členov centra. Pripravené bolo pohostenie a tanečný parket, ktorý sa bez váhania zaplnil usmiatymi tvárami Udalosti a ľudia Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Tento víkend si posunieme ručičky hodiniek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-tento-vikend-si-posunieme-rucicky-hodiniek Ako každý rok aj teraz platí, že si posledný októbrový víkend posunieme ručičky hodiniek. V nedeľu 29. októbra 2017 o 03:00 hod. ráno stredoeurópskeho letného času (SELČ) nastane posun času dozadu na 02:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Udalosti a ľudia Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dotácia pre Mestskú knižnicu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-dotacia-pre-mestsku-kniznicu V roku 2017 získala Mestská knižnica v Seredi opäť dotáciu na nákup literatúry z Fondu na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil fond náš projekt „Aktualizácia knižného fondu“ v celkovej výške 2 600 €. Spoluúčasť knižnice na projekte je 140 €. Umenie a literatúra Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dom kultúry v Seredi sa rozozvučí piesňami v podaní členov Jednoty dôchodcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-dom-kultury-v-seredi-sa-rozozvuci-piesnami-v-podani-clenov-jednoty-dochodcov Srdečne Vás pozývame dňa 28.10.2017 so začiatkom o 14.00 hod. do Domu kultúry v Seredi – Divadelná sála. Vystúpia spevácke a umelecké súbory: Zvon, Švermovanka, Malženičan, Kéknefelejcs, Zora, Patanská radosť, Rozmarím, Pustakerčanka, Stará chasa, Pohoda. Hudba, tanec a spev Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Vývoz triedeného odpadu počas sviatku 1.11.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-vyvoz-triedeneho-odpadu-pocas-sviatku-1-11-2017 Vážení občania, oznamujeme Vám, že počas sviatku v stredu 01.11.2017 bude odvoz triedeného odpadu od rodinných domov a bytových domov zabezpečený vo štvrtok 02.11.2017. Životné prostredie a príroda Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Zdravá výživa na ZŠ Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-zdrava-vyziva-na-zs-jana-amosa-komenskeho Od roku 1981 si zástancovia zdravej výživy pripomínajú 16.októbra Svetový deň výživy. Aj žiaci Základnej školy Jana Amosa Komenského sa aktívne zapojili do aktivít pripravených triednymi učiteľkami. V tieto dni sme zdravú výživu spomínali v škole častejšie. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na slávnostné otvorenie cyklocesty http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-pozvanka-na-slavnostne-otvorenie-cyklocesty Obec Dolná Streda a mesto Sereď srdečne pozývajú všetkých cyklistov, turistov a korčuliarov na slávnostné otvorenie cyklocesty v katastri Dolnej Stredy. Šport Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Cintoríny predlžujú v týchto dňoch otváracie hodiny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-cintoriny-predlzuju-v-tychto-dnoch-otvaracie-hodiny Mnoho Slovákov v týchto dňoch navštevuje cintoríny, aby si pri hroboch zaspomínali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých predlžujú cintoríny otváracie hodiny. Podľa prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Sereď budú počas 31.10 až 2.11. brány cintorína otvorené od 8.00 až do 22.00 hodiny. Udalosti a ľudia Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 V ankete STROM ROKA 2017 získal PLATAN zo Serede tretie miesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-v-ankete-strom-roka-2017-ziskal-platan-zo-serede-tretie-miesto Pred niekoľkými mesiacmi sa obyvatelia mesta Sereď mohli zapojiť do ankety STROM ROKA 2017, kde bol prihlásený 210 ročný PLATAN ZÁPADNÝ nachádzajúci sa zámockom parku. Vysadený bol počas panstva významného rodu Esterháziovcov a jeho obvod má 460 cm a výšku 30m. Anketu vyhlásila Nadácia Ekopolis, ktorá do ankety vybrala 12 stromov, ktoré o titul „ naj strom „ súťažili do konca septembra. Ide už o päťnásty ročník tejto ankety a cieľom je v ľuďoch vzbudiť záujem o prírodu a okolie. Patrónom ankety STROM ROKA je spevák Peter Lipa. Tento rok o poradí rozhodlo 23 370 hlasov čo je rekordný počet hlasujúcich počas existencie ankety. Životné prostredie a príroda Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 ECO H2O TOUR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24-eco-h2o-tour Pre žiakov ZŠ Juraja Fándlyho sa 23. októbra v Dome kultúry Sereď uskutočnil v poradí už tretí koncert s environmentálnou témou ECO H2O tour. Hlavní vystupujúci boli známi speváci Martin Madej a Thomas Puskailer. V dokrútkach medzi súťažami, v ktorých sme mohli vyhrať tričká s logom Ecotour, sme si vypočuli názory aj Emmy Drobnej, Adely Vinczeovej a Adama Ďuricu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii a pripomenuli si aj to, čo už vieme Školstvo a vzdelávanie Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 Stretnutie s ministrom životného prostredia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24-stretnutie-s-ministrom-zivotneho-prostredia Žiaci z celého Slovenska úspešní v programe Mladí reportéri pre životné prostredie navštívili 19. októbra Ministerstvo životného prostredia SR. Na neformálnom stretnutí ich prijal minister László Sólymos, ktorý hneď v úvode stretnutia vyzdvihol ich prácu a záujem o životné prostredie. Zo Základnej školy Juraja Fándlyho bola pozvanou reportérkou žiačka 8.C triedy Evka Mančíková, ktorá s fotografiou Dedičstvo získala víťazstvo nielen v celoslovenskom ale aj v medzinárodnom kole. Školstvo a vzdelávanie Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 „Neziskovky“ a občianske združenia môžu o potvrdenie zo Sociálnej poisťovne k 2% z dane žiadať písomne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24--neziskovky--a-obcianske-zdruzenia-mozu-o-potvrdenie-zo-socialnej-poistovne-k-2--z-dane-ziadat-pisomne Žiadatelia o potvrdenia na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu nemusia chodiť osobne do pobočiek Sociálnej poisťovne, stačí si potvrdenie vyžiadať prostredníctvom mailovej adresy pobočiek (ich zoznam je na webovej stránke tu: http://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s) alebo mailom cez Informačno-poradenské centrum, ktoré vybavenie požiadavky v pobočke sprostredkuje. Dane a odvody Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 Folklórna Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24-folklorna-sered Predsedníčka MO Matice slovenskej v Seredi Slávka Kramárová zorganizovala pre mládež už 11- krát regionálnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž bola určená žiakom základných škôl. Tentokrát sa zúčastnilo po 13 súťažiacich v oboch kategóriách- 1. a 2. stupeň ZŠ z 8 základných škôl: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ J. A. Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ZŠ Pusté Úľany a ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo. Kultúra a tradície Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 Posledná bodka za rekonštrukciou historickej vrátnice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-posledna-bodka-za-rekonstrukciou-historickej-vratnice V mesiacoch jún až september 2017 sa uskutočnila rekonštrukcia historickej vrátnice, ktorá sa nachádza pri vstupe do mestského parku. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a preto museli byť práce vykonané v s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Trnava. Rekonštrukciu vykonala odborná firma Šmigrovský spol. s.r.o, ktorá sa snažila budove prinavrátiť pôvodný vzhľad. Rozvoj a výstavba Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Favorit potvrdil svoju kvalitu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-favorit-potvrdil-svoju-kvalitu Už včera, v piatok si ŠKF Sereď „predohrala“ svoj zápas 13.kola 2.futbalovej ligy a za svojim súperom cestovala do Žiaru nad Hronom, kde má svoj futbalový stánok od začiatku súčasnej sezóny FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa. Šport Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Basketbalové nádeje z CVČ Fándly Sereď úspešne zvládli prvé kolo Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-basketbalove-nadeje-z-cvc-fandly-sered-uspesne-zvladli-prve-kolo-mikroligy Prípravkári z CVČ Fándly Sereď odohrali 1. kolo Mikroligy na domácej palubovke. V Mikrolige sa hrá zápas 1 hodinu a deti sa striedajú po 3 minútach. V tejto súťaži o výsledky nejde, ide o to aby sa deti bavili basketbalom. V prvom kole si deti zahrali iba proti chlapcom z Interu Bratislava, nakoľko sa družstvo z Pezinka nemohlo prvého kola zúčastniť. Šport Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 11 zápasový maratón Lokomotívy počas víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-11-zapasovy-maraton-lokomotivy-pocas-vikendu Na prvý dvojzápas sezóny sme cestovali do Piešťan. Náš herný prejav sa z ďaleka nepribližoval našim možnostiam. Dievčatá boli ustráchané a nerozhodné. Z toho vyplývali nepremenené pokusy, ktoré by už sme mali v tomto veku jasne premieňať. Verím, že tieto zápasy nám všetkým jasne ukázali to, že treba zlepšiť dochádzku na tréningy. Šport Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozor na cestách na lesnú zver http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-pozor-na-cestach-na-lesnu-zver Polícia upozorňuje vodičov na zvýšenú opatrnosť. Za posledný týždeň zaevidovala polícia v Trnavskom kraji 30 dopravných nehôd. 16 v okrese Trnava, Hlohovec a Piešťany, 5 v Galante, 4 nehody sa stali v okrese Dunajská Streda a Senica a 1nehodu evidovali policajti v okrese Skalica. Bezpečnosť Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kam s ojazdenými pneumatikami v našom meste? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-kam-s-ojazdenymi-pneumatikami-v-nasom-meste Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov (nie je možné ich odovzdávať na zberný dvor) a nie sú ani súčasťou zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto (jarný a jesenný zber). Podľa § 71 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je povinnosťou distribútora pneumatík (predajca pneumatík, pneuservis) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík bezplatne, bez ohľadu na výrobnú značku, na dátum uvedenia pneumatík na trh a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky, alebo iného tovaru. Životné prostredie a príroda Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 V kine Nova už v októbri padli rekordy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-v-kine-nova-uz-v-oktobri-padli-rekordy Digitalizácia kina Nova v Seredi prebehla v roku 2012 a slávnostného otvorenia sa dočkalo vo februári 2013. Tento krok zdá sa, už niekoľko rokov prináša svoje ovocie. Digitalizácia bola záchranou kina a obyvatelia od tej doby nemusia jazdiť za filmami do okolitých miest. Vzrástla ako návštevnosť tak aj tržby. Tento rok, hoci máme ešte len október a do konca roka zostávajú dva mesiace, padli dva rekordy. Rozvoj a výstavba Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po nezvestnej osobe Lívii Lakatošovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-policia-patra-po-nezvestnej-osobe-livii-lakatosovej Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej, 49 ročnej Lívii Lakatošovej z obce Trstice (okr. Galanta). Nezvestná žena bola naposledy videná v stredu, 27. 9. 2017 v obci Trstice v pizzerii Adriano v čase o 14.00 h. Od uvedenej doby sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ nepodala o sebe žiadnu správu. Bezpečnosť Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na predposledný októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na predposledný októbrový víkend. Šport Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Premiéra filmu KROKY NA HRANE v Múzeu holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-premiera-filmu-kroky-na-hrane-v-muzeu-holokaustu-v-seredi 19. októbra 2017 sa v Múzeu holokaustu v Seredi konala slávnostná premiéra filmu KROKY NA HRANE. Dokument pojednáva o bežcoch, ktorí sa vydali po stopách Slovákov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu – utečencov z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V réžii Viliama Bendíka si diváci budú môcť pozrieť cestu šiestich horských ultrabežcov, ktorí oživili hrdinský príbeh z druhej svetovej vojny. Udalosti a ľudia Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 V Seredi prebehla výmena jódových tabletiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-v-seredi-prebehla-vymena-jodovych-tabletiek V týždni od 16.-20.10.2017 sa na území mesta Sereď konal výdaj – výmena jódových profilaktív. Tieto tabletky dostávajú obyvatelia z okolia jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Slúžia na ochranu života a zdravia v prípade radiačnej havárie. Tablety obyvatelia naposledy dostali pred piatimi rokmi t.j. v roku 2012. V jesenných mesiacoch im končí exspiračná doba, preto aj mesto Sereď pristúpilo k ich distribúcii. Udalosti a ľudia Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na november 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-program-kina-nova-na-november-2017 Program kina NOVA na november je plný očakávaných hitov ako sú napríklad Justice League, Thor: Ragnarok, Vraźda v Orient Expresse a Matky rebelky: Šťastné a veselé ale aj filmov náročnejších ako je napríklad prvý Oskarový film z Československa Obchod na korze. TV a film Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pribudli nové stojany na bicykle http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-pribudli-nove-stojany-na-bicykle V mesiaci august 2017 prebehla v meste Sereď na ulici M.R.Štefánika rekonštrukcia chodníka. Výsedkom prác je výmena asfaltového povrchu po celej jeho dĺžke. Aj napriek kritikckým ohlasom zo strany niektorých obyvateľov na vzhľad chodníka sa napokon vyasfaltovaním dosiahlo minimálne to, že je táto chodcami najfrekventovanejšia časť mesta bez výtlkov a špár. Ďalším krokom k spokojnosti obyvateľov bolo nainštalovanie nových stojanov na bicykle, ktoré umožňujú uzamknúť aj rám bicykla. Rozvoj a výstavba Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Trnavská arcidiecézna charita tvrdí : poslanci v Seredi urobili zlé rozhodnutie. Kde je ale pravda ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-trnavska-arcidiecezna-charita-tvrdi---poslanci-v-seredi-urobili-zle-rozhodnutie--kde-je-ale-pravda 24 médií v Trnavskom kraji v týchto dňoch dostalo od Trnavskej arcidiecéznej charity list, ktorého obsahom je skutočnosť, že mesto Sereď žiada charitu do konca januára opustiť priestory na Garbiarskej ulici v Seredi, nakoľko bude mať budova nového nájomníka. (písali sme v samostatnom článku). Charita pomáha ľuďom bez domova, poskytuje im v zimných mesiacoch ubytovanie, stravu, oblečenie... V liste je spomínané, že mesto nenašlo vhodné náhradné priestory a preto ľudia bez domova v najbližšej zime možno umrznú na ulici. Takisto im údajne nebude poskytnutá zdravotná pomoc, po uliciach sa budú prechádzať bezdomovci hladní, špinaví, niektorí budú možno prenášačmi chorôb a v neposlednom rade bude dochádzať z ich strany ku krádežiam. Udalosti a ľudia Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 13 seredských medailí v Taekwon-Do Lige http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-13-seredskych-medaili-v-taekwon-do-lige V sobotu 14. októbra pokračovala Taekwon-Do Liga 2017 svojím tretím kolom, ktoré sa tentoraz konalo v Košiciach. V metropole východu Slovenska zastupovalo seredský klub 7 súťažiacich a dosiahli výborné výsledky! Šport Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dva pohľady do minulosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-dva-pohlady-do-minulosti Sereď sa mení a ostáva iba na osobnom posúdení každého, či zmeny vníma pozitívne, alebo nie. Archív diapozitívov ponúka dokumentáciu prostredia, ktorá pri porovnaní s aktuálnym stavom vypovedá o miere a rozsahu premien. História Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 Program na mesiac november 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-program-na-mesiac-november-2017 Program Mestského múzea na mesiac november 2017. História Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 V Seredi si uctili seniorov mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-v-seredi-si-uctili-seniorov-mesta Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry usporiadali dňa 19.10.2017 kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Ďakujeme Vám. Podujatie sa koná už tradične pri príležitosti októbra – mesiaca úcty ku starším a je venované všetkým seniorom mesta. Úvodné slová patrili primátorovi mesta Martinovi Tomčányimu, ktorý zaželal seniorom všetko dobré a samozrejme príjemnú zábavu. O tú sa na začiatok postaral spevokol Pohoda z Denného centra pre seniorov v Seredi. Tých vystriedala vždy dobre naladená Gizka Oňová. Kultúra a tradície Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dávku v nezamestnanosti nepriznáva Sociálna poisťovňa automaticky, treba o ňu požiadať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-davku-v-nezamestnanosti-nepriznava-socialna-poistovna-automaticky--treba-o-nu-poziadat Sociálna poisťovňa pripomína, že o priznanie dávky v nezamestnanosti treba po strate zamestnania požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska. Táto dávka sa nepriznáva automaticky. Dane a odvody Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Jesenná brigáda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-jesenna-brigada V poradí už 2. jesennú brigádu zorganizovali mestskí policajti, ktorej účastníkmi boli miestni bezdomovci. Bezdomovci vyčistili priestory časti zvanej "Larzenky" okolia rieky Váh a priestor pri garážach na Novomestskej ul., kde sa najčastejšie zdržiavajú bezdomovci. Mestská polícia Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Záznam z mestského zastupiteľstva 18.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-zaznam-z-mestskeho-zastupitelstva-18-10-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 18.10.2017 o 17:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Sereď na historických fotografiách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-sered-na-historickych-fotografiach Historické fotografie v mnohých vyvolajú radosť, úsmev na tvári ale aj slzu v oku. Aj napriek tomu, že nie sú kvalitné a nemajú v sebe veľa farieb, ukrývajú niečo tajomné a príťažlivé. Nútia človeka zamyslieť sa nad tým ako plynie čas a ako sa v priebehu rokov mení svet a ľudia okolo nás. Vďaka fotografiám sa uchovávajú dôležité momenty ľudských osudov ale zachytáva sa na nich aj spoločenský či každodenný život v mestách a obciach. Udalosti a ľudia Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na koncert http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-pozvanka-na-koncert Duo Rytmus s Jadrankou ponúkne svoje piesne aj divákom z nášho mesta. Kultúra a tradície Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Život potom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-zivot-potom Čo je to druhá generácia holokaustu? Aké pocity má dieťa, ktoré okrem rodičov nemá žiadnych blízkych príbuzných? Ako vychováva svoje dieťa rodič, ktorý prežil koncentračný tábor? Kde má "domov" človek, ktorý emigroval? Kde a prečo sa dejú aj dnes vo svete podobné veci, ako bol holokaust? Prečo sa v dejinách neustále opakuje násilie a bezprávie? Čo môžeme urobiť, aby sme postavili hrádzu predsudkom a stereotypom? Školstvo a vzdelávanie Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Labutie jazero http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-labutie-jazero Občianske združenie KRÁSNA HUDBA zorganizovalo 14.10.2017 pre svojich členov zájazd do Galanty na predstavenie baletu Labutie jazero (rus. Lebedinoje ozero). Po rôznych komorných koncertoch v Seredi a opere Rigoletto v rakúskom St. Margarethen si účastníci mohli vychutnať ďalší žáner – balet. Hudba, tanec a spev Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Oznam o ukončení zberu BRO 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-oznam-o-ukonceni-zberu-bro-2017 Mesto Sereď oznamuje, že posledný zber hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom, vriec s BRO a konárov bude v pondelok 13.11.2017. Životné prostredie a príroda Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Feeder Team Sereď obhájil titul víťaza 1.ligy LRU-feeder 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-feeder-team-sered-obhajil-titul-vitaza-1-ligy-lru-feeder-2017 Sereďský Feeder Team výhrou v 4. kole ligy, ktoré sa konalo 30.9-1.10 v Trenčíne na kanáli Váhu zavŕšil sezónu. V zložení Miloš Galgoci ml., Peter Hašuk, Igor Psota, Ľudovít Scheibenreif, Peter Černák a Miloš Galgóci st. obhájil vlaňajšie prvenstvo v 1.lige. Šport Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Prvé víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Fándly Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-prve-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-fandly-sered V sobotu 14.10. odohrali mladší minibasketbalisti prvý súťažný zápas v novej sezóne. Pre viacerých hráčov to bol prvý súťažný zápas v živote. Šport Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Sme najproduktívnejší v 2.futbalovej lige http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-sme-najproduktivnejsi-v-2-futbalovej-lige Dnes ( v nedeľu ) sa dohrávalo 12.kolo 2. futbalovej ligy, v ktorom sereďania na svojom štadióne od 15.00 hod. privítali MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Hostia z Liptova podobne ako Bardejov striedajú bodové zisky ako na hojdačke, výhry hneď striedajú remízy alebo prehry najmä v zápasoch vonku, iba doma ešte neprehrali a tak s 18 bodmi sa zatiaľ hýbu okolo stredu priebežnej tabuľky s aktívnym skóre iba +8 s 20 strelenými a 12 inkasovanými gólmi. Šport Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori Lokomotívy suverénne na domácej palubovke http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-druholigovi-juniori-lokomotivy-suverenne-na-domacej-palubovke Zápas mal jednoznačný priebeh. Domáci hráči si v tréningovom tempe poradili so snaživým súperom. Z domácich hráčov nad všetkými vynikal Kolteba. Pozitívom bolo zapojenie nových hráčov: Adam, Burianek, Boros (všetko ročník 2002). Šport Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-slovensko-nemecko-rakuske-poradenske-dni-v-poprade-7--a-8--novembra-2017 Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni. Dane a odvody Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výsledky dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-14-vysledky-dopravno-preventivnej-akcie-den-bielej-palice Biela palica je symbol slepoty i slabozrakosti a umožňuje postihnutým pohybovať sa samostatne na verejnom priestranstve. Medzinárodný deň bielej palice vyhlásila Svetová únia nevidiacich v roku 1964. Bezpečnosť Sat, 14 Oct 2017 01:01:01 +0200 Hudobná jeseň s heligónkou sa vydarila http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-14-hudobna-jesen-s-heligonkou-sa-vydarila Mesto Sereď, Klub ZP Sereď a obec Dolná Streda pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja usporiadali na 14. októbra 2017 Hudobnú jeseň s heligónkou. Miestom konania podujatia bolo športovo-komunitné centrum v Dolnej Strede a tento rok sa konal už štvrtý ročník tohto hudobného festivalu. Kultúra a tradície Sat, 14 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seredčania navštívili štúrovský jarmok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-14-seredcania-navstivili-sturovsky-jarmok Členovia Zväzu vojakov v Seredi zorganizovali na sobotu 14. októbra 2017 autobusový zájazd na jarmok do Štúrova. Je to jeden z najväčších jarmokov na Slovensku a tento rok si zapisuje 471 ročnú históriu. Začiatok jarmoku spadá do obdobia tureckého panstva, no až v roku 1724 udelil Karol III. Habsburský mestu jarmočné právo na štyri jarmoky v roku, z ktorých sa do dnešných dní udržal práve tento jesenný. Udalosti a ľudia Sat, 14 Oct 2017 01:01:01 +0200 Študenti, zarábate? Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-studenti--zarabate--viete--ci-mate-povinnosti-voci-socialnej-poistovni Jeseň je obdobím, keď sa mnohí študenti popri štúdiu zamestnajú alebo sa rozhodnú, že začnú podnikať, a to formou založenia živnosti. Sociálna poisťovňa im preto pripomína, či a aké povinnosti majú vo vzťahu k sociálnemu poisteniu. Kultúra a tradície Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 18.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-18-10-2017 Primátor mesta Sereď zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 18. októbra 2017 o 17:00 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý októbrový víkend. Šport Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Charita a ľudia bez domova v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-12-charita-a-ludia-bez-domova-v-seredi Ľudia bez domova boli, sú a budú. Problémy súvisiace s bezdomovectvom sú veľmi zložité. Ľudia bez domova u ľudí žijúcich v teple domova vzbudzujú negatívne emócie – ľútosť, hnev, odpor, nezáujem,... Predstavujú odvrátenú, neúspešnú stránku života. Stoja na uliciach a dívajú sa na okoloidúcich alkoholovými očami. Oni v živote zlyhali. Otravujú svojim zjavom a prosbami. Takto často vnímajú ľudia ľudí bez domova, lebo takto je bezdomovectvo viditeľné. Náboženstvo a filozofia Thu, 12 Oct 2017 01:01:01 +0200 Lampiónový sprievod http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-lampionovy-sprievod Rodinné centrum MAMA klub pozýva všetkých svojich priaznivcov na tradičný Lampiónový sprievod ulicami mesta, ktorý sa uskutoční 27.10.2017. Štart je najneskôr 17.45 od kruhového objazdu pri MsP, pokračujeme ulicami mesta do veľkého parku a do Afrikoly na detskú diskotéku a teplý čajík. Teší sa na Vás kolektív Rodinného centra MAMA klub. Občania a občianske združenia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Rozhodol sa vykradnúť rodinný dom v Seredi. Krátko po nahlásení skutku ho príslušníci MsP zadržali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-rozhodol-sa-vykradnut-rodinny-dom-v-seredi--kratko-po-nahlaseni-skutku-ho-prislusnici-msp-zadrzali Obvineniu zo spáchania trestného činu sa zrejme nevyhne Štefan H. z Trnavy, ktorý sa rozhodol vykradnúť rodinný dom v Seredi. Krátko po nahlásení skutku sa príslušníkom Mestskej polície podarilo páchateľa zadržať a tak si polícia na svoje konto môže pripísať ďalší úspešne vyriešený prípad. Mestská polícia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dieťa nie je malý dospelý - Správna liečba detských pacientov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-dieta-nie-je-maly-dospely---spravna-liecba-detskych-pacientov Viete ako správne podávať lieky deťom? Čoho sa treba vyvarovať a kedy začať liečbu? Prídite sa poradiť s lekárnikom 19.10.2017 o 9:30 Zdravie Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Lieky počas dojčenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-lieky-pocas-dojcenia Viete aké lieky a kedy užívať počas dojčenia? Príďte sa poradiť s lekárnikom, 26.10.2017 o 9:30. Zdravie Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Domáca lekárnička http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-domaca-lekarnicka Lieky - všeobecné informácie o liekoch, čo má obsahovať domáca lekárnička, ako jednotlivé lieky účinkujú, ako ich správne skladovať a kedy ich užiť? Prídite sa poradiť s lekárnikom 2.11.2017o 9:30. Zdravie Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 KOMPOZIT – konferencia mysliaca pozitívne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-kompozit---konferencia-mysliaca-pozitivne Združenie STORM už po piaty rok organizuje celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy. Občania a občianske združenia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seredskí seniori na bowlingovom turnaji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-seredski-seniori-na-bowlingovom-turnaji 11.októbra sa členovia Denného centra pre seniorov v Seredi stretli v Dolnej Strede, aby sa spoločne zúčastnili bowlingového turnaja. Do zápolenia o prvenstvo sa zapojilo 24 seniorov, ktorí boli následne rozdelení do družstiev. Po úvodných slovách vedúceho centra Jozefa Valábka a krátkom oboznámení s pravidlami sa súťažné družstvá plnými silami pustili do zhadzovania kolkov. Udalosti a ľudia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Ďalší sprejer ničil v Seredi cudzí majetok. Polícia ho okamžite odhalila http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-dalsi-sprejer-nicil-v-seredi-cudzi-majetok--policia-ho-okamzite-odhalila Sprejeri sú celosvetovým problémom a ani Sereď nie je výnimkou. Iba nedávno sme priniesli článok o odhalení identity vandalov, ktorí svojimi výtvormi znehodnotili oplotenie na amfiteátri ako aj bastion na kaštieli a už tu máme ďalší podobný prípad. Sprejeri opäť úradovali po meste a svojimi nelegálnymi maľbami znehodnocovali cudzí majetok. Vďaka bystrému oku kamery a rýchlemu zásahu príslušníkov Mestskej polície bol páchateľ okamžite zadržaný. Zapierať svoj čin nemalo zmysel. Mestská polícia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Mladí muži si svoj vandalský čin museli odpracovať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-mladi-muzi-si-svoj-vandalsky-cin-museli-odpracovat V mesiaci máj, v tom čase neznámi vandali, znehodnotili posprejovaním oplotenie na amfiteátri v Seredi, bránu a fasádu na bastióne ako aj lavičku pokoja. Takéto trávenie voľného času je odsúdeniahodné a keďže sa jednalo o rozsiahle poškodenie cudzieho majetku, vandalský čin bol nahlásený na Mestskú políciu. Mestská polícia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 S bielou palicou v ruke cez priechod pre chodcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-s-bielou-palicou-v-ruke-cez-priechod-pre-chodcov Srdečne Vás pozývame na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konania dopravno-osvetovej akcie Deň bielej palice 2017. Jej cieľom je zvyšovať informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Bezpečnosť Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 ZŠ Juraja Fándlyho obhájila certifikát „Zelená škola” http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-zs-juraja-fandlyho-obhajila-certifikat--zelena-skola Dňa 5. októbra 2017, presne na Medzinárodný deň učiteľov, sa uskutočnila slávnostná certifikácia Zelených škôl na Technickej univerzite vo Zvolene. Tento krát sa na certifikácii zúčastnil i sám prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska. Svojou účasťou vyjadril podporu tomuto environmentálnemu programu, ktorý je nesmierne dôležitý pre udržateľný rozvoj, avšak je doň zapojených len 5% všetkých základných a stredných škôl na Slovensku. Školstvo a vzdelávanie Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 TOTALne vytrénovaní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-totalne-vytrenovani Spojenie dvoch pojmov - neformálnosť a vzdelávanie - sa pre veľa ľudí vylučuje. Existuje však forma učenia sa, ktoré kombinuje nekombinovateľné. Cestovanie, prírodu, historické mestá, diskusie, workshopy, priateľstvá. A to pod hlavičkou Erasmus plus. Ak vám niečo hovorí erazmový akademický pobyt v zahraničí, tak toto nie je ono. Občania a občianske združenia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 IV. medzinárodný kontraktačný veľtrh cvičných firiem http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-iv--medzinarodny-kontraktacny-veltrh-cvicnych-firiem sdgfasdfgasdfgObchodná akadémia v Seredi v tomto školskom roku zorganizuje IV. ročník medzinárodného kontraktačného veľtrhu cvičných firiem. Cieľom tohto podujatia je nadviazanie nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získanie nových informácií pre podnikanie. Žiaci si založia firmy, urobia výstavné stánky, v ktorých budú ponúkať svoje výrobky a služby, viesť obchodné rokovania, uzatvárať fiktívne zmluvy so zákazníkmi. Životné prostredie a príroda Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pracovná ponuka - plavčík http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-pracovna-ponuka---plavcik Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi príjme do pracovného pomeru plavčíka do Plavárne pre verejnosť. Uchádzač o pracovnú pozíciu musí byť držiteľ platného Preukazu prvej pomoci. Nástup ihneď. V prípade záujmu volajte na telefónne čísla 031/7892581, 0911925659. Ekonomika Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Policajti zadržali 77 rastlín konope a sušinu, muž je stíhaný väzobne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-policajti-zadrzali-77-rastlin-konope-a-susinu--muz-je-stihany-vazobne Galantská polícia odhalila záhradu, v ktorej 57 ročný muž pestoval konope. Celá akcia bola vopred pripravená a policajti z Galanty zasahovali na adrese v Šoporni vo večerných hodinách. Služobný zákrok vykonali v spolupráci s PPÚ Bratislava. Policajti v záhrade domu našli a zaistili vyše 70 rastlín, rôznej veľkosti od 10 do 260 cm, ktoré vykazovali morfologické znaky typické pre rastlinný rod Cannabis. Bezpečnosť Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Galantskí policajti odhalili sériu krádeží vlámaním v okrese Galanta a v okolí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-galantski-policajti-odhalili-seriu-kradezi-vlamanim-v-okrese-galanta-a-v-okoli Vyšetrovateľ z Galanty obvinil zo zločinu krádeže vlámaním do rodinných domov 38 ročného muža z obce Košúty. Vo štvrtok, 28. 9. sa s spolu s 26 ročným mužom vlámali do dvoch novostavieb v Matúškove. Z oboch domov sa im podarilo vyniesť dva kondenzačné kotly a jednu 10 litrovú expanznú nádobu. Majiteľom domov spôsobili celkovo škody za takmer 2000 eur. Bezpečnosť Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Podpora projektu pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-podpora-projektu-pre-seniorov Projekt-Voľný čas s knihou,sme zrealizovali v sociálnom zariadení Nezábudka Pata n.o. v priebehu roka 2017 aj vďaka finančnej dotácie mesta Sereď,ktoré podporilo realizáciu tohto projektu sumou 400,00 €. Z finančných prostriedkov sme vybavili v zariadení pre seniorov čitateľský kútik s pohodlným kreslom a stolíkom. Občania a občianske združenia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Provizórne príbytky bezdomovcov a okolitý neporiadok na Garbiarskej ulici v Seredi boli zlikvidované http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-provizorne-pribytky-bezdomovcov-a-okolity-neporiadok-na-garbiarskej-ulici-v-seredi-boli-zlikvidovane V budove na Garbiarskej ulici v Seredi už niekoľko rokov sídli združenie STORM a Charita TT. Obidve organizácie poskytujú pomoc ľuďom závislým od omamných látok a ľuďom bez domova. Okolitý areál je dostatočne veľký a celkom tichý, preto si zo zadnej časti budovy bezdomovci postavili provizórne príbytky. Udalosti a ľudia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Náborová kampaň Volkswagen http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-naborova-kampan-volkswagen Od pondelka 9.10. do piatku 13.10., vždy od 12:00 do 18:00 hodiny, organizuje spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s. veľkú náborovú kampaň v 20 mestách na Slovensku. Súčasťou každého podujatia budú pohovory s personalistom VW SK ako aj ďalšie sprievodne aktivity (hudobná skupina, hry, moderátori, 3 VW auta, atd.). Ekonomika Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Detské ihrisko na Pažitnej ulici s novým náterom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-detske-ihrisko-na-pazitnej-ulici-s-novym-naterom Mesto Sereď má s organizáciou TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n. o. podpísanú zmluvu o spolupráci. Klienti zariadenia pomáhajú mestu pri čistiacich prácach na cyklotrase, Námestí slobody a všade tam, kde je ich pomoc potrebná. V náplni práce majú zber nečistôt, zametanie, vysýpanie smetných nádob či v zimných mesiacoch pomoc pri odhŕňaní snehu. Rozvoj a výstavba Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dokončenie cyklotrasy smerom na Kaskády už čoskoro. Cyklisti tak budú mať k dispozícii 25 km asfaltového povrchu hrádze http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-dokoncenie-cyklotrasy-smerom-na-kaskady-uz-coskoro--cyklisti-tak-budu-mat-k-dispozicii-25-km-asfaltoveho-povrchu-hradze Pred nedávnom Trnavský samosprávny kraj vyčlenil na dobudovanie cyklotrás vo svojom regióne čiastku 1,5 milión eur. Z tejto sumy bola časť vyčlenená obci Dolná Streda a časť obci Váhovce na vyasfaltovanie koruny hrádze smerom na Kaskády. Rozvoj a výstavba Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výmena jódových profylaktív http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-vymena-jodovych-profylaktiv Vážení občania, žiadame Vás, aby ste si prišli prevziať pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov tabletky (Jódové profylaktiká). Tabletky slúžia pre ochranu života a zdravia Vás a Vašich detí pri prípadnej havárii atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Mestský úrad Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výsledky basketbalovej Lokomotívy z víkendu 7. – 8.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-vysledky--basketbalovej-lokomotivy-z-vikendu-7----8-10-2017 V prvom stretnutí v tejto sezóne, splnili úlohu favorita naši kadeti a porazili bojovného súpera zo Žiaru nad Hronom. Mladí sereďania, oproti minulým ročníkom v tejto vekovej kategórii už bez Skubeňa (GBA Praha), Šípkovského (IMC Pov.Bystrica), Vladoviča (zranený), či Villéma (ŠBK Levice) podali sympatický výkon a naznačili svoje možnosti. Výsledok rozhodne nepreceňujeme, ale ukázal viacero pozitív nášho družstva. Šport Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Oznam Mestského múzea v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-oznam-mestskeho-muzea-v-seredi Mestské múzeum v Seredi Vám oznamuje, že bude v dňoch 10. - 14. 10. 2017 od 9.00 hod. do 17.00 hod. zatvorené z dôvodu účasti pracovníčky múzea na medzinárodnej konferencii Hands On „Budúcnosť v rukách detí“ v ČR (Plzeň, Písek, Praha) Múzeum bude opäť otvorené v utorok 17. 10. 2017 Ďakujeme Vám za porozumenie! História Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Minibasketbalisti ŠBK Sereď s výhrou a prehrou v prípravných zápasoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-minibasketbalisti-sbk-sered-s-vyhrou-a-prehrou-v-pripravnych-zapasoch Mladší a starší minibasketbalisti odohrali v sobotu 7.10. posledné prípravné zápasy pred novou sezónou. Obe družstvá nastúpili doma proti BKM SPU Nitra. Šport Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 6. ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-celoslovenska-vytvarna-sutaz--rodina-bez-cigariet-6--rocnik Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, ako chcem tráviť voľný čas, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam. Občania a občianske združenia Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na prvý októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na prvý októbrový víkend. Šport Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Župné voľby mladých nezaujímajú. Nová kampaň komunity Zastavme korupciu to chce zmeniť. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-zupne-volby-mladych-nezaujimaju--nova-kampan-komunity-zastavme-korupciu-to-chce-zmenit Skupina mladých aktivistov spúšťa informačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať mladých ľudí na Slovensku, aby sa zúčastnili blížiacich sa župných volieb. Súčasťou kampane je web podzupanom.sk, ktorý má návštevníkom pomôcť pochopiť dôležitosť nastávajúcich volieb. Kampaň organizuje komunita Zastavme korupciu, ktorá vznikla okolo rovnomennej Nadácie. Samospráva a štátna správa Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Úspešný vstup taekwondistov do novej sezóny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-uspesny-vstup-taekwondistov-do-novej-sezony Podobne ako po minulé roky, aj tento rok odštartovali seredskí taekwondisti novú súťažnú sezónu účasťou na medzinárodnej súťaži Moravia Open v českej Ostrave. Hoci tentoraz v menšom počte, výsledkovo boli opäť úspešní. Šport Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Tretia zbraňová amnestia je ukončená http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-tretia-zbranova-amnestia-je-ukoncena Kriminalisticko-expertízny ústav preskúmal všetky zbrane a strelivá, ktoré ľudia odovzdali počas tretej zbraňovej amnestie. Experti preskúmali 2 857 zbraní a 41 533 ks streliva, so žiadnou z nich nebol spáchaný trestný čin. Bezpečnosť Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Tak to sú ony... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-tak-to-su-ony Niektorí obyvatelia Serede si určite všimli, že v našom meste už nejaký čas žijú veveričky. Sú milé no veľmi ostražité a nikomu nedovolia priblížiť sa k nim. Hoci sa ich niektorí snažia odfotografovať, málokomu sa to podarí. A tak sú mnohé fotografie nekvalitné, rozmazané alebo dokonca bez namiereného objektu. Toto ale neplatí pre Jozefa Čambála. Životné prostredie a príroda Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá Slovenska v LRU – feeder http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-majstrovstva-slovenska-v-lru---feeder Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017, usporiadal odbor ŠČ SRZ Rada Žilina v spolupráci s MO SRZ v Bytči v dňoch 16. a 17. septembra 2017 Majstrovstvá SR družstiev/ jednotlivcov v LRU- feeder. Šport Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po maloletej 14 ročnej Krístíne Andrisovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-policia-patra-po-maloletej-14-rocnej-kristine-andrisovej Polícia pátra od stredy, 4. 10. po maloletej 14 ročnej Kristíne Andrisovej z Dolnej Stredy. O 19.00 h išla cez park v mieste trvalého bydliska a podľa informácií, ktoré máme, sa chcela vrátiť naspäť domov. K rodine viac neprišla, nepodala o sebe žiadnu správu a doposiaľ sa zdržiava na neznámom mieste. Bezpečnosť Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Zippy sa teší na svojich nových kamarátov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-zippy-sa-tesi-na-svojich-novych-kamaratov Zippyho poznajú deti takmer v tridsiatich krajinách na všetkých kontinentoch sveta a neznámy nie je ani deťom v sereďských základných školách. Program Zippyho kamaráti na Slovensko priniesla v roku 2013 Liga za duševné zdravie a do základných škôl v Seredi sa dostal vďaka Mestskej polícii Sereď, ktorá program realizuje v prvých ročníkoch základných škôl od školského roka 2015/2016. Mestská polícia Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Ďakujeme Vám! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-05-dakujeme-vam Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry v Seredi pozývajú seniorov mesta na spoločensko-kultúrne podujatie ĎAKUJEME VÁM ktoré sa bude konať 19.10.2017 (vo štvrtok) o 14.30 hod. v estrádnej sále DK v Seredi pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. Udalosti a ľudia Thu, 05 Oct 2017 01:01:01 +0200 1. Október členov TJ Rozkvet http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-05-1--oktober-clenov-tj-rozkvet V súlade s plánom činnosti na rok 2017 sme 1.októbra 2017 pod patronátom rodiny Kušnírovej zorganizovali bicyklový výlet s cieľom navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi. Udalosti a ľudia Thu, 05 Oct 2017 01:01:01 +0200 Hádzaná - oznam http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-05-hadzana---oznam 2.liga ženy HK Topoľniky - HK Slávia Sereď 27:32 /15:17/ Šport Thu, 05 Oct 2017 01:01:01 +0200 Združenia hľadajú nové priestory http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-zdruzenia-hladaju-nove-priestory Na septembrovom zasadnutí MsZ v Seredi boli poslanci informovaní o skutočnosti, že objekt na Garbiarskej ulici bude mať od 1.1.2018 nového nájomcu Udalosti a ľudia Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výstava archeologických nálezov v Seredi z rokov 2015 - 2016 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-vystava-archeologickych-nalezov-v-seredi--z-rokov-2015---2016 Región Serede od nepamäti priťahoval ľudí svojimi prírodnými podmienkami. Územie na pravom brehu Váhu, na hranici medzi pahorkatinou a nivou, poskytovalo veľa možností pre bezpečnú výstavbu sídiel, kvalitná pôda a miestna klíma podporovali rozvoj výroby potravín, ktorú rieka a lužné lesy dopĺňali rybami a divou zverinou. Kultúra a tradície Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Za finančnou gramotnosťou do Viedne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04--za-financnou-gramotnostou-do-viedne Obchodná akadémia už 10 rokov spolupracuje s Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Poznaj svoje peniaze. Za dlhoročné partnerstvo sme boli odmenení pozvaním do Viedne na návštevou interaktívnej výstavy venovanej finančnému vzdelávaniu v rámci projektu FLIP(Financial Life Park). Školstvo a vzdelávanie Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výchovný koncert Škola z Marsu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-vychovny-koncert-skola-z-marsu- Dňa 19.9.2017 sa žiaci 1. stupňa ZŠ Jana Amosa Komenského zúčastnili výchovno-vzdelávacieho multimediálneho koncertu Marťánci – škola z Marsu. Školstvo a vzdelávanie Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Škola v pohybe – športový deň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-skola-v-pohybe---sportovy-den V školskom roku 2017/2018 pripravili pani učiteľky 1. stupňa pre žiakov projekt „ Aj v škole je zábava“. Každý mesiac pripravia pre žiakov jednu akciu, ktorá môže byť športová, kultúrna, tvorivá, zábavná. Šport Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pagáčikové hodovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-pagacikove-hodovanie edeľa patrila v Dennom centre pre seniorov dobrej nálade a pagáčikom najrozmanitejšieho druhu a vzhľadu. Ich vôňa sa šírila vo všetkých priestoroch Denného centra. Udalosti a ľudia Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seniori v pohybe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-seniori-v-pohybe V Dennom centre seniorov sa viac ako 60 členov tohto centra zapojilo do podujatia Sereď v pohybe. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach Udalosti a ľudia Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Niekedy netreba slová http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-niekedy-netreba-slova Stačia iba dátumy a fotoaparátom zachytený stav. Takto sa zmenila plocha pri ZŠ J. A. Komenského v priebehu deviatich mesiacov. Rozvoj a výstavba Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Mladí Seredčania už po štrnástykrát darovali krv http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-mladi-seredcania-uz-po-strnastykrat-darovali-krv Už po štrnástykrát členovia OZ Mladá Sereď v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Trnava zorganizovali v Seredi akciu : Daruj krv - zachráň život. Miestom odberu bolo komunitné centrum PRIESTOR, kde sa stretlo 15 darcov krvi. Išlo zväčša o mladých ľudí, z ktorých sú niektorí už pravidelnými darcami. Občania a občianske združenia Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Stužková v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-stuzkova-v-prahe Možno sa to zdá na prvý pohľad neobvyklé, ale skúsili sme to. Čo? Netradičnú stužkovú slávnosť. Už niekoľko rokov si študenti predposledných ročníkov vyberajú medzi dvoma alternatívami – klasická stužková alebo viacdňový stužkovací výlet. Na gymnáziu už prebehli stužkové slávnosti v Paríži, v Barcelone a súčasní oktaváni si za miesto svojho stužkovacieho výletu zvolili Stovežatú Prahu. Udalosti a ľudia Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Bude ako bolo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-bude-ako-bolo Voľby do VÚC sú za dverami. O poste predsedu Trnavského samosprávneho kraja asi veľa uvažovať nemusíme. Okrem terajšieho predsedu Tibora Mikuša s dvanásťročnou skúsenosťou vedenia VÚC sú verejnosti známi iba Jozsef Berényi a Jozef Viskupič. Samospráva a štátna správa Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dôchodcovia nemusia SP nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-dochodcovia-nemusia-sp-nahlasovat-zmenu-zdravotnej-poistovne-ani-obcianskeho-preukazu Sociálna poisťovňa sa stretáva s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu. Tieto zmeny však nie je potrebné nahlasovať Sociálnej poisťovni. Dane a odvody Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Budova na Garbiarskej ulici v Seredi bude mať od budúceho roka nového nájomníka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-budova-na-garbiarskej-ulici-v-seredi-bude-mat-od-buduceho-roka-noveho-najomnika Pozemok s budovou na Garbiarskej ulici v Seredi má svoju niekoľkoročnú históriu. Pôvodne plnila funkciu Základnej školy, ktorá napokon bola zrušená. Po nej mala budova rôzne využitie. Na poschodí bola napr. autoškola a na prízemí malo svoje priestory rodinné centrum Mama klub. To sa v roku 2012 presťahovalo do nových priestorov na Jesenského ulici a ich miesto v spomínanom objekte obsadila Charita TT, ktorá poskytuje pomoc ľuďom bez domova. Rozvoj a výstavba Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Poznávací zájazd do Viedne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-poznavaci-zajazd-do-viedne 28. septembra sme sa my, seniori denného centra, vybrali do neďalekej Viedne. Užívame si plnými dúškami obdobie stredného veku aj poznávacími zájazdmi, ktoré nás napĺňajú novými poznatkami a rozširujú naše vedomosti. Septembrový deň bol príjemne slnečný, na oblohe ani mráčka... takže počasie nám prialo. Udalosti a ľudia Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seredčania súťažili vo varení kotlíkového gulášu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-seredcania-sutazili-vo-vareni-kotlikoveho-gulasu Areál campingu v Seredi sa dňa 30. septembra zaplnil súťažiacimi, ktorí si prišli zmerať sily v boji o najchutnejší kotlíkový guláš. Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 družstiev - nadšencov dobrého varenia. Počasie bolo ideálne a tak okolo kotlíkov vládla výborná nálada. K príjemnej atmosfére prispel aj žívý koncert skupiny Celaskon. Udalosti a ľudia Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Na bicrosovej dráhe v Seredi si zmerali sily malí cyklisti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-na-bicrosovej-drahe-v-seredi-si-zmerali-sily-mali-cyklisti Cyklistický klub AB Sereď usporiadal v rámci akcie Sereď v pohybe na ulici D. Štúra cyklistické preteky pre deti a mládež. O tom, že sa tieto preteky tešia obľube svedčí aj vysoká účasť súťažiacich. Na bicrosovej dráhe si cyklisti zmerali sily vo viacerých kategóriách: tí najmenší mohli súťažiť na odrážadlách či bicyklíkoch s pomocnými kolieskami. Šport Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Akcia „Sereď v pohybe” bola opäť úspešná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-akcia--sered-v-pohybe--bola-opat-uspesna V Seredi sa dňa 30. septembra konalo tradičné podujatie plné športových aktivít. Každoročne sa v rámci tohto podujatia zmení mesto na jedno veľké športovisko. Vďaka športovcom ožili telocvične, workautové ihrisko, skateboardová dráha, tenisové kurty, bicrosová dráha ale aj Námestie slobody. Športovali deti, dospelí, jednotlivci i kolektívy. Šport Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výberové konanie na funkciu záhradníka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-vyberove-konanie-na-funkciu-zahradnika Mesto Sereď so sídlom: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi - primátor oznamuje, že príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: záhradník. Mestský úrad Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výberové konanie na funkciu konateľa MBP Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-vyberove-konanie-na-funkciu-konatela-mbp-sered Mesto SEREĎ vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK Sereď, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď. Mestský úrad Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Sereď bola aj tento rok v pohybe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-sered-bola-aj-tento-rok-v-pohybe Mesto Sereď v spolupráci so športovými klubmi usporiadalo športovo - relaxačnú akciu Sereď v pohybe, ktorá sa konala v sobotu 30. septembra na rôznych športoviskách s týmto programom. Tenisový klub zabezpečil pre verejnosť od 09.00 do 12.00 tenisové kurty zdarma. Cyklistický klub AB organizoval od 10.00 cyklistické preteky na Ul. Dionýza Štúra už od najmenších detí na kolobežkách, trojkolkách, bicykloch. Účastníci boli aj z okolia a bolo ich spolu štyridsať. Šport Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Septembrový maratón je za nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-septembrovy-maraton-je-za-nami Nech Vás názov nemýli, nemáme za sebou 42 kilometrovú trať, ale 22 hodín s deťmi materských a základných škôl na tému bezpečného pohybu na ceste. V prvý mesiac školského vyučovania Mestská polícia Sereď pripravila pre deti novú sériu úloh s dopravnou tematikou, aby si hneď na začiatku školského roka deti pripomenuli pravidlá bezpečného pohybu po cestných komunikáciách v roly chodca ako aj v roly cyklistu. Etapovej hry „Priprav sa na cestu“ sa zúčastnilo dovedna 390 detí zo šiestich materských škôl a dvanásť tried základnej školy J. A. Komenského Sereď. Mestská polícia Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Interpelácie a otázky poslancov – MsZ 21.9.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-interpelacie-a-otazky-poslancov---msz-21-9-2017 Odpovede na interpelácie a otázky poslanca PhDr. Hanusa zo zasadania MSZ 21.9.2017. Mestské zastupiteľstvo Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Medzinárodné vojenské cvičenie v Kráľovej nad Váhom „BLONDE AVALANCHE 2017“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-medzinarodne-vojenske-cvicenie-v-kralovej-nad-vahom--blonde-avalanche-2017 V dňoch 25. – 29. septembra sa konalo Medzinárodné vojenské cvičenie : Blonde Avalanche 2017. Cvičenie bolo rozložené na dve časti. Jedna sa konala v Liptovskom Mikuláši kde prebehol výcvik veliteľstiev na simulačných technológiách a druhá časť prebehla v Kráľovej nad Váhom, kde bol výcvik vojsk priamo v teréne. Udalosti a ľudia Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-majstrovstva-okresu-v-cezpolnom-behu Dňa 28.9.2017 sa naši žiaci 2.stupňa zúčastnili majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu. Majstrovstvá sa uskutočnili pri neogotickom kaštieli v Galante, kde žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Žiačka, Nina Dudonová z triedy 8. C, sa umiestnila na 1. mieste, Natália Paulíková (9.C) na 5. mieste a Rebeca Ďuračková (7.B) obsadila 8.miesto z celkového počtu 38 dievčat. Školstvo a vzdelávanie Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný septembrový víkend. Šport Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný septembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vlámal sa do predajne čerpacej stanice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-vlamal-sa-do-predajne-cerpacej-stanice Galantskí policajti vypátrali muža, ktorý je podozrivý z krádeže na čerpacej stanici. V nedeľu 24. septembra asi 40 minút po polnoci rozbil neznámy páchateľ sklo na dverách predajne čerpacej stanice v Šintave (okr. Galanta). Následne cez vzniknutý otvor vošiel do predajne, odkiaľ odcudzil väčšie množstvo cigariet rôznych značiek. Bezpečnosť Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Váš hlas nám veľmi pomôže! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-vas-hlas-nam-velmi-pomoze Milí čitatelia, prosíme Vás v mene našich študentov, zahlasujte za náš projekt https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trnava, ktorým môžeme získať florbalový výstroj pre gymnázium! Stačí iba minúta Vášho času a hokejky, loptičky a výstroj pre brankára dostanú naši študenti. Prosíme, podporte nás! Školstvo a vzdelávanie Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Reakcia na zverejnenie kontroly na MsBP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-reakcia-na-zverejnenie-kontroly-na-msbp Píše sa rok 2013 a konateľom MsBP v Seredi sa stáva Ing. Káčer. Kamarát prednostu Ing. Krajčoviča, ktorého do funkcie dosadil primátor mesta Martin Tomčányi. Má to byť nový vietor do plachiet MsBP. Pán Káčer sa ujíma funkcie a podpisuje zmluvu so spoločnosťou V.I. Trade o nájme nehnuteľností a technologických zariadení, a teda o prenájme tepelného hospodárstva v meste Sereď. Mestské zastupiteľstvo Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Do Serede mieria ďalší investori http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-do-serede-mieria-dalsi-investori Priemyselný park v Seredi sa môže pochváliť novým prírastkom. Záujem o túto adresu prejavili dvaja významní investori, čo bude znamenať vznik nových pracovných miest. Po vstupe spoločnosti LIDL a Amazon sú tak v hre ďalší dôležití hráči, ktorí zvýšia kredit mesta Sereď z pohľadu zamestnanosti. Viac už prezradil investičný riaditeľ spoločnosti REBOD, Juraj Juritka. Ekonomika Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Odborný seminár pre zamestnávateľov 17.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-odborny-seminar-pre-zamestnavatelov-17-10-2017 Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2017. Dane a odvody Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Strom roka 2017 – posledná príležitosť hlasovať ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-27-strom-roka-2017---posledna-prilezitost-hlasovat Ak chceš zahlasovať a podporiť nášho finalistu ankety Strom roka 2017, tak mu môžeš poslať svoj hlas už len do 30.9.2017. Náš strom v hlasovaní je uvedený pod č. 5, Platan západný, 210 rokov, Sereď. Životné prostredie a príroda Wed, 27 Sep 2017 01:01:01 +0200 Bezplatné hodiny anglického jazyka pre predškolákov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-27-bezplatne-hodiny-anglickeho-jazyka-pre-predskolakov Milí rodičia , nový školský rok je v plnom prúde a my sme opäť pri našich aktivitách mysleli aj na Vás a Vaše deti. Už piaty školský rok Vám ponúkame bezplatné hodiny anglického jazyka pre predškolákov. Pani učiteľka prevedie Vaše deti hravou a zaujímavou formou cestou poznávania svetového jazyka, pričom deti spoznajú nových kamarátov a zažijú prvé školské hodiny v príjemnom prostredí našej školy. Školstvo a vzdelávanie Wed, 27 Sep 2017 01:01:01 +0200 V OLDTIMER MÚZEU v Seredi sa konala AUTO-MOTO VETERÁN burza http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-v-oldtimer-muzeu-v-seredi-sa-konala-auto-moto-veteran-burza V nedeľu 24. septembra 2017 sa v priestoroch OLDTIMER MÚZEA v Seredi uskutočnila už dá sa povedať tradičná Auto-moto veterán burza. Udalosti a ľudia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Obdarovali deti z Detského domova v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-obdarovali-deti-z-detskeho-domova-v-seredi Denne počúvame v správach informácie o vojnových konfliktoch, haváriách, vandalizme či týraných osobách a zvieratách. Preto vždy poteší ak sa napíše či odvysiela niečo pozitívne. Udalosti a ľudia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Naplno sme si užívali Basketbalovú Noc http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-naplno-sme-si-uzivali-basketbalovu-noc Školský basketbalový klub Sereď organizoval v piatok 22.9. Basketbalovú Noc. Basketbalová Noc bola o tom, že deti strávili celú noc v telocvični. Počet prihlásených detí bol 40! Takýto počet sme nečakali, ale zároveň sme veľmi radi, že deti sa nebáli prespať v telocvični. A to sa ešte pár detí nemohlo zúčastniť, nakoľko im to zdravie nedovolilo. Šport Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 V OLDTIMER MÚZEU v Seredi sa konala AUTO-MOTO VETERÁN burza http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-v-oldtimer-muzeu-v-seredi-sa-konala-auto-moto-veteran-burza- V nedeľu 24. septembra 2017 sa priestoroch OLDTIMER MÚZEA v Seredi uskutočnila už dá sa povedať tradičná Auto-moto veterán burza .Mnoho ľudí prúdilo už od skorého rána k mostu do campingu, kde sa burza konala. Parkovanie návštevníkov muselo byť organizované, nakoľko mala burza u milovníkov starožitností obrovský ohlas. Mestský úrad Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Obdarovali deti z Detského domova v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-obdarovali-deti-z-detskeho-domova-v-seredi- Denne počúvame v správach informácie o vojnových konfliktoch, haváriách, vandalizme či týraných osobách a zvieratách. Preto vždy poteší ak sa napíše či odvysiela niečo pozitívne. Napríklad o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je ich pomoc vítaná. Dnes sme sa s takými ľuďmi stretli. Firma Mana Roots z Dolnej Stredy sa rozhodla obdarovať svojimi výrobkami deti z Detského domova v Seredi. Udalosti a ľudia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Riaditeľka žiada kompenzáciu nákladov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-riaditelka-ziada-kompenzaciu-nakladov Riaditeľka MŠ na ul. Dionýza v Seredi predložila vedeniu mesta a poslancom MsZ na septembrovom rokovaní žiadosť o kompenzáciu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s otvorenou prevádzkou počas letných prázdnin. Zo záväzne prihlásených detí chodila približne polovica, no personálu musela aj napriek tomu vyplatiť mzdu v plnej výške. Školstvo a vzdelávanie Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Rodičia žiadajú zníženie poplatku za materské školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-rodicia-ziadaju-znizenie-poplatku-za-materske-skoly Impulz na zníženie poplatku prišiel od rodičov, ktorých deti navštevujú MŠ na Murgašovej ulici v Seredi. Svoju žiadosť adresovali mestskému zastupiteľstvu a jej predkladateľom bol poslanec Michal Hanus. Ten žiadal zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta, no to nebolo možné, nakoľko podľa zákona musí byť znenie navrhovaného nariadenia zverejnené na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Diskusia na túto tému však bola poriadne plodná. Školstvo a vzdelávanie Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Letná rekondícia 2017 v Belianskych Tatrách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-letna-rekondicia-2017-v-belianskych-tatrach Letná rekondícia 2017 v Belianskych Tatrách Aj tento rok sa na konci prázdnin 21 detí a ich rodinných príslušníkov zo Slovenského zväzu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi vďaka finančnej podpore mesta Sereď a sponzorov zúčastnilo rekondičného pobytu. V termíne 29.8.-2.9.2017 sme si za miesto nášho pobytu vybrali Hotel Magura v Monkovej doline , Belianskych Tatrách ,ktorý nám poskytol ubytovanie a ďalšie vymoženosti ako ihriská , preliezky a ohnisko. Občania a občianske združenia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Návrhy nových cestovných poriadkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-navrhy-novych-cestovnych-poriadkov Spoločnosť Arriva Trnava vyhlásila na svojej stránke http://www.sadtrnava.sk/ výzvu na možnosť pripomienkovať cestovné poriadky svojich liniek do 29.9.2017 Občania a občianske združenia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Z činnosti Mestskej polície v Seredi za I. polrok 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-z-cinnosti-mestskej-policie-v-seredi-za-i--polrok-2017 Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 21. septembra bola poslancom predložená INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA I. POLROK 2017. Správu spracoval náčelník MP Ladislav Fabo. Mestská polícia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Voľby do VÚC sa blížia, kto kandiduje zo Serede ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-volby-do-vuc-sa-blizia--kto-kandiduje-zo-serede Tí, korí sa aspoň trocha zaujímajú o politiku už isto vedia, že 4. novembra 2017 sa budú konať voľby do VÚC. Na post predsedu do Trnavského samosprávneho kraja zabojuje 6 kandidátov: József Berényi (SMK), Jaroslav Cehlárik (nezávislý), Tibor Mikuš (nezávislý), Márius Novák (NP), Konrád Rigó (Most-Híd), Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a ZZ). Samospráva a štátna správa Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Evanjelický kostol v Seredi je stále rozostavaný http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-evanjelicky-kostol-v-seredi-je-stale-rozostavany Písal sa jún 2015 kedy sa v Seredi konala vysviacka základného kameňa evanjelického kostola na Dolnomajerskej ulici. Kostol mal mať kapacitu 60-80 ľudí a hrubá stavba mala byť postavená do konca už spomínaného roku. Náboženstvo a filozofia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Folklórna Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-folklorna-sered MO Matice slovenskej v Seredi vyhlasuje v spolupráci s Mestom Sereď a Domom kultúry 11. ročník obvodnej súťaže v speve ľudovej piesne FOLKLÓRNA SEREĎ, ktorá sa bude konať 23. októbra 2017 od 13.00 v Dome kultúry v Seredi. Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať do 16. Októbra 2017 na e-mailovú adresu skramarova@azet.sk , predmet Folklórna Sereď. Viac informácií o kategóriách nájdete na plagáte. Hudba, tanec a spev Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Mihálikova Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-mihalikova-sered MO Matice slovenskej v Seredi vyhlasuje v spolupráci s Mestom Sereď a Domom kultúry 14. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy MIHÁLIKOVA SEREĎ, ktorá sa bude konať 06. Novembra 2017 od 13.00 v Dome kultúry v Seredi. Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať do 31. Októbra 2017 na e-mailovú adresu skramarova@azet.sk , predmet Mihálikova Sereď. Viac informácií o kategóriách nájdete na plagáte. Poézia a próza Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Deti z MŠ Fándlyho ul. na návšteve vo „veľkej“ škole http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-22-deti-z-ms-fandlyho-ul--na-navsteve-vo--velkej--skole Dnes sme pozvali k nám do ZŠ Juraja Fándlyho predškolákov z MŠ Fándlyho, aby sa zoznámili so športom, ktorý k našej škole už tradične patrí, v ktorom žiaci našej školy dosahovali a dosahujú skvelé výsledky. Deti sa hravou formou zoznamovali s basketbalom. Teší nás, že sa deťom páčilo. Školstvo a vzdelávanie Fri, 22 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-22-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na predposledný septembrový víkend. Šport Fri, 22 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-22-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na predposledný septembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 22 Sep 2017 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 21.09.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-21-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-21-09-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 21.9.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Thu, 21 Sep 2017 01:01:01 +0200 Obnova historickej vrátnice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-21-obnova-historickej-vratnice V súvislosti s rekonštrukciou a obnovou národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa a parku sa mesto Sereď v roku 2017 rozhodlo z vlastných finančných zdrojov rekonštruovať objekt historickej vrátnice. Rozvoj a výstavba Thu, 21 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajná akcia - objektívna zodpovednosť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-policajna-akcia---objektivna-zodpovednost Zajtra (štvrtok 21.9.2017) bude polícia v Trnavskom kraji dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke. Policajti budú využívať aj inštitút objektívnej zodpovednosti. Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili bezpečne, s ohľadom na jesenné podmienky na cestách. Bezpečnosť Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajti pátrajú po mužovi obvinenom z ozbrojenej lúpeže http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-policajti-patraju-po-muzovi-obvinenom-z-ozbrojenej-lupeze Príslušníci odboru kriminálnej polície KR PZ Trnava v súčinnosti s príslušníkmi odboru kriminálnej polície Galanta za asistencie príslušníkov PPÚ Trnava a Nitra vykonali v pondelok 18. 9. v skorých ranných hodinách domové prehliadky v dvoch bytoch v meste Galanta a jednu prehliadku rodinného domu v obci Váhovce. Domové prehliadky boli vykonávané v súvislosti so zločinom lúpeže z pondelka (4. 9. 2017), ku ktorému došlo nadránom o 03.10 h na benzínovom čerpadle v obci Pusté Úľany, časť Lúčny Dvor. Bezpečnosť Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Grantová výzva pre podnikateľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-grantova-vyzva-pre-podnikatelov Využite aktuálne vyhlásený grant na založenie novej prevádzkarne, diverzifikáciu výroby, alebo zásadnú zmenu celkového výrobného procesu. Nakúpiť môžete: softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie. Ekonomika Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Divadelná jeseň v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-divadelna-jesen-v-seredi Pripravili sme pre Vás program Divadelnej jesene v Seredi na rok 2017. Kultúra a tradície Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Po stopách reformácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-po-stopach-reformacie Rok 2017 je pre evanjelikov a. v. spojený s oslavou 500. výročia reformácie. Sereďskí evanjelici (spolu s veriacimi z Trnavy a Horných Zeleníc) sa rozhodli túto dôležitú dejinnú udalosť pripomenúť si návštevou niekoľkých miest, kde pôsobili Konrád Cordatus a Ján Kreysling – blízki spolupracovníci reformátora Martina Luthera a šíritelia jeho myšlienok na Slovensku, a to Kremnice a Banskej Bystrice, Na uskutočnenie zájazdu nám dotáciou prispelo aj Mesto Sereď, za čo mu vyslovujeme poďakovanie. Náboženstvo a filozofia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Minister hospodárstva SR Peter Žiga navštívil Pečivárne Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-minister-hospodarstva-sr-peter-ziga-navstivil-pecivarne-sered Minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga navštívil spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., prevádzkáreň Pečivárne Sereď. Predstaviteľa vlády SR privítal predseda dozornej rady prof. Štefan Kassay, podpredseda predstavenstva Ing. arch. Pavol Jakubec a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič. Udalosti a ľudia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Žijú medzi nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-ziju-medzi-nami Občianske združenie učiteľov KOMÉNIUM pripravilo v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi dňa 13. 09. 2017 kultúrno spoločenskú akciu, stretnutie s významnými ľuďmi žijúcimi v meste Sereď. Pozvanie prijali dve významné osobnosti p. JUDr. Roman Paldan a p. Prof. Ing. František Janíček PhD., ktoré početných prítomných členov združenia, ale i iných oboznámili so svojou spoločenský významnou prácou. Občania a občianske združenia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Beseda „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-beseda--co-mozno-neviete-o-ockovani-a-imunite Milí priatelia, známi aj neznámi, srdečne Vás pozývame na besedu (s úvodom do problematiky v trvaní cca 1 hod. 15 min.) „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“. Na Vaše otázky sa teší Ing. Marián FILLO šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk a www.svobodaVockovani.cz, spoluautor a člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní. Udalosti a ľudia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Zasiahli včas http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-zasiahli-vcas V stredu 20. septembra 2017 dopoludnia prijal pri príležitosti polročného hodnotenia práce Mestskej polície v Seredi primátor mesta Martin Tomčányi členov hliadky MsP pánov Martina Kollára a Róberta Vyhlídala. Mestská polícia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Poďakovanie pani Edite Kašíkovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-podakovanie-pani-edite-kasikovej Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. Edite Kašíkovej, ktorá prevádzkuje Pohrebnú službu v Seredi. Pani Kašíková nám veľmi pomohla v čase nášho najväčšieho zármutku. Občania a občianske združenia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 V akom športe vynikáš? Príď to ukázať na akcii Sereď v pohybe! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-v-akom-sporte-vynikas--prid-to-ukazat-na-akcii-sered-v-pohybe Mesto Sereď pozýva všetkých, ktorí sú výnimoční v akomkoľvek športe, alebo dokážu niečo, čo v športe málokto, aby prišli 30. Septembra od 14.00 do 17.00 na Námestie slobody a ukázali svoj talent! Prihlásiť sa je možné vopred mailom na skolstvo.sport@sered.sk, alebo jednoducho príďte. Tešíme sa na všetkých! Šport Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Program na mesiac október 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-program-na-mesiac-oktober-2017 Program Mestského múzea na mesiac október 2017. História Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Jesenný zber objemných odpadov 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-jesenny-zber-objemnych-odpadov-2017 Mesto Sereď v spolupráci s firmou Radovan Šulák MOWERS-TEAM organizuje pre obyvateľov rodinných domov jesenný zber vybraných odpadov. Elektrospotrebiče, batérie, motorové oleje a nábytok uvedené v priloženom harmonograme budú odoberané priamo z verejného priestranstva pred Vašim rodinným domom a to len v deň zberu bežného komunálneho odpadu na Vašej ulici. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Víchrica opäť úradovala http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-vichrica-opat-uradovala SHMÚ vyhlásil dňa 14.9.2017 od 19,00 do 21,00 hod. 2. stupeň výstrahy. V spolupráci s Mestskou políciou Sereď sme danú situáciu monitorovali. Víchrica nenarobila veľké škody po sídliskách ako to bolo v mesiaci august. Najviac polámaných konárov sme evidovali v zámockom parku a v amfiteátri. Silný nápor vetra rozlomil vŕbu na ul. D. Štúra pred bytovým domom. Vŕba spôsobila menšie škody na majetku, nedošlo však k ohrozeniu života a zdravia občanov. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-pravne-poradenstvo--pre-obcanov-mesta-sered Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď, vždy v pondelok v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Mestský úrad Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Brigáda na skvalitnenie prostredia ŠKF SEREĎ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-brigada-na-skvalitnenie-prostredia-skf-sered Pravidelné stretnutia na futbalovom štadióne v Seredi každú nedeľu o 9.15 hod je prioritou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Partia chlapov z tímu COSMOS sa stretáva na štadióne za účelom zahrať si futbal a prísne futbalové ako i spoločenské pravidlá sa snažíme všetci dodržiavať. V prípade nedodržania nami stanovených podmienok sú porušenia pravidiel vždy tvrdo trestané. Šport Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Hádzanárky víťazne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-hadzanarky-vitazne Počas uplynulých dní zohrali družstvá HK Slávia Sereď víťazné zápasy. V stredu zvíťazili ženy Slávie v slovenskom pohári nad prvoligovým Lodiarom Zlatná na Ostrove 33:32 /17:11/. Domáce družstvo, ktoré sa opieralo u skúsenú K. Dubajovú /15 gólov/ išlo od začiatku za svojim cieľom – víťazstvom. Šport Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Prečo práve ja mám triediť? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-preco-prave-ja-mam-triedit Prečo práve ja mám triediť? Keď to nerobia iní, prečo by som to mal robiť ja? Čo z toho budem mať? Našli ste sa v predchádzajúcich vetách? Všetci z nás sú znalí problematiky triedenia a dokázali by ju definovať niekoľkými jednoduchými vetami. Lenže vedieť je jedna vec a triediť vec druhá. A to ešte nehovoríme o tom, či to robíme správne. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Sereď v pohybe 30. septembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-sered-v-pohybe-30--septembra-2017 V akom športe vynikáš? Čo zaujímavé dokážeš v športe? Prídi to ukázať všetkým a inšpiruj iných ! Máš na to príležitosť 30. septembra na Námestí slobody v Seredi od 14.00 do 15.00! Šport Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 O post župana TTSK má záujem šesť kandidátov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-o-post-zupana-ttsk-ma-zaujem-sest-kandidatov O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja v blížiacich sa voľbách do VÚC sa uchádzajú šiesti kandidáti. Voľby sa budú konať už 4. novembra a budú po prvýkrát jednokolové. Zmena nastala aj vo volebnom období. Kým doteraz sme si volili župana na štyri roky, po novom to bude o rok viac. Vyberať si budeme zo známych tvári, ktoré už v tomto sektore pôsobia dlhšie, ale pribudli aj noví kandidáti, ktorých poznáme len zbežne z médií alebo vôbec. Samospráva a štátna správa Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Víchrica opäť polámala stromy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-vichrica-opat-polamala-stromy Slovenský hydrometeorologický ústav vydal vo štvrtok 14. septembra výstrahu II. stupňa pre západ a juh našej krajiny, obzvlášť pre okres Galanta. Vietor mal na niektorých miestach dosahovať rýchlosť až 100 km/h. Predpoveď sa žiaľ naplnila, a po 17,00 hodine sa aj Sereďou prehnal poriadne silný vietor. Ten spôsobil viaceré škody. Životné prostredie a príroda Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vrátnica je už po rekonštrukcii http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-vratnica-je-uz-po-rekonstrukcii Súčasťou Zámockého parku a kaštieľa v Seredi je aj vrátnica, ktorá sa nachádza pri vstupnej bráne. Dlhé roky chátrala, ale teraz konečne dostala nový vzhľad. V rámci rekonštrukcie bola obnovená fasáda a všetky náležitosti, ktoré patria k reštaurátorskym prácam. Tie realizoval František Šmigrovský zo Serede. Rozvoj a výstavba Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 8.kolo 2.futbalovej ligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-8-kolo-2-futbalovej-ligy Tromi zápasmi sa dnes dohralo 8.kolo 2.futbalovej ligy a pre ŠKF Sereď ôsme kolo znamenalo veľmi skorý budíček, pretože začiatky zápasov kdekoľvek určené na 10.30 hod., pri dodržaní predpísaných stanov byť na štadióne súpera dve hodiny pred začiatkom zápasu znamenajú budíček okolo 5.00 hod. ešte za tmy a čo to znamená pre kluby z opačného konca republiky asi nie je potrebné rozoberať. Šport Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Žiačky basketbalovej Lokomotívy na turnaji o Pohár Čajočiek v Piešťanoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-ziacky-basketbalovej-lokomotivy-na-turnaji-o-pohar-cajociek-v-piestanoch Naše žiačky sa zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja v Piešťanoch, kde obsadili 4. miesto. Šport Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Múzeum patrilo vede a diplomacii http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-muzeum-patrilo-vede-a-diplomacii Občianske združenie Koménium pod vedením Mgr. Márie Hronskej pripravilo v spolupráci s vedúcou mestského múzea Máriou Dikovou v poradí druhé predstavenie osobností nášho mesta pod názvom „Žijú medzi nami“. Udalosti a ľudia Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seredský kaštieľ očami archeológa a archivárky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-seredsky-kastiel-ocami-archeologa-a-archivarky Pri príležitosti Dní európskeho dedičstva sa v Mestskom múzeu v Seredi konal v sobotu 16. septembra Deň otvorených dverí. Tohtoročnou témou boli pamiatky a príroda, a tak voľba bola jasná. Po celý deň sa všetko točilo okolo našej najväčšej národnej kultúrnej pamiatky, seredského kaštieľa a Zámockého parku. História Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na október 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-program-kina-nova-na-oktober-2017 Október v kine NOVA bude patriť Snehuliakovi, Blade Runnerovi 2049 a mnohým hororom. Na halloween si užijeme aj hororový maratón. TV a film Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Okrem parku vybudovali aj chodníky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-okrem-parku-vybudovali-aj-chodniky Koncom letných prázdnin sa mesto Sereď pustilo do realizácie viacerých investícií. Z dôvodu bezpečnosti žiakov sa pristúpilo k rozšíreniu chodníka pri MŠ na Komenského ulici, kde bola dovtedy situácia dosť kritická. Teraz sa už žiaci a ani ich rodičia nemusia báť prechádzať po tomto úseku. Na tento účel bola z mestskej kasy uvoľnená čiastka vo výške 7479 eur. Rozvoj a výstavba Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Upozornenie na blížiaci sa termín splatnosti poplatku za komunálne odpady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-upozornenie-na-bliziaci-sa-termin-splatnosti-poplatku-za-komunalne-odpady Mesto Sereď – referát životného prostredia upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že miestny poplatok na rok 2017 bude splatný dňom 31.10.2017. Životné prostredie a príroda Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Živnostníci počas PN poistné neplatia, poistenie im však trvá http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-zivnostnici-pocas-pn-poistne-neplatia--poistenie-im-vsak-trva Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie v období, počas ktorého sú uznaní za dočasne práceneschopných alebo majú nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu. Dane a odvody Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Sledujte výstrahy SHMÚ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-sledujte-vystrahy-shmu Mesto Sereď odporúča svojim obyvateľom, aby si na stránke SHMÚ pozreli aktuálne Meteorologické výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu na dnešný deň 14. September 2017. Mestský úrad Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Memoriál Jána Schiffera vo štvorhre 2017 5.ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-memorial-jana-schiffera-vo-stvorhre-2017-5-rocnik Pri príležitosti spomienky na bývalého predsedu TK a veľkého podporovateľa tenisu v Seredi, pána Jána Schiffera, TK Sereď zorganizoval znovu ďalší turnaj vo štvorhre. Turnaj vzniknutý na počesť pána J.Schiffera sa vďaka veľkej obľube zorganizoval už 5. rok. Šport Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na tretí septembrový víkend. Šport Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na tretí septembrový víkend. Kultúra a tradície Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí v múzeu pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-den-otvorenych-dveri-v-muzeu-pri-prilezitosti-dni-europskeho-kulturneho-dedicstva Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 – PAMIATKY A PRÍRODA: krajina možností „Deň otvorených dverí v múzeu“, na ktorý Vás srdečne pozýva dňa 16. septembra 2017 od 10.00 – 20.00 hod. do priestorov mestského múzea. Hlavnou témou je národná kultúrna pamiatka – seredský kaštieľ. História Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Spolupráce partnerských měst Tišnov – Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-spoluprace-partnerskych-mest-tisnov---sered V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ spolufinancovaného EU v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce se uskutečnilo další setkání partnerských měst - Tišnova a Seredi. V sobotu 9. 9. 2017, v podzimní náladě, za slunečného dne, vystoupily děti ze střediska volného času Inspiro, příspěvkové organizace města Tišnova a děti z Dětského domova Tišnov pod vedením lektorek Ireny Wagnerové, Marie Caudrové a vychovatelky Ivany Starečkové v opraveném sereďském amfiteátru. Hudba, tanec a spev Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seniori navštívili SLOVÁCKE SLÁVNOSTI VÍNA A OTVORENÝCH PAMIATOK v Uherskom Uhradišti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-13-seniori-navstivili-slovacke--slavnosti-vina-a-otvorenych-pamiatok-v-uherskom-uhradisti 9.9. 2017 vyrazili seniori z Denného centra pre seniorov v Seredi do Uherského Hradišťa – centra Slovácka na XV. ročník Slováckych slávností vína a otvorených pamiatok. Uherské Hradište je známe tým, že jeho jadro bolo vďaka veľkému počtu historických pamiatok vyhlásené Mestskou pamiatkovou zónou, ale aj tým, že je prirodzeným centrom Slovácka - regiónu so živým folklórom, cimbalovou muzikou, dobrým vínom a prekrásnymi krojmi. Udalosti a ľudia Wed, 13 Sep 2017 01:01:01 +0200 15. výročie vzniku Mnohonárodného ženijného práporu TISA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-13-15--vyrocie-vzniku-mnohonarodneho-zenijneho-praporu-tisa Ženijný prápor Sereď a Multinational Engineer Battalion pozývajú všetkých na povodie rieky Váh v Kráľovej nad Váhom dňa 27. Septembra 2017 ( v stredu) od 10.00, kde môžete uvidieť statické a dynamické ukážky ženijnej techniky, prieskum a stavbu mostov na pevných a plávajúcich podperách cez suché a vodné prekážky, činnosť HaZZ a Červeného kríža a veľa ďalšieho. Informácie o presnom mieste nájdete na plagáte. Udalosti a ľudia Wed, 13 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-13-kedy-moze-student-poberat-davku-v-nezamestnanosti Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti. Závisí to od toho, aký druh pracovnoprávneho vzťahu uzavrel. Z dohody o brigádnickej práci študenta povinné poistenie v nezamestnanosti nevzniká. Z dohody o pracovnej činnosti a z dohody o vykonaní práce povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká, ak má študent z takejto dohody pravidelný mesačný príjem. Dane a odvody Wed, 13 Sep 2017 01:01:01 +0200 Trieďme bioodpady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-12-triedme-bioodpady Bioodpad je jednou z piatich základných zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a recyklovať. Bioodpady rastlinného pôvodu predstavujú všetky biologicky rozložiteľné materiály vhodné na výrobu kompostu, ako sú konáre, drevo, lístie, ihličie, tráva, odumreté rastliny, burina a zvyšky z ovocia a zeleniny. Žiadna z týchto zložiek bioodpadu nezaťažuje životné prostredie a príroda ich po čase, keď dochádza k ich ďalšiemu rozkladu, opäť využíva vo svoj prospech vo forme živín. Životné prostredie a príroda Tue, 12 Sep 2017 01:01:01 +0200 Ako triedime sklo v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-12-ako-triedime-sklo-v-meste-sered Triedený zber skla sa v meste vykonáva prostredníctvom zelených sklolaminátových zvonov umiestnených v stojiskách pri bytových domoch, alebo transparentných vriec, ktoré sa poskytujú obyvateľom v rodinných domoch. Životné prostredie a príroda Tue, 12 Sep 2017 01:01:01 +0200 Výstava ovocia a zeleniny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-vystava-ovocia-a-zeleniny Členovia OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede usporiadali na 9. septembra tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Tohtoročná úroda bola bohatá a tak sa vystavovatelia mali čím pochváliť. Záhradkári predviedli svoje pestovateľské úspechy a možno tak trošku inšpirovali ostatných. Občania a občianske združenia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Memoriál plukovníka Štefana Ivana v minifutbale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-memorial-plukovnika-stefana-ivana-v-minifutbale 9. septembra 2017 sa v kasárňach ženijného práporu v Seredi konal 5. ročník Memoriálu plukovníka Štefana Ivana v minifutbale. Športové podujatie zorganizoval ženijný prápor PS OS SR spoločne s občianskym združením UN VETERAN SLOVAKIA. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Starší minibasketbalisti ŠBK Fándly Sereď tretí na turnaji v Bánovciach nad Bebravou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-starsi-minibasketbalisti-sbk-fandly-sered-treti-na-turnaji-v-banovciach-nad-bebravou Starší minibasketbalisti sa druhú septembrovú sobotu zúčastnili basketbalového turnaja v Bánovciach nad Bebravou. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: BBK Bánovce nad Bebravou, BK Spartak Uherský Brod (ČR), MBK Victoria Žilina (vicemajster SR) a ŠBK Fándly Sereď. S Bánovcami a Žilinou sme sa stretli aj minulú sezónu, no družstvo z Čiech bolo pre nás neznámou. Pre našich hráčov to boli prvé zápasy v novej sezóne. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 „Umenie bez hraníc“ v seredskom amfiteátri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11--umenie-bez-hranic--v-seredskom-amfiteatri Mestský amfiteáter v Seredi ožil v roku 2014 zásluhou uskutočneného projektu s názvom Umenie bez hraníc. Tento názov má ale hlbší význam, umenie naozaj nepozná hranice. Dôkazom toho bolo aj kultúrno-spoločenské vystúpenie detí a mládeže zo Serede a partnerského mesta Tišnov z Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra v mestskom amfiteátri. Spolupráca oboch partnerských miest trvá už niekoľko rokov a vďaka tomu sa už nadviazalo nejedno priateľstvo. Udalosti a ľudia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Oslavy dobrovoľníctva v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-oslavy-dobrovolnictva-v-seredi 8. a 9. septembra sa v Seredi konali Oslavy dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú ľudia vykonávajú vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho iného. Dobrovoľníci sa zapojením do aktivít pomáhajú zlepšovať či skrášľovať život okolo seba. Občania a občianske združenia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Žiačky basketbalovej Lokomotívy na Trnava Cup 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-ziacky-basketbalovej-lokomotivy-na-trnava-cup-2017 Naše žiačky sa zúčastnili v Trnave turnaja Trnava Cup 2017, kde vo výborných zápasoch a dobrých výkonoch obsadili konečné 3. miesto. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 7.kolo ŠKF http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-7-kolo-skf Posledným nedeľňajším zápasom 2.futbalovej ligy sa dohrávalo 7.kolo rozdelené do troch dní a sereďania od 16.30 hod. doma privítali FC ŠTK 1914 Šamorín. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 HÁDZANÁ: Program http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-hadzana--program Program zápasov v hádzanej na najbližšie obdobie. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Výstava profesionálnych umelcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-vystava-profesionalnych-umelcov V bastióne seredského kaštieľa sa uskutočnila vernisáž výstavy profesionálnych umelcov, ktorá nesie názov Bludné prúdy 2. Ide teda o druhý ročník, do ktorého sa tentokrát zapojilo viacero aktérov. Umenie a literatúra Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Chystajú ďalšiu modernizáciu objektu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-chystaju-dalsiu-modernizaciu-objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Seredi prešiel za posledné roky výraznou modernizáciou. Vymenili sa podlahy, pribudla nová maľovka, nábytok a ďalšie potrebné vybavenie. Zriaďovateľ, čiže Trnavský samosprávny kraj vyčlenil v tomto roku ďalšie finančné prostriedky na zveľadenie objektu. V pláne je zateplenie budovy a oprava balkónov na pavilóne C a mnohé ďalšie. Rozvoj a výstavba Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-pri-platbach-zo-zahranicia-je-dolezity-spravny-iban-a-swift-kod Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). Týka sa to najmä zahraničných zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné do Sociálnej poisťovne za svojich zamestnancov. Dane a odvody Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Brány spoločnosti Semmelrock sa otvorili verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-brany-spolocnosti-semmelrock-sa-otvorili-verejnosti 9. septembra boli brány spoločnosti Semmelrock otvorené verejnosti. Výrobný závod usporiadal pre malých aj veľkých návštevníkov Deň otvorených dverí. Pre každého, kto sem zavítal bol pripravený bohatý kultúrny program a taktiež prezentácia výrobkov. Udalosti a ľudia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Najlepšie družstvo si odnieslo putovný pohár http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-08-najlepsie-druzstvo-si-odnieslo-putovny-pohar V Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Seredi sa aj v tomto roku zišli klienti z okolitých zariadení, aby si zmerali svoje sily na tradičnom podujatí, ktoré nesie názov Seredský desaťboj. Spolu s nimi si prišli zasúťažiť aj seniori z Denného centra na Jesenského ulici v Seredi. Šport Fri, 08 Sep 2017 01:01:01 +0200 Nový parčík na Komenského ulici v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-08-novy-parcik-na-komenskeho-ulici-v-seredi Pozemok na Komenského ulici v Seredi bol niekoľko rokov nevyužitý. Samospráva mesta sa preto pred časom rozhodla na tomto pozemku vybudovať malý parčík. Pozemok sa nachádza pri budove Cirkevnej školy a má rozlohu 2390 m2. V blízkosti sa okrem školy nachádzajú aj nájomné byty, nedávno dokončený pavilón G ale aj denné centrum pre seniorov či RC Mama klub. Rozvoj a výstavba Fri, 08 Sep 2017 01:01:01 +0200 Poslanci mesta rokovali už začiatkom septembra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-poslanci-mesta-rokovali-uz-zaciatkom-septembra Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi sa stretli na zasadnutí, ktoré zvolal primátor Martin Tomčányi na 5. september. Bolo potrebné prerokovať dva body programu, ktoré si vyžadovali neodkladné prijatie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Siroty, pri nástupe na vysokú školu nezabudnite na potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-siroty--pri-nastupe-na-vysoku-skolu-nezabudnite-na-potvrdenie-pre-socialnu-poistovnu Sociálna poisťovňa pripomína absolventom stredných škôl, ktorí pokračujú v štúdiu od septembra (príp. od októbra) na vysokej škole, že nemajú žiadne povinnosti o tom informovať Sociálnu poisťovňu. Študent je v takomto prípade fyzická osoba, ktorá sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, a tak nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne zákonom ustanovené povinnosti a nemusí ani priniesť žiadne potvrdenie do Sociálnej poisťovne. Dane a odvody Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Týždeň židovskej kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-tyzden-zidovskej-kultury Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko a Mestské múzeum v Seredi spoločne zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Týždňa židovskej kultúry. So svojimi spomienkami na obdobie holokaustu sa prišla podeliť až z ďalekého Izraela Esther Shilo. Mnohí ju poznajú vďaka jej unikátnym dielam, ktoré tvorí vystrihovaním z papiera. Podujatie obohatila aj židovská hudba v podaní Mojše Bandu. Udalosti a ľudia Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Polícia vyšetruje prípad vraždy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-policia-vysetruje-pripad-vrazdy Včera (6.9.) približne o 22.00 h došlo k tragédii v rodine v meste Galanta. Na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Galante prišiel 17 ročný mladík a službukonajúcemu policajtovi oznámil, že zabil svojho otca. Bezpečnosť Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajná akcia - objektívna zodpovednosť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-policajna-akcia---objektivna-zodpovednost Zajtra (8.9.2017) bude polícia v celom Trnavskom kraji dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke aj formou objektívnej zodpovednosti. Bezpečnosť Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seredský desaťboj v DD a DSS http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-seredsky-desatboj-v-dd-a-dss V Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Seredi sa dňa 7. septembra konal 11. ročník športového podujatia s názvom Seredský desaťboj. Šport Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý septembrový víkend. Kultúra a tradície Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý septembrový víkend. Šport Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Záznam z mestského zastupiteľstva 5.9.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-zaznam-z-mestskeho-zastupitelstva-5-9-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 5.9.2017 o 17:30 hod. Mestské zastupiteľstvo Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Sladký štart nového školského roka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-sladky-start-noveho-skolskeho-roka 4. september 2017 bol veľký deň! Prvý deň v škole je zážitkom predovšetkým pre prváčikov, ktorí do školských lavíc sadajú prvýkrát. Udalosti a ľudia Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Zaži noc plnú zážitkov – BASKETBALOVÁ NOC http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-zazi-noc-plnu-zazitkov---basketbalova-noc Máš rád basketbal a nebojíš sa spať inde ako doma? Ak si na túto otázku odpovedal áno, tak príď s nami prežiť noc plnú zábavy a basketbalu. Školský basketbalový klub Sereď organizuje v piatok 22.9. Basketbalovú noc. Celý večer aj noc z piatka na sobotu (22.-23.9.) strávime v telocvični. Najprv si zatrénujeme a zasúťažíme a večer si na dobrú noc pustíme basketbalový film. Táto noc je určená pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ. Šport Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vo Váhu chytili majestátnu rybu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-vo-vahu-chytili-majestatnu-rybu Mladému rybárovi sa podarilo chytiť vo Váhu excelentný úlovok, a to sumca, ktorý meral viac ako dva metre. I keď išlo o peknú trofej, ryba neskončila ako pochúťka. Práve naopak. Životné prostredie a príroda Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Spojili sa pre dobrú vec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-spojili-sa-pre-dobru-vec OZ Pomocníček zorganizovalo v poradí štvrtý ročník charitatívno-športového podujatia s názvom Beh nádeje. Všetko vypuklo 2. septembra v Seredi a účasť bola naozaj bohatá. Vďaka ľuďom s veľkým srdcom sa podarilo vyzbierať peknú sumu pre deti, ktorým pomáha spomínané občianske združenie. Občania a občianske združenia Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajtom vydali 66 dávok pervitínu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-policajtom-vydali-66-davok-pervitinu Polícia zadržala dvoch rovesníkov z Galanty s podozrením na drogy. Hoci nešlo o vopred plánovanú policajnú akciu, obaja mali nakoniec pri sebe 66 dávok pervitínu. Policajtom ich dobrovoľne vydali dvaja mladí muži včera, krátko po polnoci pred čerpacou stanicou v meste Galanta. Bezpečnosť Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Pietna spomienka na Deň obetí holokaustu a rasového násilia v mestskom parku v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-pietna-spomienka-na-den-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia-v-mestskom-parku-v-seredi Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko, Mesto Sereď, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Múzeum holokaustu v Seredi usporiadali na 6. septembra 2017 pietnu spomienku zorganizovanú pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Udalosti a ľudia Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Dodatočné prijímacie skúšky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-dodatocne-prijimacie-skusky Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa pozýva záujemcov o štúdium na odatočné prijímacie skúšky 5.9.- 8.9. 2017 od 12,00 hod. do 17,00 hod. do odborov: hudobný, výtvarný, tanečný. Miesto konania: budova školy na Komenského ul.č.1136/36 v Seredi, blok B, tr.č.7. Hudba, tanec a spev Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vyhodnotenie súťaže 12. ročníka vo varení gulášu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-05-vyhodnotenie-sutaze-12--rocnika-vo-vareni-gulasu Je tradíciou , že na začiatku jesene OZ TJ Rozkvet poriada súťaž vo varení gulášu. V sobotu 2. septembra 2017 sa za trochu veterného, ale nie daždivého počasia uskutočnil tradičný 12. ročník súťaže vo varení „kotlíkového gulášu“. Občania a občianske združenia Tue, 05 Sep 2017 01:01:01 +0200 Filozofia zla http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-05-filozofia-zla Skutočnosť, že komerčné médiá zabezpečujú sledovanosť označovaním svojich správ prehnanými názvami, je každému návštevníkovi internetových stránok známa. Náboženstvo a filozofia Tue, 05 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrno-spoločenské vystúpenia partnerských miest v amfiteátri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-05-kulturno-spolocenske-vystupenia-partnerskych-miest-v-amfiteatri V sobotu 9.9.2017 zorganizuje mesto Sereď (SK) v spolupráci s partnerským mestom Tišnov (CZ) kultúrno-spoločenské vystúpenia v rámci projektu „Umenie bez hraníc“. Kultúrno-spoločenské vystúpenia oboch partnerských miest sa uskutočnia od 14,30 hod. do 16,00 hod. v zrekonštruovanom amfiteátri v Seredi. Kultúra a tradície Tue, 05 Sep 2017 01:01:01 +0200 Novinka v rámci cyklistickej infraštruktúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-novinka-v-ramci-cyklistickej-infrastruktury-v-seredi Sú ľudia, ktorí na prepravu bicyklom nedajú dopustiť. Bicyklujú v rámci presunu do práce, obchodu i rekreačne. K bezpečnému bicyklovaniu ale patrí aj príslušné dopravné značenie v mestách i mimo nich. V tomto smere pribudla v Seredi novinka a to je značenie cestička pre cyklistov - cyklochodník, ktorá bola označená ako prvá v meste pri novom parku na Komenského ulici. Rozvoj a výstavba Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seniori zo Serede na výlete v Budapešti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-seniori-zo-serede-na-vylete-v-budapesti 26. augusta sa 55 členov Denného centra pre seniorov v Seredi vybralo na zájazd do hlavného mesta Maďarska - Budapešti. Na začiatok výletu si celé mesto prezreli z okien autobusu. Budapešť je krásne mesto a návštevníkom má veru čo ponúknuť. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vernisáž výstavy „Židia v poľskom vojsku“ v Múzeu holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-vernisaz-vystavy--zidia-v-polskom-vojsku--v-muzeu-holokaustu-v-seredi Výstavu „Židia v poľskom vojsku“ pripravilo Vojenské centrum občianskeho vzdelávania plk. dipl. Mariana Porwita a je realizovaná v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Múzeom holokaustu v Seredi. Prináša jedinečné informácie o osudoch príslušníkov židovského národa v radoch Poľského vojska. História Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Oslavy dobrovolnictva v Seredi 8.-9.9.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-oslavy-dobrovolnictva-v-seredi-8--9-9-2017 Prečo si obliecť babkin sveter a dobrovoľne objaviť svoj PRIESTOR na rozvoj? Pretože najhipterskejšie miesto v Seredi prinesie počas Dňa D explóziu inšpirácie. Koncentrácia prednášok jedinečných ľudí z celého Slovenska pretkaná skvelou hudbou, fotokútikom a výstavou fotografií. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Výstava zvierat, expozícia exotického vtáctva a iných domácich zvierat http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-vystava-zvierat--expozicia-exotickeho-vtactva-a-inych-domacich-zvierat Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1 usporiada v dňoch 09.09.2017 až10.09.2017 miestnu výstavu zvierat hydiny, králikov, holubov, expozíciu exotického vtáctva a iných domácich zvierat na ktorej sa zúčastnia chovatelia so svojimi zvieratami aj z iných okresov ako napríklad Šaľa, Levice, Zlaté Moravce. Touto cestou by sme chceli pozvať širokú verejnosť na chovateľské podujatie. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 V Čepeni súťažili o najchutnejší guláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-v-cepeni-sutazili-o-najchutnejsi-gulas Súťaž vo varení gulášu v Čepeni má už svoju tradíciu a mnohí si ukončenie leta bez tohto podujatia už ani nevedia predstaviť. Organizátorom je OZ Rozkvet a tento rok sa konal už neuveriteľný 12. ročník. O ten najlepší guláš súťažilo 11 družstiev. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Dvojkoncert Prúdov a Electric Light Orchestra v Seredi „Ruže a sláčiky“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-dvojkoncert-prudov-a-electric-light-orchestra-v-seredi--ruze-a-slaciky Mám pocit, že v mojom živote sa s koncertmi priam roztrhlo vrece. Chodím kade-tade a stále sa mi máli. Hudba je pre mňa v pravom slova zmysle návyková. Ale s hanbou sa priznávam: dlhé roky o mne platilo, že som nikdy nebola na žiadnom podujatí v seredskom amfiteátri, ľudovo zvanom „amfík“. To sa však zmenilo 24. júna 2017. V ten večer sa totiž v Seredi uskutočnil dvojkoncert legendárnych kapiel – Prúdov a Electric Light Orchestra. Hudba, tanec a spev Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Deň nádeje s Pomocníčkom v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-den-nadeje-s-pomocnickom-v-seredi Občianske združenie POMOCNÍČEK zo Serede 2. septembra už po štvrtýkrát zorganizovalo športovo-charitatívne podujatie s názvom Beh Nádeje. Oproti minulým ročníkom tento rok nastala malá zmena. Z Behu nádeje sa stal Deň nádeje. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Pozor, 15. septembra sa mení výplata dôchodkov v hotovosti na pošte http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-pozor--15--septembra-sa-meni-vyplata-dochodkov-v-hotovosti-na-poste V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 15. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodkov so splatnosťou 16. septembra 2017. Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty v tomto výplatnom termíne, dostanú svoj dôchodok o deň skôr, teda vo štvrtok 14. septembra 2017. Dane a odvody Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Rozšírený chodník na Komenského ulici v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-rozsireny-chodnik-na-komenskeho-ulici-v-seredi Žiakov ale aj učiteľov čakal na začiatku školského roka na Komenského ulici nový chodník. Ten bol, aj napriek krátkemu úseku, z bezpečnostného hľadiska úzky a preto mesto v druhej polovici mesiaca august pristúpilo k jeho rozšíreniu. Realizátorom prác bola firma Miloš Hracho zo Šintavy a financie na rekonštrukciu sa vyšplhali na 7 479,- €. Týmto krokom sa zlepšili podmienky pre chodcov na tomto frekventovanom pešom ťahu. Rozvoj a výstavba Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Aj žiaci v Seredi zasadli do školských lavíc. Začal školský rok 2017/2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-aj-ziaci-v-seredi-zasadli-do-skolskych-lavic--zacal-skolsky-rok-2017-2018 Po dvojmesačných prázdninách sa opäť začal nový školský rok. Povinnosti pribudnú žiakom, učiteľom ale aj rodičom. Svoje brány na celom Slovensku ráno otvorilo vyše 2000 základných škôl a viac ako 700 stredných. Aj v Seredi zasadli žiaci do školských lavíc. Na území mesta mesta máme tri Základné školy : Jána Ámosa Komenského, Juraja Fándlyho a Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda. No nový školský rok začal aj pre študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika a Obchodnej akadémie. Školstvo a vzdelávanie Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Bezpečne do školy s pomocou Mestskej polície http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-bezpecne-do-skoly-s-pomocou-mestskej-policie 3. septembra začal nový školský rok a tak si po dvojmesačných prázdninách aj vodiči budú musieť zvyknúť na zvýšený pohyb žiakov ale aj ich rodičov v okolí škôl. Z dôvodu bezpečného prechodu žiakov cez vozovku do školy, už približne 16 rokov príslušníci Mestskej polície v Seredi strážia v raňajších hodinách priechody pre chodcov. Mestská polícia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Bližšie informácie k rekonštrukcii chodníka na ulici M.R.Štefánika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-blizsie-informacie-k-rekonstrukcii-chodnika-na-ulici-m-r-stefanika Chodník na ulici M.R.Štefánika v Seredi patrí k tým viac využívaným v meste. Zub času na ňom ale zanechal svoje stopy v podobe výtlkov a prasklín. Mesto Sereď preto rozhodlo, že rekonštrukcia tohto chodníka je viac ako potrebná. No z rozpočtu mesta nestála jeho obnova ani cent. Všetko zaplatila firma, ktorá vykonávala v meste pokládku optických káblov ako kompenzáciu za vzniknuté škody počas svojich prác na území mesta. Rozvoj a výstavba Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Neznámy páchateľ prederavil na vozidle palivovú nádrž a mal v pláne odčerpať benzín http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-neznamy-pachatel-prederavil-na-vozidle-palivovu-nadrz-a-mal-v-plane-odcerpat-benzin V noci z pondelka na utorok neznámy páchateľ na Pažitnej ulici v Seredi prederavil palivovú nádrž na odparkovanom staršom osobnom motorovom vozidle a mal v pláne z auta odčerpať benzín. Operátor kamerovému systému páchateľa okamžite zaznamenal a na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície. Mestská polícia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Spomienky na začiatok prázdnin so Zuzanou Smatanovou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-spomienky-na-zaciatok-prazdnin-so-zuzanou-smatanovou Prázdninové dni sa pomaly chýlia ku koncu, ale my si ešte veľmi živo spomíname na posledný školský deň, kedy sme priamo s vysvedčením v ruke pribehli na akciu Hurá leto venovanú 110. výročiu Cukrovaru. Kultúra a tradície Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Slávnostný akt kladenia vencov pri pamätníku SNP v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-slavnostny-akt-kladenia-vencov-pri-pamatniku-snp-v-seredi Tento rok si pripomíname 73. výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa dňa 28.augusta 2017 konal pri pamätníku SNP v mestskom parku v Seredi slávnostný akt kladenia vencov Kultúra a tradície Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Vináreň v seredskom kaštieli ožila http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-vinaren-v-seredskom-kastieli-ozila Mnohí obyvatelia mesta si určite pamätajú na ešte fungujúcu vináreň v seredskom kaštieli. Vináreň časom zanikla a spolu s kaštieľom schátrala. Členovia Občianskeho združenia Vodný Hrad sa ale aspoň na chvíľu pokúsili nostalgické spomienky oživiť. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Seredčania piknikovali v mestskom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-seredcania-piknikovali-v-mestskom-parku Jazyková škola Wings a občianske združenia Mladá Sereď, Vodný Hrad a Hudram pripravili na 29. augusta v mestskom parku veľký spoločný piknik. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia oplotenia židovského cintorína v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-rekonstrukcia-oplotenia-zidovskeho-cintorina-v-seredi Židovský cintorín v Seredi sa nachádza na Cukrovarskej ulici približne od konca 18. alebo začiatku 19. storočia. Jeho oplotenie prešlo niekoľkými opravami a renováciami. Rozvoj a výstavba Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Hádzanárske leto v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-hadzanarske-leto--v-seredi Počas letných prázdnin a dovoleniek mali seredské hádzanárečky pestrý a zaujímavý program. Svoju letnú prípravu rozbehli v mesiaci august. Svoj hádzanársky stan si rozložili na multifunkčnom ihrisku ZŠ J. Fándlyho a v kempingu. Šport Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Leto plné radosti a zážitkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-leto-plne-radosti-a-zazitkov Okrem našich žien mali zaujímavé aktívne augustové dni naše žiačky. Počas tohto mesiaca najskôr absolvovali tréningový cyklus v domácich podmienkach, kde využívali multifunkčné ihrisko ZŠ J. Fándlyho a miestny kemping Šport Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kam za kultúrou na víkend? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-kam-za-kulturou-na-vikend Bohatý kultúrny program nás čaká prvý septembrový víkend spoločne s rozlúčkou s letom v amfiku v podobe filmu Rýchlo a zbesilo 8. Kultúra a tradície Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-po-sezonnych-pracach-automaticky-nevznika-narok-na-davku-v-nezamestnanosti Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti po ukončení sezónnych prác, že na priznanie tejto dávky musia splniť všetky zákonné podmienky. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Poznávací výlet do Budapešti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-poznavaci-vylet-do-budapesti 26. augusta 2017 sa vybrali členovia Denného centra v Seredi do metropoly Maďarska, do Budapešti. Počasie im výnimočne prialo, pretože teplomer sa šplhal vysoko nad tridsiatku. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Seniori si pripomenuli 73. výročie SNP a zároveň súťažili o najchutnejší ovocný koláčik http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-seniori-si-pripomenuli-73--vyrocie-snp-a-zaroven-sutazili-o-najchutnejsi-ovocny-kolacik 29. augusta sa stretli členovia Denného centra pre seniorov v Seredi, aby si pripomenuli 73. výročie SNP a zároveň si zasúťažili o najchutnejší ovocný koláčik. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kam za športom cez víkend ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-kam-za-sportom-cez-vikend Športový program na víkend s veľkým charitatívnym Behom nádeje Pomocníčka. Šport Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-25-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný augustový víkend. Šport Fri, 25 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-25-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný augustový víkend. Kultúra a tradície Fri, 25 Aug 2017 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia historickej vrátnice do mestského parku v Seredi je v plnom prúde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-24-rekonstrukcia-historickej-vratnice-do-mestskeho-parku-v-seredi-je-v-plnom-prude Mnohí čitatelia už iste zachytili informáciu, že mesto Sereď malo v pláne uskutočniť rekonštrukciu historickej vrátnice, ktorá sa nachádza pri vstupnej bráne do mestského parku v Seredi. Plány sa v týchto dňoch stali realitou. Odborná firma Šmigrovský spol. s.r.o. v rámci rekonštrukcie už pracuje na obnove fasády, historických stĺpoch, podlahy, vstupných dverí i okien. Rozvoj a výstavba Thu, 24 Aug 2017 01:01:01 +0200 Začali práce na rekonštrukcii chodníka na ulici M.R.Štefánika v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-24-zacali-prace-na-rekonstrukcii-chodnika-na-ulici-m-r-stefanika-v-seredi Mesto Sereď pred niekoľkými dňami avizovalo opravu chodníka pred bytovým domom na ulici M.R.Štefánika " hokejkou ". Dňa 24.8. sa s kompletnou výmenou asfaltového povrchu podľa plánu začalo. Práce na rekonštrukcii chodníka nebudú stáť mesto ani cent. Rozvoj a výstavba Thu, 24 Aug 2017 01:01:01 +0200 29. august – výročie Slovenského národného povstania http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-29--august---vyrocie-slovenskeho-narodneho-povstania Od začiatku Slovenského národného povstania (SNP), ktoré vypuklo 29. augusta 1944, uplynulo už 73. rokov. Pred rokom Agentúra FOCUS uskutočnila prieskum verejnej mienky, ktorým zisťovala hrdosť občanov na Slovenské národné povstanie. Zo 1002 respondentov sa stotožnilo s názorom, že na SNP by sme nemali byť hrdí približne 10 % opýtaných, kým v roku 2009 to bolo 6%, pričom najnižšiu mieru hrdosti na SNP pociťujú mladí ľudia vo veku 18-24 rokov. Udalosti a ľudia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Symbolické stretnutie po rokoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-symbolicke-stretnutie-po-rokoch Pracovný a neskôr aj koncentračný tábor v Seredi bol dejiskom nezabudnuteľného boja o život a mnohí tento boj prehrali. No sú aj takí, ktorí mali viac šťastia a vďaka odvahe iných ľudí prežili. Jeden z mnohých životných osudov je zaznamenaný aj v knihe Evin príbeh. Reč je o Eve Klugovej, jej vnukovi Benjaminovi a Janke Hudákovej. Udalosti a ľudia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Komenského ul. – vodiči pozor http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-komenskeho-ul----vodici-pozor Nakoľko sa blíži nový školský rok, chceme upozorniť vodičov, že v okolí ZŠ Komenského sme z dôvodu väčšej bezpečnosti detí a návštevníkov zabezpečili nové dopravné značenia. Jedná sa o dopravné značky "Zákaz zastavenia", ktoré zabraňujú zastaveniu a parkovaniu vozidiel na obojsmernej ceste pred ZŠ, kde sa v minulosti vytvárali kolízne situácie, že vodiči nevedeli daným úsekom plynule prechádzať. Mestská polícia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 MsP informuje občanov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-msp-informuje-obcanov Mestská polícia upozorňuje občanov, že neznáma osoba na ul. Vonkajší rad smerom na Niklovú ul. rozhadzuje po ceste železné roxory (tzv. ježkov) upravené tak, aby spôsobovali defekty na pneumatikách. Na mieste už dostalo defekt pneumatiky viacero vodičov. Takýmto spôsobom "nepríčetná osoba" ohrozuje životy, zdravie a majetok občanov. Prosíme občanov, aby po spozorovaní podozrivej osoby okamžite volali na číslo 159 príp. 158. Mestská polícia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Nedajte sa okrádať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-nedajte-sa-okradat V poslednej dobe sa stretávame s krádežami na parkovisku pri OD Kaufland. Krádeže prebiehajú rovnakým spôsobom tak, že kupujúci (zväčša jedna osoba) si vyloží nákup spolu s taškou aj s dokladmi do svojho vozidla, neuzamkne si vozidlo a prázdny nákupný košík ide odniesť do stojanu. Mestská polícia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Výmena asfaltového povrchu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-vymena-asfaltoveho-povrchu Chodník na ulici M.R. Štefánika, ktorý sa nachádza pred bytovým domom, ktorý Seredčania nazývajú aj hokejka čaká rekonštrukcia. Mesto pôvodne plánovalo opraviť iba poškodené časti asfaltu a výtlky, no nakoniec bude všetko inak. Rozvoj a výstavba Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Semmelrock Day http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-semmelrock-day Pozývame Vás na deň otvorených dverí Semmelrock Day v sobotu 9.92017 od 14:00 do 18:00 vo vzorkovej záhrade spoločnosti Semmelrock. Udalosti a ľudia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Deň obetí holokaustu a rasového násilia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-den-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko, Mesto Sereď a Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Múzeum Holokaustu v Seredi pozývajú občanov na pietnu spomienku pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Udalosti a ľudia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Židia v poľskom vojsku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-zidia-v-polskom-vojsku Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Židia v poľskom vojsku, ktorá prináša jedinečné informácie o osudoch príslušníkov židovského národa v radoch poľského vojska. Výstava zachytáva pozíciu a heroické vojenské ťaženia Židov v armáde Prvej poľskej republiky, počas povstania Tadeusza Kościuszka, boja za nezávislosť Poľska v 19. storočí, či na začiatku a počas druhej svetovej vojny. Umenie a literatúra Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Prebieha rozšírenie chodníka na Komenského ulici v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-prebieha-rozsirenie-chodnika-na-komenskeho-ulici-v-seredi V druhej polovici mesiaca august mesto Sereď pristúpilo k rozšíreniu chodníka na Komenského ulici. Chodník vedie k Základnej škole a vzhľadom na jeho vyťaženosť najmä v ranných hodinách bol z bezpečnostného hľadiska úzky. Cieľom rozšírenia je zlepšiť podmienky pre chodcov na tomto frekventovanom pešom ťahu. Realizátorom prác je firma Miloš Hracho zo Šintavy a cena za rekonštrukciu chodníka ukrojí z mestského rozpočtu sumu 7 479,- €. Rozvoj a výstavba Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Víťazstvá, ktoré pomáhajú http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-23-vitazstva--ktore-pomahaju Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život. Udalosti a ľudia Wed, 23 Aug 2017 01:01:01 +0200 Štvorlístok pre talenty 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-22-stvorlistok-pre-talenty-2017 Občianske združenie LECA v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou zorganizovalo už po tretíkrát česko-slovenský televízny benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, ktorý sa tento krát konal v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Kultúra a tradície Tue, 22 Aug 2017 01:01:01 +0200 Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 73. výročia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-22-pietny-akt-kladenia-vencov-pri-prilezitosti-oslav-73--vyrocia Mesto Sereď, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Sereď, Vás srdečne pozývajú na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 73. výročia Slovenského národného povstania, ktorý sa bude konať dňa 28. augusta 2017 (v pondelok) o 15.00 hod. pri Pomníku hrdinov SNP v parku pri kaštieli v Seredi. Udalosti a ľudia Tue, 22 Aug 2017 01:01:01 +0200 Mestský úrad v Seredi príjme do pracovného pomeru OPATROVATEĽKY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-22-mestsky-urad-v-seredi-prijme-do-pracovneho-pomeru-opatrovatelky Podmienkou prijatia je absolvovaný kurz opatrovania v rozsahu minimálne 220 hodín alebo vzdelanie získané v odbore so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Za opatrovateľku môžeme prijať aj dôchodkyňu, ktorá dovŕšila 60 rokov a má prax v opatrovaní najmenej 3 roky. V tomto prípade nie je kurz opatrovania potrebný, ani nie je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady. Ekonomika Tue, 22 Aug 2017 01:01:01 +0200 Oceňovanie občanov a kolektívov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-22-ocenovanie-obcanov-a-kolektivov-mesta-sered Jednou z možností, ako vyjadriť morálne poďakovanie spoluobčanom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života jednotlivca či kolektívu – vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku a iné mimoriadne zásluhy je navrhnúť ich na niektoré z ocenení mesta Sereď. Mestský úrad Tue, 22 Aug 2017 01:01:01 +0200 V Gáni vyrástlo nové distribučné centrum http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-22-v-gani-vyrastlo-nove-distribucne-centrum Spoločnosť Tesco v spolupráci s partnermi Prologis a DHL otvorila V Gáni pri Galante najväčšie a najmodernejšie distribučné centrum v strednej Európe s rozlohou 146 500 m². Slávnostné otvorenie sa konalo v pondelok 21. augusta. Zaujímavosti Tue, 22 Aug 2017 01:01:01 +0200 Stretnutie členov Zväzu vojakov SR v Seredi pri guláši SNP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-21-stretnutie-clenov-zvazu-vojakov-sr-v-seredi-pri-gulasi-snp Tento rok si pripomíname 73 výročie Slovenského národného povstania, ktoré je významným medzníkom v histórii slovenského národa. Čas je neúprosný a tak priami účastníci boja pomaly odchádzajú. Preto je dôležité si tento sviatok pripomínať, aby sa na neho nezabudlo. Hovorí sa, že národ nevážiaci si svoju históriu, si nezaslúži budúcnosť. Občania a občianske združenia Mon, 21 Aug 2017 01:01:01 +0200 Oznam o oprave asfaltového povrchu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-21-oznam-o-oprave-asfaltoveho-povrchu Oznamujeme obyvateľom Mesta Sereď, zákazníkom, predajcom, vlastníkom a nájomníkom bytového domu č. 1152/18-26 „Hokejka“ na ulici M.R. Štefánika, že od štvrtka 24.8.2017 bude Mesto Sereď v spolupráci s dodávateľom prác realizovať súvislú opravu asfaltového povrchu pred bytovým domom. Rozvoj a výstavba Mon, 21 Aug 2017 01:01:01 +0200 Tradičný hodový turnaj http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-21-tradicny-hodovy-turnaj HBK Seredskí barani a OZ TJ Rozkvet Stredný Čepeň aj v tomto roku zorganizovali hodový hokejbalový turnaj. O víťazstvo prišli zabojovať štyri družstvá. Aj napriek daždivému počasiu tam vládla vynikajúca atmosféra a vzduchom sa šírila vôňa pečených klobás, ktoré boli pripravené pre účastníkov podujatia. Šport Mon, 21 Aug 2017 01:01:01 +0200 Pribudli nové parkovacie miesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-21-pribudli-nove-parkovacie-miesta Problém s nedostatkom parkovacích miest má každá samospráva. Je preto v jej záujme, aby každý rok urobila niečo aj v tejto oblasti. Mesto Sereď rozšírilo v tomto roku počet parkovacích miest, a to konkrétne na Dolnomajerskej a Komenského ulici v blízkosti nájomných bytov. Rozvoj a výstavba Mon, 21 Aug 2017 01:01:01 +0200 Nemo a Dory v Seredi 7. októbra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-21-nemo-a-dory-v-seredi-7--oktobra Muzikálová rozprávka Nemo a Dory od tvorcov úspešného muzikálu Ľadové kráľovstvo v Dome kultúry Sereď 7. 10. 2017 o 16:00 hod. - ZRUŠENÉ Kultúra a tradície Mon, 21 Aug 2017 01:01:01 +0200 Termín podania žiadosti je v septembri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-18-termin-podania-ziadosti-je-v-septembri Mesto Sereď sa plánuje uchádzať o výzvu z ministerstva životného prostredia, vďaka ktorej by mohol byť zveľadený vnútroblok na sídlisku D. Štúra. Na projekte mohli participovať aj obyvatelia a svojimi nápadmi či podnetmi ho obohatiť. A to sa aj stalo. Teraz ostáva len dúfať, že projekt bude úspešný a prinesie aj očakávané financie. Rozvoj a výstavba Fri, 18 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-18-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na tretí augustový víkend. Kultúra a tradície Fri, 18 Aug 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-18-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na tretí augustový víkend. Šport Fri, 18 Aug 2017 01:01:01 +0200 Policajná akcia - objektívna zodpovednosť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-18-policajna-akcia---objektivna-zodpovednost Zajtra bude v okrese Galanta policajná akcia zameraná na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti. Bezpečnosť Fri, 18 Aug 2017 01:01:01 +0200 Žijú medzi nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-18-ziju-medzi-nami Občianske združenie Koménium a Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozývajú na výstavu „Žijú medzi nami“. Výstava o živote a diele významných osobností v Seredi. Výstava potrvá od 13. 9. 2017 do 14. 10. 2017 Kultúra a tradície Fri, 18 Aug 2017 01:01:01 +0200 Týždeň židovskej kultúry 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-18-tyzden-zidovskej-kultury-2017 Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko, Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozývajú na kultúrno - spoločenské podujatia v rámci týždňa židovskej kultúry. Kultúra a tradície Fri, 18 Aug 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na september 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-18-program-kina-nova-na-september-2017 Aj september bude v kine bohatý na zaujímvé filmové tituly, vrátia sa slávne horory ako TO a Hráči so smrťou, zabavia nás Logan Lucky a Kingsmani a do kina sa poprvý krát pozrie Hurvínek i LEGO Ninjago. TV a film Fri, 18 Aug 2017 01:01:01 +0200 Historický zápas medzi ŠKF Sereď a tureckým veľkoklubom Trabzonspor http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-17-historicky-zapas-medzi-skf-sered-a-tureckym-velkoklubom-trabzonspor V Seredi dnes okolo 16.00 hod. búrkové oblaky spustili prudký a hustý lejak, každý z fanúšikov futbalu so zakúpeným lístkom na dnešný historický zápas medzi ŠKF Sereď a tureckým veľkoklubom Trabzonspor asi nemal dobré pocity, pretože komunikácie v meste sa zaplnili napršanou vodou a nádej na futbalový zážitok od 18.00 hod. pre fanúšikov plávala v stojatej vode na trávniku štadiónu ŠKF. Šport Thu, 17 Aug 2017 01:01:01 +0200 Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-17-aj-dohodarom-moze-vzniknut-narok-na-urazovy-priplatok Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov pracujúcich na dohodu – tzv. dohodárov, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania im môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok. Ten im však vznikne len v prípade, ak im súčasne vznikne nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia a dohoda im v čase práceneschopnosti stále trvá. Dane a odvody Thu, 17 Aug 2017 01:01:01 +0200 Majú dosť peňazí na pokuty http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-17-maju-dost-penazi-na-pokuty Informácie o činnosti našej mestskej polície sledujem pravidelne. A úprimne sa čudujem ľahostajnosti niektorých našich obyvateľov ale aj návštevníkov nášho mesta, ktorí bez známky sebareflexie dokážu urobiť v jednej sekunde to, za čo by ako decko dostali po zadku a v trochu vyššom veku by zaslúžili dobrú otcovskú po papuli. Občania a občianske združenia Thu, 17 Aug 2017 01:01:01 +0200 Ponúkajú pomoc každému, kto ju potrebuje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-17-ponukaju-pomoc-kazdemu--kto-ju-potrebuje Od 14. do 18. augusta prebiehalo podujatie Týždeň charity, do ktorého sa zapojili aj zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity. Vo viacerých mestách šírili osvetu o tom, komu, ako a prečo pomáhajú. Z jednotlivých miest sa presúvali na bicykloch a so svojim propagačným stánkom prišli aj do Serede. Náboženstvo a filozofia Thu, 17 Aug 2017 01:01:01 +0200 Expres Street Party znova v Seredi 26. augusta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-17-expres-street-party-znova-v-seredi-26--augusta Aj tento rok si Dom kultúry pre vás pripravil v spolupráci s rádiom EXPRES, express street party. V sobotu 26. Augusta v Zámockom parku vedľa Amfiku od 19:00 sa na vás tešia moderátor Mišo Sabo a DJ Tomáš z Rádia Expres a hlavné hviezdy večera: GLADIÁTOR, DOMINIKA MIRGOVÁ, MAJSELF, DJ JAY JAY a DJ SUKOWACH! Kultúra a tradície Thu, 17 Aug 2017 01:01:01 +0200 Hlasuj za náš strom ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-16-hlasuj-za-nas-strom Skupina občanov, priateľov a sympatizantov Zámockého parku v Seredi sa v súvislosti s 15. ročníkom ankety Strom roka rozhodla prihlásiť náš „seredský“ strom Platan západný (Platanus occidentalis L ). Anketu organizuje Nadácia Ekopolis a jej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Životné prostredie a príroda Wed, 16 Aug 2017 01:01:01 +0200 Realita je nakoniec úplne iná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-15-realita-je-nakoniec-uplne-ina V mesiaci júl mali byť všetky materské školy v Seredi zatvorené. Táto informácia vyústila až do spísania otvoreného listu a pripravovanej petície. Riaditeľky si preto urobili medzi rodičmi prieskum dochádzky, aby zistili záväzné počty detí. Nakoniec predsa vyšli rodičom v ústrety, no realita je úplne iná. Školstvo a vzdelávanie Tue, 15 Aug 2017 01:01:01 +0200 Budúca podoba parku na Ulici Dionýza Štúra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-15-buduca-podoba-parku-na-ulici-dionyza-stura Mesto Sereď má záujem v roku 2018 zrealizovať projekt Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi . V tejto súvislosti samospráva plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Nakoľko sa revitalizácia parku dotkne samotných občanov, tí mohli na základe uverejnenej výzvy predložiť písomné i grafické návrhy, ako si park po obnove predstavujú. Rozvoj a výstavba Tue, 15 Aug 2017 01:01:01 +0200 Program na mesiac september 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-14-program-na-mesiac-september-2017 Program Mestského múzea na mesiac september 2017. História Mon, 14 Aug 2017 01:01:01 +0200 Bludné prúdy 2 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-14-bludne-prudy-2 Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Bludné prúdy 2. Dňa 9.9.2017 o 17:00 v bastióne Seredského kašieľa. Umenie a literatúra Mon, 14 Aug 2017 01:01:01 +0200 Polámané konáre a vyvrátené stromy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-14-polamane-konare-a-vyvratene-stromy V noci dňa 10.08.2017 sa mestom Sereď prehnala silná víchrica, ktorá spôsobila vyvrátenie stromov a polámanie konárov. Vlastným zistením, spoluprácou s MsP Sereď a firmou MOWERS-TEAM sa nám podarilo miesta lokalizovať. Pracovníci MsÚ Sereď a firmy MOWERS-TEAM následne mesto vyčistili a odstránili popadané konáre a stromy z ulíc Jesenského, Dolnomajerská, A. Hlinku, D. Štúra, Železničná, Novomestská, Mlynárska, Hornočepenskej atď. V tomto týždni ešte dôjde k odstraňovaniu kalamity zo zámockého parku a areálov materských a základných škôl. Životné prostredie a príroda Mon, 14 Aug 2017 01:01:01 +0200 Hralo sa 3.kolo 2.futbalovej ligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-14-hralo-sa-3-kolo-2-futbalovej-ligy Hralo sa 3.kolo 2.futbalovej ligy a v nedeľu, 13.8.2017 o 17.00 hod. sa v Seredi predstavil nováčik 2.ligy, ktorému sa podaril postup z 3.ligy v minulej sezóne, Slavoj Trebišov. Šport Mon, 14 Aug 2017 01:01:01 +0200 Nahlasovanie havarijných stavov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-11-nahlasovanie-havarijnych-stavov Vážení spoluobčania, vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky žiadame vás o nahlasovanie havarijných stavov – ako výpadok elektrickej energie, vyvrátené a popadané stromy a konáre, prípadne iné škody spôsobené zlým počasím na číslo mestskej polície – 159. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky sa môžu očakávať aj z piatka na sobotu. Mestská polícia Fri, 11 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-11-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý augustový víkend. Kultúra a tradície Fri, 11 Aug 2017 01:01:01 +0200 Investície do školských zariadení http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-11-investicie-do-skolskych-zariadeni Mesto Sereď aj v tomto roku vyčlenilo nemalé finančné prostriedky na obnovu a zveľadenie školských zariadení. Kým deti a žiaci doma oddychujú, tam sa naplno pracuje. Niekde sa pustili do kompletnej rekonštrukcie kuchyne, na inom mieste pre zmenu museli opraviť poškodenú kanalizáciu. Školstvo a vzdelávanie Fri, 11 Aug 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-11-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný druhý augustový víkend. Šport Fri, 11 Aug 2017 01:01:01 +0200 Víchrica narobila poriadnu šarapatu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-11-vichrica-narobila-poriadnu-sarapatu Včerajšie večerné počasie poriadne prekvapilo. Silný vietor a búrka sa podpísali na nejednom strome. Nielen hasiči mali plné ruky práce pri odstraňovaní popadaných stromov a iných udalostiach, ktoré spôsobila veterná smršť. Vietor bral všetko, čo mu prišlo do cesty. Veľké škody narobil aj v areáloch materských škôl, a to na Murgašovej a Podzámskej ulici v Seredi. Životné prostredie a príroda Fri, 11 Aug 2017 01:01:01 +0200 Dlhoprstí úradovali na Veternej ulici v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-11-dlhoprsti-uradovali-na-veternej-ulici-v-seredi Viacerí obyvatelia Veternej ulice v Seredi ostali po prebudení z 9. na 10. augusta poriadne prekvapení. Zistili, že kým sladko spali, ich príbytok alebo pozemok či auto navštívili dlhoprstí. No a odniesli si celkom slušný úlovok. Vlastným očiam neveril ani Miloš Š. z Veternej ulice, ktorému rozbili okno na aute. Viac informácií poskytla hovorkyňa KR PZ v Trnave Mária Linkešová. Bezpečnosť Fri, 11 Aug 2017 01:01:01 +0200 Práce na čistení uličných vpustí a kanalizácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-10-prace-na-cisteni-ulicnych-vpusti-a-kanalizacie Všetci sme zaznamenali v poslednej dobe veľké množstvo prívalových dažďov, ktoré nás vždy na nejaký čas obmedzili zaplavenou cestou alebo chodníkom. V rámci údržby mesta sa postupne realizuje čistenie uličných vpustí na miestnych komunikáciách. Rozvoj a výstavba Thu, 10 Aug 2017 01:01:01 +0200 Považskobystrický Feeder Cup http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-09-povazskobystricky-feeder-cup V dňoch 29.-30.07. 2017 sa konal považskobystrický feeder cup na úseku rieky Váh (Hričovský kanál), ktorého sa zúčastnilo 33 pretekárov. Náš team reprezentovali Peter Hašuk, Igor Psota a nový člen Peter Černák ml. Na preteky sa prihlásili aj chlapci z Detského rybárskeho krúžku Sereď Kristián Lőrinc a Denis Šulák. Šport Wed, 09 Aug 2017 01:01:01 +0200 Počet exekúcií dôchodkov vzrástol aj v prvom polroku 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-09-pocet-exekucii-dochodkov-vzrastol-aj-v-prvom-polroku-2017 Počet dôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa kráti dôchodok exekučnou zrážkou, stále narastá a rovnako to bolo aj od začiatku tohto roka. Kým v januári 2017 sa exekúcie týkali 35 459 dôchodkov, v júni ich počet vzrástol o 352 viac na 35 811. Aj preto Sociálna poisťovňa opakovane vyzýva dôchodcov, aby boli obozretní a nepožičiavali si peniaze, na ktoré nemajú dostatočné príjmy. Dane a odvody Wed, 09 Aug 2017 01:01:01 +0200 Aj biela pastelka má svoj zmysel http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-09-aj-biela-pastelka-ma-svoj-zmysel Čo si už človek počne s bielou pastelkou, keď chce písať či kresliť? Riešenie môže byť vlastne úplne jednoduché. Netradičné, inovatívne, ale jednoduché. Farebný papier. Občania a občianske združenia Wed, 09 Aug 2017 01:01:01 +0200 Poátranie po 16 ročnom Richardovi Grichovi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-08-poatranie-po-16-rocnom-richardovi-grichovi Polícia sa obracia na občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 16 ročnom mladíkovi z Bratislavy, ktorý je toho času umiestnený v resocializačnom zariadení v Galante. Richard je nezvestný od štvrtka, 3. 8, kedy o 15.30 h odišiel zo zariadenia a neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadnu správu. V minulosti sa počas nezvestnosti zvykol zdržiavať v Bratislave, na rôznych miestach, v obchodných centrách a v nočných hodinách využíval na presun MHD. Bezpečnosť Tue, 08 Aug 2017 01:01:01 +0200 Možnosť požiadať o invalidný dôchodok treba konzultovať s ošetrujúcim lekárom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-08-moznost-poziadat-o-invalidny-dochodok-treba-konzultovat-s-osetrujucim-lekarom Sociálna poisťovňa odporúča svojim poistencom, aby možnosť požiadať o invalidný dôchodok konzultovali najskôr so svojím ošetrujúcim lekárom. Na základe odporučenia ošetrujúceho lekára potom poistenec môže o invalidný dôchodok požiadať prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, kde mu budú poskytnuté aj potrebné tlačivá a presné informácie. Dane a odvody Tue, 08 Aug 2017 01:01:01 +0200 Chudoba na Slovensku rastie, sociálne služby nie sú pre každého http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-08-chudoba-na-slovensku-rastie--socialne-sluzby-nie-su-pre-kazdeho Charita je len pre bezdomovcov, charita je len pre veriacich ľudí, jej hlavnou úlohou je zbierať staré šaty a variť pre chudobných teplú polievku. Tieto najčastejšie predsudky verejnosti sa stali heslami Týždňa charity, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 18. augusta. Zamestnanci Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) chcú počas neho šíriť osvetu o tom, komu, ako a prečo pomáhajú. Zároveň upozorniť na to, že chudoba na Slovensku rastie a systém našich sociálnych služieb je nedostatočný. Občania a občianske združenia Tue, 08 Aug 2017 01:01:01 +0200 Historické vozidlá obdivovali aj v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-08-historicke-vozidla-obdivovali-aj-v-seredi V sobotu 5. augusta bolo na Námestí Sv. Trojice v Šali poriadne rušno. Na jednom mieste ste mali možnosť obdivovať krásne historické vozidlá a motocykle. Konal sa tam už 13. ročník podujatia, ktorí nesie názov Ovál. Účastníci sa v rámci svojej trasy zastavili aj v Seredi, kde bolo pre nich pripravené chutné občerstvenie a nadšení fanúšikovia. Udalosti a ľudia Tue, 08 Aug 2017 01:01:01 +0200 Absolventi škôl - začínajúci podnikatelia: Kedy vám vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-08-absolventi-skol---zacinajuci-podnikatelia--kedy-vam-vzniknu-povinnosti-voci-socialnej-poistovni Sociálna poisťovňa pripomína absolventom strednej či vysokej školy, že ak po ukončení štúdia získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). Ihneď po získaní oprávnenia im však žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevzniknú. Dane a odvody Tue, 08 Aug 2017 01:01:01 +0200 Opera Rigoletto v kameňolome http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-08-opera-rigoletto-v-kamenolome Občianske združenie KRÁSNA HUDBA vedené pani Marcelou Hochedlingerovou pripravilo pre svojich členov opäť nádherné a hodnotné kultúrne podujatie. Bol to 30. júl 2017- jednodňový kultúrny zájazd do Rakúska spojený s prehliadkou prírody časti spolkovej krajiny Rakúska Burgenlandu, jej hlavného mesta Eisenstadtu a výletného mesta na Neziderskom jazere Rust. Občania a občianske združenia Tue, 08 Aug 2017 01:01:01 +0200 Pri nehode s autom sa tazko zranili 2 cyklisti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-07-pri-nehode-s-autom-sa-tazko-zranili-2-cyklisti Policia v sobotu (5.8.) dokumentovala vaznu dopravnu nehodu,ku ktorej doslo v obci Velky Grob. Pri miestnych potravinach vosla do krizovatky 34 vodicka na aute Skoda Octavia. Pravdepodobne sa zle zaradila do jazfnych pruhov a v krizovatke presla do protismeru,kde doslo k zrazke s dvoma cyklistami z Trnavy. Bezpečnosť Mon, 07 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-04-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na prvý augustový víkend. Kultúra a tradície Fri, 04 Aug 2017 01:01:01 +0200 Záchrana života http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-04-zachrana-zivota Galantskí policajti zachytili muža v poslednej chvíli. O život išlo v sobotu, 29. 7. v nočných hodinách 40 ročnému mužovi. Operačné stredisko prijalo správu a ihneď na miesto vyslalo dve najbližšie policajné hliadky do mesta Galanta k vlakovému priecestiu, kde sa mala po koľajisku pohybovať osoba. Vo vzdialenosti asi 500 metrov spozorovali muža, ktorý ide po trati smerom do mesta Galanta oproti blížiacemu sa vlaku. Bezpečnosť Fri, 04 Aug 2017 01:01:01 +0200 Prehliadka historických vozidiel http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-03-prehliadka-historickych-vozidiel Veterán Car Club Galanta aj tento rok pozýva všetkých nadšencov na jedinečné podujatie, a to prehliadku historických vozidiel Ovál 2017. Štart a cieľ bude v sobotu 5. augusta na Námestí Sv. Trojice v Šali, ale zastavia sa aj v Seredi. Celková dĺžka trate pre účastníkov bude tento rok rovných 90 km. Udalosti a ľudia Thu, 03 Aug 2017 01:01:01 +0200 Hody Šoporňa 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-03-hody-soporna-2017 Pozývame Vás na hody v Šoporni ktoré sa uskutočnia 4.-7.8.2017. Udalosti a ľudia Thu, 03 Aug 2017 01:01:01 +0200 Opatrenia proti vandalom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-02-opatrenia-proti-vandalom Seredský kaštieľ ako aj bastión opakovane čelí útokom vandalov. Ešte v máji zničili nielen vstupnú bránu a fasádu na tomto zrekonštruovanom objekte, ale ich pozornosti neušlo ani oplotenie na Mestskom amfiteátri či lavička pokoja a vďaky. Mestská polícia vtedy avizovala, že na objekte namontuje osvetlenie a kameru, aby sa podobné vandalské činy v budúcnosti už neopakovali. Bezpečnosť Wed, 02 Aug 2017 01:01:01 +0200 Súťaž o najkrajšiu záhradku má svojich víťazov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-02-sutaz-o-najkrajsiu-zahradku-ma-svojich-vitazov Mnohí z nás najradšej po práci relaxujú v záhrade. Niekomu viac imponuje ovocná či zeleninová, no svojich fanúšikov má aj okrasná záhrada. V Seredi sa tento rok konal 1. ročník súťaže o najkrajšiu záhradku alebo predzáhradku. Zapojiť sa mohli obyvatelia nielen rodinných, ale aj bytových domov. Hlasovanie prebiehalo na webovej stránke Seredských noviniek. Životné prostredie a príroda Wed, 02 Aug 2017 01:01:01 +0200 Brigáda zameraná na vyčistenie okolia Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-31-brigada-zamerana-na-vycistenie-okolia-serede Niekoľko dní na sociálnej sieti a v médiách avizovali členovia organizácie Naša vlasť - Naša budúcnosť brigádu v Seredi zameranú na vyčistenie okolitej prírody od odpadkov smerom od campingu na Čepeň. Akcia sa mala konať 29.júla o 9:00 hodine a miestom stretnutia bola autobusová stanica. Každému záujemcovi boli k dispozícii okrem rukavíc a vriec aj malé občerstvovacie balíčky. Životné prostredie a príroda Mon, 31 Jul 2017 01:01:01 +0200 Na seredskom kaštieli pri bastióne bola namontovaná kamera a osvetlenie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-31-na-seredskom-kastieli-pri-bastione-bola-namontovana-kamera-a-osvetlenie Mnohí obyvatelia iste zachytili informáciu, že v mesiaci máj 2017 vandali sprejom znehodnotili časť fasády na seredskom kaštieli, vstupnú bránu do bastiónu ako aj oplotenie na mestskom amfiteátri. Keďže sa jedná o kultúrnu pamiatku nad týmto činom nemožno len tak mávnuť rukou. Bezpečnosť Mon, 31 Jul 2017 01:01:01 +0200 Na konci tábora skladajú skúšky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-31-na-konci-tabora-skladaju-skusky Aj tieto letné prázdniny sa Mestská polícia v Seredi rozhodla zorganizovať u detí veľmi obľúbený denný tábor. Počas dvoch turnusov bol pre ne pripravený bohatý program, no a ako to už býva zvykom, nechýbal ani poriadny výlet či návšteva lanového centra. V závere týždňa skladali skúšky na pomocníka MsP. Mestská polícia Mon, 31 Jul 2017 01:01:01 +0200 Ponuka práce - Plavčík http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-31-ponuka-prace---plavcik Základná škola Juraja Fándlyho príjme do pracovného pomeru plavčíka do Plavárne pre verejnosť. Uchádzač o pracovnú pozíciu musí byť držiteľ platného preukazu „Vodnej záchrannej služby“. Ekonomika Mon, 31 Jul 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-28-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný posledný júlový víkend. Šport Fri, 28 Jul 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-28-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný júlový víkend. Kultúra a tradície Fri, 28 Jul 2017 01:01:01 +0200 Z krádeže šperkov sú podozriví občania Rumunska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-28-z-kradeze-sperkov-su-podozrivi-obcania-rumunska Seredská polícia vyšetruje krádež zlatých šperkov za viac 5000 eur. V piatok, 14. 7. vošli do zlatníctva v poobedných hodinách v meste Sereď tri osoby, dve ženy a jeden muž. Anglicky hovoriaci zákazníci sa tvárili solventne a v predajni prejavili záujem hneď o niekoľko zlatých retiazok, náramkov a hodinky. Bezpečnosť Fri, 28 Jul 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po nezvestnej Elene Szakálovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-28-policia-patra-po-nezvestnej-elene-szakalovej Galantská polícia pátra po nezvestnej 13 ročnej Elene Szakálovej zo Sládkovičova. Dievča je nezvestné od o minulého štvrtku, 20. 7., kedy o 15.00 h odišla z miesta trvalého bydliska a od vtedy nepodala o sebe žiadnu správu. Nezvestná bola v tomto roku opakovane a naposledy sa sama vrátila domov. Bezpečnosť Fri, 28 Jul 2017 01:01:01 +0200 Expresne rýchle rokovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-27-expresne-rychle-rokovanie Primátor mesta Martin Tomčányi zvolal na stredu 26. júla neplánované zasadnutie zastupiteľstva. Dôvodom na rokovanie bol jediný bod programu. Poslanci mali odsúhlasiť nové znenie uznesenia, nakoľko mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ pre ZŠ J.A. Komenského. Mestské zastupiteľstvo Thu, 27 Jul 2017 01:01:01 +0200 Zápas skončil remízou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-26-zapas-skoncil-remizou Fanúšikovia futbalu si v pondelok prišli na svoje. V Seredi sa uskutočnil prípravný zápas medzi druholigovým klubom ŠKF Sereď a tureckým Trabzonsporom, ktorého dres obliekajú momentálne aj traja slovenskí reprezentanti, a to Juraj Kucka, Ján Ďurica a Matúš Bero. Domácich hráčov ŠKF Sereď vyprevádzali na trávnik malí futbalisti, čo bol aj pre nich veľký zážitok. Šport Wed, 26 Jul 2017 01:01:01 +0200 Prepočtu tzv. starodôchodkov už nič nebráni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-26-prepoctu-tzv--starodochodkov-uz-nic-nebrani V Zbierke zákonov Slovenskej republiky už bola uverejnená novela zákona, ktorá obsahuje nové určenie výšky niektorých starobných dôchodkov spred 1. januára 2004 (zákon č. 184/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Dane a odvody Wed, 26 Jul 2017 01:01:01 +0200 Pribudli ďalšie športoviská http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-26-pribudli-dalsie-sportoviska Pred niekoľkými dňami sme informovali o pripravovanej výstavbe ďalších dvoch Fit parkov v Seredi. Po niekoľkých týždňoch sú práce dokončené a z nových športovísk sa môžu tešiť obyvatelia v dvoch lokalitách. Jedno vyrástlo na Pažitnej a druhé na Spádovej ulici. Rozvoj a výstavba Wed, 26 Jul 2017 01:01:01 +0200 Pozor na nové papuče http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-26-pozor-na-nove-papuce Mestská polícia v Seredi sa môže pochváliť novými pomocníkmi, ktorí sú menší, oveľa ľahší ako ich predchodcovia a manipulácia s nimi je oveľa rýchlejšia. Nové papuče si už stihli vyskúšať aj niektorí nedisciplinovaní obyvatelia mesta. Keďže nové blokovacie zariadenie je oveľa menšie a nenápadnejšie a vodič by si ho nemusel ani všimnúť, na vašom aute pribudne aj niečo navyše. Mestská polícia Wed, 26 Jul 2017 01:01:01 +0200 Výberové konanie na pozíciu operátora kamerového systému http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-25-vyberove-konanie-na-poziciu-operatora-kameroveho-systemu Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nových zamestnancov mesta do chránenej dielne na miesto "Operátor kamerového systému". Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom treba zaslať do 11.8.2017. Mestská polícia Tue, 25 Jul 2017 01:01:01 +0200 Oznam Mestského múzea v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-24-oznam-mestskeho-muzea-v-seredi Mestské múzeum v Seredi Vám oznamuje, že bude od 27. 7. 2017 do 5. 8. 2017 a od 26. 8. 2017 do 2. 9. 2017 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky múzea. História Mon, 24 Jul 2017 01:01:01 +0200 Povedz nie sexuálnemu vydieraniu na internete! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-24-povedz-nie-sexualnemu-vydieraniu-na-internete Počas prázdnin trávia deti viac času na internete. Na sociálnych sieťach zdieľajú svoje fotografie, videá, informácie zo súkromia. Spoznávajú nových ľudí a pridávajú si ich medzi priateľov. Sú však priatelia skutočne tí, za ktorých sa vydávajú? A chcú byť naozaj len priatelia? Bezpečnosť Mon, 24 Jul 2017 01:01:01 +0200 Dopravná akcia 24.7.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-24-dopravna-akcia-24-7-2017 Polícia dohliadne dnes, 24. 7. na cestách Galantského okresu na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, a zistené priestupky budú policajti riešiť aj formou objektívnej zodpovednosti. Bezpečnosť Mon, 24 Jul 2017 01:01:01 +0200 Päť dní na rybačke a pod holým nebom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-24-pat-dni-na-rybacke-a-pod-holym-nebom Členovia Feeder teamu aj v tomto roku zorganizovali obľúbený detský tábor, ktorý je určený pre malých rybárov. V krásnom prostredí na Ramene v Hornom Čepeni všetci spoločne stanovali, opekali, kúpali sa a samozrejme celých päť dní lovili ryby. Šport Mon, 24 Jul 2017 01:01:01 +0200 Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 22.6.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-21-odpovede-na-interpelacie-poslancov-z-msz-22-6-2017 V záujme informovania verejnosti uverejňujeme odpovede na interpelácie poslancov, ktoré odzneli počas zasadania MsZ dňa 22.6.2017. Mestské zastupiteľstvo Fri, 21 Jul 2017 01:01:01 +0200 Svoje platby poistného si môžete kontrolovať cez Saldokonto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-20-svoje-platby-poistneho-si-mozete-kontrolovat-cez-saldokonto Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že aktuálny stav platieb do Sociálnej poisťovne môžu sledovať aj cez Saldokonto. Prostredníctvom tejto elektronickej služby živnostníci uvidia aktuálny stav „účtu“ (či majú nedoplatok, alebo preplatok) a či uhrádzajú poistné v správnej výške. Dane a odvody Thu, 20 Jul 2017 01:01:01 +0200 Podporte náš strom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-20-podporte-nas-strom Celkovo bolo do súťaže Strom roka prihlásených 42 stromov z celého Slovenska, ale do užšieho výberu sa dostalo len 12 z nich. Medzi nimi je aj viac ako 200-ročný platan, ktorý sa majestátne vyníma v seredskom Zámockom parku, a to v tesnej blízkosti kaštieľa. Ak mu dáte svoj hlas, môže vyhrať 300 eur, ktoré budú následne použité na jeho údržbu a celkovú starostlivosť. Životné prostredie a príroda Thu, 20 Jul 2017 01:01:01 +0200 Vrátnica dostane nový vzhľad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-20-vratnica-dostane-novy-vzhlad Súčasťou Zámockého parku a kaštieľa v Seredi je aj vrátnica, ktorá sa nachádza pri vstupnej bráne. Dlhé roky chátrala, ale teraz dostane konečne nový vzhľad, tak ako si zaslúži. Po rekonštrukcii bude slúžiť pre účely mesta. Keďže ide o historickú pamiatku, renovácia objektu vôbec nebude lacný špás. Rozvoj a výstavba Thu, 20 Jul 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-20-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na štvrtý júlový víkend. Kultúra a tradície Thu, 20 Jul 2017 01:01:01 +0200 Fit parky na Pažitnej a Spádovej ulici v Seredi sú už k dispozícii obyvateľom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-20-fit-parky-na-pazitnej-a-spadovej-ulici-v-seredi-su-uz-k-dispozicii-obyvatelom Niekoľko týždňové práce na Pažitnej ulici v Seredi pri budovaní nového FIT parku sú už ukončené. Bývalé staré a nefunkčné detské ihrisko bolo nutné zdemontovať, nakoľko bolo z bezpečnostného hľadiska už nevyhovujúce. Povrch v tomto priestore bol upravený, vyrovnaný a následne tu bolo osadených 8 cvičebných strojov, ktoré už môžu záujemcovia používať. Rozvoj a výstavba Thu, 20 Jul 2017 01:01:01 +0200 Výlet klientov DD a DSS pre dospelých na Orave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-vylet-klientov-dd-a-dss-pre-dospelych-na-orave Na základe žiadosti o dotáciu mesta Sereď a príspevku finančných prostriedkov od poslankyne MsZ - Mgr. Marty Némethovej sa klienti mohli zúčastniť v mesiaci júl štvordňového výletu na Orave v obci Vitanová hotel Gobor. Tiché prostredie, výhľad na štíty Západných Tatier, čerstvý vzduch, pasienky, lúky, lesy, krásna príroda sú neodmysliteľnou súčasťou tohto regiónu. Občania a občianske združenia Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Beh Nádeje v Seredi sa mení na Deň Nádeje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-beh-nadeje-v-seredi-sa-meni-na-den-nadeje Občianske združenie POMOCNÍČEK zo Serede po štvrtý rok organizuje športovo-charitatívne podujatie s názvom Beh Nádeje. No tento rok bude samotný beh obohatený o ďalšie zaujímavé disciplíny a bohatý sprievodný program. A tak sa z Behu Nádeje stáva Deň Nádeje - deň plný aktivít pre veľkých aj malých, pre aktívnych športovcov a aj tých rekreačných, no nudiť sa nebudú ani tí, ktorí sa na Deň Nádeje prídu iba pozrieť. Občania a občianske združenia Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Vysokoškoláci po prijatí na II. stupeň štúdia a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-vysokoskolaci-po-prijati-na-ii--stupen-studia-a-uvolnenie-vyplaty-sirotskeho-dochodku Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku, ktorým bola výplata tohto dôchodku od júla 2017 zastavená z dôvodu ukončenia vysokoškolského štúdia I. stupňa, že rozhodnutie o prijatí na vysokoškolské štúdium II. stupňa nie je dostatočným dokladom pre uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Dane a odvody Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Hovoria im, že sú blázni - no zároveň ich obdivujú. To čo dokázala Grétka s Michalom totiž naozaj stojí za obdiv! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-hovoria-im--ze-su-blazni---no-zaroven-ich-obdivuju--to-co-dokazala-gretka-s-michalom-totiz-naozaj-stoji-za-obdiv Manželia Grétka a Michal Zozuľákoví zo Šale sa už roky venujú cykloturistike. Počas voľných víkendov nasadnú na svojich dvojkolesových tátošov a brázdia slovenské i zahraničné cesty. Majú našliapaných niekoľko tisíc kilometrov. Áno správne čítate – niekoľko tisíc ! Medzi ich pravidelné víkendové návštevy patrí aj kemping v Seredi. Šport Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 DESmod v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-desmod-v-seredi Pozývame vás na koncert skupiny DESmod a Thomasa Puskailera v Seredskom amfiku 4. augusta 2017 o 20:00. Kultúra a tradície Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po nezvestnej dievčine http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-policia-patra-po-nezvestnej-dievcine Polícia v spolupráci s hasičmi z Galanty, Dunajskej Stredy a Komplexnou centrálnou záchrannou službou z Gabčíkova naďalej pátrajú po nezvestnej 15 ročnej Kristíne Csókovej z Nitry. Včera v poobedných hodinách sa spolu s rodinou kúpala na vodnom mlyne v k. ú. obce Tomášikovo. Tri dievčatá vošli do vody a vzápätí sa začali topiť. Dve z nich vytiahol bez váhania z vody na breh 42 ročný muž. Bezpečnosť Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na august 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-program-kina-nova-na-august-2017 Bohatý program si pre Vás pripravili v kine NOVA aj na posledný prázdninový mesiac. Annabelle 2, Čiara, Po strništi bos, Temná veža, Emoji film, Veľká oriešková lúpež 2, Hurvínek a kúzelné múzeum, Zabijakov osobný strážca a mnohé ďalšie vás zabavia, vystrašia i rozosmutnia. TV a film Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Brutálna komédia Írska kliatba v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-brutalna-komedia-irska-kliatba-v-seredi Pozývame vás 12. októbra o 19:00 do Domu kultúry Sereď na veľkú komédiu o malých problémoch Írska kliatba. Kultúra a tradície Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Program kina Amfik na august 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-19-program-kina-amfik-na-august-2017 Aj v auguste sme si pre vás pripravili bohatý program v amfiku s voľným vstupom ZDARMA na všetky filmy. Začiatok všetkých predstavení už o 21:00. TV a film Wed, 19 Jul 2017 01:01:01 +0200 Týždeň Charity http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-17-tyzden-charity Trnavská arcidiecézna charita pozýva všetkých na Týžďeň charity, ktorý sa uskutoční od 14. do 18. augusta na viacerých miestach územia Trnavskej arcidiecézy. Súčasťou Týždňa charity bude aj cyklopúť po vybraných mestách Trnavskej arcidiecézy. Počas tohoto týždňa priblížime nás a našu činnosť širokej verejnosti. Náboženstvo a filozofia Mon, 17 Jul 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-14-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na tretí júlový víkend. Kultúra a tradície Fri, 14 Jul 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-14-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný tretí júlový víkend. Šport Fri, 14 Jul 2017 01:01:01 +0200 Pomoc + práca = podpora http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-14-pomoc---praca---podpora Rovnica z nadpisu je v súčasnej dobe ešte aktuálnejšia ako inokedy. Práca je prioritnou témou mnohých ľudí už od letných brigád počas strednej školy. Ak má však človek komplikovaný životný príbeh, do ktorého vstupujú aj drogy – je hľadanie práce ešte náročnejšie. Občania a občianske združenia Fri, 14 Jul 2017 01:01:01 +0200 Zmenu pobytu počas PN vám môže odsúhlasiť len ošetrujúci lekár http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-14-zmenu-pobytu-pocas-pn-vam-moze-odsuhlasit-len-osetrujuci-lekar Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dávky nemocenské, že počas „maródovania“ môžu zmeniť miesto svojho pobytu zaznamenanú v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti. Túto zmenu však musí odsúhlasiť ošetrujúci lekár, ktorý určuje liečebný režim, a to na základe zdravotného stavu poistenca. Dane a odvody Fri, 14 Jul 2017 01:01:01 +0200 Živnostníci oznamujú práceneschopnosť pobočke SP podľa miesta trvalého pobytu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-14-zivnostnici-oznamuju-praceneschopnost-pobocke-sp-podla-miesta-trvaleho-pobytu Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že nárok na nemocenské si uplatňujú v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Práceneschopnosť sú povinní preukázať prostredníctvom vyplneného a podpísaného II. dielu tlačiva Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré im vystavil ich ošetrujúci lekár. Dane a odvody Fri, 14 Jul 2017 01:01:01 +0200 Obnova historickej vrátnice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-13-obnova-historickej-vratnice V nasledujúcich dňoch sa začne s realizáciou obnovy historickej vrátnice v Zámockom parku. Obnova bude v súlade s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Trnava. Práce uskutoční odborná firma Šmigrovský spol. s.r.o., predpokladané náklady sú do 18 000€. Rozvoj a výstavba Thu, 13 Jul 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na BMXSHOP.sk Street CUP Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-13-pozvanka-na-bmxshop-sk-street-cup-sered Na skate parku v Seredi sa dňa 15. júla 2017 v čase od 13.00 do 19.00 h uskutoční BMXSHOP.sk Street CUP. Je to jedno zo štyroch súťažných kôl organizovaných v rámci slovenskej streetovej BMX scény 2017. Podujatie sa koná v štyroch najlepších slovenských betónových skateparkoch v Ružomberku, Seredi, Nitre a finálové kolo v Košiciach. Šport Thu, 13 Jul 2017 01:01:01 +0200 LOKOSEREĎ CAMP 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-13-lokosered-camp-2017 V dňoch 3.3.2017 – 7.7.2017 usporiadal Basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď , už ho môžeme nazvať tradičný, LOKOSEREĎ CAMP 2017. Z prihláseného počtu 28 camperov prišlo zo zdravotných dôvodov v piatok o 9:00 skvelých 24 basketbalistov, ktorí si prišli zdokonaľovať svoje zručnosti a schopnosti. Šport Thu, 13 Jul 2017 01:01:01 +0200 Postreh návštevníčky amfiteátra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-13-postreh-navstevnicky-amfiteatra Navštívila som po dlhšom čase sereďský amfiteáter. Na programe bol ťahák roka – skupina Electric Light Orchestra. Ako predskupina vystúpila skupina Prúdy, čím ulahodila najmä starším milovníkom hudby. Koncet bol OK, aj amfík vynovený, lavičky nové – sem tam so stopami obuvi tých, ktorí si možno aj doma vykladajú nohy na stôl. Kultúra a tradície Thu, 13 Jul 2017 01:01:01 +0200 Na cestách väčší počet síl a prostriedkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-12-na-cestach-vacsi-pocet-sil-a-prostriedkov Polícia ihneď zareagovala na včerajšie dve tragické dopravné nehody v okrese Dunajská Streda, pri ktorých zahynuli štyria ľudia. Na teritóriách jednotlivých okresov bude vykonaný intenzívnejší dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Polícia nasadí väčší počet síl a prostriedkov za účelom pozitívneho ovplyvnenia dopravnej nehodovosti. Mestský úrad Wed, 12 Jul 2017 01:01:01 +0200 Oznam Mestskej polície http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-12-oznam-mestskej-policie MsP oznamuje motoristom, že pokiaľ sa dopustia nejakého dopravného priestupku môžu si nájsť na svojom vozidle nové blokovacie zariadenie tzv "PAPUČU". Jedná sa o jednoduché blokovacie zariadenie, ktoré znemožňuje odjazd s vozidlom. Informáciu o zablokovaní si vodič nájde na bočnom stĺpiku, ktorý bude prelepený samolepkou. Mestská polícia Wed, 12 Jul 2017 01:01:01 +0200 Do ankety STROM ROKA 2017 je prihlásený aj Platan západný zo Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-11-do-ankety-strom-roka-2017-je-prihlaseny-aj-platan-zapadny-zo-serede Mesto Sereď v roku 2017 prihlásilo do ankety STROM ROKA 2017 unikátny a vzácny PLATAN ZÁPADNÝ nachádzajúci sa v zámockom parku. Životné prostredie a príroda Tue, 11 Jul 2017 01:01:01 +0200 V. Sereďský Bercajgel http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-11-v--seredsky-bercajgel Opäť vás srdečne pozývame na spoločnú júlovú cajglovačku pre malých aj veľkých. Stretnutie je v Malom parku v Seredi. Dátum a čas: 13. 7. 2017 o 18:00h. Šport Tue, 11 Jul 2017 01:01:01 +0200 Seredský Basket Camp 2017 úspešne za nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-11-seredsky-basket-camp-2017-uspesne-za-nami V prvý júlový týždeň usporiadal Školský basketbalový klub Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď Seredský Basket Camp 2017. Prihlásilo sa nám 23 camperov, ktorí boli ochotní a odhodlaní trénovať aj cez prázdniny. Camperi boli rozdelení do 2 tímov: Team Red a Team Blue. Modrá a červená sú oficiálne farby klubu a ZŠ J. Fándlyho. Šport Tue, 11 Jul 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá Slovenska juniorov LRU-Feeder 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-11-majstrovstva-slovenska-juniorov-lru-feeder-2017 Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017, Rada SRZ v spolupráci s MsO SRZ Hlohovec a Združením priaznivcov športového rybolovu usporiada Majstrovstvá Slovenska juniorov LRU-FEEDER. Dôvodom je podchytiť záujem detí a mládeže o lov rýb udicou – feeder. Deťom na celom Slovensku prinášame vďaka organizátorom a sponzorom možnosť zapojiť sa do týchto majstrovstiev. Šport Tue, 11 Jul 2017 01:01:01 +0200 Prvá liga LRU-Feeder v Maduniciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-11-prva-liga-lru-feeder-v-maduniciach Druhé kolo našej najvyššej súťaže v love rýb LRU-Feeder sa uskutočnilo na Madunickom kanáli v dňoch 9. a 10. júna 2017. Šport Tue, 11 Jul 2017 01:01:01 +0200 Študenti: Výnimku z platenia poistného si môžete uplatniť len pri dohode o brigádnickej práci študenta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-10-studenti--vynimku-z-platenia-poistneho-si-mozete-uplatnit-len-pri-dohode-o-brigadnickej-praci-studenta Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí majú záujem privyrobiť si popri štúdiu počas letných prázdnin na dohodu o brigádnickej práci študentov, že nemajú povinnosť platiť poistné, ak si uplatnia výnimku z platenia poistného. Princípom takejto výnimky je, že ak ich príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne, nebudú mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Dane a odvody Mon, 10 Jul 2017 01:01:01 +0200 Babić navštívil malých basketbalistov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-10-babic-navstivil-malych-basketbalistov Srbská basketbalová legenda, niekdajší hráč NBA, ktorý pôsobil niekoľko rokov v Cleveland Cavaliers aj v Miami Heat Miloš Babić navštívil našich basketbalistov, ktorí sa zúčastnili týždňového campu v Seredi. I keď je už na športovom dôchodku, skúseností a dobre mienených rád má na rozdávanie, čo ocenili aj mladí basketbalisti. Šport Mon, 10 Jul 2017 01:01:01 +0200 Kontrola obsahu hnedých nádob pokračuje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-10-kontrola-obsahu-hnedych-nadob-pokracuje Kvôli niektorým nedisciplinovaným občanom, muselo mesto Sereď pristúpiť k radikálnym kontrolám obsahu nádob určených na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Aj z toho dôvodu neboli v deň zberu vyprázdnené všetky nádoby. Majitelia rodinných domov sa buď polepšia alebo o túto službu prídu. Životné prostredie a príroda Mon, 10 Jul 2017 01:01:01 +0200 Počkajú si na odbornú analýzu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-10-pockaju-si-na-odbornu-analyzu Hlavná kontrolórka mesta Sereď dostala ešte na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva od poslancov úlohu, skontrolovať správnosť postupu mesta v súvislosti s prenájmom tepelného hospodárstva súkromnej spoločnosti Energetika. Okrem toho mala porovnať aj celoročné náklady za spotrebu tepla za posledných päť rokov na budovách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Mestské zastupiteľstvo Mon, 10 Jul 2017 01:01:01 +0200 Zo Serede až do Šale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-10-zo-serede-az-do-sale Trnavský samosprávny kraj mohol v tomto roku po prvýkrát vyčleniť zo svojho rozpočtu nemalé finančné prostriedky na vybudovanie cyklotrás. Pomerne veľká čiastka bola z celkového balíčka prerozdelená obci Dolná Streda a Váhovce. Vďaka tejto investícií povedie cyklotrasa zo Serede až do Šale. Rozvoj a výstavba Mon, 10 Jul 2017 01:01:01 +0200 Ocenenie pre Mateja Šabíka, talentovaného klaviristu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-10-ocenenie-pre-mateja-sabika--talentovaneho-klaviristu Každoročne v závere školského roka sa na absolventskom koncerte ZUŠ Jána–Fischera Kvetoňa udeľujú žiakom ocenenia za výborné výchovno - vzdelávacie výsledky počas celého štúdia. Tento školský rok umelecká rada školy určila udeliť aj významný titul „ NAJLEPŠÍ ABSOLVENT ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017“. Životné prostredie a príroda Mon, 10 Jul 2017 01:01:01 +0200 Kultúra v Seredi na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-07-kultura-v-seredi-na-vikend Bohatý kultúrny program na víkend obohatí prvý krát tento rok premietanie v amfiku, tentokrát zdarma a každý piatok. Kultúra a tradície Fri, 07 Jul 2017 01:01:01 +0200 Ženijný prápor v Seredi otvoril svoje brány verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-06-zenijny-prapor-v-seredi-otvoril-svoje-brany-verejnosti Vo štvrtok 6. júla vojenský útvar v Seredi usporiadal pri príležitosti 15. výročia založenia Ženijného práporu Deň otvorených dverí pre verejnosť. Udalosti a ľudia Fri, 07 Jul 2017 01:01:01 +0200 Detské ihriská http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-07-detske-ihriska Detské ihriská predstavujú pre deti miesto, kde môžu tráviť voľný čas, rozvíjať svoju fyzickú zdatnosť i predstavivosť. Budujú sa v materských školách, sídliskách s vysokou koncentráciou detí ale aj v parkoch. Rozvoj a výstavba Fri, 07 Jul 2017 01:01:01 +0200 Slávnostný nástup vojsk pri príležitosti 15. výročia založenia Ženijného práporu PS SR v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-06-slavnostny-nastup-vojsk-pri-prilezitosti-15--vyrocia-zalozenia-zenijneho-praporu-ps-sr-v-seredi Pri príležitosti 15. výročia založenia Ženijného práporu v Seredi sa v štvrtok 6. júla uskutočnil slávnostný nástup jednotiek Žpr. Udalosti a ľudia Thu, 06 Jul 2017 01:01:01 +0200 Začal sa Seredský basket camp 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-04-zacal-sa-seredsky-basket-camp-2017 V pondelok 3. júla 2017 odštartoval Seredský Basket Camp 2017. Deti prišli do telocvične a hneď na úvod ich čakalo prvé prekvapenie. Každý jeden camper dostal modré tričko. Po predstavení špeciálneho hosťa Martiny Godályovej-Vrťovej a jednotlivých trénerov sme začali úvodným tréningom. Šport Tue, 04 Jul 2017 01:01:01 +0200 Rozlúčka so školským rokom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-03-rozlucka-so-skolskym-rokom Koniec školského roka oslávili v Seredi vo veľkom štýle. Na Námestí slobody všetkých privítala speváčka Zuzana Smatanová, Červená Čiapočka, kapela Party Lounge a pre najmenších boli pripravené aj rôzne súťažné stanovištia, kde sa mohli dosýta vyblázniť. Školstvo a vzdelávanie Mon, 03 Jul 2017 01:01:01 +0200 Výtvarný workshop opäť pod dohľadom profesionálky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-03-vytvarny-workshop-opat-pod-dohladom-profesionalky V Mestskom múzeu v Seredi sa uskutočnil 4. ročník Výtvarného workshopu. Určený je všetkým, ktorí radi tvoria a prenášajú svoju predstavu a fantáziu na plátno prostredníctvom štetca. Na ich techniku a práce dohliadala akademická maliarka Oksana Lukomska a o hudobný program sa v závere postaral Graeme Donaldson pôvodom z Írska, žijúci niekoľko rokov na Slovensku. Kultúra a tradície Mon, 03 Jul 2017 01:01:01 +0200 Júnová hudobná ponuka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-03-junova-hudobna-ponuka V závere uplynulého polroka žila Sereď veľmi bohatým kultúrnym životom. Priaznivcov hudby určite príjemne prekvapila rôznorodosť hudobných žánrov. Hudba, tanec a spev Mon, 03 Jul 2017 01:01:01 +0200 Stretnutie bývalých vojakov slúžiacich v seredských kasárňach po 42 rokoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-03-stretnutie-byvalych-vojakov-sluziacich-v-seredskych-kasarnach-po-42-rokoch Hovorí sa, že sú priateľstvá, ktoré nerozdelí ani čas. Presne také priateľstvo viaže bývalých vojakov základnej vojenskej služby, ktorí pred 42 rokmi slúžili vo vojenskom útvare v Seredi. Udalosti a ľudia Mon, 03 Jul 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá Slovenskej republiky MIDICOOLVOLLEY starších žiakov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-30-majstrovstva-slovenskej-republiky-midicoolvolley-starsich-ziakov Poslednou športovou súťažou, ktorej sme sa zúčastnili v školskom roku 2016/2017 boli Majstrovstvá SR v MIDICOOL volejbale starších žiakov, ktoré sa uskutočnili v Trenčíne. Na majstrovstvá sme sa prebojovali druhým miestom z majstrovstiev kraja Šport Fri, 30 Jun 2017 01:01:01 +0200 Program múzea na leto 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-30-program-muzea-na-leto-2017 Program mestského múzea na júl a august 2017. História Fri, 30 Jun 2017 01:01:01 +0200 Hudba je o pocitoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-29-hudba-je-o-pocitoch Bezprostredné originálne živé muzicírovanie ocení každý hudobný fajnšmeker. Zážitok, ktorý pripravil súbor Solamente Naturali v bastióne seredského kaštieľa 17. 6.2017 bol pre vyznávačov klasickej hudby skutočne pochúťkou. Hudba, tanec a spev Thu, 29 Jun 2017 01:01:01 +0200 Pomoc v Chorvátsku aj toto leto + praktický manuál pre vodiča http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-29-pomoc-v-chorvatsku-aj-toto-leto---prakticky-manual-pre-vodica Aj toto leto budú slovenskí policajti pomáhať našim turistom v Chorvátsku. Už o dva dni budú k dispozícii v Splitsko-dalmatínskej a v Primorsko-goranskej oblasti. V prílohe nájdete okrem telefónnych čísel a konkrétnych miest aj mnoho praktických informácií a rád. Veríme, že aj keď je toho síce trošku viac, po prečítaní našich rád strávite úžasnú dovolenku s nezabudnuteľnými zážitkami (samozrejme v tom najpozitívnejšom zmysle). Prajeme bezpečnú jazdu a pobyt bez komplikácií. Bezpečnosť Thu, 29 Jun 2017 01:01:01 +0200 Mesto buduje nový Fit Park http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-29-mesto-buduje-novy-fit-park V minulom roku sa podarilo na Mlynárskej ulici v Seredi vybudovať Fit Park Horalky. Už vtedy prisľúbilo vedenia mesta, že v tejto iniciatíve plánuje pokračovať. A stalo sa. Na rade je ďalšia lokalita, a to na Pažitnej ulici. O niečo menšie športovisko vyrastie aj na Spádovej. Rozvoj a výstavba Thu, 29 Jun 2017 01:01:01 +0200 Ocenili žiakov a študentov seredských škôl http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-29-ocenili-ziakov-a-studentov-seredskych-skol V Seredi sa konalo oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov. O ich nominácii rozhodovala príslušná komisia, no aj napriek prísnym kritériám si slávnostný okamih vychutnalo 120 žiakov, ktorým sa podarilo v tomto školskom roku dosiahnuť výnimočné úspechy v rôznych oblastiach. Udalosti a ľudia Thu, 29 Jun 2017 01:01:01 +0200 Sťažnosť obyvateľov mesta na hlučnosť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-staznost-obyvatelov-mesta-na-hlucnost Na zasadnutí MsZ v Seredi dňa 22.júna bola jedným z bodov programu aj sťažnosť obyvateľov mesta na hlučnosť podujatí na území Serede počas nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Protipožiarna hliadka zasiahla http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-protipoziarna-hliadka-zasiahla V dňoch 23. až 25. júna sa konal XVIII. Seredský hodový jarmok. Mesto Sereď ho organizačne zabezpečovalo ako po kultúrnej tak aj po technickej stránke. Na bohatom kultúrnom a športovom programe sa určite každý návštevník zabavil. Súčasťou technických opatrení bola aj asistenčná protipožiarna hliadka, ktorá dozerala na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru počas jarmoku. Bezpečnosť Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Detský tenisový turnaj 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-detsky-tenisovy-turnaj-2017 V sobotu 24.6.2017 antukové dvorce TK Sereď privítali malých tenisových nadšencov, aby ukázali svoj talent a spestrili si krásny slnečný deň pred ukončením školského roka Šport Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Koncert SOLAMENTE NATURALI v bastióne seredského kaštieľa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-koncert-solamente-naturali-v-bastione-seredskeho-kastiela OZ Krásna hudba v spolupráci s mestom Sereď usporiadali dňa 27. júna v bastióne seredského kaštieľa koncert SOLAMENTE NATURALI. História Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Nie je výlet ako výlet http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-nie-je-vylet-ako-vylet Nápad navštíviť jednu z najväčších podzemných pevností na území Českej republiky sa zrodil v mysli pána Jozefa Šipoša, ktorý ako dlhoročný člen a funkcionár OZ TJ Rozkvet Stredný Čepeň zrealizoval a podieľal sa už na mnohých vydarených akciách združenia. Udalosti a ľudia Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Plány polície na leto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-plany-policie-na-leto Policajti vyrazia do ulíc a na cesty, aby dohliadli na bezpečnosť školákov, ktorí si vyzdvihnú vysvedčenie, i na všetkých účastníkov cestnej premávky. V záujme zvýšenia bezpečnosti sme pripravili dopravné aj preventívne akcie Bezpečnosť Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Požehnanie spoločného hrobu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-pozehnanie-spolocneho-hrobu V horúce dopoludnie 27. júna 2017 zástupca Farského úradu v Seredi pán kaplán Róbert Ťapušík v prítomnosti zamestnankyne Mestského úradu v Seredi a správkyne cintorína s jej zamestnancami uskutočnil požehnanie spoločného hrobu v urnovej časti seredského cintorína. Udalosti a ľudia Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Ak sa situácia nezlepší, odberateľ odstúpi od zmluvy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-28-ak-sa-situacia-nezlepsi--odberatel-odstupi-od-zmluvy Jeden z konateľov bioplynovej stanice v Seredi sa po opakovaných sťažnostiach rozhodol predstúpiť pred poslancov MsZ. Dôvodom je znehodnotený bioodpad, ktorý táto firma zbiera a odváža na vlastné náklady spred rodinných domov v hnedých kontajneroch na ďalšie spracovanie. Životné prostredie a príroda Wed, 28 Jun 2017 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí vo vojenskom útvare v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-27-den-otvorenych-dveri-vo-vojenskom-utvare-v-seredi Vojenský útvar v Seredi všetkých pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti 15. Výročia vzniku útvaru, ktoré sa bude konať dňa 06. Júla 2017 od 10.30 do 12.30 v priestoroch vojenského útvaru na Kasárenskej ulici. Tešíme sa na všetkých návštevníkov! Udalosti a ľudia Tue, 27 Jun 2017 01:01:01 +0200 Dopravné nehody motocyklistov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-27-dopravne-nehody-motocyklistov K dopravnej nehode došlo včera, 26. 6. o 17.20 h. na kruhovom objazde v smere na Šaľu. 56 ročný muž z Matúškova išiel na aute Škoda Fabia v smere od mesta Šaľa na mesto Galanta. Kruhovým objazdom práve prechádzal 55 ročný motocyklista, ktorý sa mal preraďovať z jedného jazdného pruhu do druhého. Bezpečnosť Tue, 27 Jun 2017 01:01:01 +0200 Informácie o sociálnom poistení si zistite ešte pred odchodom za prácou do EÚ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-informacie-o-socialnom-poisteni-si-zistite-este-pred-odchodom-za-pracou-do-eu Sociálna poisťovňa odporúča zamestnancom a živnostníkom (SZČO), aby sa pred odchodom za prácou do krajín EÚ (vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) informovali o svojich právach a povinnostiach v oblasti sociálneho zabezpečenia v konkrétnom štáte, kam odchádzajú pracovať. Dane a odvody Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Slovenský skateboardový pohár 2017 v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-slovensky-skateboardovy-pohar-2017-v-seredi Slovenský skateboardový pohár 2017 je podujatie, ktoré sa koná vo viacerých mestách na Slovensku. Prvou zástavkou bola Sereď, ďalej nasledujú Šurany, Žilina a Zvolen. Šport Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Jarmočný streetball na Mlynárskej ulici v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-jarmocny-streetball-na-mlynarskej-ulici-v-seredi Už sa stalo tradíciou, že súčasťou seredského hodového jarmoku je aj JARMOČNÝ STREETBALL, ktorý sa každoročne koná na Mlynárskej ulici v Seredi. Organizátorom je Basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď a toto podujatie si tento rok zapisuje už 14. ročník svojej histórie. Šport Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Upozornenie na kvalitu BIOODPADU z rodinných domov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-upozornenie-na-kvalitu-bioodpadu-z-rodinnych-domov Bioodpad majú možnosť triediť obyvatelia bývajúci v rodinných domoch, prostredníctvom hnedých nádob a čiernych vriec, ktoré boli na tento účel poskytnuté mestom. Životné prostredie a príroda Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Jarmočný turnaj v hádzanej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-jarmocny-turnaj-v-hadzanej HK Slávia Sereď v spolupráci s MÚ, rodičmi a I.D.C. Holding, a.s. usporiadali tradičný jarmočný hádzanársky turnaj v hádzanej. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: prípravka a žiačky. Šport Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Celkové výsledky družstva mužov v tenise TK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-celkove-vysledky-druzstva-muzov-v-tenise-tk-sered Družstvo mužov Tenisového klubu Sereď sa aj tento rok zúčastnilo súťaže STZ. Šport Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Materská škola bude nakoniec otvorená aj v júli http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-materska-skola-bude-nakoniec-otvorena-aj-v-juli Avizované zatvorenie všetkých materských škôl na území mesta Sereď sa nekoná. Riaditeľky oboch zariadení si urobili prieskum návštevnosti detí, a na základe výsledkov pristúpili k zmene prvotného rozhodnutia. Školstvo a vzdelávanie Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výstava venovaná Eve Kostolányiovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-vystava-venovana-eve-kostolanyiovej V Mestskom múzeu v Seredi sa podarilo zorganizovať unikátnu výstavu, ktorá je venovaná úspešnej a veľmi talentovanej speváčke svojich čias - Eve Kostolányiovej. Zomrela po ťažkej chorobe ako 32-ročná. Kultúra a tradície Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Jarmok bol aj tento rok o skvelej zábave a dobrom jedle http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-jarmok-bol-aj-tento-rok-o-skvelej-zabave-a-dobrom-jedle Uplynulý víkend sa konal v Seredi XVIII. ročník Seredského hodového jarmoku. Návštevníci si vystúpenia hudobných kapiel mohli užívať na dvoch miestach, a to na pódiu priamo pri Dome kultúry alebo v priestoroch Mestského amfiteátra. V parku na Námestí slobody sa konal pre zmenu historický a remeselný jarmok. K sprievodným podujatiam patrili aj športové turnaje a mnohé iné. Kultúra a tradície Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Hurá prázdniny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-26-hura-prazdniny Tak sme sa dočkali! Koniec školského roka je tu a s ním sľubovaný koncert Zuzky Smatanovej, ktorá pre smršť a vrtochy počasia nemohla vystúpiť na podujatí 110 rokov cukrovaru Sereď! Tak si príďte spolu s nami vychutnať nielen jej sladký koncert, ale aj súťaže, vodné hry, či autodráhu na Námestie Slobody v Seredi, UŽ TENTO PIATOK 30. júna 2017 od 15:00. Hudba, tanec a spev Mon, 26 Jun 2017 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 22.06.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-22-06-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 22.6.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 KEĎ PRÁCA BAVÍ alebo O ARTPARÁDE 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-ked-praca-bavi-alebo-o-artparade-2017 13.júna 2017 sa konal v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Horúce slnko lákalo skôr na letné aktivity, ale tí, čo si vybrali umenie mladých ľudí, verím, že neoľutovali. Hudba, tanec a spev Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 Postup na M SR v MIDICOOL VOLLEY starší žiaci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-postup-na-m-sr-v-midicool-volley-starsi-ziaci Družstvo žiakov zo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa v pondelok 19.6.2017 zúčastnilo regionálneho kola v Midicoolvolley, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ v Studienke. Okrem našich chlapcov sa na krajskom finále predstavil aj domáci usporiadateľ ZŠ s MŠ Studienka, ZŠ Záhorácka ul. Malacky, ZŠ s MŠ Boleráz, ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, ZŠ Radlinského ul. Kúty, ZŠ Š.Majora Veľké Úľany, ZŠ s MŠ Bučany. Šport Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 Sprievodné športové podujatia počas Seredského hodového jarmoku - 24. Júna 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-sprievodne-sportove-podujatia-pocas-seredskeho-hodoveho-jarmoku---24--juna-2017 Text: Pozývame všetkých na sprievodné športové podujatia, ktoré sa každoročne konajú v našom meste počas Seredského hodového jarmoku. Príďte povzbudiť našich športovcov! Kultúra a tradície Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 Reportérsky workshop v Bojniciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-reportersky-workshop-v-bojniciach V dňoch 7.-9.júna sa v Zoologickej záhrade v Bojniciach konal workshop Mladých reportérov pre životné prostredie. Zúčastnili sa ho mladí reportéri zo všetkých kútov Slovenska vďaka svojej úspešnej reportérskej činnosti. Zo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi to boli Evka Mančíková zo 7.C a Janka Kramárová z 8.A. Školstvo a vzdelávanie Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 Program kina v amfiku na júl 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-program-kina-v-amfiku-na-jul-2017 Pozývame vás do amfiteátra na filmové predstavenia každý júlový piatok. VSTUP ZDARMA. TV a film Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný júnový víkend. Kultúra a tradície Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-22-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný júnový víkend. Šport Thu, 22 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výborné výsledky a prvenstvo deviatakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-vyborne-vysledky-a-prvenstvo-deviatakov-czs-sv--cyrila-a-metoda-v-seredi O chvíľu v školách zazvoní zvonček naposledy a na tvárach žiakov, aj nás pedagógov sa vyčarí úsmev. Prichádza najobľúbenejšie obdobie školského roka – letné prázdniny. Ešte predtým ako sa všetci v škole rozlúčime a rozpŕchneme v ústrety letným dobrodružstvám, odnesieme si domov výsledok našej celoročnej namáhavej práce. Školstvo a vzdelávanie Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Škôlkarska olympiáda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-skolkarska-olympiada V piatok 9. júna 2017 od 9,00 do 12,00 hod. organizovalo Mesto Sereď na Mestskom futbalovom štadióne v Seredi 14. ročník Škôlkarskej olympiády. Je to jedna z aktivít Spoločného školského úradu so sídlom v Seredi pre deti materských škôl zameraná na podporu spoločných aktivít materských škôl a na rozvoj športovej zdatnosti a zdravej súťaživosti detí. Šport Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Detský tenisový turnaj 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-detsky-tenisovy-turnaj-2017 V sobotu 24.6.2017 o 9,00 hod. pozývame všetky deti trénujúce v klube TK Sereď na Detský tenisový turnaj 2017. Miesto konania turnaja: mestský štadión, tenisové dvorce. Šport Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Kurz Európa! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-kurz-europa Slovensko je slovenské, zároveň je európske a neraz i svetové – aspoň v našich očiach. Vedomosti o Európskej únii sú už dlho súčasťou mnohých školských predmetov. Lepšie ako teória sú však medzinárodné kontakty - a tie Gymnázium Vojtecha Mihálika má a udržiava. Školstvo a vzdelávanie Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Florbalisti sa tešia z víťazstva http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-florbalisti-sa-tesia-z-vitazstva Seredský florbalový tím ŠK Ice Players sa môže pochváliť početnou základňou. Záujem o tento finančne nenáročný šport stále stúpa, čoho dôkazom je zastúpenie všetkých vekových kategórií. Tvrdé tréningy začali prinášať prvé ovocie. Starší žiaci si vybojovali na turnaji v Topoľčanoch prvú veľkú trofej. Stali sa víťazmi Slovenského pohára. Šport Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Na Pažitnej ulici v Seredi vzniká nový FITPARK http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-na-pazitnej-ulici-v-seredi-vznika-novy-fitpark Detské ihrisko na Pažitnej ulici 1013 v Seredi si určite pamätajú mnohí dnes už dospelí obyvatelia tejto časti mesta. Vek tohto ihriska by sa mohol počítať v desaťročiach a bolo očividné, že sa na ňom podpísal zub času. Povrch a hracie prvky tu sa nachádzajúce už ale boli z hľadiska bezpečnosti absolútne nevyhovujúce a v zlom technickom stave. Rozvoj a výstavba Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Oznam mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-oznam-mesta-sered Dňa 22.06.2017 vo štvrtok v čase od 07.30 hod. do pondelka dňa 26.06.2017 budú realizované práce na vybudovaní spevnenej plochy za obytným blokom č. 145 ul. Cukrovarská križovatka s ul. Vinárska (pozemok medzi komunikáciou a trafostanicou). Práce bude realizovať spoločnosť TIMS, s.r.o. V súvislosti s prácami žiadame vodičov motorových vozidiel, aby na danom mieste neparkovali v uvedených dňoch. Rozvoj a výstavba Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výstava Cukrovar Sereď na obrázkoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-vystava-cukrovar-sered-na-obrazkoch Prvý, ešte starší seredský cukrovar, bol postavený v roku 1844 na mieste dnešného závodu B. M. Kávoviny. Spracovával cukrovú repu dopestovanú na majetkoch grófa Karola Esterházyho a vyrábal surový cukor. Od Karola Esterházyho odkúpila cukrovar vdova Seeberová z Viedne. Cukor sa tu vyrábal do roku 1856, kedy bola výroba cukru zastavená a budovy prestavané na parný mlyn. História Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výstavu o speváčke Eve Kostolányiovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-vystavu-o-spevacke-eve-kostolanyiovej Pozývame Vás na výstavu o speváčke Eve Kostolányiovej (zomrela 32- ročná). Výstavu pripravujeme s pánom Mikulášom Vermešom, synovcom speváčky, ktorý sa venoval zbieraniu dokumentov, fotografií zo života speváčky - jeho tety. História Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Policajné správy z galantského regiónu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-21-policajne-spravy-z-galantskeho-regionu Policajti zo Serede zadržali krátko po skutku 23 ročného muža zo Serede. Mladý muž oslavoval a v nedeľu pred polnocou potužený alkoholom rozbíjal, čo mu došlo do cesty. Na Ulici Vinárskej v Seredi rozbil sklenú výplň na okne banky a vytrhol parapetnú dosku pod oknom. Z vonkajšej strany budovy poškodil ochrannú mrežu na dverách a plastový rám. Bezpečnosť Wed, 21 Jun 2017 01:01:01 +0200 Oslava Dňa otcov v Dennom centre pre seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-19-oslava-dna-otcov-v-dennom-centre-pre-seniorov-v-seredi Deň otcov sa na Slovensku slávi tretiu nedeľu v mesiaci jún. Toho roku padol tento sviatok na 18. jún 2017. Aj napriek tomu, že u nás je viac známy Deň matiek, aj sviatok otcov začína naberať na popularite a k tomuto dňu sa organizujú rôzne rodinné stretnutia, podujatia a akcie. Jednou z nich bola aj oslava Dňa otcov v Dennom centre pre seniorov v Seredi. Udalosti a ľudia Mon, 19 Jun 2017 01:01:01 +0200 Oslavu cukrovaru prekazilo počasie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-19-oslavu-cukrovaru-prekazilo-pocasie V piatok 16. Júna sa konala na Námestí slobody oslava 110. výročia seredského cukrovaru. Okrem bohatého kultúrneho programu si usporiadatelia pod taktovkou hudobno-dramatického krúžku HUDRAM pripravili aj množstvo súťažných stanovíšť pre najmenších a mnohé iné. Akciu v pravidelných intervaloch kazilo daždivé a poriadne veterné počasie. Udalosti a ľudia Mon, 19 Jun 2017 01:01:01 +0200 Pomáhajú malým bojovníkom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-19-pomahaju-malym-bojovnikom Aj tento rok sa cyklistický pelotón zastavil na Námestí slobody v Seredi. Ôsmy ročník charitatívnej cyklojazdy s názvom Na bicykli deťom pre život odštartoval 17. júna spred DFNsP na bratislavských Kramároch a konečná bude v Gregorovciach. Projekt, ktorý bol založený na pomoc onkologicky chorým deťom podporujú svojou účasťou aj mnohé známe osobnosti. Udalosti a ľudia Mon, 19 Jun 2017 01:01:01 +0200 Ako postupovať v prípade ochorenia alebo úrazu v zahraničí? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-19-ako-postupovat-v-pripade-ochorenia-alebo-urazu-v-zahranici V prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, ktorý utrpel poistenec Sociálnej poisťovne v cudzine, platia pre uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá je podmienkou na priznanie nemocenského, osobitné pravidlá. Dane a odvody Mon, 19 Jun 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na júl 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-19-program-kina-nova-na-jul-2017 Júl v kine NOVA sa ponesie v znamení návratov. Vráti sa Spider-Man, ktorý sa zapojil do vojny Avengerov, Cezar vo Vojne o planétu opíc, Christopher Nolan so svojím novým veľkofilmom Dunkirk a Luc Besson so sci-fi Valerián. Máme sa na čo tešiť. TV a film Mon, 19 Jun 2017 01:01:01 +0200 ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-16-expedicia---skus--skumaj--spoznaj V dňoch 9.-10.6.2017 sa učitelia biológie, geografie, fyziky a chémie pp. uč. Gabrišová, Kabrhelová, Paulenková, Hanusová ZŠ Juraja Fándlyho spolu so zástupkyňou riaditeľa školy Mgr. Földešiovou, zúčastnili školenia k projektu ExpEdícia, ktorý organizuje nezisková organizácia Indícia v spolupráci s odbornými partnermi z akademického, neziskového a súkromného sektora. Projekt je zameraný na zmeny vo vyučovaná prírodných vied na základnej škole. Školstvo a vzdelávanie Fri, 16 Jun 2017 01:01:01 +0200 Prijatie u prezidenta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-16-prijatie-u-prezidenta Naša študentka Katka Maturová získala ocenenie v celoslovenskej literárnej súťaži „Práva detí očami detí“. Napísala príbeh o týranom dieťati. Poskladala mozaiku spomienok z črepín vlastného detstva. Rozhodla sa nemlčať a pomôcť svojím smutným príbehom aj ostatným deťom, ktoré ešte nemajú dosť síl bojovať za svoje práva. Školstvo a vzdelávanie Fri, 16 Jun 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-16-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na tretí júnový víkend. Šport Fri, 16 Jun 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-16-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na tretí júnový víkend. Kultúra a tradície Fri, 16 Jun 2017 01:01:01 +0200 Seredské Taekwon-Do opäť úspešné v zahraničí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-15-seredske-taekwon-do-opat-uspesne-v-zahranici V českom meste Znojmo sa tento rok konal výročný 10. ročník medzinárodnej súťaže s názvom Znojmo Open. Seredský klub doteraz nechýbal ani na jednom z ročníkov a inak tomu nebolo ani tentoraz. Sereď a Slovensko reprezentovala skoro 30-členná výprava a obstála viac než dobre! Šport Thu, 15 Jun 2017 01:01:01 +0200 Ľudia bez domova http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-15-ludia-bez-domova Stretávame ich takmer každý deň, bývajú súčasťou života v každom meste, malom či veľkom, tvoria skupinu, ktorá je vnímaná rôznym spôsobom. Väčšinou negatívne, vďaka vonkajším prejavom, ktoré sa ľuďom nepáčia. Je to pochopiteľné, často tieto prejavy nie sú pekné, mnohí ľudia padli na samé dno, ale neuvedomujeme si, že návrat z tohto dna je takmer nemožný. Občania a občianske združenia Thu, 15 Jun 2017 01:01:01 +0200 Losovanie bytov majú za sebou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-15-losovanie-bytov-maju-za-sebou Po obhliadke 24 nájomných bytov na Komenského ulici, ktoré mesto Sereď po kompletnom dokončení vrátane parkovacích miest odkúpilo od súkromnej stavebnej firmy, čakalo žiadateľov veľké losovanie. To pripadlo na stredu 14. júna a konalo sa priamo na MsÚ. Záujem o bývanie na tejto adrese prejavilo 56 ľudí. Udalosti a ľudia Thu, 15 Jun 2017 01:01:01 +0200 Dobrovoľníci na pôde Mestského úradu v Seredi darovali krv http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-15-dobrovolnici-na-pode-mestskeho-uradu-v-seredi-darovali-krv Už po XIII. krát členovia OZ Mladá Sereď zorganizovali na 14. júna 2017 v meste Sereď dobročinnú akciu s názvom Daruj krv, zachráň život. Dvojhodinové podujatie sa pravidelne koná na pôde Mestského úradu a získalo si už svojich verných priaznivcov, no pribúdajú ďalší. Každoročne sem príde darovať krv cca 40 ľudí, aby svojou kvapkou krvi prispeli k záchrane ľudského života. Občania a občianske združenia Thu, 15 Jun 2017 01:01:01 +0200 Súťaž o najkrajšiu záhradku/predzáhradku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-15-sutaz-o-najkrajsiu-zahradku-predzahradku Veľmi nás teší, že do 1. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku/predzáhradku sa zapojili občania so svojimi rôznorodými záhradkami. Každá z nich je iná a zároveň jedinečná. Zo záhradiek pri domoch, či predzáhradiek pri bytových domoch je cítiť, že občania im venujú svoj čas, energiu a často krát aj nemalé peniaze. Do súťaže sa zapojilo 8 obyvateľov z ulíc F. Kráľa, Jasná, Murgašova, Novomestská, Pažitná, Pod hrádzou, Podzámska a Strednočepenská. Životné prostredie a príroda Thu, 15 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výsledky družstva mužov v tenise: TK Zlaté Moravce (B) - TK Sereď 3:3 (6.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-14-vysledky-druzstva-muzov-v-tenise--tk-zlate-moravce-(b)----tk-sered-3-3-(6-kolo) V sobotu 10.6.2017 TK Sereď odohral svoj posledný zápas súťaže STZ Západoslovenského regiónu proti domácemu družstvu TK Zlaté Moravce (B). Počas stretnutia sa striedalo slnečné, veterné a nakoniec i daždivé počasie, čo ovplyvnilo aj celkový priebeh stretnutia. Šport Wed, 14 Jun 2017 01:01:01 +0200 Štefánik trail 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-14-stefanik-trail-2017 Beh ŠTEFÁNIK TRAIL sú dva paralelné preteky kategórií ULTRA JEDNOTLIVCI a ŠTAFETY (min. 4 – max. 7 členov) po hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej magistrále. Šport Wed, 14 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výtvarný workshop „Domovina“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-14-vytvarny-workshop--domovina Mestské múzeum v Seredi Vás pozýva na výtvarný workshop s Oksanou Lukomskou „Domovina“ - Maľovanie na tému domoviny akrylovými farbami. Workshop sa bude konať v sobotu 1.júla 2017 v Múzejnej záhrade Mestského múzea v Seredi. Umenie a literatúra Wed, 14 Jun 2017 01:01:01 +0200 Spoločne pre krajšie mesto 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-14-spolocne-pre-krajsie-mesto-2017 V piatok 9.6.2017 sa v čase od 13,00 do 16,00 hod. v našom meste uskutočnil ďalší, v poradí už siedmy ročník dobrovoľníckej akcie s názvom „Spoločne pre krajšie mesto 2017“. Mesto Sereď sa takto pripojilo k 52 mestám a obciam po celom Slovensku, ktoré každoročne organizujú takéto podujatie. Účastníkmi sú rôzne občianske iniciatívy či organizácie, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá prostredie a život okolo nás a môžu urobiť niečo pre svoje okolie a mesto, v ktorom žijú a pôsobia. Životné prostredie a príroda Wed, 14 Jun 2017 01:01:01 +0200 Atletika pre všetkých 3.-4. ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-14-atletika-pre-vsetkych-3--4--rocnik V pondelok 12.6. 2017 sa naši tretiaci a štvrtáci tiež popasovali s Atletikou - kráľovnou športu. Keďže sú to už trošku starší žiaci, tak sme im niektoré disciplíny „okorenili“. Buď mali dlhší vytrvalostný beh a prenášali viacej loptičiek alebo si pri člnkovom behu vyskúšali aj vedenie loptičky florbalovou hokejkou. Na prekážkovej dráhe „formula“ ich čakalo viacej prekážok na preskok a kto si trúfol spravil aj kotúľ vpred na žinenke. Šport Wed, 14 Jun 2017 01:01:01 +0200 Pomôžte nám získať ďalší grant http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-14-pomozte-nam-ziskat-dalsi-grant Naša škola sa zapojila do grantovej výzvy organizácie Zelená škola s ktorou spolupracujeme už viac ako 10 rokov. Pýšime sa titulom Zelená škola a záleží nám na rozvoji ekologického cítenia našich žiakov. Nová grantová výzva do ktorej sme sa zapojili má názov Menu pre zmenu a náš projekt dostal názov „Varme krivo, varme lokálne“. Školstvo a vzdelávanie Wed, 14 Jun 2017 01:01:01 +0200 Detstvo rýchlo preletí, dnes máme čas pre deti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-14-detstvo-rychlo-preleti--dnes-mame-cas-pre-deti Ani sme sa nenazdali a naši škôlkari onedlho zavŕšia ďalší rok v materskej škole. Niektorí svoj prvý rôčik, niektorí druhý či tretí, a iní svoj posledný "predškolácky". Plynutie času v jeho dynamickosti a uvedomenie si nutnosti využiť každú príležitosť na spoločne zdieľanú radosť rodičov a detí je aj názvom jedného projektu RZ Jesenčatá pri MŠ Komenského – B v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Wed, 14 Jun 2017 01:01:01 +0200 Medzinárodný turnaj v 3x3 basketbale na Námestí slobody v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-13-medzinarodny-turnaj-v-3x3-basketbale-na-namesti-slobody-v-seredi Sobota 10.júna 2017 by sa v Seredi dala nazvať basketbalová. Od rána sa na Námestí slobody konal skvelý celodenný turnaj v 3x3 basketbale . Týmto podujatím si mimo iného organizátori a mesto Sereď pripomenuli už okrúhle 60.výročie založenia basketbalového klubu Lokomotíva Sereď. Šport Tue, 13 Jun 2017 01:01:01 +0200 Deň bezpečnosti cestnej premávky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-13-den-bezpecnosti-cestnej-premavky Okresné riaditeľstvo PZ v Galante spolu s hasičmi Vás pod záštitou riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Trnave srdečné pozývajú na: „Deň bezpečnosti cestnej premávky“. Akcia sa uskutoční dňa 20. 6. 2017 v čase od 09.00 do 14.00 h v Galante a je určená predovšetkým žiakom stredných škôl. Všetci sú srdečne pozvaní. Bezpečnosť Tue, 13 Jun 2017 01:01:01 +0200 Záchrana života http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-13-zachrana-zivota Policajti Obvodné oddelenia PZ v Galante, ppráp. Marek Varga a ppráp. Tomáš Czako opäť zachraňovali v službe život. Koncom minulého roku vypátrali nezvestnú ženu. V sobotu, 10. 6. nastúpili do 12 hodinovej služby a až do pol štvrtej rána prebiehala ich služba ako každá iná. Vzápätí ich ako dvojčlennú hliadku vyslala stála služba preveriť nahlásené oznámenie. 21 ročná mladá žena sa mala v obci Košúty nachádzať v ohrození života. Bezpečnosť Tue, 13 Jun 2017 01:01:01 +0200 Oznam o bombe na pošte obsahoval aj prianie pekného večera http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-13-oznam-o-bombe-na-poste-obsahoval-aj-prianie-pekneho-vecera Na linku 158 operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici dnes ráno o pol deviatej (13. 06. 2017) oznámila vedúca zákazníckeho centra pošty, že dostali emaily s textom: „Pekný večer, v pošte je veľká bomba“ a ďalší, „V banke je bomba“. Bezpečnosť Tue, 13 Jun 2017 01:01:01 +0200 VII.ročník Kinderiády 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-vii-rocnik-kinderiady-2017 Tak ako každý rok v tomto čase, prebieha na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho školská atletická kinderiáda, ktorá je určená pre žiakov I.stupňa. Tento rok to bol už v poradí siedmy ročník, čo sme atletickú súťaž zorganizovali. Na našej škole je veľa veci, ktorými sa môžeme pochváliť, no školské ihrisko k ním nepatrí. Školstvo a vzdelávanie Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Artparáda 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-artparada-2017 Vážení priatelia umenia, pozývame Vás na Artparádu 2017 - galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Koná sa 13.júna 2017 o 17 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi. V programe vystúpia žiaci ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v šk.roku 2016/2017. Ste vítaní,vstup voľný. Hudba, tanec a spev Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Slávnostné otvorenie FIT PARKU HORALKY v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-slavnostne-otvorenie-fit-parku-horalky-v-seredi Fit park HORALKY bol dokončený ešte v novembri minulého roka no svojho oficiálneho otvorenia sa dočkal až 10. júna 2017. Slávnostného prestrihnutia " horalkovej " pásky sa okrem primátora mesta Sereď Martina Tomčányiho zhostila aj Dominika Kušnierová zo spoločnosti IDC Holding, a.s., Bronislava Borovičková - bývala reprezentantka SR v basketbale a tanečník Johny Mečoch. Rozvoj a výstavba Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Seredský streetball 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-seredsky-streetball-2017 V sobotu 10.júna 2017 mesto Sereď žilo basketbalom. Okrem podujatia Sereď 3x3, ktoré prebehlo na námestí a bolo zamerané prevažne na dospelých, Školský basketbalový klub Sereď usporiadal na multifunkčnom ihrisku ZŠ Juraja Fándlyho basketbalové podujatie s názvom Seredský streetball 2017 pre najmladších basketbalistov a basketbalistky. Šport Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Škôlkarská olympiáda tentoraz so Včielkou Majou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-skolkarska-olympiada-tentoraz-so-vcielkou-majou Do obľúbenej športovej akcie sa v tomto roku zapojilo sedemnásť materských škôl zo Serede a okolitých obcí. Akcia sa už tradične konala na futbalovom štadióne ŠKF, kde boli pre deti pripravené zaujímavé súťažné disciplíny, ktorých názvy si organizátori požičali z rozprávky Včielka Maja. Školstvo a vzdelávanie Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Víkend otvorených parkov a záhrad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad V Múzejnej záhrade mesta Sereď sa v nedeľu 11. júna konalo celoslovenské podujatie, ktoré organizuje nadačný fond Národný Trust s Ministerstvom kultúry SR. Nesie názov „Víkend otvorených parkov a záhrad“. Návštevníci sa dozvedeli množstvo informácií nielen o múzeu, či podzemnom lapidáriu, ale aj o histórii Fándlyho fary. História Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Charitatívna cyklojazda ,,Deťom pre život http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-charitativna-cyklojazda---detom-pre-zivot Pozývame všetkých na Námestie slobody 17.06.2017 v sobotu cca. po 12.00 hod. Privítame cyklistický pelotón charitatívnej Česko-Slovenskej cyklotour ,,Deťom pre život". Svojou účasťou podporíte deti,ktoré bojujú s onkologickým ochorením. Šport Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Medzinárodné majstrovstvá SR v brannom viacboji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-medzinarodne-majstrovstva-sr-v-brannom-viacboji V sobotu 10.6.2017 sa dve trojčlenné družstvá ZŠ Juraja Fándlyho v zložení 1.družstvo - Horváthová, Hilkovič, Kiss a 2.družstvo - Zupkó, Javor, Sárkányová zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v brannom viacboji, ktoré sa konali v Budmericiach. Okrem našich družstiev sa turnaja zúčastnilo ešte ďalších 10 družstiev zo Slovenska, ktoré postúpili z oblastných a okresných súťaží a 3 družstvá z Čiech. Šport Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Školský výlet v zábavnom centre Atlantis http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-skolsky-vylet-v-zabavnom-centre-atlantis Školské výlety na konci roka sa tešia veľkej obľube u žiakov. V dňoch 6. a 7. júna 2017 sa žiaci 2.B, 3.A,B a C našej školy vybrali do zábavného centra Atlantis v Leviciach. Školstvo a vzdelávanie Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Čo bude výsledkom momentálne vykonávaných prác na brehoch Váhu pri campingu v Seredi? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-co-bude-vysledkom-momentalne-vykonavanych-prac-na-brehoch-vahu-pri-campingu-v-seredi Tí skôr narodení si isto pamätajú ako vyzeral seredský camping v minulosti. Iba kúsok za mestom to bol iný svet. Príroda a neďaleká rieka Váh ponúkali ľuďom miesto na prechádzky, oddych, šport i kúpanie sa v rieke. Autocamping bol v minulosti dokonca vyhľadávaným miestom turistov a prichýlil množstvo stanujúcich nielen zo Slovenska ale aj zahraničia. Životné prostredie a príroda Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Celé Slovensko číta deťom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-cele-slovensko-cita-detom Naša škola sa do projektu zapojila už druhý krát. V školskej knižnici po celý týždeň, čítali žiakom celého I. stupňa pani učiteľky, pani asistentky učiteľa, rodičia , starí rodičia, ktorí nás radi prišli navštíviť a predstaviť svoje obľúbené knihy. Projekt podporili aj pani učiteľky so žiakmi II. stupňa, ktorí si čítali v triedach na hodinách slovenského jazyka. Školstvo a vzdelávanie Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-svatoplukovo-kralovstvo-oziva Matica slovenská spolu so ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava vyhlásila tento rok už 8.ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Tvorili literárne a výtvarné dielka, počítačové hry a prezentácie. Školstvo a vzdelávanie Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Horel sklad akumulátorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-horel-sklad-akumulatorov V bývalom areáli Niklovej huty v Seredi horeli skladové priestory spoločnosti MACH Trade s.r.o., ktorá ako uvádza na svojej webovej stránke je ako jediná firma na Slovensku oprávnená vykonávať zhodnotenie opotrebovaných olovených akumulátorov a ostatných olovených odpadov. Jej kapacitné možnosti spracovania sú trojnásobne vyššie ako je výskyt olovených odpadov v SR. Bezpečnosť Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Miro Jaroš koncertoval v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-12-miro-jaros-koncertoval-v-seredi Do nášho mestečka zavítal obľúbený spevák Miro Jaroš so svojim koncertným turné Pesničky pre (ne)poslušné detičky. Tie sú samozrejme vždy poslušné a jeho piesne poznajú už naspamäť. Okrem toho, že sú rytmické, sú aj veľmi poučné. Po minuloročnom úspechu si jeho novú show prišlo vychutnať celkovo 430 návštevníkov. Občania a občianske združenia Mon, 12 Jun 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-09-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý júnový víkend. Šport Fri, 09 Jun 2017 01:01:01 +0200 Sociálna poisťovňa oznámi živnostníkom výšku ich poistenia v termíne do 21. júla 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-09-socialna-poistovna-oznami-zivnostnikom-vysku-ich-poistenia-v-termine-do-21--jula-2017 Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemajú dôvod urgovať Sociálnu poisťovňu za nedoručenie informácie o vzniku povinnosti platiť poistné a o výške poistného od 1. júla 2017. Sociálna poisťovňa má termín na oznámenie týchto informácií až v termíne do 21. júla 2017. Dane a odvody Fri, 09 Jun 2017 01:01:01 +0200 Boli na obhliadke bytov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-09-boli-na-obhliadke-bytov Na Komenského ulici v Seredi sa podarilo vybudovať 24 nájomných bytov. Niekoľkoročný skelet Pavilónu G prestavala na bytové jednotky súkromná firma, no tá objekt následne na základe vopred dohodnutých podmienok odpredala mestu Sereď. Žiadatelia mali možnosť prísť na obhliadku bytov, losovanie sa bude konať už 14. júna. Rozvoj a výstavba Fri, 09 Jun 2017 01:01:01 +0200 Na bicykli bezpečne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-08-na-bicykli-bezpecne Na detskom dopravnom ihrisku v Galante sa dňa 24.5.2017 konala detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“. Súťaž organizovalo Centrum voľného času Spektrum Galante v spolupráci s Autoškolou TERKAR Galanta. Súťažili 4-členné družstvá – dvaja chlapci a dve dievčatá. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. Školstvo a vzdelávanie Thu, 08 Jun 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-08-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý júnový víkend. Kultúra a tradície Thu, 08 Jun 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá Slovenska v minicoolvolley v Poprade http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-majstrovstva-slovenska-v-minicoolvolley-v-poprade V dňoch 31.5. - 1.6.2017 sa mladšie žiačky zo ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnili M SR v MINICOOLVOLLEY, ktoré sa konali v Poprade. V ročníku 2016/2017 sa v Minicoolvolley predstavilo vyše 250 družstiev základných škôl z celého Slovenska.V Poprade štartovalo 12 najlepších škôl, a naše dievčatá obsadili konečné 10.miesto. Z celkového počtu 12 škôl, bola naša škola jediná ktorá nehrá volejbal súťažne. Šport Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Basketbalová Lokomotíva v Kyjove http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-basketbalova-lokomotiva-v-kyjove Dva víkendové dni strávili hráčky a hráči r. 2004 a mladší v nami dobre známom Kyjove. Sme radi, že sa vo veľkom množstve zúčastnili aj rodičia. Dievčatá a chlapci r. 2004 odohrali po 2 zápasy, kde výsledky neboli až tak podstatné. Tieto pre oko diváka výborné a vyrovnané zápasy si prišlo v tento netradičný čas pozrieť mnoho ľudí. Šport Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Rodinná nedeľa v Múzejnej záhrade http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-rodinna-nedela-v-muzejnej-zahrade Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Vás srdečne pozýva na „Rodinnú nedeľu v Múzejnej záhrade“ dňa 11. júna 2017 od 14.00 do 18.00 hodiny. Práve počas tohto víkendu organizuje nadačný fond Národný Trust a Ministerstvo kultúry SR Víkend otvorených parkov a záhrad a usporiadatelia na Slovensku. Udalosti a ľudia Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Okresná súťaž žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-okresna-sutaz-ziakov-specialnych-zakladnych-skol-okresu-galanta-v-stolnom-tenise Dňa 30. mája 2017 sa v telocvični ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnil III. ročník okresnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise. Usporiadateľom bola Špeciálna základná škola Sereď v spolupráci so stolnotenisovým klubom „Mladosť“ v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Ekologický čin materskej školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-ekologicky-cin-materskej-skoly Environmentálny projekt RZ Jesenčatá pri MŠ Komenského-B v Seredi realizovaný počas kalendárneho roka 2016 pod názvom „Život živej planéty“ zaujal porotu Trnavského samosprávneho kraja natoľko, že sa v súťaži Ekologický čin roka 2016 umiestnil na 3. mieste. Životné prostredie a príroda Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Slovenskosť nás baví! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-slovenskost-nas-bavi To bola idea, ktorú zažili a doslova aj sprítomnili zamestnanci najväčšieho výrobcu trvanlivého pečiva a cukroviniek spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. so svojimi blízkymi v poslednú májovú sobotu. Návrat k slovenským tradíciám ako aj ich vzťah k firme sa prejavili a tento, v poradí už 17. ročník Dňa IDC sa vyznamenal rekordnou účasťou takmer 2 000 účastníkov. Udalosti a ľudia Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Evka jednou z najlepších na svete! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-evka-jednou-z-najlepsich-na-svete ...dovoľujeme si tvrdiť po zverejnení výsledkov medzinárodného kola súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. To sa uskutočnilo práve na Svetový deň životného prostredia 5. júna. Zmyslom tohto dňa je upriamiť pozornosť na globálne problémy spojené so životným prostredím a spôsob ich riešenia. Školstvo a vzdelávanie Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Knižná záhada http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-knizna-zahada V mesiaci máj sa na našej škole uskutočnila súťaž Knižná záhada. Každý žiak sa mohol aspoň na chvíľu stať knižným detektívom a vypátrať záhadu ukrytých kníh, ktorú pre nich pripravila pani učiteľka Ostrížová. Ich úlohou bolo vylúštiť názvy kníh zašifrovaných do obrazu. Školstvo a vzdelávanie Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Ak invalidný dôchodca splní nárok na starobný dôchodok a požiada oň, bude dostávať výhodnejšiu penziu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-ak-invalidny-dochodca-splni-narok-na-starobny-dochodok-a-poziada-on--bude-dostavat-vyhodnejsiu-penziu Sociálna poisťovňa upozorňuje invalidných dôchodcov, že ak dovŕšia dôchodkový vek (v súčasnosti je to 62 rokov a 76 dní), môžu požiadať o starobný dôchodok. Na spísanie žiadosti odporúčame vopred sa objednať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska a dohodnúť si konkrétny termín na jej spísanie. Dane a odvody Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Relaxačný kútik s čitárňou a Kindlotékou otvorený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-relaxacny-kutik-s-citarnou-a-kindlotekou-otvoreny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií. Vzťah detí a mládeže k čítaniu je u nás už kritický. Školstvo a vzdelávanie Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 20. Poľovnícky juniáles http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-20--polovnicky-juniales Poľovnícke zrdruženie HUBERT Nebojsa Vás pozýva na 20. Poľovnícky juniáles, ktorý sa uskutoční dňa 10.6.2017 o 19:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Seredi. Udalosti a ľudia Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výsledky akcie Jablko – Citrón: Dopravné predpisy porušila pätina vodičov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-vysledky-akcie-jablko---citron--dopravne-predpisy-porusila-patina-vodicov Detsko – policajné hliadky rozdali počas dopravno-preventívnej akcie Jablko – Citrón za porušenie dopravných predpisov takmer 400 citrónov. Potešujúce je, že väčšina vodičov dopravné predpisy dodržala. Hliadky totiž skontrolovali viac ako 1500 vodičov a až 76 percent z nich jazdilo predpisovo. Akciu organizovali Policajný zbor a poisťovňa Generali. Bezpečnosť Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Chytili podozrivého z viacerých krádeží http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-chytili-podozriveho-z-viacerych-kradezi Mestská polícia v Seredi si môže opäť pripísať na vrub svojej činnosti ďalší pekný úspech. Kamerový systém a následne rýchly zásah hliadky pomohol zaistiť hľadanú osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania majetkovej trestnej činnosti. Podľa našich informácii mal 34-ročný Vladimír J. zo Serede odcudziť z pohostinstva na Cukrovarskej ulici finančnú hotovosť a následne aj televízor. No na rováši má toho oveľa viac. Mestská polícia Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Počet nehôd aj zranených pri nehodách stúpol http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-pocet-nehod-aj-zranenych-pri-nehodach-stupol V Trnavskom kraji sme zaevidovali 539 dopravných nehôd, čo je o 94 nehôd viac ako vlani. Negatívne hodnotíme nielen zvýšený počet nehôd ale aj následky pri dopravných nehodách. O život prišlo 16 osôb, 34 osôb sa zranilo ťažko a 250 ľahko. Pri každej desiatej nehode namerali policajti vodičovi za volantom alkohol. Bezpečnosť Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Na seredských školách pribudla Kindlotéka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-07-na-seredskych-skolach-pribudla-kindloteka Kindlotéka je projekt spoločnosti Amazon, ktorým sa vedenie rozhodlo obohatiť región, v ktorom žijú jeho zamestnanci. Kindle je vlastne moderná čítačka elektronických kníh, ktorá sa takmer zhoduje s tradičnou knihou. Tento darček dostali zatiaľ dve základné školy, no podľa mojich informácii sa z neho budú tešiť aj ďalšie školy v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Wed, 07 Jun 2017 01:01:01 +0200 Akčná oslava MDD http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-06-akcna-oslava-mdd Všetky bezpečnostné a záchranné zložky sa stretli na jednom mieste, aby spolu s deťmi oslávili ich veľký sviatok MDD. Vo vojenskom areáli pri vodnej ploche Koleno v Seredi im svoju prácu odprezentovali vojaci, hasiči, polícia, ale aj psovodi z oddelenia služobnej kynológie a mnohí ďalší. Udalosti a ľudia Tue, 06 Jun 2017 01:01:01 +0200 Ďalší komfort pre návštevníkov kina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-06-dalsi-komfort-pre-navstevnikov-kina Kino NOVA v roku 2016 zaznamenalo rekordné návštevy. Medzi najsilnejšie mesiace s najväčšou návštevnosťou, a to hlavne vďaka americkej produkcii patrili už tradične mesiace jún, júl a august. Vzhľadom na to, že v týchto mesiacoch sú v poslednom období extrémne teploty, podmienky v kinosále neboli pre divákov komfortné. Dom kultúry a jeho vlastník mesto Sereď preto prikročili k potrebným krokom na zlepšenie podmienok v kine pre divákov. TV a film Tue, 06 Jun 2017 01:01:01 +0200 Festival Vážskych vodníkov opäť v Kempingu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-06-festival-vazskych-vodnikov-opat-v-kempingu Podujatie sa naposledy konalo v areáli seredského Kempingu pred šiestimi alebo siedmymi rokmi. Zakladateľkou a hnacím motorom festivalu bola zamestnankyňa DK v Seredi Kvetka Žigová. Po dlhoročnej pauze sa túto tradíciu rozhodla oživiť pri príležitosti MDD Slávka Kramárová. Kultúra a tradície Tue, 06 Jun 2017 01:01:01 +0200 Výsledky družstva mužov v tenise: TK Červeník - TK Sereď 0:6 (5.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-vysledky-druzstva-muzov-v-tenise--tk-cervenik---tk-sered-0-6-(5-kolo) Tenisti TK Sereď v sobotu 3.6.2017 odohrali v piatom kole súťaže Západoslovenského regiónu proti domácemu družstvu TK Červeník ďalší náročný zápas. Šport Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Len si pospi miláčik 16. júna znova v Dome kultúry Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-len-si-pospi-milacik-16--juna-znova-v-dome-kultury-sered Pozývame Vás na divadelnú komédiu Len si pospi miláčik dňa 16.06.2017, o 19,30 hodine, do divadelnej sály Domu kultúry Sereď. Kultúra a tradície Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Tréner ŠKF Sereď zhodnotil posledný ročník... a rozlúčil sa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-trener-skf-sered-zhodnotil-posledny-rocnik----a-rozlucil-sa Skončila sa sezóna 2016/2017, naposledy v modeli 2.ligy rozdelenej na skupiny východ a západ a nový ročník 2017/2018, ktorý sa začne letnou prípravou za pár týždňov, už bude mať formu celoslovenskej futbalovej 2.ligy, v ktorom bude 16 klubov súťažiť o postup do našej najvyššej ligy. Šport Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Strelecká súťaž v streľbe z pištole v areáli Ženijného práporu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-strelecka-sutaz-v-strelbe-z-pistole-v-areali-zenijneho-praporu-v-seredi Dňa 3.6.2017 sa v areáli Ženijného práporu v Seredi konal V.ročník streleckej súťaže v streľbe z pištole, ktorú zorganizovalo občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA v spolupráci so Ženijným práporom Sereď a Zväzom vojakov SR - klub Sereď. Táto súťaž sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN. Šport Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Čítajme si...2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-citajme-si---2017 Príbehy, dobrodružstvo, napätie, fantáziu, zábavu, relax.... To všetko ponúkli knihy, ktoré čítali žiaci našej ZŠ J. Fándlyho v Seredi a opäť prispeli k celoslovenskému rekordu. Školstvo a vzdelávanie Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Videl zlodeja so svojou motorkou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-videl-zlodeja-so-svojou-motorkou Muž sa vracal z práce, keď v tom zbadal, ako kráča oproti nemu iný muž a tlačí jeho motorku. Udalosť sa stala minulý týždeň vo štvrtok (1.6.) v obci Sekule krátko po 23. h. Keď sa poškodený opýtal: „Kam ideš s mojou motorkou?“, páchateľ ju hodil na zem a dal sa na útek. Bezpečnosť Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Policajti boli privolaní k nehodám motocyklistov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-policajti-boli-privolani-k-nehodam-motocyklistov V sobotu (3.6.) bola polícia privolaná k dopravnej nehode motocyklistu vo Veľkých Úľanoch. Vo večerných hodinách okolo 20.20 h viedol 17 ročný vodič z okresu Dunajská Streda motocykel v smere od obce Nové Sady na Veľké Úľany. Na rovnom úseku cesty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, zišiel do priekopy, kde čelne narazil do stromu. Mladý vodič utrpel v dôsledku nárazu ťažké zranenia. Bezpečnosť Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Škôlkarska olympiáda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-05-skolkarska-olympiada V piatok 9. júna 2017 od 9,00 do 12,00 hod. organizuje Mesto Sereď na Mestskom futbalovom štadióne v Seredi 14. ročník Škôlkarskej olympiády. Podujatia sa zúčastnia predškoláci zo všetkých materských škôl zo Serede a pripoja sa aj predškoláci z Dolnej Stredy, Paty, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov, Šintavy, Šoporne, Šúroviec a Križovan nad Dudváhom. Šport Mon, 05 Jun 2017 01:01:01 +0200 Prijímacie skúšky na umeleckej škole http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-prijimacie-skusky-na-umeleckej-skole Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného odboru na školský rok 2017/2018. Školstvo a vzdelávanie Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Bruno Štibrány opäť úspešný http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-bruno-stibrany-opat-uspesny Na 10.ročníku celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde v Považskej Bystrici reprezentoval Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi aj v tomto roku a opäť s úspechom žiak nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania Bruno Štibrány, z triedy pedagóga Mariána Bihariho. Po zvládnutí svojich pripravených skladieb bol za svoj výkon ocenený a získal strieborné pásmo. Hudba, tanec a spev Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Summer Dance Camp http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-summer-dance-camp Summer Dance Camp je tu! O Vaše deti bude postarané aj počas letných prázdnin – Johnny Mečoch prichádza s denným tanečným táborom. Tanečné štúdio Life is Perfect v spolupráci s DK Sereď za podpory mesta Sereď pozýva všetky deti vo veku 6-15 rokov prežiť nezabudnuteľné chvíle originálneho denného letného tábora. Pripravte sa na poriadnu dávku hudby, tanca a zábavy! Hudba, tanec a spev Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Posledné 12.kolo 2.futbalovej ligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-posledne-12-kolo-2-futbalovej-ligy A je dobojované. Posledné 12.kolo 2.futbalovej ligy dalo bodku za ročníkom 2016/2017 v jej nadstavbovej časti o postup do najvyššej súťaže a dnes, v stredu 31.5.2017 od 17.00 hod. sa v Seredi predstavili hostia zo Zvolena. Zvolenčania do nadstavby postúpili v hodine dvanástej v skupine východ na úkor Popradu a v podstate v takom udržiavacom výkone počas celej nadstavby pod sebou nechávali iba poslednú Spišskú Novú Ves. Šport Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Zamestnávatelia, pred vyslaním zamestnanca do zahraničia nezabudnite na formulár PD A1 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-zamestnavatelia--pred-vyslanim-zamestnanca-do-zahranicia-nezabudnite-na-formular-pd-a1 Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, aby dbali na správne vybavovanie dokumentov potrebných pri vyslaní svojho zamestnanca na vykonávanie práce v inej krajine Európskej únie vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Dane a odvody Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-studentkam-narok-na-materske-automaticky-nevznika Sociálna poisťovňa informuje študentky, že ak otehotnejú počas štúdia na strednej alebo vysokej škole, nárok na dávku materské im automaticky nevzniká. Podmienkou na jej priznanie je totiž trvanie nemocenského poistenia (alebo trvanie ochrannej lehoty) najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Dane a odvody Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Čas nezadržíš ani nevrátiš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-cas-nezadrzis-ani-nevratis Môžeš však prísť a trochu spomínať. To sme urobili v poslednú májovú sobotu v tomto roku a po niekoľkých hodinách sme sa rozchádzali ako šťastná sedmička. Zdá sa, že nám Stredná hotelová škola v Piešťanoch v rokoch 1969 – 1971 dala čosi viac ako iba odbornú prípravu pre prácu v cestovnom ruchu. V triede nás bolo 48. (Vtedy tuším neexistovali limity.) Udalosti a ľudia Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Profi Fight 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-profi-fight--2017 Na Slovensku sa toto podujatie s názvom PROFI FIGHT konalo prvý krát 12. mája 2017 v Estrádnej sále Domu kultúry v Seredi. Táto akcia bola zameraná na propagáciu Taekwon-do ITF len v matsogi a bez rozdielu hmotnosti. Boli vybraný najlepší bojovníci v tejto disciplíne, čo bolo aj vidieť na kvalite sparingu. Šport Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Sociálne zariadenie na trhovisku zrekonštruované http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-socialne-zariadenie-na-trhovisku-zrekonstruovane Dlhšiu dobu nepoužívané a technicky nie práve najlepšie sociálne zariadenia na trhovisku boli predmetom kritických pripomienok najmä zo strany trhovníkov. Dnes je tento stav už minulosťou. Obsahom stavebnej úpravy bolo aj logické vytvorenie vstupu od trhoviska. Zmena bola vykonaná v mesiaci máj a rekonštrukcia len samotného objektu stála 8767,55 €. Rozvoj a výstavba Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Matej Grill Majstrom Slovenska v drese BPSA Inter Bratislava http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-matej-grill-majstrom-slovenska-v-drese-bpsa-inter-bratislava V dňoch 26.5.2017 – 28.5.2017 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v basketbale, v kategórií žiaci U14, v Žiari nad Hronom. Majstrovstiev sa zúčastnilo 6 družstiev, t. j. 2 najlepšie družstvá zo západného, stredného a východného Slovenska: MŠK BK Žiar nad Hronom, MBK Victoria Žilina, BPSA Inter Bratislava, BBK Bánovce nad Bebravou, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves , ABOVIA 96 Košice. Hráčom družstva BPSA Inter Bratislava bol aj člen klubu BK AŠK Lokomotíva Sereď, Matej Grill. Šport Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Program Seredského hodového jarmoku 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-program-seredskeho-hodoveho-jarmoku-2017 Pozývame vás na XVIII. Seredský hodový jarmok 23.-25. júna 2017. Kultúra a tradície Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Temné kecy trip v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-temne-kecy-trip-v-seredi Temné kecy už aj v Seredi. 9. júna 20:30 v Dome kultúry Sereď Ivo Ladižo Ladižinský, Jerry Veľmajster Szabó, Fučo Mariňák Rybička a Heňo Fačkovec. Kultúra a tradície Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Obmedzenie prevádzky MŠ Komenského – elokované pracovisko Murgašova http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-obmedzenie-prevadzky-ms-komenskeho---elokovane-pracovisko-murgasova Na materskej škole Komenského ul. v Seredi - elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici došlo opakovane k vyrážaniu splaškovej kanalizácie v kuchyni a hospodárskom pavilóne. V dôsledku odstraňovania havarijného stavu kanalizácie riaditeľka materskej školy so súhlasom zriaďovateľa – mesta Sereď pristúpila k obmedzeniu prevádzky tohto pracoviska. Školstvo a vzdelávanie Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na prvý júnový víkend. Kultúra a tradície Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na prvý júnový víkend. Šport Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 110 rokov cukrovaru v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-06-02-110-rokov-cukrovaru-v-seredi Prídte s nami osláviť 16. júna od 14:00 hod. 110. výročie založenia Seredského cukrovaru a oslaďte si deň so Zuzanou Smatanovou, Vidiekom a Funny Fellows. Hudba, tanec a spev Fri, 02 Jun 2017 01:01:01 +0200 Medzinárodný deň detí bezpečnostných a záchranných zložiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-31-medzinarodny-den-deti-bezpecnostnych-a-zachrannych-zloziek Ženijný prápor pozemných síl v Seredi spolu s Mestom Sereď a spolupracujúcimi organizáciami pozývajú všetkých občanov, no predovšetkým deti, na Medzinárodný deň detí bezpečnostných a záchranných zložiek vo štvrtok 01. júna na vojenskom cvičisku pri vodnej ploche „Koleno“ od 9.00 h do 12.00 h . Pripravený je skutočne pestrý program. Udalosti a ľudia Wed, 31 May 2017 01:01:01 +0200 Malý futbal starších žiačok – okresné kolo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-31-maly-futbal-starsich-ziacok---okresne-kolo Dňa 30.5.2017 sa žiačky ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zúčastnili majstrovstiev okresu v malom futbale v kategórií starších žiačok. Turnaj sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s VJM Zoltána Kodálya v Galante, kde žiačky dosiahli veľmi pekné výsledky a skončili na 3. mieste. Šport Wed, 31 May 2017 01:01:01 +0200 Kadetky basketbalovej Lokomotívy na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-31-kadetky-basketbalovej-lokomotivy-na-majstrovstvach-slovenska-v-kosiciach Kadetky basketbalového klubu BK AŠK Lokomotíva Sereď si v nadstavbovej časti súťaže vybojovali postup na Final four štyroch najlepších družstiev Slovenska. Záverečný turnaj sa konal v Košiciach v dňoch 26.- 28.5.2017. Šport Wed, 31 May 2017 01:01:01 +0200 MDD bezpečnostných a záchranných zložiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-31-mdd-bezpecnostnych-a-zachrannych-zloziek Pozývame Vás na Medzinárodný deň detí bezpečnostných a záchranných zložiek ktorý sa bude konať 1. júna 2017 od 08.00 hod. do 12.00 hod. pri vodnej ploche „Koleno“ za záhradkárskou oblasťou. Udalosti a ľudia Wed, 31 May 2017 01:01:01 +0200 MDD v kine NOVA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-30-mdd-v-kine-nova Dom kultúry Sereď a Mesto Sereď pozývajú všetky deťúrence na MMD v kine NOVA - predstavenie Balerína so vstupom zdarma vo štvrtok 1. júna o 17:00. Prídite včas vstup je obmedzený kapacitou sály. TV a film Tue, 30 May 2017 01:01:01 +0200 Bezdomovci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-30-bezdomovci Denná súčasť nášho verejného života. Niektorí problémoví viac, niektorí menej. Vídavam ich posedávať na lavičkách najčastejšie v strede mesta. Nik o takúto reklamu nestojí, no článok 23 Ústavy SR zaručuje slobodu pohybu a pobytu každému z nás rovnako. Ak by však išlo iba o pohyb a pobyt, nebola by ich prítomnosť problémom. Bezpečnosť Tue, 30 May 2017 01:01:01 +0200 Ponuka práce osobného asistenta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-07-20-ponuka-prace-osobneho-asistenta Hľadáme študenta strednej alebo vysokej školy na výkon osobnej asistencie (sprevádzanie do divadla, kultúrno-spoločenské podujatia, hry v prírode, výlety do prírody) k mobilnému chlapcovi. Cena 1 hod. 2,76 eur. Ekonomika Tue, 30 May 2017 01:01:01 +0200 Petícia za slobodu v písaní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-30-peticia-za-slobodu-v-pisani Viete ako sa buduje profesionalita učiteľa ? Tak, že mu dôverujete, že na základe svojho vzdelania, vzdelávania, praxe a neustáleho sledovania noviniek v oblasti pedagogiky vyberie pre dieťa metódu a formu vzdelávania, ktorá je mu najprospešnejšia. V čase, keď moderné európske štáty učia deti najskôr písať na klávesnici PC a až následne písaným písmom, u nás zrušili možnosť vyučovať nespojité písané písmo a zavádza sa, bez akejkoľvek analýzy dopadov tvrdá regulácia jednotného písania. Školstvo a vzdelávanie Tue, 30 May 2017 01:01:01 +0200 Ďalší postup žiakov zo ZŠ Juraja Fándlyho na Majstrovstvá SR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-30-dalsi-postup-ziakov-zo-zs-juraja-fandlyho-na-majstrovstva-sr Dve družstvá žiakov zo ZŠ J.Fándlyho sa zúčastnili Majstrovstiev kraja v brannom viacboji, ktoré sa konali 27.5.2017 v Úľanoch nad Žitavou. Účasť na tomto podujatí si vybojovali v okresnom kole, kde sa umiestnili na 1. a 2.mieste. Súťažili 3-členné zmiešané družstvá v streľbe zo vzduchovej pušky, hode granátom na cieľ, topografii a testoch zo zdravotníckej a dopravnej výchovy. Školstvo a vzdelávanie Tue, 30 May 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po 16 ročnom chlapcovi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-30-policia-patra-po-16-rocnom-chlapcovi Kriminálna polícia v Galante pátra po 16 ročnom chlapcovi. Richard Grich z Bratislavy odišiel 24. mája z resocializačného zariadenia v Galante a odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu. Chlapec je 172 cm vysoký, má hnedozelené oči, nakrátko ostrihané, hnedé vlasy. Na pravú nohu kríva a nevie vysloviť písmeno „r“. Oblečené mal sivé tričko a čierne basketbalové nohavice pod kolená, obuté mal tenisky značky Adidas. Bezpečnosť Tue, 30 May 2017 01:01:01 +0200 V Trnavskom kraji opäť „úradujú“ podvodníci a okrádajú seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-30-v-trnavskom-kraji-opat--uraduju--podvodnici-a-okradaju-seniorov Polícia v Trnavskom kraji zaevidovala od začiatku roka 17 prípadov podvodov a krádeží na senioroch. Sedem prípadov nahlásili občania v okrese Trnava, štyri v okrese Dunajská Streda, traja seniori boli obratí o peniaze v okrese Piešťany a po jednom prípade evidujú policajti v okresoch Galanta, Skalica a Leopoldov. Za posledné dva mesiace počet oklamaných seniorov vzrástol. Kým začiatkom roka išla o jeden, dva prípady za mesiac, v apríli evidujeme 5prípadov a v máji 6. Bezpečnosť Tue, 30 May 2017 01:01:01 +0200 Neporiadok – vizitka občanov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-29-neporiadok---vizitka-obcanov Viac ako mesiac „zdobil“ kraj hlavnej cesty v časti Horný Čepeň preplnený modrý kontajner. Jeho farba hovorí, že je určený na zber papiera. Zámer umožniť spoločnosti, ktorá z neho papier mala vysypať zmaril ten, kto ho do polovice naplnil stavebnou suťou. Túto do vozidla s papierom samozrejme zberači nevysypali a kontajner ostal nevyvezený. Napĺňanie kontajnera však pokračovalo. Životné prostredie a príroda Mon, 29 May 2017 01:01:01 +0200 Výsledky zápasu družstva mužov v tenise TK Sereď - TK Šaľa 2:4 (4.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-29-vysledky-zapasu-druzstva-muzov-v-tenise-tk-sered---tk-sala-2-4-(4-kolo) V sobotu 27.5.2017 o 9,00 hod. privítal TK Sereď na svojich antukových dvorcoch družstvo TK Šaľa na odohratie štvrtého zápasu 2. kola súťaže Západoslovenského regiónu v tenise. Vďaka priaznivému počasiu sa stretnutie odohralo bez prerušenia a trvalo do 14,00 hod. Za naše družstvo nastúpili hráči: M.Mikuš, O.Chmelár, M.Drottner a P.Kubica. Šport Mon, 29 May 2017 01:01:01 +0200 Minister obrany v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-29-minister-obrany-v-seredi V utorok 23. Mája 2017 navštívil Sereď minister obrany Peter Gajdoš a veliteľ pozemných síl ozbrojených síl SR Jindřich Joch. Cieľom návštevy bolo konanie cvičenia záloh, ktoré sa konalo na území nášho mesta. S predstaviteľmi ozbrojených síl sa stretol aj primátor Martin Tomčányi. Bezpečnosť Mon, 29 May 2017 01:01:01 +0200 Stretnutie po 48 rokoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-29-stretnutie-po-48-rokoch Pravdepodobne iba v momentoch, keď sa trochu zastavíme, uvedomíme si rýchlosť, akou čas ubieha a ako sa veci i ľudia okolo nás menia. Stretnutia spolužiakov, ktorí sa nevideli desiatky rokov sa vtedy začínajú skúmaním tvárí a lovením mien v pamäti. Skoro takto to bolo aj v stredu 24.5.2017 v penzióne Skalka v Dobrej Vode. Udalosti a ľudia Mon, 29 May 2017 01:01:01 +0200 Voľné pracovné miesto na ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-29-volne-pracovne-miesto-na-zs-juraja-fandlyho Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi príjme do pracovného pomeru upratovačku. Nástup ihneď. V prípade záujmu volajte na telefónne čísla 031/789 2581 alebo 0911 925 659. Ekonomika Mon, 29 May 2017 01:01:01 +0200 Veľa muziky a fantastická atmosféra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-29-vela-muziky-a-fantasticka-atmosfera Kto sa v sobotu 27. mája vybral do Mestského amfiteátra v Seredi na hudobný festival Majáles, urobil veľmi dobre. Program po obsahovej stránke sľuboval vystúpenia niekoľkých kapiel, ktoré vedia na pódiu a pre svojich fanúšikov odohrať vždy kvalitný koncert. Kultúra a tradície Mon, 29 May 2017 01:01:01 +0200 Nezamestnaní, pozor: Pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je rozhodujúci termín prihlásenia sa na úrade práce http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-26-nezamestnani--pozor--pre-vznik-naroku-na-davku-v-nezamestnanosti-je-rozhodujuci-termin-prihlasenia-sa--na-urade-prace Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí prišli o prácu, že pri dávke v nezamestnanosti nerozhoduje spôsob a ani dátum ukončenia pracovného pomeru, ale rozhodujúci je dátum zaradenia do evidencie úradu práce. Dane a odvody Fri, 26 May 2017 01:01:01 +0200 Aj keď plánujete rodiť v inej krajine EÚ, doklad o narodení dieťaťa doručte SP čo najskôr http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-26-aj-ked-planujete-rodit-v-inej-krajine-eu--doklad-o-narodeni-dietata-doructe-sp-co-najskor Sociálna poisťovňa upozorňuje budúce mamičky, ktoré sa chystajú porodiť dieťa napr. v Rakúsku (alebo v inom členskom štáte Európskej únie), ale nárok na materské si plánujú uplatniť, resp. si uplatnili na Slovensku, aby čo najskôr po pôrode doručili Sociálnej poisťovni doklad o narodení dieťaťa. Každá poistenkyňa, ktorej vznikne nárok na materské v Sociálnej poisťovni, je totiž povinná oznámiť jej rodné číslo dieťaťa. Dane a odvody Fri, 26 May 2017 01:01:01 +0200 Noví zamestnávatelia odovzdávajú Registračný list zamestnávateľa v papierovej podobe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-26-novi-zamestnavatelia-odovzdavaju-registracny-list-zamestnavatela-v-papierovej-podobe Ak sa fyzická alebo právnická osoba stane zamestnávateľom, je jej povinnosťou prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou, a to do ôsmich dní odo dňa, kedy zamestnala prvého zamestnanca. Dane a odvody Fri, 26 May 2017 01:01:01 +0200 Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-26-sirotsky-dochodok-sa-studentovi-po-maturite-obnovi-az-po-zapise-na-vysoku-skolu Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2017. Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembra 2017 budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, alebo nie. Sociálna poisťovňa študenta informuje o zastavení výplaty dôchodku písomným rozhodnutím. Dane a odvody Fri, 26 May 2017 01:01:01 +0200 Znehodnotili fasádu a bránu na bastióne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-26-znehodnotili-fasadu-a-branu-na-bastione Vandali sa zrejme nezastavia pred ničím. Opakovane poškodili kultúrnu pamiatku, a to časť vynovenej fasády na seredskom kaštieli ako aj vstupnú bránu na bastióne. No, a aby toho nebolo málo, pomaľovali aj oplotenie na mestskom amfiteátri a ich pozornosti neunikla ani lavička pokoja a vďaky. Bezpečnosť Fri, 26 May 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na jún 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-program-kina-nova-na-jun-2017 Najbohatšie filmové leto začína v júni filmami ako Wonder Woman, Záhradníctvo : Rodinný priateľ, Múmia, Autá 3, Pobrežná hliadka, Transformers : Posledný rytier, Divoká babská jazda, Ja, zloduch 3 a mnohé ďalšie. TV a film Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 2 hours Marathon QUAD-MOTO http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-2-hours-marathon-quad-moto Quad moto centrum Krakovany pozýva všetkých na dvojhodinový maratón motoriek a štvorkoliek, ktorý sa bude konať 03. júna vo Vojenskom areáli pri Kolene v Seredi od 09.30 do 16.00. Diváci majú vstup zdarma. Viac informácií na plagáte. Tešíme sa na vás! Šport Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Mladší žiaci basketbalovej Lokomotívy na Majstrovstvách Slovenska v SNV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-mladsi-ziaci-basketbalovej-lokomotivy-na-majstrovstvach-slovenska-v-snv Pre naše družstvo U13 - BK Lokomotíva Sereď, ročník narodenia hráčov 2004 a mladší, boli Majstrovstvá Slovenska, v Spišskej Novej Vsi,peknou a hlavne zaslúženou odmenou za celosezónnu drinu, prístup a nasadenie v tréningoch. Samozrejme ako „nováčik“ na tejto úrovni, navyše v spoločnosti ostrieľaných najlepších družstiev zo Slovenska, ktorí sa ich zúčastňujú pravidelne, sme si vybrali povinnú nováčikovskú daň. Šport Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Združenie STORM oslavovalo 15. narodeniny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-zdruzenie-storm-oslavovalo-15--narodeniny 12.5.2017 sa naplnilo kultúrno-komunitné centrum Hidepark v Nitre množstvom dobrých ľudí, ktorí veria v myšlienku prevencie a osvety. Spoločne so súčasnými odborníkmi Združenia STORM oslavovali 15 rokov jeho pôsobenia na Slovensku. Združenie pracuje v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie a cieľavedome prepája potreby komunity najrizikovejších obyvateľov s možnosťami priamej pomoci či sprostredkovania pomoci iných inštitúcií. Občania a občianske združenia Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Kaufland zmodernizoval svoju predajňu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-kaufland-zmodernizoval-svoju-predajnu-v-seredi Spoločnosť Kaufland pristúpila k modernizácii viacerých predajní. Už aj Sereďania môžu nakupovať v prevádzke, ktorá vďaka prestavbe poskytne zvýšenie celkového komfortu, ale aj kultúry predaja. Pre každého zákazníka bude samozrejmosťou napríklad voľnejší pohyb v predajni a urýchlenie nákupu, nižšie umiestnené regály, ale aj viac priestoru na samotný nákup. Inovácie sa dotkli viacerých konkrétnych zmien. Udalosti a ľudia Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Súťaž o naj záhradku resp. predzáhradku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-sutaz-o-naj-zahradku-resp--predzahradku Príjemné počasie a teplé slnečné dni nás vyzývajú k tomu, aby sme svoj čas venovali úprave svojej záhradky resp. predzáhradky. Nákup kvetov, výsadba a starostlivosť o ne sú často krát finančne ale aj časovo náročné. V tomto roku chce referát životného prostredia oceniť najkrajšie záhradky resp. predzáhradky nachádzajúce sa na území mesta Sereď. Životné prostredie a príroda Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Tréning hádzanej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-trening-hadzanej Chcete, aby vaše deti: vhodnou formou vypĺňali svoj voľný čas, športovali, učili sa novú dynamickú hru, pracovali pod dohľadom odborníkov, začlenili sa do dobrého kolektívu, spoznávali svet svojich rovesníkov, bavili sa hrou? Prihlásiť sa môžu dievčatá bez rozdielu veku. Šport Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný májový víkend. Kultúra a tradície Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-25-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný májový víkend. Šport Thu, 25 May 2017 01:01:01 +0200 Úspech najmladších hádzanárok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-uspech-najmladsich-hadzanarok Najmladšie hádzanárečky Slávie Sereď si v dlhodobej súťaže prípraviek Nitrianskeho a Trnavského kraja zaklinovali vynikajúce umiestnenie, ktoré dosiahli vďaka svojmu prístupu k tréningom a kolektívnym výkonom. V jesennej časti si vo svojej sedemčlennej skupine vybojovali 2. miesto a postúpili medzi krajských finalistov. Šport Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Kadetky basketbalovej Lokomotívy cestujú do Košíc na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-kadetky-basketbalovej-lokomotivy-cestuju-do-kosic-na-majstrovstva-slovenska Naše kadetky vo štvrtok cestujú do Košíc na Majstrovstvá Slovenska vo svojej kategórii. Čaká ich náročný zápasový program. Šport Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Profesionálny Taekwon-Do turnaj v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-profesionalny-taekwon-do-turnaj-v-seredi V piatok 12. mája 2017 sa v Seredi po prvýkrát na Slovensku konal profesionálny turnaj v Taekwon-Do ITF. Na podujatí sa predstavilo celkovo 11 zápasníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Srbska. Od 19-tej hodiny sa začali zápasy, v ktorých išlo okrem titulu pre najlepšieho bojovníka aj o štedrú finančnú odmenu. Šport Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Kam s ojazdenými pneumatikami v našom meste? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-kam-s-ojazdenymi-pneumatikami-v-nasom-meste Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov (nie je možné ich odovzdávať na zberný dvor) a nie sú ani súčasťou zberu odpadov, ktoré zabezpečuje mesto (jarný a jesenný zber). Životné prostredie a príroda Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Noc múzeí a galérií v miestopisnom múzeu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-noc-muzei-a-galerii-v-miestopisnom-muzeu-v-seredi Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie, realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom prezentovať kultúrne a prírodné dedičstvo krajín, šíriť ho formou vzdelávania i pri kultúrnom oddychu, ako i pripomínať význam záchrany a ochrany tohto dedičstva. História Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá okresu v atletike – ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-majstrovstva-okresu-v-atletike---zs-jana-amosa-komenskeho-v-seredi Dňa 23.5.2017 sa naši žiaci a žiačky zúčastnili majstrovstiev okresu v atletike družstiev v Galante, kde dosiahli pekné výsledky. Družstvo žiačok sa umiestnilo na 2. mieste a družstvo žiakov obsadilo 3. miesto. Veľmi pekné výsledky dosiahli aj jednotlivci v jednotlivých atletických disciplínach. Školstvo a vzdelávanie Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Seredská Interliga na Slovenskom pohári v malom futbale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-seredska-interliga-na-slovenskom-pohari-v-malom-futbale Dňa 8.5.2017 sa vo Zvolene konal turnaj výberov malých líg na Slovensku aj za účasti nášho tímu. Do skupiny sme dostali súperov z TOP Ligy Bratislava, UNI ligy Bratislava, Futbalovej miniligy Senca a Partizánskej ligy malého futbalu. Celkovo sa zúčastnilo 17 mužstiev. Počasie v tento deň prialo, no šťastie už celkom nie. Šport Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Jarná burza veteranistov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-jarna-burza-veteranistov Začiatkom apríla usporiadalo naše občianske združenie Oldtimer- Múzeum Sereď Jarnú burzu s veteranistickou tematikou aj za podpory Mesta Sereď formou dotácie. Poučený z prvej seredskej burzy , ktorú sme poriadali na jeseň minulého roku, sme prípravy začali už niekoľko týždňov vopred. V skorých jarných mesiacoch sa nám podarilo dokončiť halu, v ktorej budú neskoršie umiestnené naše vozidlá. Občania a občianske združenia Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Beh pre zdravie - Výsledková listina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-24-beh-pre-zdravie---vysledkova-listina Mesto Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského organizovali v Seredi 12. mája 2017 vo Veľkom mestskom parku podujatie Beh pre zdravie, ktorého sa zúčastnili všetky vekové kategórie od najmenších detí (dvojročných)až po účastníkov nad 60 rokov (najstarší bežec mal 71 rokov) v celkovom počte 163 účastníkov. Šport Wed, 24 May 2017 01:01:01 +0200 Rekordné Míľovanie v amfiteátri a priľahlom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-23-rekordne-milovanie-v-amfiteatri-a-prilahlom-parku Keď sa láska podarí, je z toho rodina. Keď sa Míľa podarí, je z toho najväčšie rodinné podujatie v meste a širokom okolí. Tento rok Míľa pre mamu prelomila všetky rekordy. V Seredi sa jej zúčastnilo 1622 zaregistrovaných účastníkov, ktorí tým spoločne vyjadrili vďaku všetkým ženám a hlavne mamám. Udalosti a ľudia Tue, 23 May 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na oslavu cukrovaru http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-22-pozvanka-na-oslavu-cukrovaru Do 19. storočia bol cukor takmer na celom svete luxusným tovarom a používal sa na liečbu. Možno ani neviete, že v dobách minulých sa dal kúpiť iba v lekárňach. História výroby cukru v meste Sereď sa začala vyvíjať už v roku 1844 a to v objekte terajšieho závodu Kávoviny. Písal sa rok 1907 a od prvých pokusov o priemyselnú výrobu tohto bieleho zlata v Seredi, na okraji mesta vyrástol cukrovar. Udalosti a ľudia Mon, 22 May 2017 01:01:01 +0200 Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat v Seredi 13.05.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-22-zakladna-organizacia-slovenskeho-zvazu-chovatelov--(zo-szch)-sered-1-usporiadala-propagacnu-vystavu-zvierat-v-seredi-13-05-2017 Dňa 13.05.2017 naša ZO SZCH Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat spojenú s akciou ,, Míľa pre mamu“. Mesto Sereď poskytlo našej organizácii dotáciu z mestského rozpočtu a my sme sa zaviazali usporiadať akciu pre mesto. Nebolo ľahké sa rozhodnúť pre termín a miesto, kde by sme mohli ukázať výsledky našej práce. Mesto organizuje veľa rôznych akcií ku ktorým by sme sa mohli pripojiť a tým rozšíriť kultúrne podujatie pre občanov. Občania a občianske združenia Mon, 22 May 2017 01:01:01 +0200 Nevedomosť a ľahostajnosť nikoho neospravedlňuje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-23-nevedomost-a-lahostajnost-nikoho-neospravedlnuje Náčelník MsP v Seredi Ladislav Fabo si chce počas nasledujúcich mesiacov posvietiť na nedisciplinovaných obyvateľov, ktorí svojím odpadom znečisťujú nielen okolie kontajnerových stanovíšť, ale aj životné prostredie. Udalosti a ľudia Mon, 22 May 2017 01:01:01 +0200 Už iba posledné 3 kolá stoja pred ukončením futbalového ročníku 2016/2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-22-uz-iba-posledne-3-kola-stoja-pred-ukoncenim-futbaloveho-rocniku-2016-2017 Už iba posledné 3 kolá stoja pred ukončením futbalového ročníku 2016/2017 a tie nakoniec zoradia pelotón mužstiev v konečnej tabuľke o postup do najvyššej súťaže. ŠKF Sereď si včera, 21.5.2017 odohrala 9.kolo a od 17.00 hod. na svojom štadióne privítala hostí z Bardejova, ktorí sa pred včerajším zápasom s rovnakým počtom bodov ale horším skóre ako Sereď hýbala so 45. bodmi na priebežnej 7. priečke tabuľky 2.ligy. Šport Mon, 22 May 2017 01:01:01 +0200 Koncert absolventov ZUŠ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-22-koncert-absolventov-zus Pozývame žiakov, rodičov a verejnosť mesta Sereď na Koncert absolventov hudobného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi dňa 25.mája 2017 o 17,00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi. Hudba, tanec a spev Mon, 22 May 2017 01:01:01 +0200 ZŠ J. A. Komenského má víťazov celoslovenského finále Jazykového kvetu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-22-zs-j--a--komenskeho-ma-vitazov-celoslovenskeho-finale-jazykoveho-kvetu Dňa 19.5.2017 sa v aule UCM v Trnave zišla obrovská „kytica“ jazykových fanúšikov na slávnostnom otvorení celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet. Jej súčasťou boli aj tri „jazykové kvietky“ zo ZŠ J. A. Komenského, ktoré v apríli získali prvé miesta v krajskom finále: Aleš Gabriel, Sofia Kašíková a Šimon Gajarský. Poézia a próza Mon, 22 May 2017 01:01:01 +0200 Atletika pre všetkých http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-19-atletika-pre-vsetkych Vo štvrtok 18.5.2017 si prváci a druháci ZŠ Juraja Fándlyho zmerali sily v atletických disciplínach. Vďaka Slovenskému atletickému zväzu, od ktorého máme zapožičané pomôcky na netradičné atletické disciplíny sme žiakom pripravili 10 stanovíšť. Deti boli rozdelené do skupín a po splnení danej disciplíny dostali pečiatku do svojho športového zrkadielka a presunuli sa na ďalšiu. Školstvo a vzdelávanie Fri, 19 May 2017 01:01:01 +0200 Ak dlhujete na poistnom, môžete požiadať pobočku o splátkový kalendár http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-19-ak-dlhujete-na-poistnom--mozete-poziadat-pobocku-o-splatkovy-kalendar Sociálna poisťovňa upozorňuje platiteľov poistného – dlžníkov, že o schválení žiadosti o splátkový kalendár na postupné splatenie dlhu na poistnom rozhodujú jej pobočky. Splátkový kalendár Sociálna poisťovňa môže, ale nemusí dlžníkovi povoliť. Dane a odvody Fri, 19 May 2017 01:01:01 +0200 Knihovenie v centre mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-19-knihovenie-v-centre-mesta Učitelia a študenti z Obchodnej akadémie v Seredi si zorganizovali aj v tomto roku na Námestí slobody 11. ročník podujatia, ktoré nesie názov Knižné hody. Ústrednou postavou sa stal Jozef Miloslav Hurban a témou bolo Knihovenie - hovenie s knihou a to rovno na happy vakoch. Udalosti a ľudia Fri, 19 May 2017 01:01:01 +0200 Mohli tom mať zadarmo, ale radšej riskovali pokutu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-19-mohli-tom-mat-zadarmo--ale-radsej-riskovali-pokutu Keď musíš, tak musíš. Zrejme týmito slovami sa riadili štyria muži, ktorí sa rozhodli za každú cenu vniknúť do zamknutého areálu zberného dvora v Seredi. Najskôr poškodili vstupnú bránu, a potom si z kopy dreveného odpadu vyberali zachovalé kúsky nábytku do svojich domácností. Bezpečnosť Fri, 19 May 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-19-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na predposledný májový víkend. Kultúra a tradície Fri, 19 May 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-19-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na predposledný májový víkend. Šport Fri, 19 May 2017 01:01:01 +0200 Postup mladších žiačok ZŠ Juraja Fándlyho na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-19-postup-mladsich-ziacok-zs-juraja-fandlyho-na-majstrovstva-slovenska Naše mladšie žiačky sa 18.5.2017 zúčastnili krajského kola v minicoolvolley, ktoré sa konali na ZŠ s MŠ v Studienke. Na turnaji sa predstavilo osem najlepších škôl z Trnavského a Bratislavského kraja. Motivácia bola veľká, keďže na M SR postupovali štyri najlepšie školy. Naše dievčatá sa v skupine stretli z domácimi a favoritmi turnaja ZŠ s MŠ Studienka, ZŠ G.Dusíka Galanta a ZŠ M.Bella Šamorín. Šport Fri, 19 May 2017 01:01:01 +0200 Oznam o zatvorení mestského úradu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-18-oznam-o-zatvoreni-mestskeho-uradu Mestský úrad v Seredi bude dňa 26.mája 2017 (v piatok) ZATVORENÝ. Mestský úrad Thu, 18 May 2017 01:01:01 +0200 Seredské listy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-18-seredske-listy Veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Seredi prežívajú rok 2017 v znamení troch významných výročí. 19. marca si pripomenuli 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (19.3.1817 Beckov – 21.2.1888 Hlboké), evanjelického kňaza, organizátora slovenského národného hnutia, prvého predsedu SNR, spisovateľa, redaktora a kultúrneho dejateľa. Náboženstvo a filozofia Thu, 18 May 2017 01:01:01 +0200 Význam stromov pre nás http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-18-vyznam-stromov-pre-nas Predpokladá sa, že na svete je približne 3,04 bilióna stromov, pričom podľa časopisu Science z roku 2013 je v Amazónii približne 390 miliárd stromov. Ročná strata zalesnenia je podľa satelitných meraní okolo 192-tisíc kilometrov štvorcových, čo predstavuje cca 15 miliárd stromov za rok. Štúdia neuvádza, koľko stromov ľudia za rok vysadia, ale strata by sa v tomto prípade mohla pohybovať okolo desať miliárd stromov za rok. Životné prostredie a príroda Thu, 18 May 2017 01:01:01 +0200 ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-18-zus-sered-ma-aj-uspesnych-akordeonistov Po predchádzajúcom „premiérovom“ ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl SR si organizátori dali za cieľ priniesť tóny akordeónu do každého kúta Slovenska. Práve preto sa tohtoročná súťažná prehliadka uskutočnila na strednom Slovensku v Kremnici dňa 12.mája 2017. Predstavili sa tam žiaci základných umeleckých škôl, konzervatórií, ale i študenti vysokých škôl so zameraním na odbor koncertný akordeón. Školstvo a vzdelávanie Thu, 18 May 2017 01:01:01 +0200 Keď komunita žije... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-ked-komunita-zije V piatok 12. mája sa v ZŠ Juraja Fándlyho uskutočnil v poradí už tretí Komunitný akčný deň v spojení so 7. ročníkom Vedeckého jarmoku. Táto tradičná akcia sa nám osvedčila natoľko, že sa ju snažíme stále vylepšovať a zatraktívňovať nielen pre našich žiakov, ale i pre rodičov, starých rodičov, pre deti z materských škôl, či náhodných okoloidúcich. Školstvo a vzdelávanie Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Úspech študentov OA v celoslovenskej súťaži PCR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-uspech-studentov-oa-v-celoslovenskej-sutazi-pcr V stredu 26. apríla 2017 sa žiaci II. A triedy - Lucia Bukovská, Viktória Paldanová, Adam Ševčík, Frederik Godály a René Tomeček, zúčastnili 14. ročníka súťaže študentských tímov v prezentácii regiónov Slovenska, ktorý organizovala nezisková organizácia JA Slovensko v Žiline. Súťaž sa organizovala v rámci štúdia predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorý je zaradený na našej škole ako povinný predmet v druhom ročníku. Školstvo a vzdelávanie Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Poďakovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-podakovanie Vážení rodičia, dovoľte mi poďakovať sa Vám všetkým, ktorí ste si pre vzdelávanie a výchovu svojich detí vybrali práve našu školu – CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Vážime si Vašu dôveru, uvedomujeme si svoju zodpovednosť a veríme, že splníme Vaše očakávania a spoločne vychováme z detí také osobnosti, ktoré majú rady svoju rodinu, školu, mesto, vlasť, vážia si slobodu a životy druhých. Školstvo a vzdelávanie Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Vodič po nehode „nafúkal“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-vodic-po-nehode--nafukal Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Galante obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 27 ročného muža z Trnavy. Muž je obvinený z toho, že 14. mája o 17.10 h viedol osobné auto Renault Megane v Seredi po Čepenskej ulici smerom na Horný Čepeň. Vodič sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a ostatným okolnostiam. Bezpečnosť Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Počas policajnej akcie odhalili vodiča pod vplyvom alkoholu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-pocas-policajnej-akcie-odhalili-vodica-pod-vplyvom-alkoholu Z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinil poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Šamoríne 51 ročného muža z okresu Dunajská Streda. Včera (15.5.) okolo 08.20 h, počas dopravnej policajnej akcie, kontrolovala policajná hliadka v obci Nový Život vodiča Škody Felícia. Dychovou skúškou mu zistili požitie alkoholu, pričom mu bola nameraná hodnota 0,71 mg, čo je 1,49 promile. Bezpečnosť Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 DIVERTIMENTO MUSICALE 2017 a zlaté pásmo pre saxofónové trio zo Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-divertimento-musicale-2017-a-zlate-pasmo-pre-saxofonove-trio-zo-serede Divertimento Musicale 2017 – nesie názov krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby. Organizuje ju Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom. Prehliadka sa konala 29.apríla 2017 v Renesančnom kaštieli v Galante za účasti hudobných telies rozličných nástrojových obsadení. Hudba, tanec a spev Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Budúci absolventi stredných a vysokých škôl: Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-buduci-absolventi-strednych-a-vysokych-skol--viete--ci-mate-povinnosti-voci-socialnej-poistovni Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení štúdia nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú. Dane a odvody Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Nebuď lenivý a hraj o športovú výbavu! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-nebud-lenivy-a-hraj-o-sportovu-vybavu Triediť odpad s digitálnym pracovným zošitom je zábava. Životné prostredie a príroda Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Program na mesiac jún 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-program-na-mesiac-jun-2017 Program Mestského múzea na mesiac jún 2017. História Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Akčný deň spojil žiakov celej školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-akcny-den-spojil-ziakov-celej-skoly Na ZŠ J. Fándlyho v Seredi zorganizovali už po siedmykrát podujatie pre širokú verejnosť, ktoré nesie názov Komunitný akčný deň. Spojený bol aj s vedeckým jarmokom. Okrem praktických ukážok a experimentov tam toho bolo v ponuke oveľa viac. Šport Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Seredské piškóty poznajú aj na opačnom konci sveta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-seredske-piskoty-poznaju-aj-na-opacnom-konci-sveta Chutné, okrúhle a voňavé. Také sú piškóty, ktoré začali koncom minulého roka vyrábať v seredských Pečivárňach. Okrem Slovákov potešia aj maškrtníkov v ďalších desiatich krajinách sveta. Zaujímavosti Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Mladší žiaci basketbalovej Lokomotívy odchádzajú na Majstrovstvá Slovenska do SNV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-mladsi-ziaci-basketbalovej-lokomotivy-odchadzaju-na-majstrovstva-slovenska-do-snv Našich mladších žiakov čaká dnes posledný tréning a už zajtra cestujú na svoje premiérové Majstrovstvá Slovenska do Spišskej Novej Vsi. Šport Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na Medzinárodný turnaj v 3x3 basketbale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-17-pozvanka-na-medzinarodny-turnaj-v-3x3-basketbale Dňa 10.6.2017 v sobotu sa na Námestí slobody v Seredi uskutoční skvelý medzinárodný celodenný turnaj v 3x3 basketbale. V čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. sa na troch špeciálnych ihriskách odohrá množstvo basketbalových zápolení. Šport Wed, 17 May 2017 01:01:01 +0200 Na Smolenickom zámku získala ocenenie v literárnej súťaži http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-na-smolenickom-zamku-ziskala-ocenenie-v-literarnej-sutazi Smolenický zámok privítal 25. apríla 2017 víťazov druhého ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Práva detí očami detí“, ktorú organizovala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Rada pre práva dieťaťa – SR a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Umenie a literatúra Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Výsledky basketbalovej Lokomotívy z posledného hracieho víkendu (13. 14.5.2017) základných častí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-vysledky-basketbalovej-lokomotivy-z-posledneho-hracieho-vikendu-(13--14-5-2017)-zakladnych-casti Kadetky súčasťou Final 4!!! Kadeti odohrali svoj posledný zápas sezóny. Družstvo kadetiek BK Lokomotíva Sereď sa v nadstavbovej časti súťaže umiestnilo na štvrtom mieste čím si zabezpečilo účasť na Finálovom turnaji Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutoční 26. - 28.05.2017 v Košiciach. Šport Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Krásny úspech žiakov Základnej školy Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-krasny-uspech-ziakov-zakladnej-skoly-jana-amosa-komenskeho Florbal patrí medzi veľmi obľúbené športy. Na našej škole sa pravidelne zapájame do florbalových súťaží žiakov aj žiačok. Po úspešnom zvládnutí oblastného aj okresného kola sa žiaci 8. a 9. ročníkov prebojovali na Majstrovstvá kraja do Dunajskej Stredy, ktoré sa konali 5.5.2017. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev Trnavského kraja. Šport Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Odpovede na interpelácie poslanca Pavla Kurbela k tepelnému hospodárstvu MsBP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-odpovede-na-interpelacie-poslanca-pavla-kurbela-k-tepelnemu-hospodarstvu-msbp V záujme informovania verejnosti o tepelnom hospodárstve uverejňujeme informácie, ktoré sa týkajú rozhodnutia mestského zastupiteľstva o prenájme tepelného hospodárstva a spolupráce MsBP Sereď s nájomcom. Mestské zastupiteľstvo Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Míľa pre mamu bola naozaj rozprávková http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-mila-pre-mamu-bola-naozaj-rozpravkova Míľa pre mamu je podujatie, ktoré sa koná pod záštitou Únie materských centier. Jeho hlavným cieľom je vzdať úctu všetkým ženám a matkám. Na Slovensku sa v tomto roku konal v poradí 14. ročník. Do akcie sa už niekoľko rokov usilovne a na vysokej úrovni zapája aj RC Mama klub v Seredi v spolupráci s občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi. Udalosti a ľudia Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Úlovok za 10 tisíc eur http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-ulovok-za-10-tisic-eur Veľké rybárske preteky na Ramene v Hornom Čepeni aj tento rok pritiahli nielen plný počet súťažiacich, ale aj veľa návštevníkov. Členovia Slovenského rybárskeho zväzu MsO v Seredi všetko starostlivo pripravili aj na XXII. ročník. Súťaž si za ten čas vybudovala vysoký kredit a bohatú tradíciu. O dobrú náladu sa návštevníkom postarala aj hudobná skupina Zenit. Udalosti a ľudia Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Beh pre zdravie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-beh-pre-zdravie Centrum voľného času pri ZŠ J.A. Komenského a mesto Sereď zorganizovali tradičné a veľmi obľúbené podujatie s názvom Beh pre zdravie, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti XXXIV. ročníka Behu oslobodenia mesta Sereď. Podujatie sa konalo v piatok 12. mája, a kde inde ako v Zámockom parku. Udalosti a ľudia Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 V Seredi bude najmodernejšie centrum reverznej logistiky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-v-seredi-bude-najmodernejsie-centrum-reverznej-logistiky Viceprezident spoločnosti Amazon Roy Perticucci, minister financií Peter Kažimír, minister hospodárstva Peter Žiga, zástupcovia agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Sario, primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a mnohí ďalší sa stretli na predstavení logistického centra, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe v priemyselnom parku Sereď – Juh. Ekonomika Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 ATS Slovakia s.r.o. oznamuje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-ats-slovakia-s-r-o--oznamuje Vzhľadom na skutočnosť, že sa šíria nepravdivé informácie o ukončení činnosti spoločnosti ATS Slovakia s.r.o. Vám oznamujeme , že našu činnosť nekončíme a služby našej káblovej televízie budú poskytované aj naďalej. TV a film Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Knižné hody v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-knizne-hody-v-seredi Milí priatelia, pozývam Vás v stredu 17. mája na 11. ročník Knižných hodov v Seredi. Slovíčko KNIHOVENIE sme prebrali, s láskavý dovolením, od nášho FB priateľa Janka Cígera z Mädokýša. Veľmi sa nám zapáčilo a vystihuje naše desaťročné "hovenie" s knihami. Ďakujeme:). Udalosti a ľudia Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Výzva – Pošlite nám svoje predstavy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-vyzva---poslite-nam-svoje-predstavy V súvislosti so zámerom zlepšiť environmentálne aspekty v mestskom prostredí prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, má mesto Sereď záujem v roku 2018 zrealizovať projekt Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi (pracovný názov). Životné prostredie a príroda Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Maďarsko-slovenský poradenský deň v Komárome bude 24. mája 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-15-madarsko-slovensky-poradensky-den-v-komarome-bude-24--maja-2017 Sociálna poisťovňa v spolupráci s maďarskou dôchodkovou poisťovňou ONYF pripravuje Maďarsko-slovenský poradenský deň, ktorý sa uskutoční 24. mája 2017 v Komárome. Demografia Mon, 15 May 2017 01:01:01 +0200 Nové parkoviská na Dolnomajerskej a Komenského ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-12-nove-parkoviska-na-dolnomajerskej-a-komenskeho-ulici Mesto Sereď rozšírilo počet parkovacích miest na Dolnomajerskej a Komenského ulici v blízkosti nájomných bytových domov. Nových 52 parkovacích miest je k dispozícii od 11.5.2017. Vybudovanie parkovísk si nevyžiadalo zásadnú zmenu organizácie dopravy. Rozvoj a výstavba Fri, 12 May 2017 01:01:01 +0200 Úspech našich mladých hádzanárok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-12-uspech-nasich-mladych-hadzanarok 10. 5.2017 sa žiačky ZŠ J. Fándlyho Sereď zúčastnili majstrovstiev Trnavského kraja v hádzanej, V konkurencii šiestich družstiev sa nestratili, ba naopak vzorne reprezentovali svoju školu. V základnej skupine po vyrovnanom priebehu zvíťazili nad ZŠ Podzámska Hlohovec 8:7. V zápase sa opierali o dobrú obranu a brankárku Emu Očenášová. Šport Fri, 12 May 2017 01:01:01 +0200 Ako si vybaviť starobný dôchodok v Sociálnej poisťovni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-12-ako-si-vybavit-starobny-dochodok-v-socialnej-poistovni Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov v preddôchodkovom veku, že ak si chcú vybaviť v Sociálnej poisťovni dôchodok, musia splniť dve základné podmienky – dovŕšiť dôchodkový vek, ktorý v roku 2017 predstavuje 62 rokov a 76 dní a zároveň musia mať odpracovaných aspoň 15 rokov (t.j. mať v Sociálnej poisťovni evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia). Dane a odvody Fri, 12 May 2017 01:01:01 +0200 Študenti počas brigád nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni, plní ich za nich zamestnávateľ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-12-studenti-pocas-brigad-nemaju-povinnosti-voci-socialnej-poistovni--plni-ich-za-nich-zamestnavatel Sociálna poisťovňa v súvislosti so začínajúcou letnou sezónou brigád upozorňuje najmä študentov na ich povinnosti. Študent strednej alebo vysokej školy denného štúdia, ktorý sa rozhodne počas letných prázdnin brigádovať na Slovensku, nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosť odvádzať poistné zaňho plní zamestnávateľ. Dane a odvody Fri, 12 May 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-12-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý májový víkend. Kultúra a tradície Fri, 12 May 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-12-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý májový víkend. Šport Fri, 12 May 2017 01:01:01 +0200 Modernizácia kamerového systému http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-12-modernizacia-kameroveho-systemu Mesto Sereď v roku 2017 začalo s modernizáciou kamerového systému, pri ktorej sa začali vymieňať staré otočné analógové kamery za nové IP kamery. V rámci modernizácie bola vybudovaná nová serverovňa, zakúpený nový server so softverom Avigilon, nové kamery a vymenené optické vedenia. Kamery sa vymieňali na ul. M.R.Štefánika, Nám.slobody a J.Fándlyho . Projekt bol finančne podporený „Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ sumou 9.000,-€ (80%). Mestská polícia Fri, 12 May 2017 01:01:01 +0200 Úspešní saxofonisti zo ZUŠ v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-11-uspesni-saxofonisti-zo-zus-v-seredi V ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni sa 27. apríla 2017 uskutočnil 8.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej a komornej hre na saxofóne. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci dychového oddelenia z triedy Mgr.art. Michala Ballu s klavírnym doprovodom D.Belancovej,ArtD. V komornej hre získali žiaci Dominika Nagyová , Martin Kukučka a Veronika Plentová strieborné pásmo a tiež v sólovej hre Dominika Nagyová získala strieborné pásmo. Hudba, tanec a spev Thu, 11 May 2017 01:01:01 +0200 Festival Vážskych vodníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-11-festival-vazskych-vodnikov Okresná rada Slovenskej národnej strany v Galante pozýva deti s rodičmi na Festival Vážskych vodníkov, ktorý sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa detí dňa 4.júna 2017 /nedeľa/ v Campingu v Seredi so začiatkom 14.00 hod. Udalosti a ľudia Thu, 11 May 2017 01:01:01 +0200 Svet šiestich strún http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-11-svet-siestich-strun V utorok 9. Mája 2017 mali milovníci vážnej hudby príležitosť vypočuť si interpretačné umenie gitaristky Miriam Rodriguez Brüllovej. Tak ako každý hudobný nástroj aj gitara má svoju charakteristickú farbu tónov. Vychutnať si ju môžeme pri nie častých príležitostiach, lebo klasická hra na gitaru v programe mnohých našich rádií nie je frekventovaná. Hudba, tanec a spev Thu, 11 May 2017 01:01:01 +0200 Mladšie žiačky ZŠ Juraja Fándlyho postupujú do krajského finále http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-11-mladsie-ziacky-zs-juraja-fandlyho-postupuju-do-krajskeho-finale Včera 10.5.2017 sa naše mladšie žiačky zúčastnili regionálneho kola v minicoolvolley, ktorý sa konal na ZŠ s MŠ Námestie slovenského učeného tovarišstva v Trnave. Okrem organizátora ZŠ NSÚT Trnava, našich dievčat zo ZŠ Juraja Fándlyho Sereď, sa na turnaji predstavili aj dievčatá zo ZŠ Chtelnice a ZŠ Spartakovská ul. Trnava. Šport Thu, 11 May 2017 01:01:01 +0200 Komunitný akčný deň a Vedecký jarmoku už zajtra 12.mája 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-11-komunitny-akcny-den-a-vedecky-jarmoku-uz-zajtra-12-maja-2017 Pri príležitosti osláv Dňa Zeme na ZŠ Juraja Fándlyho čo najsrdečnejšie pozývame všetkých rodičov, priateľov školy a širokú verejnosť na Komunitný akčný deň, ktorého súčasťou bude i 7. ročník Vedeckého jarmoku. Privítajú Vás tu Mladí reportéri pre životné prostredie a nájdete tu stánky v ktorých sa od našich žiakov dozviete mnoho zaujímavých informácií zo sveta fyziky, chémie, biológie, geografie ale i iných predmetov. Neváhajte a príďte si s nami vychutnať netradičnú jarmočnú atmosféru. Viac informácií nájdete na plagáte. Udalosti a ľudia Thu, 11 May 2017 01:01:01 +0200 Slávik Slovenska 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-11-slavik-slovenska-2017 Mestské kultúrne stredisko na mierovej ulici v Galante zaznelo dňa 10. mája 2017 melódiami ľudových piesní. Na 27. ročníku speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska 2017 sa zišli zástupcovia viacerých základných a umeleckých škôl z nášho regiónu, aby zabojovali o najlepšie umiestnenia. Víťazi školských kôl súťažili v troch kategóriách. Našu Cirkevnú základnú školu sv. Hudba, tanec a spev Thu, 11 May 2017 01:01:01 +0200 Oslavy 72. výročia oslobodenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-10-oslavy-72--vyrocia-oslobodenia Dňa 5.mája 2017 sa v parku na Námestí slobody v Seredi konali oslavy 72. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom. Pietnej spomienky s kladením vencov k Pamätníku osloboditeľov sa zúčastnili predstavitelia mesta Sereď, zástupcovia Okresného úradu v Galante, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Ženijného práporu v Seredi, členovia Zväzu vojakov, Klub Sereď, ale aj seniori z Denného centra pre seniorov a členovia TJ Rozkvet Sereď. Udalosti a ľudia Wed, 10 May 2017 01:01:01 +0200 Výsledky basketbalovej Lokomotívy zo soboty 6.5.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-10-vysledky-basketbalovej-lokomotivy-zo-soboty-6-5-2017 Mladšie žiačky napokon v Trnave odohrali posledné zápasy sezóny. Druholigoví kadeti na záver súťaže s výhrou a prehrou v Prievidzi. Šport Wed, 10 May 2017 01:01:01 +0200 Janka Kramárová suverénne najlepšia v Trnavskom kraji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-10-janka-kramarova-suverenne-najlepsia-v-trnavskom-kraji V stredu 3. 5. 2017 sa na Pedagogickej fakulte v Trnave uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E . Základnú školu Juraja Fándlyho opäť reprezentovala skvelá žiačka Janka Kramárová. Kým minulý rok skončila na 7. mieste, tento školský rok suverénne zvíťazila a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 15. a 16.júna 2017 v Bratislave. Školstvo a vzdelávanie Wed, 10 May 2017 01:01:01 +0200 Zamestnávateľ poskytuje mužovi len rodičovskú, nikdy nie materskú dovolenku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-10-zamestnavatel-poskytuje-muzovi-len-rodicovsku--nikdy-nie-matersku-dovolenku Keďže Zákonník práce nepozná pojem materská dovolenka pre mužov, zamestnávateľ ju nemôže otcovi dieťaťa poskytnúť, a to ani v prípade poberania dávky materské. Odo dňa začiatku starostlivosti o dieťa otcovi patrí vždy rodičovská dovolenka, v tomto zmysle si preto plní zamestnávateľ aj oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Dane a odvody Wed, 10 May 2017 01:01:01 +0200 Medzinárodný deň múzeí – NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-10-medzinarodny-den-muzei---noc-muzei-a-galerii-2017 Mestské múzeum Sereď Vás srdečne pozýva dňa 20. mája 2017 na NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ. Kultúra a tradície Wed, 10 May 2017 01:01:01 +0200 Seredské Taekwon-Do opäť medzi najlepšími http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-10--seredske-taekwon-do-opat-medzi-najlepsimi V sobotu 6. mája 2017 sa v Moldave nad Bodovou konalo 2. kolo Taekwon-Do Ligy. Po prvom kole bol seredský klub na čele tabuľky, a tak na východ Slovenska cestovali s cieľom toto umiestnenie udržať. V konkurencii viacerých slovenských klubov v tomto kole bojoval za seredské farby 12-členný tím zložený zo žiakov a juniorov, pričom pre dvoch z nich išlo o súťažnú premiéru. Šport Wed, 10 May 2017 01:01:01 +0200 Koncert Nedvědovcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-09-koncert-nedvedovcov Obecný úrad v Pate Vás pozýva na koncert Nedvědovcov, ktorý sa uskutoční dňa 14. 5. 2017 o 18.00 hod v Kultúrnom dome v Pate. Cena vstupenky na mieste je 12,00 EUR, cena vstupenky v predpredaji je 9,00 EUR. (Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Pate). Hudba, tanec a spev Tue, 09 May 2017 01:01:01 +0200 Budova ostane pre potreby mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-09-budova-ostane-pre-potreby-mesta Objekt bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici v Seredi má stále nejasnú budúcnosť. Obchodná verejná súťaž na túto nehnuteľnosť bola ukončená neúspešne. Podľa našich informácii záujem prejavili dvaja kandidáti, ale ani jeden z nich nesplnil požadované kritéria podmienok. Poslanci mali teda rozhodnúť ako ďalej. Mestské zastupiteľstvo Tue, 09 May 2017 01:01:01 +0200 Poďakovanie brigádnikom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-09-podakovanie-brigadnikom Minulý víkend v sobotu sa konala brigáda pri kaštieli. Ženy čistili okolie kaštieľa od rastúcich burín, listov a nečistôt. Muži upravovali okolie platanov a natierali vonkajšie dvere do bastióna i do iných častí kaštieľa. Vrecia s odpadom sa rýchlo plnili, veď nám prišli pomôcť mladí ľudia z občianskeho združenia Mladá Sereď a samozrejme nechýbali „skalní“ z občianskeho združenia Vodný Hrad a niektorí naši priatelia. Životné prostredie a príroda Tue, 09 May 2017 01:01:01 +0200 Druhé výročie Denného Centra POMOCNÍČEK http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-09-druhe-vyrocie-denneho-centra-pomocnicek Dňa 5.5.2015 Adelka Banášová prestrihla červenú stuhu na dverách Denného Centra POMOCNÍČEK, ktoré zriadilo občianske združenie POMOCNÍČEK na Legionárskej ulici v Seredi. Centrum bolo otvorené za účelom poskytovania odborných terapií detičkám s rôznym druhom a stupňom postihnutia, či deťom so spomaleným psycho-motorickým vývojom. Vďaka odbornému personálu a množstvu špeciálnych pomôcok dosiahli deti za tieto dva roky mnohé väčšie či menšie úspechy a pokroky. Občania a občianske združenia Tue, 09 May 2017 01:01:01 +0200 Výsledky zápasu družstva mužov v tenise TK Sereď - TK Červeník 5:1 (2.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-09-vysledky-zapasu-druzstva-muzov-v-tenise-tk-sered---tk-cervenik-5-1-(2-kolo) Družstvo TK Sereď privítalo v 2.kole súťaže Západoslovenského regiónu družstvo TK Červeník. Stretnutie sa odohralo v sobotu 29.4.2017 na antukových dvorcoch v areáli TK Sereď. Aj túto sobotu boli náročné podmienky na tenis kvôli studenému a veternému počasiu. Stretnutie sa z priestorových dôvodov (k dispozícií iba 2 tenisové dvorce TK Sereď) hralo dlhých 5 hodín. Šport Tue, 09 May 2017 01:01:01 +0200 Výsledky zápasu družstva mužov v tenise TK Sereď - TK Zlaté Moravce (B) 6:0 (3.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-09-vysledky-zapasu-druzstva-muzov-v-tenise-tk-sered---tk-zlate-moravce-(b)-6-0-(3-kolo) TK Sereď opäť privítalo na svojich antukových dvorcoch rebríčkovo silné družstvo. V sobotu 6.5.2017 tenisti TK Sereď odohrali zápasy proti družstvu TK Zlaté Moravce (B). Prvé zápasy dvojhry sa začali hrať o 9:00 hod. Krásne slnečné počasie vytvorilo výhodné podmienky na tenis a na odohranie zápasov na vonkajších antukových dvorcoch. Za TK Sereď nastúpili hráči: M.Mikuš, O.Chmelár, M.Drottner a P.Kubica. Šport Tue, 09 May 2017 01:01:01 +0200 Záhradkárčenie nie je iba práca http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-09-zahradkarcenie-nie-je-iba-praca Záhradkári z Galanty, Sládkovičova , Pustých Sadov, Topoľnice a Serede strávili prvú májovú sobotu trochu netradične. Dopoludnia si na Inchebe prezreli medzinárodnú výstavu kvetov a záhradníctva FLÓRA Bratislava 2017 a popoludní zámok Schloss Hof sídlo princa Eugena s jeho barokovými záhradami a veľkostatkom. Za deň plný pekných zážitkov patrí poďakovanie organizátorom akcie Ľubomírovi Wágnerovi a Stanislavovi Bártovi. Udalosti a ľudia Tue, 09 May 2017 01:01:01 +0200 Stopy dávnej minulosti 8 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-stopy-davnej-minulosti-8 Mestské múzeum v Seredi a OZ Vodný Hrad Vás srdečne pozýva na prednášku PhDr. Pavla Dvořáka o jeho knihe „Stopy dávnej minulosti 8, Slovensko v čase tureckých vojen“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. mája 2017 o 18.00 hod. v Obradnej sále MsÚ v Seredi. História Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Mladé hádzanárečky ZŠ Fándlyho v semifinále MSR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-mlade-hadzanarecky-zs-fandlyho-v-semifinale-msr Mladé hádzanárky CVČ ZŠ J. Fándlyho sa prebojovali do semifinále MSR v ich vekovej kategórii. Dňa 4. 5.2017 CVČ usporiadalo semifinálový turnaj III. Skupiny. Naše dievčatá narazili na veľmi dobre pripravených súperov. Hoci sme nepostúpili do finálových bojov, dievčatá podali veľmi dobrý a bojovný výkon a herne sa posunuli dopredu. Šport Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Mamičky po materskej sa pred nástupom do práce musia z dôchodkového poistenia odhlásiť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-mamicky-po-materskej-sa-pred-nastupom-do-prace-musia-z-dochodkoveho-poistenia-odhlasit Sociálna poisťovňa opätovne pripomína mamičkám, ktoré sú prihlásené v Sociálnej poisťovni z dôvodu starostlivosti o dieťa, že ak začnú pracovať – vykonávať zárobkovú činnosť zamestnanca alebo povinne poistenej SZČO – je ich povinnosťou odhlásiť sa v Sociálnej poisťovni z dôchodkového poistenia poistenca štátu. Rovnako sa to týka aj iných zárobkových činností, napr. aj dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale aj poslancov. Dane a odvody Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Po nezaplatení dlhu na poistnom sa pohľadávky postupujú mandatárovi a exekútorovi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-po-nezaplateni-dlhu-na-poistnom-sa-pohladavky-postupuju-mandatarovi-a-exekutorovi Sociálna poisťovňa upozorňuje dlžníkov, že ak nezaplatia dlžnú sumu v danej lehote ani nepožiadajú pobočku o splátkový kalendár, tak je ich pohľadávka postúpená do mandátnej správy, prípadne exekútorovi. Ďalší postup je už potom v rukách exekútora, resp. mandatára, a nerieši ho Sociálna poisťovňa. Dane a odvody Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na prvý májový víkend. Kultúra a tradície Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na prvý májový víkend. Šport Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Seredský basket camp 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-seredsky-basket-camp-2017 Nemáš čo robiť prvý júlový týždeň? Ak nie, máme pre teba program na celý týždeň. Školský basketbalový klub Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď organizuje denný camp, ktorý sa bude konať 3. – 7.7.2017. Tento camp ti napomôže k tomu, aby si v basketbale mohol napredovať a zlepšovať sa a načerpať nové basketbalové vedomosti. Šport Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2017 - Program http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-05-majstrovstva-sveta-v-ladovom-hokeji-2017---program Majstrovstvá sveta v hokeji 2017 v Nemecku (Kolíne nad Rýnom) a Francúzsku (Paríži) sa začínajú. Dnes budeme sledovať prvé štyri zápasy. Viac informácií o programe nájdete v prílohe. Nezabudnime dobre fandiť našim reprezentantom! Šport Fri, 05 May 2017 01:01:01 +0200 Ukážky policajných činností, pomaturitné vzdelávanie na policajných školách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-04-ukazky-policajnych-cinnosti--pomaturitne-vzdelavanie-na-policajnych-skolach Príslušníci polície v rámci Trnavského kraja prezentovali v uplynulých dvoch týždňoch svoju prácu a činnosti jednotlivých služieb študentom na niektorých odborných školách a zároveň im poskytli informáciu o možnosti pomaturitného štúdia na stredných odborných školách Policajného zboru. Bezpečnosť Thu, 04 May 2017 01:01:01 +0200 Poďakovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-04-podakovanie V dňoch 5. 4. – 9. 4. 2017 sme sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Ríma a Vatikánu, ktorý zorganizoval Klub zdravotne postihnutých v Seredi. Vedúcou zájazdu bola pani Ruženka Ladicsová. Dopravu nám vynikajúco zabezpečila dopravná firma Píri Trans, s. r. o. z Hokoviec. Boli sme veľmi radi, že sa podarilo vybaviť vstup pre autobus do Ríma a nemuseli sme sa po meste prepravovať metrom. Občania a občianske združenia Thu, 04 May 2017 01:01:01 +0200 Ďakovný list riaditeľky ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-04-dakovny-list-riaditelky-zs-jana-amosa-komenskeho-v-seredi Milí rodičia budúcich prvákov. Ďakujem za dôveru, ktorú ste prejavili výberom našej školy pre svoje dieťa. Veľmi si Vašej dôvery vážim! Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom našej školy, ktorí sa podieľali na bezproblémovom priebehu zápisu. Školstvo a vzdelávanie Thu, 04 May 2017 01:01:01 +0200 Kaufland Sereď bude zatvorený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-04-kaufland-sered-bude-zatvoreny Dňa 8.5.2017 začína modernizácia OC Kaufland Sereď, ktorá bude pozostávať z výmeny regálového zariadenia predajne, výmeny nábytku, maliarskych a natieračských prác a opravy omietok, obkladov a dlažieb. Udalosti a ľudia Thu, 04 May 2017 01:01:01 +0200 Ukončenie pracovného pomeru počas PN nemá vplyv na výplatu nemocenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-03-ukoncenie-pracovneho-pomeru-pocas-pn-nema-vplyv-na-vyplatu-nemocenskeho Skutočnosť, že poistencovi zanikne pracovný pomer v čase dočasnej pracovnej neschopnosti, neznamená, že mu skončí súčasne aj poberanie nemocenského. Vplyv na nárok a výplatu nemocenského ukončenie pracovného pomeru nemá. Dane a odvody Wed, 03 May 2017 01:01:01 +0200 Na zápis prišlo takmer 200 budúcich prváčikov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-03-na-zapis-prislo-takmer-200-buducich-prvacikov Koncom minulého týždňa, čiže v piatok a v sobotu (28. a 29. apríla) sa v Seredi konal zápis detí do 1. ročníka základných škôl. Z pohľadu štatistiky by sa dalo bezpochyby povedať, že tohtoročný zápis lámal rekordy, čo sa týka počtu detí. Veľký úspech v tomto smere zaznamenala Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, kde bolo zapísaných celkovo 45 detí. Školstvo a vzdelávanie Wed, 03 May 2017 01:01:01 +0200 Veľký úspech http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-03-velky-uspech Náš spevokol Gaudete sa dňa 22. 4. 2017 zúčastnil na medzinárodnom festivale speváckych zborov "SLOVAKIA CANTAT 2017" v Bratislave. Je to súťaž pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory . Poslaním festivalu je obnova tradície stretávania sa speváckych zborov v Bratislave. Tento rok súťažili spevácke zbory z Lotyšska, Estónska, Rakúska, Slovinska, Poľska a Českej republiky. Náš spevácky zbor bol jediným súťažiacim zborom zo Slovenska. Občania a občianske združenia Wed, 03 May 2017 01:01:01 +0200 Poslanci schválili odkúpenie bytov aj podmienky prenájmu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-03-poslanci-schvalili-odkupenie-bytov-aj-podmienky-prenajmu Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo na aprílovom rokovaní podmienky odkúpenia nájomných bytov, ktoré boli vybudované na Komenského ulici vrátane parkovísk, a následne aj podmienky ich prenájmu ako cenu za meter štvorcový a mnohé ďalšie. Mestské zastupiteľstvo Wed, 03 May 2017 01:01:01 +0200 Profi zápasy Taekwon-Do http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-03-profi-zapasy-taekwon-do Slovenská Taekwon-Do aliancia všetkých pozýva na PROFESIONÁLNE ZÁPASY TAEKWON - DO dňa 12. mája 2017 od 19.00 hod v Estrádnej sále Domu kultúry. Predpredaj vstupeniek vo fitku Relax. Šport Wed, 03 May 2017 01:01:01 +0200 Pozdrav jari http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-03-pozdrav-jari Vážení priatelia hudobného umenia, po tanečnom vystúpení Vám dávam do pozornosti koncert žiakov hudobného odboru, dňa 4.mája 2017 o 17 hod.v obradnej sieni mestského úradu v Seredi. Koktejl vokálnej a inštrumentálnej hudby v podaní žiakov našej školy, ktorí sa pripravujú na súťaže alebo už aj v tomto roku priniesli z celoslovenských súťaží zlaté,strieborné a bronzové pásma. Hudba, tanec a spev Wed, 03 May 2017 01:01:01 +0200 Jedna ulica v Seredi bude mať nezvyčajný názov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-jedna-ulica-v-seredi-bude-mat-nezvycajny-nazov Poslanci MsZ v Seredi prijali na aprílovom rokovaní zastupiteľstva dňa 27. apríla Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré bolo potrebné prijať z dôvodu Informačného systému registra adries. V meste pribudli rokmi nové ulice a okrem nich aj jedna s exotickým názvom. Mestské zastupiteľstvo Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Seredský streetball 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-seredsky-streetball-2017 Školský basketbalový klub Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď organizuje Seredský streetball 2017. Streetball sa uskutoční v sobotu 10.6.2017 na multifunkčnom ihrisku ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Okrem zápasov 3 na 3 na teba čakajú aj rôzne súťaže, kde si môžeš svoje basketbalové zručnosti otestovať. Šport Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Výsledky basketbalovej Lokomotívy z hracieho víkendu 29.- 30.4.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-vysledky-basketbalovej-lokomotivy-z-hracieho-vikendu-29---30-4-2017 Prinášame Vám výsledky našich kadetských družstiev z víkendu, keď kadetky cestovali do Popradu a Banskej Bystrice a kadeti privítali doma Karlovku. Šport Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Sú informácie na bilboarde pravdivé? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-su-informacie-na-bilboarde-pravdive V blízkosti svetelnej križovatky v Seredi sa nachádza bilboard, ktorého text kladie okoloidúcim otázku, či považujú za normálne, aby Mestský bytový podnik, ktorý bol vraj pred krachom, požičiaval peniaze na svoju záchranu svojmu záchrancovi, čiže Energetike Sereď, a to v hodnote niekoľko sto tisíc eur. Na tieto informácie som sa pýtala všetkých dotknutých strán. Občania a občianske združenia Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Prvomájové oslavy spojené s Flóra festom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-prvomajove-oslavy-spojene-s-flora-festom Aj tento rok bol sviatok práce na 1. mája v Seredi spojený nielen s predajom kvetov a všetkého, čo uvítajú záhradkári, ale na svoje si prišli aj deti a fanúšikovia tradičných dobrôt. O kultúrny program sa postarali rôzne hudobné kapely, divadelné súbory a mnohí ďalší. Kultúra a tradície Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Váh 18 hodín po kulminácii hladiny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-vah-18-hodin-po-kulminacii-hladiny V pondelok 1. mája predpoludním som zisťoval výšku vodnej hladiny v koryte Váhu a prípadné škody, ktoré údajne mala napáchať voda vylievajúca sa v 29. a 30. Apríla v katastri Serede z koryta rieky. Bezpečnosť Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Najmladší basketbalisti z Lokomotívy súčasťou finále Microligy v Senci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-najmladsi-basketbalisti-z-lokomotivy-sucastou-finale-microligy-v-senci V nedeľu 30.4.2017 sa naše najmladšie basketbalové nádeje zúčastnili veľkého finále Microligy v Senci. Tohto finále sa zúčastnilo 12 družstiev s celkovým počtom cca 200 detí. Počas tohto finále sme si zmerali sily s bratislavským Interom a Slovanom. Na záver sme sa stretli na jednom ihrisku ešte s nitrianskymi dievčatami. Šport Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 NOVÝ TERMÍN BEHU PRE ZDRAVIE 12.mája 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-novy-termin-behu-pre-zdravie-12-maja-2017 Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského a Mesto Sereď v spolupráci s Pečivárňami Sereď všetkých pozývajú na Beh pre zdravie, ktorý sa bude konať 12. mája 2017 (piatok) od 14.30 hod vo Veľkom mestskom parku. Viac informácií o kategóriách v prílohe na plagáte. Tešíme sa na všetkých! Šport Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Mesto Sereď ponúka od 1. júla 2017 na prenájom byty http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-05-02-mesto-sered-ponuka-od-1--jula-2017-na-prenajom-byty Mesto Sereď ponúka na prenájom 24 bytov v bytovom dome na Komenského ul. v Seredi. K dispozícii je 13 jednoizbových a 11 dvojizbových bytov. Mestský úrad Tue, 02 May 2017 01:01:01 +0200 Oprava železničného priecestia v úseku Galanta – Gáň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28--oprava-zeleznicneho-priecestia-v-useku-galanta---gan Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 28. apríla 2017, v čase od 8.00 h do 16.00 h, realizovať výlukové práce v medzistaničnom úseku Galanta – Gáň. Rozvoj a výstavba Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Beh pre zdravie je zrušený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-beh-pre-zdravie-je-zruseny Mesto Sereď a CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského oznamujú, že dnešná akcia Beh pre zdravie je pre nepriaznivé počasie zrušená. O náhradnom termíne budeme informovať cez internetové médiá a plagátmi. Ďakujeme za pochopenie! Šport Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Béla Bugár a Lucia Žitňanská v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-bela-bugar-a-lucia-zitnanska-v-seredi Podpredseda NR SR Béla Bugár a ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády SR Lucia Žitňanská navštívili 27.4.2017 okres Galanta. Pri tej príležitosti sa na krátku návštevu zastavili aj v našom meste. Béla Bugár sa vo veľkej zasadačke stretol s poslancami mestského zastupiteľstva a Lucia Žitňanská sa stretla so študentmi Gymnázia Vojtecha Mihálika. Udalosti a ľudia Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Jarná brigáda TK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-jarna-brigada-tk-sered Na mestskom štadióne v Seredi sa v mesiaci apríl stretli dobrovoľníci a sympatizanti TK Sereď aby v rámci brigády pripravili antukové dvorce a areál na novú letnú sezónu. Šport Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Nová tenisová škola TK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-nova-tenisova-skola-tk-sered TK Sereď od jari 2017 otvoril „brány“ tenisovej školy pre všetkých priaznivcov tenisu každej vekovej kategórie. Z dôvodu veľkého počtu záujemcov sa od marca uskutočňujú detské tenisové tréningy pod vedením profesionálneho trénera Tomáša Bohunického. Šport Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Výsledky zápasu družstva mužov v tenise TK Šaľa - TK Sereď 6:0 (1.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-vysledky-zapasu-druzstva-muzov-v-tenise-tk-sala---tk-sered-6-0-(1-kolo) V sobotu 22.4.2017 sa odohral zápas 1.kola súťaže Západoslovenského regiónu medzi domácim družstvom TK Šaľa a hosťujúcim družstvom TK Sereď. Družstvá sa stretli na štyroch otvorených antukových dvorcoch mestského areálu TK Šaľa. Počas celého priebehu zápasu panovalo chladné a veterné počasie. Šport Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Riaditeľky materských škôl urobia najskôr prieskum http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-riaditelky-materskych-skol-urobia-najskor-prieskum Po avizovanom zatvorení všetkých prevádzok materských škôl na území mesta Sereď počas mesiaca júl nastala zmena. Na rokovaní aprílového zasadnutia zastupiteľstva a po vzájomnej výmene názorov poslancov sa riaditeľky oboch MŠ rozhodli, že skôr ako padne definitívne rozhodnutie, si urobia prieskum návštevnosti medzi rodičmi. Tento krok uvítal aj primátor mesta Martin Tomčányi. Mestské zastupiteľstvo Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný aprílový víkend. Kultúra a tradície Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný aprílový víkend. Šport Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-pomaturitne-studium-pre-buducich-policajtov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služby – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícií mladých ľudí s potenciálom a to najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole. Bezpečnosť Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na pietny akt kladenia vencov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-28-pozvanka-na-pietny-akt-kladenia-vencov Mesto Sereď, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Sereď Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 72. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom, ktorý sa bude konať dňa 5.mája 2017 (v piatok) o 13.00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na Námestí slobody. Udalosti a ľudia Fri, 28 Apr 2017 01:01:01 +0200 Jubilejný festival heligóniek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-27-jubilejny-festival-heligoniek V spolupráci s mestom Sereď, Domom kultúry Sereď a klubom heligónky sa 22. apríla 2017 uskutočnil v DK už 10. jubilejný ročník Festivalu heligónkárov z regiónov Slovenka, Čiech a Moravy. Po úvodnom príhovore hlavného organizátora festivalu JUDr. Ladislava Skubeňa, zanieteného milovníka folklóru a skúseného hráča. Hudba, tanec a spev Thu, 27 Apr 2017 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 27.04.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-27-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-27-04-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 27.4.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Thu, 27 Apr 2017 01:01:01 +0200 Mladšíe žiačky postúpili na majstrovstvá okresu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-27-mladsie-ziacky-postupili-na-majstrovstva-okresu Dňa 26.4.2017 sa naše žiačky 2.stupňa zúčastnili oblastného kola v malom futbale v kategórií mladších žiačok. Turnaj sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku ZŠ J. Fándlyho v Seredi, kde žiačky dosiahli veľmi pekné výsledky. Umiestnili sa na 1. mieste a postúpili tak na majstrovstvá okresu, ktoré sa uskutočnia 5.5.2017 v Galante. Šport Thu, 27 Apr 2017 01:01:01 +0200 Myslíme logicky, žijeme ekologicky na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-26-myslime-logicky--zijeme-ekologicky-na-zs-jana-amosa-komenskeho-v-seredi Každá škola tak trochu pripomína včelí úľ. Niekedy si žije svojím bežným školským životom s tichými hodinami a živými prestávkami, inokedy to v nej celý deň šumí a vrie ako v naozajstnom úli počas leta. Školstvo a vzdelávanie Wed, 26 Apr 2017 01:01:01 +0200 Slávik Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-26-slavik-slovenska 20.apríla sa v našej škole rozozvučala ľudová pieseň. Konala sa už tradičná spevácka súťaž Slávik Slovenska. Súťažilo 23 detí v troch kategóriách. Zaznelo mnoho krásnych slovenských piesní, ktoré sa deti učili na hodinách hudobnej výchovy. Najobľúbenejšia bola Kapura,kapura, Páči sa mi páči, Bol jeden gajdoš a veľa iných z celého Slovenska. Hudba, tanec a spev Wed, 26 Apr 2017 01:01:01 +0200 Rozprávková noc v škole http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-26-rozpravkova-noc-v-skole Noc z piatka na sobotu strávili tretiaci a niektorí druháci ZŠ Juraja Fándlyho v škole. Deti boli rozdelené na dve skupinky. Noc plnú aktivít a rozprávok v priestoroch školského klubu prežili žiaci 3.B a 3.C s pani učiteľkami Gašparíkovou, Kmecovou a Buchovou. Deti prešli rozprávkovou bránou do zázračného sveta plného súťaží, hier a rozprávkových bytostí. Školstvo a vzdelávanie Wed, 26 Apr 2017 01:01:01 +0200 Vývoz odpadu počas štátnych sviatkov 1.5.2017 a 8.5.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-26-vyvoz-odpadu-pocas-statnych-sviatkov-1-5-2017-a-8-5-2017 V dňoch 01.05.2017 a 08.05.2017 bude pondelňajší vývoz 110 litrových čiernych nádob s komunálnym odpadom a 140 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom od rodinným domov zabezpečený riadne podľa harmonogramu. Zber vriec s bioodpadom a konárov zviazaných do zväzkov sa presúva na utorok 02.05.2017 a utorok 09.05.2017. Životné prostredie a príroda Wed, 26 Apr 2017 01:01:01 +0200 Podoby kruhu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-26-podoby-kruhu Taký je názov vystúpenia žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa Seredi. Kruh sprevádza tanečníkov rozličných vekových kategórií počas celého štúdia tanca. Je súčasťou choreografií u najmenších žiakov prípravky až po absolventov primárneho a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania. Hudba, tanec a spev Wed, 26 Apr 2017 01:01:01 +0200 Otvoreným listom sa zaoberala aj komisia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-26-otvorenym-listom-sa-zaoberala-aj-komisia Na MsÚ v Seredi bol doručený otvorený list, v ktorom Rodičovské združenie z MŠ na ulici D. Štúra žiada vedenie mesta o prehodnotenie rozhodnutia, ktoré súvisí so zatvorením materských škôl počas mesiaca júl. Riaditeľka školy, štatutárka združenia a ďalší členovia sa o tejto iniciatíve dozvedeli až po jeho zverejnení v súkromnom internetovom médiu. Listom sa zaoberali následne aj členovia Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ. Mestský úrad Wed, 26 Apr 2017 01:01:01 +0200 Mladí reportéri bodovali v celoslovenskej súťaži http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-26-mladi-reporteri-bodovali-v-celoslovenskej-sutazi Žiačky z krúžku Mladí reportéri sa i tento rok prihlásili do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a ENVIRO programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Tešíme sa, že sa im podarilo v národnom kole získať hneď dve pekné umiestnenia. V súťaži ENVIRO v kategórii „Fotografia 11-14“ sa na 1. mieste umiestnila Evka Mančíková zo 7.C s fotografiou Dedičstvo. Školstvo a vzdelávanie Wed, 26 Apr 2017 01:01:01 +0200 Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 oslavuje dvadsiate výročie činnosti pod OV SZCH Trnava http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-25-zakladna-organizacia-slovenskeho-zvazu-chovatelov-(zo-szch)-sered-1-oslavuje-dvadsiate-vyrocie-cinnosti-pod-ov-szch-trnava V tomto roku naša ZO SZCH Sereď 1 oslavuje dvadsať rokov činnosti pod OV SZCH Trnava. Za to že prežila ťažké obdobie 90 roky minulého storočia, kedy zanikli mnohé veľké a funkčné ZO SZCH patrí poďakovanie vtedajším členom a vtedajšiemu predsedovi základnej organizácie SZCH Sereď p. Bohušovi Ujlakymu, ktorý nadviazal kontakt s najbližším OV SZCH –Trnava nakoľko OV SZCH Galanta sa stal nefunkčným. Občania a občianske združenia Tue, 25 Apr 2017 01:01:01 +0200 Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om v Amfiku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-04-25-jaaanosiiik-po-tristo-rokoc